5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕγκΙΚΑ 59/5.9.2012

Α. «Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με ׃ α) Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, για τα έτη 2011 & 2012» β) Υπολογισμό εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4075/12 » Β. «Απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1-5-2012»

Συνημμένα:
egkika_59_5_9_2012.pdf 2.92 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.