ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων


Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής

7η Έκδοση 2016
Σελ.: 112
Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, κυκλοφορούν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του νέου ενιαίου εντύπου Ν με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν.

Αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (AΕ, EΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

- Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές. Χειρισμός τόκων δανείων από τρίτους, μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών, τεκμαρτού μισθώματος, δαπανών που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο. Δαπάνες και συναλλαγές με οντότητες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

- Η φορολογική αναμόρφωση και η συμπλήρωση του πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του νέου εντύπου Ν.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άλλες ειδικές απαλλαγές.

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

- Εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

- Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού.

- Μεταβίβαση τίτλων.

- Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.

- Υποκεφαλαιοδότηση και ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

- Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.

- Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν.

- Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δυνατότητα μείωσης της. Πίνακας ΙΙ εντύπου Ν.

- Τρόπος φορολόγησης οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι κωδικοί 100 και 111 του εντύπου Ν.

- Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

- Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας.

- Παραδείγματα - εφαρμογές συμπλήρωσης του εντύπου Ν.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2015, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

Αναζήτηση Τίτλου

ΠεριεχόμεναΠΡΟΛΟΓΟΣ 3
I. Γενικά
Α. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης7
Β. Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ10
Γ. Κατάσταση δαπανών ακινήτων10
Δ. Νομικά πρόσωπα που είχαν υπερδωδεκάμηνη χρήση10
Ε. Τρόπος υποβολής10
II. Έντυπο Ν
Α. Πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας
1. Αναγνωριστικά στοιχεία12
2. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο12
3. Εφαρμογή ΔΛΠ/ΕΛΠ13
Β. Δεύτερο μέρος της πρώτης σελίδας
1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ.15
2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσης15
Γ. Το εσωτερικό του Εντύπου Ν
1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»21
2. Η φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ25
3. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών26
4. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης41
5. Οι λοιπές περιπτώσεις αναμόρφωσης των κερδών49
6. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους70
7. Εισόδημα αλλοδαπής74
8. Φορολογική απαλλαγή (Ν 3908/2011)75
9. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - P.S.I. (Ν 4046/2012)75
10. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3, άρθρου 27, Ν 4172/2013)75
11. Πίνακας 2: Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα76
12. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013)80
13. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/2013)82
14. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013)84
15. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου84
16. Πίνακας 3Β1: Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 41, Ν 4172/2013)85
17. Πίνακας 3Β2: Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42, Ν 4172/2013)86
Δ. Η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 για τα Νομικά Πρόσωπα88
1. Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία92
Ε. Εφαρμογές94
1. Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας94
2. Παράδειγμα ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, με τήρηση βιβλίων σύμφωνα με ΕΛΠ κατά το 2015101
3. ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο109

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.