ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2014 Β ΤΟΜΟΣ


Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης

9η Έκδοση 2014
Σελ.: 224
Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 Β΄ Τόμος έχουν συγκεντρωθεί 90 επιλεγμένα ερωτήματα των αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2014 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Χωρίς αμφιβολία, κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αλλά και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013). Τα δύο αυτά νομοθετήματα καθιερώνουν σημαντικές αλλαγές, τόσο στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με την κατάργηση της συνάθροισής τους για να προκύψει το φορολογητέο εισόδημα, όσο και στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, ενέργειες που συνδυάστηκαν με την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων, σε κάθε φορολογικό αντικείμενο. Εξάλλου, ήταν σε όλους γνωστό ότι και ο ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012) είχε καταληκτική ημερομηνία ισχύος, γεγονός που προοιώνιζε την αλλαγή του τοπίου σε θέματα φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Ήδη, ο Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), που ψηφίστηκε πρόσφατα, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον χώρο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ωστόσο, δεν χωρεί αμφιβολία ότι σε κάθε μεταβατική περίοδο φορολογικών αλλαγών, εμφανίζονται δυσκολίες, οι οποίες, ασφαλώς, αποτυπώνονται και στα ερωτήματα των αναγνωστών. Το γεγονός αυτό οδηγεί τόσο στην αναγκαιότητα της επισήμανσης αυτών των αλλαγών, όσο και στη διατύπωση γνώμης, σε εκείνες τις περιπτώσεις που λείπει η επίσημη ερμηνεία της Φορολογικής Διοίκησης. Ειδικότερα, κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, μέσα από μια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων να «προσαρμόσουν» τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα καινούργια δεδομένα: Αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με κατάργηση της συνάθροισής τους, διαφορετικό πνεύμα στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, νέα φιλοσοφία στη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσματος, απλοποίηση σε σημαντικό βαθμό της φορολογικής νομοθεσίας και κυρίως, επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων σε κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Β΄ Τόμος 2014) έχουν συγκεντρωθεί 90 ερωτήματα που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές - φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. Φορολογία εισοδήματος

2. ΦΠΑ

3. Λογιστική - ΚΦΑΣ

4. Ακίνητα

5. Εργατικά και

6. Εταιρικά.

Με αυτό το έργο, επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Β΄ Τόμος 2014) έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣV

I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

[1] Πώληση ποσοστού (μεριδίου) υδροαντλητικής γεώτρησης3
[2] Δικαίωμα συμψηφισμού ζημιών (μετατροπή ατομικής σε ΕΠΕ)5
[3] Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών με την κλίμακα μισθωτών7
[4] Πώληση ακινήτου από ιδιώτη ή στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας10
[5] Παρακράτηση φόρου αμοιβών ΔΣ εκτός μισθού13
[6] Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου διανεμόμενων κερδών ΕΠΕ15
[7] Φορολογία ελεύθερου επαγγελματία, ως μισθωτού (οικ. έτος 2014)17
[8] Φορολογική αντιμετώπιση παρακρατούμενου φόρου 10% από ετερόρρυθμη εταιρεία22
[9] Δάνειο από φυσικό πρόσωπο σε αθλητικό σωματείο24
[10] Διαγραφή απαίτησης από πτωχευμένη επιχείρηση26
[11] Φορολογιστικός χειρισμός, δαπανών χρήσης και συντήρησης επιβατικού IX αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται και για επαγγελματική χρήση29
[12] Υποχρεώσεις εταιρείας για συναλλαγή με εταιρεία Ευρώπης32
[13] Απόδοση φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, όταν προκαταβάλλεται ο μισθός33
[14] Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής σε ακίνητο τρίτου35
[15] Καταβολή μισθού σε μέλη Ε.Ε.37
[16] Επιμερισμός τοκοχρεωλυτικών δόσεων38
[17] Φόρος μισθωτής εργασίας ναυτικών40
[18] Πώληση περιουσιακού στοιχείου προς κάλυψη τεκμηρίου43
[19] Παρακράτηση 20% σε αμοιβή λογιστών46
[20] Η έννοια της εμπορικής ιδιότητας για την φορολόγηση αυτοαπασχολούμενου με την κλίμακα μισθωτών48
[21] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων50
[22] Εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και ατομική επιχείρηση52
[23] Φορολόγηση ασφαλιστικού συμβούλου με την κλίμακα των μισθωτών53
[24] Διαπίστωση παραβάσεων μετά τη λήξη του χρόνου παραγραφής55
[25] Φορολόγηση εισοδήματος από εκπαιδευτικό επίδομα57
[26] Εισοδήματα μη κερδοσκοπικού Ν.Π.Ι.Δ.59
[27] Απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (συνταξιούχος), εργαζόμενος σε τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε.61
[28] Εισόδημα από ακύρωση εκμίσθωσης ακίνητου64

