31 Μαϊου 2012

ΕγκΥπΟικ 24749/Β1024/31.5.2012

Διόρθωση σφάλματος στην Υπουργική Απόφαση με αρ. 24596/Β. 1019 (ΦΕΚ Β'1758-30.5.2012), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίευσης ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών»
 

Συνημμένα:
egkypoik_24749_b1024_31_5_2012.pdf 68.98 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.