ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 1ος Τόμος

Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα
  • Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 456
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» με σχόλια, νομολογία και υποδείγματα, ο οποίος αναφέρεται σε γενικά θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βασικό οργανισμό της κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ), και, τέλος, στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση.

Παρατίθεται η νομολογία της τελευταίας 25ετίας και άλλα σχετικά κείμενα, όπως εγκύκλιοι των Ασφαλιστικών Οργανισμών κ.λπ., ώστε να είναι στη διάθεση του ερευνητή η θέση των δικαστηρίων επί θεμάτων που ετέθησαν στην κρίση τους, αλλά και οι απόψεις της διοίκησης επί των νομοθετικών ρυθμίσεων.

Μετά τη νομολογία περιλαμβάνονται 48 υποδείγματα δικογράφων, με αναφορές στην ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση και χρήσιμες παρατηρήσεις.

Στον παρόντα πρώτο τόμο αναπτύσσονται οι παρακάτω ενότητες: Θέματα ΙΚΑ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομολογίας.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Τιμή: 28€ φ.π. 38€ ν.π.

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.