ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΣυγγραφέας: Α. Αντάπασης, Κ. Κάμτσιου-Μπέτζιου, Λ.Ι. Αθανασίου

2η Έκδοση 2011
Σελ.: 168
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό «Πρακτικά θέματα του Δικαίου των Αξιογράφων» προσεγγίζει το Δίκαιο των Αξιογράφων μέσω των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει την πράξη.

Περιλαμβάνει θέματα, που τέθηκαν στις εξετάσεις του μαθήματος «Δίκαιο Αξιογράφων» του Τμήματος Νομικής Αθηνών κατά την τελευταία δεκαετία, θέματα όμως που συναντά και ο δικηγόρος καθημερινά καθώς ανακύπτουν στις εμπορικές συναλλαγές και αντιμετωπίζονται μέσω της δικηγορικής και δικαστηριακής πρακτικής.

Μέσω ερωτήσεων, υποδειγμάτων και εικόνων δίνονται απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη Συναλλαγματική, Επιταγή, Γραμμάτιο εις Διαταγή και λοιπά αξιόγραφα.

Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό επιλύονται θέματα που άπτονται:

α) της συναλλαγματικής:  (τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής, οπισθογράφηση, μετοπισθογράφηση, καταπιστευτική οπισθογράφηση, ρήτρες, λήξη συναλλαγματικής, λευκή οπισθογράφηση, κομιστής, τριτεγγύηση, αντιπροσώπευση, παραγραφή, αποδοχή συναλλαγματικής, προσωπικές ενστάσεις, τριτεγγύηση, λευκή συναλλαγματική, ατελής συναλλαγματική, άκυρη συναλλαγματική κ.λπ.),

β) του γραμματίου εις διαταγήν (διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ρήτρες, εκχώρηση, ευθύνη εκδότη, παραγραφή αξιώσεων, τόπος έκδοσης, λευκό γραμμάτιο κ.λπ.),

γ) της επιταγής (τυπικά στοιχεία επιταγής, ρήτρες, οπισθογράφηση, ενεχυρική οπισθογράφηση, δίγραμμη επιταγή, ανώνυμη επιταγή, μεταχρονολογημένη επιταγή, πλαστή επιταγή, ακάλυπτη επιταγή, ευθύνη πληρώτριας Τράπεζας, ευθύνη εκδότη, κλοπή επιταγής, κομιστής, σύσταση ενεχύρου επί επιταγής, αναγωγικά δικαιώματα, αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, ανάκληση επιταγής, έκδοση επιταγής σε ξένο νόμισμα, μετατροπή επιταγής κ.λπ.) και

δ) λοιπών αξιογράφων (ομολογίες, λαχεία, φορτωτικές)

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.