Φορολογικό Ημερολόγιο

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

Χρήσιμα έντυπα: Εισόδημα

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Έντυπο
Βεβαίωση καταβολής αμοιβών ΔΣ, εκτός μισθού
Εντυπο Ε1Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Εντυπο Ε2Aναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
Εντυπο Ε3Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Εντυπο Ε5Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Έντυπο Ε7
Έντυπο Ε9Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014
Έντυπο Ε20
Έντυπο Ε21
ΈντυποKατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Έντυπο N
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Έντυπο Φ01-012
Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Έντυπο Φ01-013
Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
Εντυπo E454Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Εντυπο Φ01.018Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
ΕντυποΒεβαίωση καταβολής αμοιβών σε μέλη ΔΣ, ΑΕ ή εταίρους ΕΠΕ
ΕντυποΒεβαίωση αμοιβών τρίτων
ΕντυποΔήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης
ΕντυποΒεβαίωση παρακρατουμένου φόρου από εισοδήματα εργοληπτών
ΕντυποΔήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ
ΕντυποΒεβαίωση απόκτησης μερισμάτων
ΈντυποΔήλωση παρακρατούμενου φόρου εισωδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους

Έντυπα Αυτοκινήτων

Εντυπo Θ.Ζ. -50, Ε25Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Έντυπα Δικαστικού

Εντυπο Δ2Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

Έντυπα Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)

ΕντυπoΑίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.