ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δικαστική Προστασία

Συγγραφέας: Κ. Γαζετάς

Έκδοση 2007
Σελ.: 208
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το Βιβλίο Μεταβίβαση Επιχείρησης και Έννομες Συνέπειες για τις Εργασιακές Σχέσεις πραγματεύεται τις ολοένα αυξανόμενες συμβάσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο, αμεσότερο και δυνατότερο τρόπο τις ανάγκες του έντονου ανταγωνισμού. Οι Συμβάσεις Μεταβίβασης Επιχείρησης είναι προϊόντα είτε της ελεύθερης βούλησης των συμβαλλομένων είτε της επέμβασης του Κράτους στην εμπορική δραστηριότητα και έχουν περιεχόμενο την εν γένει μεταβίβαση των στοιχείων της μιας εταιρείας στην άλλη.

Στο επίκεντρο αυτής της προβληματικής είναι ο Εργαζόμενος του οποίου η θέση συνεχώς αποδυναμώνεται. Όποια μορφή και αν λάβει η Μεταβίβαση Επιχείρησης, Συγχώνευση, Εξαγορά, Απορρόφηση ή Ιδιωτικοποίηση, τείνει πολλές φορές να μην διασφαλίζει τα δικαιώματα που έχει ο Εργαζόμενος. Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στο να αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό και Κοινοτικό Επίπεδο Προστασίας των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα.

Η ύλη αναπτύσσεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την Ιστορική Εξέλιξη του Θεσμού "Μεταβίβαση Επιχείρησης" στο Εργατικό Δίκαιο με αναφορά στην πρωτοποριακή ρύθμιση του Ν 2112/1920, στο ΠΔ 572/1988 και στην Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που μεταφέρθηκε με το ΠΔ 572/1988 στην Ελληνική Έννομη Τάξη. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο γίνεται μια περιεκτική αναφορά στην Οδηγία 98/50 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το δεύτερο μέρος εξετάζει το ΠΔ 178/2002 και αναλύει τις επιμέρους διατάξεις του με παραπομπή στην Θεωρία και στις Αποφάσεις των Ελληνικών και των Κοινοτικών Δικαστηρίων.

Το Βιβλίο περιλαμβάνει μια εισαγωγή και πέντε θεματικές ενότητες, Η εισαγωγή αναφέρεται στη Μεταβίβαση Επιχείρησης στο Εργατικό Δίκαιο, ενώ οι θεματικές ενότητες αναπτύσσουν την Ιστορική Εξέλιξη της Προστασίας των Εργαζομένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχείρησης, το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο, τη Μεταβίβαση Επιχείρησης, Εγκατάστασης ή Τμήματος Εγκατάστασης ή Επιχείρησης, την Πρακτική Σημασία της Διάκρισης των Εννοιών της Επιχείρησης και της Εκμετάλλευσης, τις Έννομες Συνέπειες της Μεταβίβασης Επιχείρησης και τα Δικαιώματα των Εργαζομένων από Συστήματα Επαγγελματικής ή Διεπαγγελματικής Ασφάλισης. Ακολουθεί η σχετική Βιβλιογραφία και το Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Συμπερασματικά, αυτό το σύγγραμμα αναφέρεται στην Επιχείρηση υπό το πρίσμα στο Εργατικό Δίκαιο και προσπαθεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο ώστε ο Εργαζόμενος να διασφαλίσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα του. Απευθύνεται δε, όχι μόνο στον Εργαζόμενο αλλά και στον Εργοδότη, καθώς η Μεταβίβαση Επιχείρησης συνιστά στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα μια συχνή πρακτική.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.