ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 510
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών αρχών και ρυθμίσεων που συγκροτούν το ισχύον εμπορικό δίκαιο. Αποτελείται από 11 Κεφάλαια στα οποία εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: Γενικό Μέρος  Εμπορικού Δικαίου (συστήματα εμπορικότητας, εμπορική πράξη, έμπορος, εμπορική επιχείρηση, εμπορικά βιβλία), Δίκαιο Ειδικών Εμπορικών Συμβάσεων (εμπορική πώληση, συμβάσεις leasing, factoring, forfaiting, venture capital, franchising, εμπορικής αντιπροσωπείας και εμπορικής διανομής), Δίκαιο Αγοράς (ελεύθερος – αθέμιτος ανταγωνισμός, προστασία καταναλωτή, διανοητική  ιδιοκτησία), Δίκαιο Αξιογράφων (συναλλαγματική, επιταγή, γραμμάτιο εις διαταγήν, εντολή πληρωμής, χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο – ενεχυρόγραφο, φορτωτική, ασφαλιστήριο, ανώνυμα χρεόγραφα), Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (προσωπικές, κεφαλαιουχικές), Τραπεζικό Δίκαιο (βασικές έννοιες, τραπεζικές εργασίες-συμβάσεις), Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς (παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, προστασία επενδυτή, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, οργανωμένες αγορές), Ασφαλιστικό Δίκαιο (ασφάλιση ζημιών – προσώπων, ασφαλιστική σύμβαση), Ναυτικό Δίκαιο (σύμβαση ναύλωσης,  αβαρία, σύγκρουση πλοίων και επιθαλάσσια αρωγή), Δίκαιο Μεταφορών (εσωτερική - διεθνής – χερσαία - σιδηροδρομική – αεροπορική μεταφορά), Πτωχευτικό Δίκαιο (κήρυξη – διαδικασία-συνέπειες – περάτωση πτώχευσης, εξυγίανση, κ.ά). Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον μελετητή του εμπορικού δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τιμή: 30.00€ φ.π. 40.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. Η δυναμική του εμπορικού δικαίουΣελ. 1
II. Βασικές αρχέςΣελ. 3
A. Το αντικείμενο του εμπορικού δικαίου Σελ. 3
Β. Οικονομική και νομική έννοια του εμπορίουΣελ. 4
Γ. Αποστολή και λειτουργία του εμπορίου και του εμπορικού δικαίουΣελ. 5
Δ. Ειδικότερα χαρακτηριστικά και αρχές του Εμπορικού ΔικαίουΣελ. 6
IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού ΔικαίουΣελ. 9
IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώροΣελ. 12
Α. Σχέση του Εμπορικού Δικαίου με άλλους δικαιικούς κλάδουςΣελ. 12
1. Εμπορικό και Αστικό ΔίκαιοΣελ. 13
2. Εμπορικό και Δημόσιο ΔίκαιοΣελ. 13
Β. Οι επιμέρους κλάδοι του εμπορικού δικαίουΣελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Ι. Συστήματα εμπορικότηταςΣελ. 17
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του εμπορικού δικαίουΣελ. 19
ΙΙΙ. Η εμπορική πράξηΣελ. 19
Α. Έννοια και περιεχόμενο της εμπορικής πράξηςΣελ. 19
Β. Το κριτήριο της εμπορικότηταςΣελ. 20
1. Η διαμεσολάβησηΣελ. 21
2. Η πρόθεση κέρδους (animus lucri)Σελ. 22
3. Ο κίνδυνοςΣελ. 23
Γ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεωνΣελ. 24
1. Πράξεις πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικέςΣελ. 24
2. Πράξεις αντικειμενικά και υποκειμενικά εμπορικέςΣελ. 24
3. Πράξεις αμφιμερώς και μονομερώς ή ετερομερώς ή μικτές εμπορικέςΣελ. 25
Δ. Εξαιρούμενες της εμπορικότητας πράξειςΣελ. 25
1. Ο πρωτογενής τομέαςΣελ. 25
2. Τα ακίνηταΣελ. 26
