ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση


Επιστημονική Επιτροπή: Γ. Βενιέρης, Κ. Γιαννόπουλος, Ι. Δρυλλεράκης, Η. Κουτρουμπής, Ν. Μπάρμπας, Κ. Παπαδημητρίου, Δ. Φινοκαλιώτης, Θ. Φορτσάκης, Ι. Φωτόπουλος
Επιμέλεια Ύλης: Β. Μιχελινάκης
Διεύθυνση Σύνταξης: Ν. Σγουρινάκης

Έκδοση 2016
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Επιχείρηση (www.epixeirisi.gr) εκδίδεται από την Οικονομική Βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, κυκλοφορεί κάθε μήνα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και είναι το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό εταιρικής δράσης καθώς καλύπτει πλήρως όλα τα σχετικά με την Φορολογία, Λογιστική, Εργασία και Ασφάλιση θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη Επιχείρηση. Το περιοδικό στελεχώνει ένα επιτελείο 63 καταξιωμένων επιστημόνων και επαγγελματιών που προσφέρει πλούσια αρθρογραφία, Λογιστικές εφαρμογές, Φορολογικές επισημάνσεις, μηνιαία δελτία εθνικής ? κοινοτικής νομοθεσίας, σχόλια και επίκαιρη νομολογία.

Η αρθρογραφία στην Επιχείρηση συμπληρώνεται με παραδείγματα και υποδείγματα εντύπων για καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. Επίσης παρατίθενται αυτούσια (μέσα από το epixeirisi.gr η ενημέρωση της νομοθεσίας γίνεται καθημερινά) οι κυριότεροι φορολογικοί νόμοι και εγκύκλιοι σχετικά με την Λογιστική και τη Φορολογία όπως και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αποτελούν σημαντικότατο βοήθημα για τον λογιστή. Η επιστημονική ομάδα του περιοδικού, που αποτελείται από λογιστές, φοροτεχνικούς και δικηγόρους ειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο αναλαμβάνει να απαντήσει σε πλήθος πρακτικών θεμάτων σχετικά με την Επιχείρηση, οι σημαντικότερες των οποίων δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Επιπλέον, στην Επιχείρηση σχολιάζονται επιλεγμένες αποφάσεις πολιτικών και διοικητικών κυρίως δικαστηρίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον. Επίσης, γίνεται επισκόπηση του εγχώριου οικονομικού Τύπου για φορολογικά, επιχειρηματικά και διεθνή οικονομικά νέα, καθώς και επισκόπηση αρθρογραφίας των σημαντικότερων λογιστικών, εργατικών και φορολογικών περιοδικών. Αναπόσπαστο τμήμα του περιοδικού είναι και το πλήρες Φορολογικό Ημερολόγιο για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων κάθε μήνα. Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται με καταληκτικές ημερομηνίες εντός του μήνα ανά φορολογική κατηγορία (Φορολογία, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Μητρώο, Λοιπές διατάξεις).

Η διάρθρωση της ύλης στην Επιχείρηση περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες, την Λογιστική, την Φορολογία, τα Εργατικά, τα Ασφαλιστικά και την Εταιρική Δράση, κάθε μια εκ των οποίων αναπτύσσει, αναλύει και ερμηνεύει τα οικεία θέματα. Ειδικότερα, στη Λογιστική, αναλύονται θέματα σχετικά με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), και τους Λογιστικούς Χειρισμούς Λογαριασμών, στην Φορολογία, θέματα σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), την Φορολογία Κεφαλαίου και τις Ειδικές Φορολογίες, στα Εργατικά, θέματα σχετικά με την Αδεια και τα Επιδόματα του Εργαζόμενου, στα Ασφαλιστικά, θέματα σχετικά με την Παράλληλη Ασφάλιση και στην Εταιρική Δράση, θέματα σχετικά με τις Συστάσεις, Μετατροπές και Συγχωνεύσεις των Εταιρειών.

Η Επιχείρηση, ως περιοδικό, αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε Λογιστή, Φοροτεχνικό, Οικονομολόγο, Νομικό αλλά και Επιχειρηματία. Σε συνδυασμό με την καθημερινή ενημέρωση του αντίστοιχου site προσφέρεται ολοκληρωμένη και άρτια εμβάθυνση στα οικονομικά, φορολογικά και εργατικά δεδομένα που περιλαμβάνει μια Επιχείρηση ως οικονομική οντότητα, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Όλα τα τεύχη:


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2017

133/2016, Ιανουάριος 2017134, Φεβρουάριος 2017135, Μάρτιος 2017136, Απρίλιος 2017
137/2017, Μάϊος 2017138/2017, Ιούνιος 2017139/2017, Ιούλιος 2017140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017
141/2017, Οκτώβριος 2017142/2017, Νοέμβριος 2017143/2017, Δεκέμβριος 2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2016

