Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η έκδοση του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά την ψήφιση του Ν 3588/2007 (νέος Πτωχευτικός Κώδικας), που τέθηκε σε ισχύ από 16.9.2007. Μετά την αιτιολογική έκθεση του Ν 3588/2007, παρατίθεται το κείμενό του, σε κάθε δε άρθρο του υπάρχει το σχετικό απόσπασμα της έκθεσης της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την Κήρυξη Πτώχευσης και παραθέτει άρθρα που αφορούν το σκοπό της πτώχευσης, το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, την αίτηση πτώχευσης, την πτωχευτική περιουσία, κ.α. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι συνέπειες της πτώχευσης. Βασικές ενότητες αποτελούν οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη, οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές, οι συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις, ο αποχωρισμός και η πτωχευτική διεκδίκηση και η πτωχευτική ανάκληση. Τα όργανα της πτώχευσης αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και η εξέλεγξη των πιστώσεων στο τέταρτο. Αλλα σημαντικά κεφάλαια είναι οι ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, η διαδικασία συνδιαλλαγής, η περάτωση της πτώχευσης κ.α.

Στη συνέχεια ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας παραθέτει ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη (ΠΔ 1/1990), το εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία (Ν 1545/1985), τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν 2396/1996), την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 (Ν 2789/2000), τα ομολογιακά δάνεια (Ν 3156/2003), τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων - ΟΑΕ (Ν 1386/1983), τις δαπάνες μετακινούμενων υπαλλήλων (Ν 2685/1999), ζητήματα ΟΑΕ (Ν 2741/1999), ζητήματα ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974), κ.α.

Άλλα βασικά άρθρα του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα αφορούν την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων δημοσίου (Ν 3049/2002) με άρθρα όπως η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, οι μορφές αποκρατικοποιήσεων, η διαδικασία αποκρατικοποιήσεων κ.α. Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στις διαδικασίες αφερεγγυότητας

(Καν. 1346/2000) με άρθρα όπως η σύμβαση εργασίας, το αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικών κ.α. Ακολουθεί η αναγνώριση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, οι δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας και η διεθνής διασυνοριακή αφερεγγυότητα (Πρότυπος Νόμος - Uncitral).

Στο τέλος, νέος Πτωχευτικός Κώδικας παραθέτει, σε Παράρτημα, τις προϊσχύουσες διατάξεις (μεταβατικό δίκαιο - άρθρο 182 παρ. 2 Ν 3588/2007), συνοδευόμενες από  πρόσφατη νομολογία. Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο (128 σελ.), τα οποία διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.