30 Μαϊου 2012

ΠΟΛ 1134/30.5.2012

Υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ορισμένων υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικών Ταμείων με τα συνυποβαλλόμενα μεγάλου όγκου αρχεία τους στην Δ.Ο.Υ. και παράταση της προθεσμίας υποβολής τους
 

Συνημμένα:
pol_1134_30_6_2012.pdf 143.69 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.