Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣυγγραφέας: Χρ. Μαστροκώστας

Έκδοση 2006
Σελ.: 248
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Εκκαθάριση της Ομόρρυθμης Εταιρίας είναι ένα Βιβλίο που αποσκοπεί στην αποτύπωση των σταδίων που ακολουθούν τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ομόρρυθμης Εταιρείας, δηλαδή η Λύση και η Εκκαθάριση της. Η Ομορρυθμη Εταιρεια (ΟΕ) αποτελεί ένα μόρφωμα του Εμπορικού Δικαίου αρκετά διαδεδομένο στην σύγχρονη εμπορική δραστηριότητα καθώς δεν απαιτεί τη συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων όπως η Ανώνυμη Εταιρεία. Από την άλλη, στην Ομόρρυθμη Εταιρεία, ο Ομόρρυθμος Εταίρος υπέχει την αποκλειστική, προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη για τα χρέη της Εταιρείας.

Βάση της παρούσας έκδοσης αποτελεί το σύγγραμμα ?Εκκαθάριση και Περάτωση της ΟΕ?, το οποίο εμπλουτίστηκε με αρκετές προσθήκες και ενημερώθηκε με τη νεότερη Βιβλιογραφία και τις νεότερες Αποφάσεις των Δικαστηρίων. Το Βιβλίο περιλαμβάνει μια εισαγωγή και πέντε θεματικές ενότητες. Η εισαγωγή αναπτύσσει την Εκκαθάριση της Ομόρρυθμης Εταιρείας και τις Σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά την λειτουργία της εταιρείας και εξακολουθούν να υφίστανται κατά τη λύση της. Οι σχέσεις αυτές είναι οι Σχέσεις μεταξύ της Ομόρρυθμης Εταιρείας και των Τρίτων και οι Σχέσεις μεταξύ της Ομόρρυθμης Εταιρείας και των Ομορρύθμων Εταίρων ή των Ομορρύθμων Εταίρων μεταξύ τους.

Οι πέντε θεματικές ενότητες αναφέρονται στην Ομόρρυθμη Εταιρεία τόσο από την σκοπιά της Εταιρείας όσο και από τον ρόλο που Ομόρρυθμος Εταίρος επιτελεί. Ειδικότερα, η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται στις Συνέπειες της Εκκαθάρισης και αναπτύσσει θέματα όπως το πως συνεχίζει στο στάδιο αυτό η Ομορρυθμη Εταιρεια ως Νομικό Πρόσωπο, στην Αλλαγή του Εταιρικού Σκοπού της ΟΕ, στον Περιορισμό της Δραστηριότητας της ΟΕ και στην Διατήρηση των Εμπορικών Βιβλίων. Η δεύτερη θεματική ενότητα αναφέρεται στην Υποχρεωτικότητα και Διάρκεια του Σταδίου της Εκκαθάρισης της ΟΕ και αναπτύσσει τα Διάφορα Συστήματα και τα Διάφορα Στάδια της. Η Τρίτη θεματική ενότητα αναπτύσσει την ίδια τη Διαδικασία της Εκκαθάρισης της ΟΕ με αναφορά στην Ρευστοποίηση της Εταιρικής Περιουσίας και στη Διανομή του Προϊόντος της Εκκαθάρισης. Η τέταρτη θεματική ενότητα αναφέρεται στους Εκκαθαριστές, στις Διακρίσεις των Εκκαθαριστών και γενικότερα στις Σχέσεις τους με την Ομόρρυθμη Εταιρεία. Η Πέμπτη θεματική ενότητα αναφέρεται στην Κατάσταση του Ομόρρυθμου Εταίρου κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης. Ο Ομόρρυθμος Εταίρος ως κεντρική έννοια στην Ομόρρυθμη Εταιρεία αναλύεται ως προς τη Διατήρηση της Εταιρικής Ιδιότητας του, τα Δικαιώματα του, τις Υποχρεώσεις του και την Είσοδο του στην Ομορρυθμη Εταιρεια. Ακολουθεί η σχετική Βιβλιογραφία και το Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλους τους σχετιζόμενους με την Ομόρρυθμη Εταιρεία. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτούς έχει φυσικά ο Ομόρρυθμος Εταίρος, ωστόσο λογιστές, φοροτεχνικοί, και σύμβουλοι επιχειρήσεων αναπτύσσουν εξίσου δραστηριότητα που συνδέεται με την Ομορρυθμη Εταιρεια ακόμα και όταν η Εκκαθάριση μεταβάλει τον σκοπό λόγω του οποίου αυτή συναλλάσσεται.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.