ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πρακτική εφαρμογή
Συγγραφέας: Ι. Δρυλλεράκης

5η Έκδοση 2008
Σελ.: 1224
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Για ψηφιακή αγορά επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα Δ΄, πλήρως ανανεωμένη, έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω των εκτεταμένων αλλαγών που επέφερε ο Ν 3604/2007 στο Ν 2190/1920. Η δομή και η φιλοσοφία του έργου είναι διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, προκειμένου να γίνει περισσότερο χρηστική. Στο πρώτο μέρος παρατίθενται 177 υποδείγματα (συμπεριλαμβανομένων και 10 σχεδίων δικογράφων) συνοδευόμενα από θεωρητικές αναλύσεις κάθε θεσμού, αναλυτικά χρονοδιαγράμματα, check lists με εκτεταμένα σχόλια και πίνακες σημείων ελέγχου, αναφορικά με: σύσταση ΑΕ, τροποποίηση καταστατικού, αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μετοχές και μεταβίβασή τους, ΔΣ και ΓΣ, οικονομικές καταστάσεις, λύση - εκκαθάριση ΑΕ, επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, ομολογιακά δάνεια, stock option και ευρωπαϊκή εταιρεία. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη βασική νομοθεσία των ΑΕ. Σημειωτέον ότι τα πολλά και ποικίλα νομοθετήματα που σχετίζονται με την ΑΕ αλλά δεν έχουν καθημερινή ή συχνή χρήση, παρατίθενται μόνο στο επισυναπτόμενο cd-rom 160 νομοθετημάτων, ενώ στην έντυπη έκδοση υπάρχει ο βασικός νόμος (2190/1920) και επιλεγμένα βασικά νομοθετήματα. Στο κείμενο του Ν 2190/1920 με γκρι φόντο επισημαίνονται οι παρεμβάσεις του Ν 3604/2007 και με υπογράμμιση διαφαίνεται η πραγματική αλλαγή που επέρχεται σε κάθε αντικατασταθείσα διάταξη, ενώ στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι προϊσχύσασες διατάξεις, αφού για αρκετό καιρό θα είναι χρήσιμες και θα ρυθμίζουν εκκρεμούσες υποθέσεις. Τέλος, παρατίθεται η νομολογία της τελευταίας 10ετίας (προ της εφαρμογής του Ν 3604/2007), ταξινομημένη στις εξής θεματικές ενότητες: ίδρυση - οργάνωση, διοίκηση, αποφάσεις ΓΣ, μετοχικό κεφάλαιο, έλεγχος ΑΕ, συμβάσεις ΑΕ, μονοπρόσωπη ΑΕ, φορολογία, λύση - εκκαθάριση, πτώχευση, συγχώνευση - μετατροπή - διάσπαση και διάφορα θέματα. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικά ευρετήρια υποδειγμάτων, νομοθεσίας και νομολογίας. Επιπλέον στο βιβλίο είναι ενσωματωμένο CD-ROM 160 νομοθετημάτων. Αποτελεί ένα πλήρες βοήθημα εργασίας για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων.

CD-ROM 177 υποδειγμάτων, Τιμή 80 ? φ.π., 100 ? ν.π.

Αναζήτηση Τίτλου

Περιεχόμενα
Σχετικά έργα


Γίνετε τώρα συνδρομητής στο epixeirisiOnline, και αποκτήστε πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης σε όλα τα ψηφιακά βιβλία και ψηφιακά περιοδικά της οικονομικής βιβλιοθήκης μαζί με τα εξής προνόμια, μόνο με 150 € ανά έτος!

Δικαίωμα υποβολής 1 ερώτησης το μήνα στην επιστημονική ομάδα του περιοδικού Επιχείρηση
Μάθετε περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.