ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Oδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων


Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής

8η Έκδοση 2017
Σελ.: 120
Σχήμα:21 x 28
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2016, κυκλοφορούν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του ενιαίου εντύπου Ν, του εντύπου Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα - εφαρμογές με απεικόνιση των αριθμητικών δεδομένων στα έντυπα.

Όπως και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2015, το κλείσιμο της χρήσης 2016 έγινε σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν 4308/2014 (ΕΛΠ). Βάσει των διατάξεων του νόμου και των σχετικών οδηγιών, η συμφωνία των λογιστικών και των φορολογικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται στη φορολογική δήλωση, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, αλλά αποτελεί μέρος των λογιστικών αρχείων που τηρεί η οντότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη απεικόνιση στο τέλος της χρήσης του λογιστικού και του φορολογικού υπολοίπου του κάθε λογαριασμού, αλλά και της μεταξύς τους διαφοράς. Περαιτέρω, υφίσταται η υποχρέωση μεταφοράς των δεδομένων της κατάστασης διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης των λογαριασμών, στη φορολογική δήλωση συγκεντρωτικά και με διάκριση των διαφορών αυτών σε μόνιμες και προσωρινές.

Eιδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

- Διάκριση διαφορών σε μόνιμες ή προσωρινές.

- Η Κατάσταση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης.

- Η φορολόγηση διανεμόμενων αποθεματικών προηγούμενων ετών.

- Ο φορολογικός χειρισμός ενδοομιλικών μερισμάτων, τόσο των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 48 ΚΦΕ όσο και των λοιπών.

- Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος και η συμπλήρωση του σχετικού πίναα 2 από τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

- Η φορολόγηση των νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

- Ο υπολογισμός της προκαταβολής του φόρου.

- Ο υπολογισμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει για κάθε μορφή νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα

ΠρόλογοςΣελ. 3
Α. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπουΣελ. 7
i. Το έντυπο «Ν»Σελ. 7
ii. Υποκείμενα του φόρουΣελ. 7
iii. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την δήλωσηΣελ. 8
iv. Δαπάνες νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 10
v. Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕΣελ. 11
1. Αναγνωριστικά στοιχείαΣελ. 13
2. Εφαρμογή ΔΛΠ/ΕΛΠΣελ. 14
3. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείοΣελ. 13
4. Ιστορικό του φορολογικού πιστοποιητικούΣελ. 14
1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ.Σελ. 18
2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσηςΣελ. 21
1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»Σελ. 24
2. Η φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τα ΕΛΠΣελ. 26
3. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανώνΣελ. 27
4. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσηςΣελ. 42
5. Οι λοιπές περιπτώσεις αναμόρφωσης των κερδώνΣελ. 49
6. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτουςΣελ. 71
7. Εισόδημα αλλοδαπήςΣελ. 74
8. Φορολογική απαλλαγή (Ν 3908/2011)Σελ. 75
9. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - P.S.I.(Ν 4046/2012)Σελ. 75
10. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθρου 27, Ν 4172/2013)Σελ. 75
11. Πίνακας 2: Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 76
12. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013)Σελ. 80
13. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/2013)Σελ. 82
14. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013)Σελ. 83
15. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίουΣελ. 84
16. Πίνακας 3Β1: Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 41, Ν 4172/2013)Σελ. 85
17. Πίνακας 3Β2: Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42, Ν 4172/2013)Σελ. 85
Α. Γενικές οδηγίεςΣελ. 87
Β. Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλίαΣελ. 90
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ: Προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής - φορολογικής βάσηςΣελ. 94
Δ. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσηςΣελ. 94
Ε. ΠαραδείγματαΣελ. 96

Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.