Φορολογικό Ημερολόγιο

Νομοθεσία rss feed

  • EγκΙΚΑ Α42/4/24.5.2016

    Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για ...

  • ΕγκΙΚΑ 14/24.5.2016

    Επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης ...

  • Πολ 1061/24.5.2016

    Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

Χρήσιμα έντυπα: ΚΒΣ

Έντυπα Κ.Β.Σ.

Εντυπο Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2 Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.