3. Τα ελευθέρια επαγγέλματα - πνευματικοί δημιουργοίΣελ. 26
4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ.Σελ. 27
Ε. Οι εμπορικές πράξειςΣελ. 28
1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξειςΣελ. 28
1.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίουΣελ. 29
1.1.1. Η αγορά προς μεταπώλησηΣελ. 29
1.1.2. Επιχείρηση χειροτεχνίαςΣελ. 31
1.1.3. Επιχείρηση παραγγελίαςΣελ. 32
1.1.4. Επιχείρηση μετακομίσεως (μεταφοράς)Σελ. 34
1.1.5. Επιχείρηση προμήθειαςΣελ. 35
1.1.6. Επιχείρηση πρακτορείαςΣελ. 36
1.1.7. Επιχείρηση πλειστηριάσεωςΣελ. 37
1.1.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτωνΣελ. 38
1.1.9. Τραπεζικές και κολλυβιστικές εργασίεςΣελ. 39
1.1.10. Επιχείρηση μεσιτείαςΣελ. 39
1.1.11. Συναλλαγματική και χρηματική αποστολήΣελ. 40
1.2. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλασσίου εμπορίουΣελ. 41
1.3. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις εκτός του ΒΔ της 2/14.5.1835Σελ. 44
1.3.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεότερους νόμουςΣελ. 44
1.3.2. Αναλογικά πρωτότυπα εμπορικές πράξειςΣελ. 44
2. Παράγωγα εμπορικές πράξειςΣελ. 44
ΣΤ. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 47
IV. Ο έμποροςΣελ. 47
Α. Απόκτηση εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 47
1. Έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημαΣελ. 48
2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημαΣελ. 49
3. Έμπορος με παράγωγο τρόποΣελ. 50
4. Χωλοί έμποροιΣελ. 50
4.1. Κρυπτόμενος έμποροςΣελ. 50
4.2. Φαινόμενος έμποροςΣελ. 51
4.3. Κτήση εμπορικής ιδιότητας με άρση της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας της εταιρείαςΣελ. 52
4.4. Ο ασκών εμπορία πτωχεύσαςΣελ. 54
5. Εμπορική ικανότητα και ασυμβίβασταΣελ. 54
Β. Έναρξη εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 55
Γ. Λήξη εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 56
Δ. Συνέπειες εμπορικότητας γενικά (ανακεφαλαίωση συνεπειών)Σελ. 57
1. Η κοινωνικοοικονομική διάστασηΣελ. 57
2. Συνέπειες της ιδιότητας του εμπόρου.Σελ. 58
3. Συνέπειες από το συνδυασμό εμπορικής ιδιότητας και εμπορικότητας πράξηςΣελ. 59
4. Συνέπειες εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 60
V. Η εμπορική επιχείρησηΣελ. 61
Α. ΓενικάΣελ. 61
Β. Έννοια της επιχείρησηςΣελ. 62
Γ. Μεταβίβαση της επιχείρησης και άλλες πράξεις αφορώσες στην επιχείρησηΣελ. 62
VI. Τα εμπορικά βιβλίαΣελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
I. Εμπορική πώλησηΣελ. 68
II. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)Σελ. 70
1. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 70
2. ΈννοιαΣελ. 70
III. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)Σελ. 71
1. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 71
2. ΈννοιαΣελ. 72
IV. Σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)Σελ. 73
V. Σύμβαση τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 74
1. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 74
2. Νομική ρύθμισηΣελ. 74
VI. Σύμβαση συμμετοχικής χρηματοδότησης (venture capital)Σελ. 76
1. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 76
2. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 76
VII. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 77
