3 Ιουλίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ 13974/378/3.7.2012

Καθορισμός ελαχίστων ημερών ασφάλισης για ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας, για παροχή υπηρεσιών ή έργου και για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 131 / 2006

Συνημμένα:
egkyeka_13974_378_3_7_2012.pdf 100.43 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.