122/2016, Ιανουάριος 2016123/2016, Φεβρουάριος 2016124/2016, Μάρτιος 2016125/2016, Απρίλιος 2016
126/2016, Μάιος 2016127/2016, Ιούνιος 2016128/2016, Ιούλιος 2016129/2016, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016
130/2016, Οκτώβριος 2016131/2016, Νοέμβριος 2016132/2016, Δεκέμβριος 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2015

111/2015, Ιανουάριος 2015112/2015, Φεβρουάριος 2015113/2015, Μάρτιος 2015114/2015, Απρίλιος 2015
115/2015, Μάιος 2015116/2015, Ιούνιος 2015117/2015, Ιούλιος 2015118/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015
119/2015, Οκτώβριος 2015120/2015, Νοέμβριος 2015121/2015, Δεκέμβριος 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2014

100/2014, Ιανουάριος 2014101/2014, Φεβρουάριος 2014102/2014, Μάρτιος 2014103/2014, Απρίλιος 2014
104/2014, Μάιος 2014105/2014, Ιούνιος 2014106/2014, Ιούλιος 2014107/2014, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014
108/2014, Οκτώβριος 2014109/2014, Νοέμβριος 2014110/2014, Δεκέμβριος 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2013

89/2013, Ιανουάριος 201390/2013, Φεβρουάριος 201391/2013, Μάρτιος 201392/2013, Απρίλιος 2013
93/2013, Μάιος 2013 94/2013, Ιούνιος 201395/2013, Ιούλιος 201396/2013, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013
97/2013, Οκτώβριος 201398/2013, Νοέμβριος 201399/2013, Δεκέμβριος 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2012

78/2012, Ιανουάριος 201279/2012, Φεβρουάριος 201280/2012, Μάρτιος 201281/2012, Απρίλιος 2012
82/2012, Μάιος 201283/2012, Ιούνιος 201284/2012, Ιούλιος 2012 85/2012, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
86/2012, Οκτώβριος 201287/2012, Νοέμβριος 201288/2012, Δεκέμβριος 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011

67/2011, Ιανουάριος 201168/2011, Φεβρουάριος 201169/2011, Μάρτιος 201170/2011, Απρίλιος 2011
71/2011, Μάιος 201172/2011, Ιούνιος 201173/2011, Ιούλιος 201174/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011
75/2011, Οκτώβριος 201176/2011, Νοέμβριος 201177/2011, Δεκέμβριος 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

56/2010, Ιανουάριος 201057/2010, Φεβρουάριος 201058/2010, Μάρτιος 201059/2010, Απρίλιος 2010
60/2010, Μάιος 201061/2010, Ιούνιος 201062/2010, Ιούλιος 201063/2010, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010
64/2010, Οκτώβριος 201065/2010, Νοέμβριος 201066/2010, Δεκέμβριος 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009

45/2009, Ιανουάριος46/2009, Φεβρουάριος47/2009, Μάρτιος48/2009, Απρίλιος
49/2009, Μάιος50/2009, Ιούνιος51/2009, Ιούλιος52/2009, Αύγουστος-Σεπτέμβριος
53/2009, Οκτώβριος54/2009, Νοέμβριος55/2009, Δεκέμβριος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2008

33/2008, Ιανουάριος34/2008, Φεβρουάριος35/2008, Μάρτιος36/2008, Απρίλιος
37/2008, Μάιος38/2008, Ιούνιος39/2008, Ιούλιος40/2008, Αύγουστος
41/2008, Σεπτέμβριος42/2008, Οκτώβριος43/2008, Νοέμβριος44/2008, Δεκέμβριος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2007

21/2007, Ιανουάριος22/2007, Φεβρουάριος23/2007, Μάρτιος24/2007, Απρίλιος
25/2007, Μάιος26/2007, Ιούνιος27/2007, Ιούλιος28/2007, Αύγουστος
29/2006, Σεπτέμβριος30/2007, Οκτώβριος31/2007, Νοέμβριος32/2007, Δεκέμβριος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2006

9/2006, Ιανουάριος10/2006, Φεβρουάριος11/2006, Μάρτιος12/2006, Απρίλιος
13/2006, Μάιος14/2006, Ιούνιος15/2006, Ιούλιος16/2006, Αύγουστος
17/2006, Σεπτέμβριος18/2006, Οκτώβριος19/2006, Νοέμβριος20/2006, Δεκέμβριος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2005

1/2005, Μάιος2/2005, Ιούνιος3/2005, Ιούλιος4/2005, Αύγουστος
5/2005, Σεπτέμβριος6/2005, Οκτώβριος7/2005, Νοέμβριος8/2005, Δεκέμβριος

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.