VIII. Σύμβαση εμπορικής διανομήςΣελ. 79
IX. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 83
1. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 83
2. ΈννοιαΣελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ  
Ι. Η αγορά ως πεδίο αναφοράς του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτήΣελ. 87
ΙΙ. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν 703/1977)Σελ. 90
Α. Ο ανταγωνισμός ως πεμπτουσία της οικονομίας της αγοράςΣελ. 90
Β. Συστηματική και τελολογική θέση του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 91
Γ. Ιστορική προέλευση και διεθνείς τάσειςΣελ. 92
1. Αμερικανικό δίκαιοΣελ. 92
2. Ευρωπαϊκό δίκαιο (γενικά)Σελ. 93
Δ. Το ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 94
1. Ο Ν 703/1977 και η Επιτροπή ΑνταγωνισμούΣελ. 94
2. Απαγόρευση των συμπράξεων (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 703/1977)Σελ. 95
2.1. Έννοια της επιχείρησηςΣελ. 95
2.2. Έννοια και περιεχόμενο «σύμπραξης»Σελ. 95
2.3. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα της σύμπραξηςΣελ. 97
2.4. Κανόνας de minimisΣελ. 98
2.5 Περιπτωσιολογία απαγορευμένων συμπράξεωνΣελ. 98
2.6. Έννομες συνέπειεςΣελ. 98
2.7. Η «απαλλαγή» απαγορευμένων συμπράξεων κατ' άρθρο 1 παρ. 3 Ν 703/1977Σελ. 98
3. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 2 Ν 703/1977)Σελ. 99
3.1. ΈννοιαΣελ. 99
3.2. Καθορισμός σχετικής αγοράςΣελ. 101
3.3. Συλλογική δεσπόζουσα θέσηΣελ. 101
3.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 2α Ν 703/1977)Σελ. 102
3.4.1. Η έννοια της οικονομικής εξάρτησηςΣελ. 102
4. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (άρθρα 4-4στ Ν 703/1977)Σελ. 103
4.1. ΓενικάΣελ. 103
4.2. Έννοια συγκέντρωσηςΣελ. 104
4.3. Μορφές συγκεντρώσεωνΣελ. 105
4.3.1. Οριζόντιες συγκεντρώσειςΣελ. 105
4.3.2. Κάθετες συγκεντρώσειςΣελ. 105
4.3.3. Διαγώνιες ή σωρευτικές συγκεντρώσειςΣελ. 105
4.4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεωνΣελ. 106
4.5. Έννομες συνέπειεςΣελ. 106
Ε. Κρατικές ενισχύσεις (άρθρα 87-89 ΕΚ)Σελ. 107
1. Έλεγχος των κρατικών αρχώνΣελ. 107
2. Η έννοια της ενίσχυσηςΣελ. 107
3. Έννοια πλεονεκτήματοςΣελ. 108
4. Απαλλασσόμενες ενισχύσειςΣελ. 108
5. Κοινωφελείς υπηρεσίες και κρατικές ενισχύσειςΣελ. 109
IΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν 146/1914)Σελ. 110
Α. Σκοπός - ΔιακρίσειςΣελ. 110
Β. Η γενική ρήτρα του άρθρ. 1 του N 146/1914Σελ. 110
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 του N 146/1914Σελ. 110
1.1. Αναγκαίοι όροιΣελ. 110
1.2. Στις εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές συναλλαγές.Σελ. 111
1.3. Αντίθεση στα χρηστά ήθηΣελ. 111
2. Συστηματική ταξινόμηση περιπτώσεων αθέμιτης συμπεριφοράςΣελ. 114
2.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείαςΣελ. 114
2.1.1. ΠαραπλάνησηΣελ. 114
2.1.2. Επίμονη ενόχλησηΣελ. 115
2.1.3 Πρόσθετες παροχέςΣελ. 115
2.1.4. Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνηςΣελ. 115
3. Πράξεις παρεμπόδισηςΣελ. 116
3.1. ΥποτίμησηΣελ. 116
3.1.1. Οριοθέτηση της επιτρεπτής από την αθέμιτη υποτίμησηΣελ. 116
3.1.2. ΣυμπέρασμαΣελ. 117
3.2. ΜποϋκοτάζΣελ. 117
3.3. Εφαρμογή διακρίσεων στις συναλλαγέςΣελ. 119
3.4. Συγκριτική διαφήμισηΣελ. 120
4. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης φήμης και οργάνωσηςΣελ. 121
4.1. Δουλική απομίμησηΣελ. 121
4.2 Εκμετάλλευση της φήμηςΣελ. 122
4.3. Απόσπαση προσωπικούΣελ. 122
5. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παράβασης νόμουΣελ. 122
6. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράς.Σελ. 123
Β. Ειδικότερα απαγορευόμενες πράξεις ανταγωνισμούΣελ. 123
1. Ψευδής (παραπλανητική) διαφήμισηΣελ. 123
2. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από πτώχευσηΣελ. 125
3. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από διάλυσηΣελ. 125
4. Παράλειψη νόμιμης σήμανσηςΣελ. 125
5. Εμπορική δυσφήμησηΣελ. 126
6. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων (άρθρα 13-15)Σελ. 126
7. Προσβολή αλλότριων απορρήτωνΣελ. 126
Γ. Έννομη προστασίαΣελ. 127
1. Αστική προστασίαΣελ. 127
2. Ποινική προστασίαΣελ. 128
3. Δημοσίευση της απόφασηςΣελ. 129
IV. Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (Ν 2251/1994)Σελ. 129
Α. Οι λόγοι διαπλάσεως του νέου κλάδου δικαίουΣελ. 129
Β. Έννοια προστατευτέου καταναλωτήΣελ. 131
Γ. Γενικοί όροι των συναλλαγώνΣελ. 131
Δ. Συμβάσεις καταρτιζόμενες εκτός εμπορικού καταστήματοςΣελ. 133
Ε. Συμβάσεις καταρτιζόμενες από απόστασηΣελ. 134
ΣΤ. Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιώνΣελ. 135
Ζ. Ευθύνη του παραγωγού προϊόντωνΣελ. 136
Η. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 138
Θ. ΔιαφήμισηΣελ. 139
1. Έννοια - ΛειτουργίαΣελ. 139
2. Συγκριτική διαφήμισηΣελ. 140
3. Παραπλανητική διαφήμισηΣελ. 140
Ι. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣελ. 141
1. Πεδίο ΕφαρμογήςΣελ. 141
2. Η γενική ρήτραΣελ. 141
2.1. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 142
2.2. Επιθετικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 143
3. Επικάλυψη με το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 143
K. Συλλογική αγωγήΣελ. 144
V. Δίκαιο άυλων αγαθών (διανοητική ιδιοκτησία)Σελ. 145
A. 'Αυλα αγαθάΣελ. 145
B. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίαςΣελ. 146
1. Διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 147
1.1. ΣήμαΣελ. 148
1.1.1. Έννοια-ΛειτουργίαΣελ. 148
1.1.2. Είδη σήματοςΣελ. 148
1.1.3. Απαράδεκτα ως σήματαΣελ. 149
1.1.4. Γένεση-Απώλεια σήματοςΣελ. 149
1.1.5. Χαρακτήρας δικαιώματοςΣελ. 150
1.1.6. Οικονομική Εκμετάλλευση - ΠαραχώρησηΣελ. 151
1.1.7. ΠροστασίαΣελ. 152
1.2.Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων και υπηρεσιώνΣελ. 152
1.3. Διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησηςΣελ. 153
1.3.1. ΌνομαΣελ. 154
1.3.2. Εμπορική επωνυμίαΣελ. 154
1.3.3. Διακριτικός τίτλοςΣελ. 156
1.3.4. Ιδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησηςΣελ. 156
1.3.5. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργωνΣελ. 156
2. Τεχνικές επινοήσειςΣελ. 157
2.1. ΕυρεσιτεχνίαΣελ. 157
2.1.1. Έννοια- ΔιακρίσειςΣελ. 157
2.1.2. Φύση δικαιώματοςΣελ. 159
2.1.3. Δικαίωμα εκμετάλλευσηςΣελ. 159
2.1.4. Μεταβίβαση δικαιώματοςΣελ. 160
2.1.5. Προστασία επί προσβολήςΣελ. 160
2.2. Υποδείγματα χρησιμότηταςΣελ. 161
2.3. Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίαςΣελ. 161
2.4. Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγώνΣελ. 162
2.5. ΤεχνογνωσίαΣελ. 162
2.6. Τεχνικός νεωτερισμόςΣελ. 162
