6 Ιουλίου 2012

ΕγκΙΚΑ Γ99/1/130/6.7.2012

Διόρθωση λαθών Α.Π.Δ. διαδικτύου περιόδων απασχόλησης 1/2002 - 3/2012, επανυποβολές Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Συνημμένα:
egkika_g99_1_130_6_7_2012.pdf 198.11 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.