21 Αυγούστου 2012

ΕγκΙΚΑ Σ74/11/21.8.2012

Μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικά εκχωρούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση της οφειλής των δανειοληπτών – οφειλετών του Ταμείου αυτού και συνταξιούχων του Ιδρύματος. Κοινοποίηση της με αριθ. 2/19843/0094/7.3.2012 Υπουργικής Απόφασης.

Συνημμένα:
egkika_s74_11_21_8_2012.pdf 876.43 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.