3. Αισθητικές δημιουργίες - Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 163
4. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεωςΣελ. 164
5. Ονόματα πεδίουΣελ. 164
Γ. Πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 166
1. Έννοια - Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 166
2. Το υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 167
3. Το ηθικό δικαίωμαΣελ. 168
4. Το περιουσιακό δικαίωμαΣελ. 168
5. Το δικαίωμα παρακολούθησηςΣελ. 169
6. Η εκμετάλλευση του έργουΣελ. 169
7. Τα συγγενικά δικαιώματαΣελ. 170
8. Συλλογική διαχείρισηΣελ. 171
9. Προστασία του δικαιώματοςΣελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ  
Ι. Γενικές ΑρχέςΣελ. 173
Α. Τα μέσα πληρωμής/πίστωσης των εμπορικών συναλλαγώνΣελ. 173
Β. Έννοια - ΔιακρίσειςΣελ. 173
Γ. Αξιογραφικές θεωρίεςΣελ. 175
Δ. Περάτωση αξιογραφικής ενσωμάτωσης - ΑποϋλοποίησηΣελ. 175
ΙI. ΣυναλλαγματικήΣελ. 177
Α. Έννοια - Λειτουργία Σελ. 177
Β. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματικήΣελ. 178
Γ. Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικήςΣελ. 179
Δ. Λευκή συναλλαγματικήΣελ. 180
Ε. Ρήτρες συναλλαγματικήςΣελ. 181
ΣΤ. Αποδοχή συναλλαγματικήςΣελ. 182
Ζ. Μεταβίβαση συναλλαγματικήςΣελ. 183
1. Μεταβίβαση με εκχώρησηΣελ. 183
2. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Σελ. 183
Η. Ενστάσεις από τη συναλλαγματικήΣελ. 185
Θ. Λήξη και πληρωμή της συναλλαγματικήςΣελ. 187
Ι. ΑναγωγήΣελ. 188
ΙΑ. Τριτεγγύηση σε συναλλαγματικήΣελ. 190
ΙΒ. ΠαραγραφήΣελ. 191
ΙΓ. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 192
IIΙ. Γραμμάτιο εις διαταγήν Σελ. 192
IV. ΕπιταγήΣελ. 193
Α. Έκδοση επιταγής Σελ. 194
Β. Ρήτρες επιταγήςΣελ. 195
Γ. Μεταβίβαση επιταγήςΣελ. 195
Δ. Εμφάνιση και πληρωμή επιταγήςΣελ. 197
Ε. Αναγωγή, παραγραφή και αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 200
ΣΤ. Ακάλυπτη επιταγή Σελ. 200
Ζ. Ιδιαίτερα είδη επιταγήςΣελ. 203
Η. Διαφορές επιταγής και συναλλαγματικήςΣελ. 204
V. Εμπορική εντολή πληρωμήςΣελ. 205
VI. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογοΣελ. 205
VII. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο γενικών αποθηκώνΣελ. 206
VIII. ΦορτωτικήΣελ. 207
IX. ΑσφαλιστήριοΣελ. 208
X. Ανώνυμα χρεόγραφαΣελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
Ι. Η πορεία από την προσωπική στην ανώνυμη εταιρία.Σελ. 209
ΙΙ. Η έννοια του εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 210
ΙΙΙ. Οι βασικές μορφές ενώσεων προσώπωνΣελ. 211
ΙV. Προσωπικές εταιρίεςΣελ. 212
Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά - Διαφοροποίηση αστικών - εμπορικών εταιριώνΣελ. 212
Β. Ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 215
1. Διαφορές της ομορρύθμου εταιρίας από την αστική εταιρίαΣελ. 215
2. ΣύστασηΣελ. 215
3. Ελαττωματική σύστασηΣελ. 216
4. Ευθύνη των ομορρύθμων εταίρωνΣελ. 217
5. Διαχείριση Σελ. 218
6. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 218
7. Η ομόρρυθμη εταιρία με εταίρους ΑΕ κλπ (ΠΔ 326/1994) Σελ. 219
Γ. Ετερόρρυθμη εταιρίαΣελ. 219
1. Διαφορές της ετερόρρυθμης εταιρίας από την ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 219
1.1. Η εταιρική επωνυμίαΣελ. 219
1.2. Στις προς τα έξω σχέσεις Σελ. 220
