ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το σύγγραμμα Προσωπικές Εταιρίες-Κοινοπραξία, Κοινωνία εστιάζει ουσιαστικά στις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρίες με ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινοπραξία και στην Κοινωνία ως ιδιαίτερες μορφές Προσωπικών Εταιρειών. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι Αστικές Εταιρείες που επιδιώκουν οικονομικό και όχι εμπορικό σκοπό, οι Επαγγελματικές Εταιρείες και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού λόγω του οικονομικού ρόλου που επιτελεί.

Η συστηματική προσέγγιση της ύλης για τις Προσωπικές Εταιρείες επιβάλει την παράθεση τόσο της σχετικής Νομοθεσίας, όσο και επιλεγμένων Δικαστικών Αποφάσεων και Πρακτικών Υποδειγμάτων. Προς το σκοπό αυτό, το σύγγραμμα διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παραθέτει τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τους Κανονισμούς για τις Προσωπικές Εταιρείες. Το δεύτερο τις ταξινομεί σε θεματικές ενότητες, παραπέμποντας στις σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις. Σε κάθε κεφάλαιο σχετικό με τον κάθε τύπο Προσωπικής Εταιρείας υπάρχει ένας Πίνακας Περιεχομένων και ένα Αλφαβητικό Ευρετήριο. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά από Υποδείγματα για τα κυριότερα πρακτικά θέματα για τις Προσωπικές Εταιρείες, όπως η Σύσταση και η Τροποποίηση του Καταστατικού τους. Η ύλη ολοκληρώνεται με τα ευρετήρια Νομοθεσίας, Δικαστικών Αποφάσεων και Υποδειγμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Νομοθεσία περιλαμβάνει, για τις Αστικές Εταιρείες τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, τον Εμπορικό Νόμο και τον Ν 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», για την Κοινωνία, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Κοινοπραξία, το ΠΔ 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», για τις Επαγγελματικές Εταιρείες, το ΠΔ 518/1989 και το ΠΔ 284/1993 και για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού, τον Κανονισμό 2137/1985 του Συμβουλίου ΕΟΚ «Σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)» και το ΠΔ 38/1992 «Για τα Μέτρα Εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθμός 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού».

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.