8 Ιουνίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ Φ80000/3675/275/8.6.2012

Ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης ( παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010) - Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων άρθρου 40, ν. 3996/2011
 

Συνημμένα:
egkyeka_f80000_3675_275_8_6_2012.pdf 205.91 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.