1.3. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 220
2. Λύση και εκκαθάρισηΣελ. 220
Δ. Αφανής εταιρία Σελ. 221
Ε. ΚοινοπραξίαΣελ. 222
V. Κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 223
Α. Ανώνυμη εταιρίαΣελ. 224
1. ΣύστασηΣελ. 224
1.1. Σύναψη καταστατικούΣελ. 224
1.2. Έγκριση καταστατικού και χορήγηση άδειας λειτουργίαςΣελ. 226
1.3. Εξωεταιρικές/παραεταιρικές συμφωνίεςΣελ. 227
1.4. Διατυπώσεις δημοσιότηταςΣελ. 228
1.5. Υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρίαΣελ. 229
1.6. Ελαττωματική σύστασηΣελ. 229
2. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 230
2.1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 231
2.2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 232
2.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 233
2.3.1. ΣημασίαΣελ. 233
2.3.2. Είδη αύξησηςΣελ. 234
2.3.3. Δικαίωμα προτίμησηςΣελ. 235
2.3.3.1. ΈννοιαΣελ. 235
2.3.3.2. Αποκλεισμός ή περιορισμόςΣελ. 235
2.4. Πιστοποίηση καταβολήςΣελ. 237
2.5. 'Αλλοι τρόποι αύξησηςΣελ. 238
2.6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 238
3. Όργανα της ΑΕΣελ. 239
3.1. Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 239
3.1.1. Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 240
3.1.2. Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 240
3.1.3. Καταστατική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 240
3.1.4. Σύγκληση της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 240
3.1.5. Λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση Σελ. 242
3.1.6. Εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 244
3.2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 247
3.2.1. Σχέση μελών ΔΣ και ΑΕΣελ. 247
3.2.2. Διορισμός και απώλεια της ιδιότητας μελών ΔΣΣελ. 248
3.2.3. Σχέση ΔΣ και Α.ΕΣελ. 250
3.2.3.1. Υποχρέωση πίστης μελών ΔΣΣελ. 250
3.2.3.2. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες του 23αΣελ. 250
3.2.4. Σύνθεση και λειτουργία ΔΣΣελ. 254
3.2.5. Εκπροσωπευτική εξουσία ΔΣΣελ. 257
3.2.6. Διαχειριστική εξουσία ΔΣΣελ. 257
3.2.7. Ευθύνη Δ.Σ (business judgment rule)Σελ. 259
3.2.8. Εταιρική αγωγήΣελ. 261
3.2.9. Εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance)Σελ. 262
3.3. Ελεγκτές Σελ. 263
4. Μετοχική σχέσηΣελ. 265
4.1. Δικαιώματα μετόχουΣελ. 266
4.2. Υποχρεώσεις μετόχουΣελ. 267
4.2.1. Ευθύνη μετόχου ως de facto οργάνου - Υποχρέωση πίστης των μετόχωνΣελ. 267
4.2.2. Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 269
4.2.2.1. Τα δικαιώματα της «μεγάλης μειοψηφίας» (1/3, 1/5, 1/10 του μκ)Σελ. 270
4.2.2.2. Τα δικαιώματα της «μικρής μειοψηφίας» (1/20 του μκ)Σελ. 271
4.2.2.3. Τα δικαιώματα ακόμη μικρότερων μειοψηφιών Σελ. 273
4.2.2.4. Δικαιώματα μειοψηφιών βάσει του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στην ΓΣΣελ. 275
4.2.2.5. Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχοΣελ. 276
4.2.2.6. Η σύγχρονη οπτική προστασίας δικαιωμάτων μετόχων - μειοψηφίαςΣελ. 276
5. Η μετοχή Σελ. 277
5.1. Είδη μετοχώνΣελ. 278
5.2. Μεταβίβαση μετοχών Σελ. 280
5.3. Δικαιώματα επί των μετοχώνΣελ. 281
5.4. Απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 281
6. Ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 282
7. ΟμολογίεςΣελ. 282
8. Ετήσιοι λογαριασμοίΣελ. 283
9. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας Σελ. 284
9.1. Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε ΑΕΣελ. 284
9.2. Μετατροπή ΑΕ σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Σελ. 285
9.3. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ΑΕ Σελ. 285
9.4. Μετατροπή ΑΕ σε Ε.Π.Ε.Σελ. 286
10. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειώνΣελ. 287
10.1. Συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 287
10.2. «Συγχώνευση με εξαγορά»Σελ. 289
10.3. Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕΣελ. 290
11. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 291
12. Λύση ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 291
13. Εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 292
Β. Εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 293
1. Νομοθετική ρύθμιση της Ε.Π.Ε.Σελ. 294
2. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.Σελ. 295
Γ. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία Σελ. 296
Δ. Ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 297
Ε. Συνδεδεμένες επιχειρήσειςΣελ. 298
ΣΤ. Joint-Venture (Κοινή επιχείρηση)Σελ. 300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. Βασικές έννοιεςΣελ. 303
Α. Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματοςΣελ. 303
Β. Πιστωτικό ίδρυμα και πελάτης: Η θεμελίωση της σχέσης εμπιστοσύνηςΣελ. 303
Γ. Τραπεζικός λογαριασμόςΣελ. 306
II. Τραπεζικές εργασίες-συμβάσεις Σελ. 307
A. Σύμβαση τραπεζικής κατάθεσηςΣελ. 308
B. Πιστωτικές συμβάσειςΣελ. 310
Γ. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίωνΣελ. 314
Δ. Μέσα πληρωμώνΣελ. 316
Ε. ΕγγυήσειςΣελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
I. Η ανάπτυξη ενός νέου κλάδου δικαίουΣελ. 323
ΙΙ. Τα προστατευτέα έννομα αγαθά στην κεφαλαιαγοράΣελ. 325
Α. Η λειτουργική προστασία του ίδιου του θεσμού της κεφαλαιαγοράςΣελ. 326
Β. Η ατομική προστασία του επενδυτήΣελ. 326
ΙII. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 327
Α. Επενδυτικές υπηρεσίεςΣελ. 327
Β. Φορείς παροχής επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 328
Γ. Χρηματοπιστωτικά μέσαΣελ. 330
IV. Ειδικότερα: το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του επενδυτήΣελ. 331
V. Εκδότης χρηματιστηριακών μέσων (κυρίως εισηγμένη εταιρία)Σελ. 340
VΙΙ. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές ΑξίεςΣελ. 342
VΙΙΙ. Οι οργανωμένες αγορές Σελ. 344
ΙΧ. Προστασία της οργανωμένης αγοράςΣελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΈννοιαΣελ. 349
ΙI. Στοιχεία της ασφάλισηςΣελ. 350
ΙII. Μετέχοντα πρόσωπα στην ασφαλιστική σχέσηΣελ. 351
IV. Η ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 353
V. Είδη ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 358
Α. Ασφάλιση κατά ζημιώνΣελ. 358
1. Περιπτώσεις ασφάλισης κατά ζημιώνΣελ. 359
2. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτωνΣελ. 360
3. Θαλάσσια ασφάλισηΣελ. 363
Β. Ασφάλιση προσώπωνΣελ. 364
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ:  
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. Γενικά - Το πλαίσιο κανόνωνΣελ. 367
Α. Το πλοίοΣελ. 367
B. Κτήση κυριότητας πλοίουΣελ. 369
ΙΙ. Ναυτική πίστηΣελ. 370
ΙII. Τα πρόσωπα του ναυτικού δικαίουΣελ. 371
