ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συντομευμένη έκδοση
Επιμέλεια: Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος

Έκδοση 2010
Σελ.: 414
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


H παρούσα συντομευμένη έκδοση "Υπόδειγμα Σύμβασης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας" σχετικά με τους φόρους Εισοδήματος και Κεφαλαίου" αποτελεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Υποδείγματος και των Ερμηνευτικών Σχολίων της Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στους τομείς της φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, περιέχει το κείμενο του Υποδείγματος Σύμβασης για την Αποφυγή της διπλής Φορολογίας ως είχε στις 17 Ιουλίου 2008 μετά από έγκριση της έβδομης αναθεώρησής του από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ.

Το παρόν βιβλίο συνιστά την έβδομη συντομευμένη εκδοχή της έκδοσης των Τόμων I και ΙΙ με κινητά φύλλα με τίτλο "Model Tax Convention on Income and on Capital"(Υπόδειγμα Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου), που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992 και έκτοτε ενημερώνεται περιοδικά.

Βασικός στόχος του Υποδείγματος Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου είναι κυρίως η παροχή των μέσων για την επίλυση σε ενιαία βάση των πλέον συνήθων προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα της διεθνούς διπλής φορολογίας. Όπως συνιστάται από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, τα κράτη-μέλη, όταν συνάπτουν ή αναθεωρούν τις διμερείς τους συμβάσεις, πρέπει να βασίζονται στο παρόν Υπόδειγμα της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως ερμηνεύεται από τα σχετικά Ερμηνευτικά Σχόλια και να έχουν υπόψη τους τις επιφυλάξεις που περιέχονται σε αυτά. Οι φορολογικές περαιτέρω αρχές, κατά την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων των διμερών συμβάσεών τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, βασιζόμενες στο Υπόδειγμα Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω Ερμηνευτικά Σχόλια, όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό και με την επιφύλαξη των παρατηρήσεών τους επί αυτών.

Το Υπόδειγμα Σύμβασης πρώτα περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του (Κεφάλαιο Ι) και στη συνέχεια ορίζει κάποιους όρους (Κεφάλαιο ΙΙ). Το κύριο μέρος της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, αποτελείται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ έως V, όπου ορίζεται σε ποιο βαθμό κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη δύναται να φορολογεί το εισόδημα και το κεφάλαιο και πώς εξαλείφεται η διεθνής διπλή φορολογία. Ακολουθούν οι Ειδικοί Όροι (Κεφάλαιο VI) και οι Τελικοί Όροι (θέση σε ισχύ και λήξη, Κεφάλαιο VII). Για κάθε άρθρο της Σύμβασης για την Αποφυγή της διπλής Φορολογίας υπάρχει λεπτομερές Ερμηνευτικό Σχόλιο το οποίο αναλύει ή ερμηνεύει τους όρους του. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι επιφυλάξεις ορισμένων κρατών-μελών επί των όρων της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.