Φορολογικό Ημερολόγιο

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΕΦΚΑ 41/11.7.2019

    Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, ...

  • E.2135/9.7.2019

    Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων ...

  • E.2128/8.7.2019

    Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

Χρήσιμα έντυπα: ΚΒΣ

Έντυπα Κ.Β.Σ.

Εντυπο Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2 Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Δήλωση υπεραξίας για ΔΟΥ Δήλωση φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.