II. ΦΠΑ

[29] Υπηρεσίες επισκευής από βρετανική εταιρεία στην Ελλάδα69
[30] Χρηματική αποζημίωση προς αποκατάσταση ζημιάς λόγω ελαττωματικού προϊόντος - Αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ72
[31] Συντελεστής ΦΠΑ σε επιχείρηση «Μπαρ»75
[32] Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μεταχειρισμένων αγαθών - Η περίπτωση του ενεχυροδανειστηρίου77
[33] ΦΠΑ για επισκευή μηχανήματος από άλλο κράτος μέλος79
[34] Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες διεθνώς80
[35] Απαλλαγή ΦΠΑ σκάφους που χρησιμοποιείται από επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας83
[36] Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικού αγαθού85
[37] ΦΠΑ ακινήτου επενδυτικού αγαθού87
[38] Γνωστοποίηση παροχής εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών89
[39] Αγρότης κανονικού καθεστώτος και ΦΠΑ90
[40] Τιμολόγιο από ΕΕ και επιχείρηση μη εγγεγραμμένη στο VIES92
[41] Μετάταξη αγρότη στο κανονικό καθεστώς - απογραφή αποθεμάτων94

III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΦΑΣ

[42] Φορολογικές υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που προκύπτουν από τον Κώδικα ΦΠΑ και τον ΚΦΑΣ97
[43] Πωλήσεις σε εκδηλώσεις από κρεοπωλείο100
[44] «Αμοιβή» δότριας σε μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης102
[45] Έκδοση εκκαθάρισης και απόδοση του ΦΠΑ104
[46] Δελτίο αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)106
[47] Υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ108
[48] Επιμερισμός δαπανών σε συστέγαση109
[49] Λογιστική απεικόνιση εσόδων παντοπωλείου112
[50] Ηλεκτρονική εφημερίδα114
[51] Εξόφληση από ανάδοχο εργολαβίας τιμολογίου πελάτη λόγω σύμβασης εγγύησης116
[52] Χαρτόσημο στις αμοιβές μελών ΔΣ έτους 2014118
[53] Διακοπή εργασιών ΟΕ στη ΔΟΥ μέσω εξώδικης καταγγελίας119
[54] Πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου121
[55] Έκδοση στοιχείων από ταξιδιωτικό πρακτορείο 122
[56] Λογιστική απεικόνιση συναλλαγματικών διαφορών123
[57] Στοιχεία εκμεταλλευτή Φ.Δ.Χ. διεθνών μεταφορών 126
[58] Δωρεάν παράδοση βιβλίων από μη κερδοσκοπικό οργανισμό128
[59] Ποιο παραστατικό εκδίδεται για το δικαίωμα έκθλιψης ελαιοκάρπου σε είδος;130
[60] Προσθήκη δραστηριότητας αυτόματου πωλητή132
[61] Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ΚΕΠΥΟ134

IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ

[62] Ασφαλιστικές εισφορές μετόχου ΑΕ στον ΟΑΕΕ137
[63] Απασχόληση μισθωτών σε έκθεση στο εξωτερικό140
[64] Παρακράτηση φόρου μη μισθωτών οδηγών ταξί143
[65] Μισθοδοσία καθηγητών σε φροντιστήριο146
[66] Καταχώριση σε ΑΠΔ εργαζομένου με ειδικότητα μάγειρα149
[67] Τήρηση βιβλίου αδειών εποχιακών επιχειρήσεων150
[68] Χορήγηση κανονικής άδειας σε περίπτωση παρατεταμένης ασθένειας152
[69] Ασφάλιση και αμοιβή154

V. ΑΚΙΝΗΤΑ

[70] Δικαίωμα ύψους και πυλωτή επί ακινήτου159
[71] Μεταβίβαση εισοδήματος ενοικίου161
[72] Δικαίωμα συνοίκησης στο Ε9163
[73] Απαλλαγές ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων164
[74] ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ειδικά κτίρια166
[75] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.170
[76] ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίου με λανθασμένα στοιχεία172
[77] Ανέγερση ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής173
[78] Μονοκατοικία και διαμέρισμα174
[79] Συμπληρωματικός φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α.175
[80] Το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας178
[81] Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.180
[82] Επικαρπία, ψιλή κυριότητα και ΕΝ.Φ.Ι.Α.182

VI. ΕΤΑΙΡΙΚΑ

[83] Τόκοι δανείων ιδιωτών187
[84] Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού189
[85] Φόρος υπεραξίας ακινήτου Ομόρρυθμης Εταιρείας192
[86] Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ195
[87] Τήρηση βιβλίων μετά την μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ197
[88] Ειδικά έξοδα αγορών αποθεμάτων199
[89] Δωροεπιταγές στο προσωπικό202
[90] Αποσβέσεις και αναπτυξιακός N 3299/2004203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ205

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.