Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατ' άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 3198/1955
  • Διεύθυνση Σειράς: Ι. Ληξουριώτης
  • Συγγραφέας: Π. Μπουμπουχερόπουλος
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 136
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση, που αποτελεί τον δεύτερο τόμο της νέας σειράς «Μελέτες Εργατικού Δικαίου», έχει ως αντικείμενο την ερμηνεία του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 3198/1955, το οποίο εισάγει τον χρονικό περιορισμό της τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας, εντός της οποίας ο απολυμένος εργαζόμενος πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση του συμφέροντός του επί της θέσης εργασίας. Αποτελείται από τρία Μέρη στα οποία, εκτός από την ανάλυση του ειδικότερου περιεχομένου του ως άνω άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 3198/1955 και την παρουσίαση των ερμηνειών που δόθηκαν από τη νομολογία τις πέντε τελευταίες δεκαετίες, παρέχεται παράλληλα στον αναγνώστη η δυνατότητα μιας εναλλακτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της υπό εξέταση διάταξης. Αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που φιλοδοξεί να παράσχει μια πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν, αποσκοπώντας ταυτόχρονα στην ενεργοποίηση των αντανακλαστικών θεωρίας και νομολογίας, γύρω από ένα ζήτημα, που κάθε άλλο παρά λυμένο είναι.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α' ΜΕΡΟΣ  
Η λανθάνουσα αβεβαιότητα ως προς το ειδικότερο περιεχόμενο της αποσβεστικής επενέργειας της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 6 § 1 του Ν 3198/1955  
I. Εισαγωγικά - Η προϊστορία της ρύθμισης Σελ. 1
II. Η θέση και η θεμελίωση του ζητήματος - Η μεθοδολογία της κριτικής επισκόπησης των επιμέρους ερμηνευτικών επιλογών Σελ. 4
Β' ΜΕΡΟΣ  
Η νομολογιακή θεμελίωση των δύο βασικών ερμηνευτικών τάσεων και η κατάδειξη των συνδεόμενων με κάθε μια από αυτές ερμηνευτικών αδιεξόδων  
I. Η θεμελίωση της πρώτης ερμηνευτικής τάσης αναλυτικότερα: οι δύο τρόποι απόσβεσης του «δικαιώματος» προβολής της ακυρότητας της καταγγελίας - Τα ερμηνευτικά αδιέξοδαΣελ. 13
Α. Με την πάροδο της τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας αποσβήνεται το «δικαίωμα» προβολής της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 13
Β. Το «δικαίωμα» προβολής της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αποσβήνεται με την παραίτηση του μισθωτού Σελ. 20
Γ. Τα ερμηνευτικά αδιέξοδα της πρώτης ερμηνευτικής τάσηςΣελ. 23
1. Ούτε η σχετική ούτε η απόλυτη ακυρότητα θεραπεύονται με την παρέλευση χρόνου Σελ. 23
2. Η ακυρότητα που πλήττει την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας δεν είναι οπωσδήποτε σχετικήΣελ. 27
3. Η προβολή της ακυρότητας συνιστά ένσταση καταχρηστική, μη υποκείμενη σε ουσιαστικού δικαίου χρονικούς περιορισμούς Σελ. 29
4. Η θεμελιώδης προστατευτική αρχή δεν επιτρέπει την απόσβεση του δικαιώματος προβολής της ακυρότητας της καταγγελίαςΣελ. 33
II. Η θεμελίωση της δεύτερης ερμηνευτικής τάσης αναλυτικότερα- Η απόσβεση των αξιώσεων - Τα ερμηνευτικά αδιέξοδαΣελ. 42
Α. Το τρίμηνο επιδρά επί των αξιώσεων που πηγάζουν από την άκυρη καταγγελία και όχι επί της προβολής της ακυρότητας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίαςΣελ.
Β. Η άκυρη καταγγελία δεν είναι άμοιρη εννόμων αποτελεσμάτωνΣελ. 44
Γ. Τα ερμηνευτικά αδιέξοδα της δεύτερης ερμηνευτικής τάσηςΣελ. 48
1. Ο εργοδότης παρά την υπαιτιότητά του ενισχύει την έννομη θέση του μέσω της ακυρότητας της καταγγελίας Σελ. 48
2. Η παρέλευση του τριμήνου δεν επιφέρει τη συνολική εκκαθάριση της σχέσηςΣελ. 50
Γ' ΜΕΡΟΣ  
Η ανάγκη αποσαφήνισης της φύσης του δικαιώματος που αποσβήνεται με την πάροδο της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 § 1 του Ν 3198/1955 - Η δυνατότητα μιας διαφορετικής ερμηνευτικής προσέγγισης  
I. Η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία δεν αφορά ούτε την προβολή της ακυρότητας ούτε τις αξιώσεις από την άκυρη καταγγελίαΣελ. 55
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 55
Β. Το πεδίο ενέργειας της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 § 1 του Ν 3198/1955Σελ. 58
Γ. Το υποκείμενο σε αποσβεστική προθεσμία δικαίωμα ασκείται μόνο δικαστικάΣελ. 61
II. Επιπλέον χαρακτηριστικά του υποκείμενου σε αποσβεστική προθεσμία δικαιώματοςΣελ. 64
III. Η ταυτότητα του δικαιώματος που αποσβήνεται: το άρθρο 6 § 1 του Ν 3198/1955 καθιερώνει διαπλαστικό δικαίωμα ακύρωσης των ακυρώσιμων καταγγελιώνΣελ. 76
IV. Ποια ελαττώματα προκαλούν ακυρότητα και ποια ακυρωσία;Σελ. 83
V. Έλεγχος τελολογικής προσφορότητας: Η στάθμιση των συμφερόντων υπό το πρίσμα της ακυρώσιμης καταγγελίαςΣελ. 95
VI. Το διαπλαστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για ακύρωση της ακυρώσιμης καταγγελίας στον καθρέφτη της κρατούσας θεωρίας και νομολογίας Σελ. 105
VII. ΕπίμετροΣελ. 108
ΒιβλιογραφίαΣελ. 111
ΕυρετήριοΣελ. 117
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.