Α. Κύριος του πλοίουΣελ. 371
Β. ΠλοιοκτήτηςΣελ. 372
Γ. Εφοπλιστής Σελ. 372
Δ. ΠλοίαρχοςΣελ. 372
Ε. ΠλήρωμαΣελ. 373
ΣΤ. ΠλοηγόςΣελ. 373
Ζ. Ναυτικός πράκτοραςΣελ. 374
Η. ΣυμπλοιοκτησίαΣελ. 374
Θ. Ναυτική εταιρίαΣελ. 376
Ι. Ευθύνη από την εκμετάλλευση του πλοίουΣελ. 377
IV. Η σύμβαση ναύλωσηςΣελ. 378
Α. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένωνΣελ. 379
Β. Υπαναχώρηση και αδυναμία παροχήςΣελ. 380
Γ. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναύλωσηςΣελ. 380
Δ. Η ευθύνη του εκναυλωτήΣελ. 381
V. Κοινές αβαρίες Σελ. 382
VΙ. Σύγκρουση πλοίων και επιθαλάσσια αρωγήΣελ. 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:  
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
I. Η σημασία του δικαίου των μεταφορώνΣελ. 385
ΙΙ. Εσωτερική χερσαία μεταφοράΣελ. 385
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής χερσαίας μεταφοράςΣελ. 385
Β. Ευθύνη του μεταφορέαΣελ. 387
Γ. Λόγοι απαλλαγής του μεταφορέαΣελ. 388
ΙΙΙ. Διεθνής οδική μεταφορά Σελ. 388
Α. Έννοια και ρύθμιση της διεθνούς οδικής μεταφοράςΣελ. 388
Β. Αποκατάσταση ζημίας αποστολέα/παραλήπτηΣελ. 391
Γ. Λόγοι απαλλαγής μεταφορέα Σελ. 393
IV. Σιδηροδρομική μεταφοράΣελ. 394
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράςΣελ. 394
Β. Αποκατάσταση βλάβης εμπορευμάτωνΣελ. 396
V. Εσωτερική και διεθνής αεροπορική μεταφορά Σελ. 398
Α. Έννοια και ρύθμιση της εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράςΣελ. 398
Α. Αποκατάσταση ζημιώνΣελ. 400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:  
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. Η αναγκαιότητα του θεσμού της πτώχευσης - Στόχοι του σύγχρονου πτωχευτικού δικαίουΣελ. 403
ΙI. Κήρυξη της πτώχευσηςΣελ. 404
Α. Ουσιαστικές προϋποθέσειςΣελ. 405
1. Υποκειμενική προϋπόθεση: Η πτωχευτική ικανότηταΣελ. 405
2. Αντικειμενική προϋπόθεση: παύση πληρωμών - επαπειλούμενη αδυναμίαΣελ. 405
Β. Τυπικές προϋποθέσειςΣελ. 407
1. Η δικαστική απόφαση - Πτωχευτικό ΔικαστήριοΣελ. 407
2. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσηςΣελ. 408
3. Περιεχόμενο της απόφασηςΣελ. 409
4. Λόγοι απόρριψης της αίτησηςΣελ. 411
5. Ένδικα μέσαΣελ. 411
Γ. Συνέπειες της πτώχευσηςΣελ. 413
1. Συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτηΣελ. 413
2. Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτέςΣελ. 414
3. Επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεωνΣελ. 417
4. Πτωχευτικός αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκησηΣελ. 418
5. Πτωχευτική ανάκλησηΣελ. 420
ΙII. Διαδικασία της πτώχευσηςΣελ. 422
Α. Οργάνωση της πτώχευσηςΣελ. 422
Β. Διοίκηση του ενεργητικούΣελ. 424
1. Εξέλεγξη των απαιτήσεων - Αναγγελία και επαλήθευση Σελ. 425
IV. Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεωνΣελ. 427
Α. Διαδικασία συνδιαλλαγήςΣελ. 427
Β. Σχέδιο αναδιοργάνωσηςΣελ. 431
V. Περάτωση της πτώχευσηςΣελ. 433
Α. Ένωση πιστωτώνΣελ. 434
Β. Παύση εργασιών της πτώχευσηςΣελ. 437
Γ. Πτωχευτική αποκατάστασηΣελ. 438
Δ. Περάτωση λόγω παρέλευσης μεγίστου χρόνουΣελ. 438
VI. Ποινικές ΔιατάξειςΣελ. 439
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 441
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 481
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.