ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για τον Λογιστή - Φοροτεχνικό
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα Περιοδικού "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

3η Έκδοση 2010
Σελ.: 2160
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα γ΄ έκδοση του Πλήρους Οδηγού Επιχείρησης προσφέρει στον Λογιστή - Φοροτεχνικό μία ολοκληρωμένη εικόνα των φορολογικών αντικειμένων σε ένα ενιαίο εγχειρίδιο με στόχο την κάλυψη των καθημερινών προβλημάτων και ερωτημάτων που ανακύπτουν στη φορολογική πρακτική. Πρόκειται για ένα έργο λειτουργικό, πλήρες και πάντα επίκαιρο, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή και έγκυρη ενημέρωση κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού και στο οποίο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μεταβολές, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, σε σχέση με  τις δύο επιτυχημένες προηγούμενες εκδόσεις, τόσο στη νομοθεσία, όσο και στα  σχετικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Ο Πλήρης Οδηγός Επιχείρησης περιλαμβάνει 16 θεματικές ενότητες. Κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι αφενός μεν, οι κωδικοποιήσεις όλων των φορολογικών νόμων (Ν 2238/1994, Ν 2859/2000, ΠΔ 186/1992, Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Μεταβίβασης Ακινήτων, Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, Ειδικών Φορολογιών, Τελών Χαρτοσήμου, Πλοίων κ.λπ.), αφετέρου δε, η παράθεση παραδειγμάτων, εφαρμογών, αναλύσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων της Διοίκησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται κωδικοποιημένοι οι Ν 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Ν 3190/1955 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Ν 3853/2010 που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εταιρειών.

Επίσης, παρουσιάζονται στον Πλήρη Οδηγό Επιχείρησης, με παραδείγματα, οι νέες διατάξεις για την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, μετά την κατάργηση του ΕΤΑΚ και τις αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων. Ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του ενημερωμένους τους πίνακες των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, καθώς και όλες τις εγκυκλίους που αφορούν τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες από τα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Περαιτέρω, παρουσιάζονται αναλυτικά, με πρακτικά παραδείγματα που βοηθούν στην αντιμετώπιση των θεμάτων του αυτοελέγχου, ο Ν 3296/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε, καθώς και ο προσδιορισμός της υπεραξίας των επιχειρήσεων, σε περίπτωση μεταβίβασης.

Ο Πλήρης Οδηγός Επιχείρησης περιλαμβάνει και την εγκύκλιο για την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για το 2010, με πρόσθετα παραδείγματα, όπως εφαρμόζεται πλέον με τη νέα ενιαία κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Το έργο περιέχει επίσης θέματα Μητρώου,  το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τα υποδείγματα των λογιστικών καταστάσεων, του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης, λογιστικές εγγραφές σε επιλεγμένα θέματα (αποσβέσεις παγίων, επισφαλείς απαιτήσεις, αμοιβές ΔΣ, εκπιπτόμενος ΦΠΑ λόγω pro-rata, ΦΠΑ πρακτορείων ταξιδίων κ.λπ.), περιγραφή του λογιστικού κυκλώματος και οδηγίες για το κλείσιμο των βιβλίων. Η τελευταία ενότητα υπό τον τίτλο Εργατικά – Ασφαλιστικά θέματα, εκτός από τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010-2012, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργατικά θέματα που, κατά βάση, έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στην πράξη. Στο τέλος του έργου παρατίθεται εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Προσφορά για τους συνδρομητές της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 50 € φ.π., 70 € ν.π.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.