ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  • Συγγραφέας: Δ. Παναγιωτόπουλος
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 288
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο που ασχολείται με τη θεματική των εργασιακών σχέσεων στον αθλητισμό.

Οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις παρουσιάζονται σε όλες τους τις εκφάνσεις, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς έννομης τάξης.

Στο σύγγραμμα προηγείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των εργασιακών σχέσεων (στοιχεία εργατικού δικαίου, πηγές εργατικού δικαίου και συμβατικές σχέσεις στο αθλητικό πεδίο).

Στη συνέχεια, εξετάζονται η παροχή και προσφορά αθλητικών υπηρεσιών, τα συμβόλαια των αθλητών και η ασφάλισή τους, καθώς και οι επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου στους επαγγελματίες-αμειβόμενους αθλητές.

Ακολούθως, αναλύονται οι προπονητικές υπηρεσίες, και ιδίως η προπονητική δραστηριότητα, η σύμβαση εργασίας προπονητή, οι διαιτητές, η παροχή γυμναστικών υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού-τεχνικού συμβούλου.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται ζητήματα που θέτει η παροχή υπηρεσιών από καθηγητές φυσικής αγωγής.

Περαιτέρω, αναλύεται η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη ρύθμιση των αθλητικών εργασιακών σχέσεων, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία και νομολογία.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική, καθώς και εύχρηστα παραρτήματα νομοθεσίας και νομολογίας.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό αλλά και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εργατικού και του αθλητικού δικαίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τιμή: 35.00€ φ.π. 45.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 23
Α. Σκοπός του έργουΣελ. 23
Β. Γενική προβληματική - ΕρωτήματαΣελ. 24
Γ. ΜεθοδολογίαΣελ. 24
Δ. Υλικό -ΜέσαΣελ. 25
I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΣελ. 27
A. Στοιχεία εργατικού δικαίουΣελ. 27
1. Βασικές έννοιεςΣελ. 27
2. Φύση και διάκριση των συμβάσεων εργασίαςΣελ. 28
2.1. Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 28
2.2. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιώνΣελ. 29
2.3. Σύμβαση έργου (άρθρα 681 επ. ΑΚ)Σελ. 30
2.4. Σημασία των διακρίσεωνΣελ. 30
2.5. Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνουΣελ. 32
3. Προστασία εργαζομένουΣελ. 33
Β. Πηγές του εργατικού δικαίουΣελ. 35
Γ. Συμβατικές σχέσεις στο αθλητικό πεδίοΣελ. 36
1. Ιδιωτικός τομέαςΣελ. 36
2. Δημόσιος τομέαςΣελ. 39
3. Αθλητικά επαγγέλματαΣελ. 39
ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 41
Α. Αθλητική ιδιότητα και παροχή υπηρεσιώνΣελ. 41
1. 'Αθλημα - κατηγορίες αθλητώνΣελ. 41
2. Αθλητική ιδιότηταΣελ. 43
2.1. Αθλητική ιδιότητα κατά πλάσμα δικαίουΣελ. 44
2.2 Αθλητική ιδιότητα φύσει δικαίουΣελ. 46
3. Προσφορά αθλητικών υπηρεσιώνΣελ. 48
3.1. Υποκρυπτόμενη σύμβαση αμοιβής ερασιτέχνη αθλητήΣελ. 50
4. Δικαιώματα ερασιτεχνών αθλητώνΣελ. 54
Β. Συμβόλαια ΑθλητώνΣελ. 56
1. Επαγγελματίας ΑθλητήςΣελ. 56
2. Παροχή αθλητικών υπηρεσιώνΣελ. 58
2.1. Σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιώνΣελ. 60
2.2. Φύση της σύμβασηςΣελ. 60
3. Συμβόλαιο αμειβόμενου και επαγγελματία αθλητήΣελ. 62
3.1. Περιεχόμενο συμβολαίουΣελ. 62
3.2. Τύπος - Όροι εγκυρότητας συμβολαίουΣελ. 62
3.3. Διάρκεια - ανανέωση συμβολαίουΣελ. 63
3.4. Διακοπή - παράταση συμβολαίουΣελ. 66
3.5. Λύση συμβολαίουΣελ. 67
4. Παροχές - Αποδοχές στους ΑθλητέςΣελ. 69
5. Συμβατικοί όροι - ΚυρώσειςΣελ. 71
6. Υποβιβασμός και αποζημίωση αθλητώνΣελ. 72
Γ. Ασφάλιση ΑθλητώνΣελ. 72
Δ. Επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου στους επαγγελματίες- αμειβόμενους αθλητέςΣελ. 74
III. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣελ. 79
Α. Προπονητική δραστηριότηταΣελ. 79
1. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 79
2. Ισχύον δίκαιοΣελ. 81
3. Παροχή προπονητικών υπηρεσιώνΣελ. 83
3.1. Επάγγελμα του Προπονητή και Συνταγματικές διατάξειςΣελ. 84
3.2. Ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματοςΣελ. 85
Β. Σύμβαση εργασίας προπονητή αθλήματοςΣελ. 86
1. Τύπος Συμβάσεως Προπονητή - μη αναδρομική ισχύςΣελ. 86
2. Φύση παροχής προπονητικών υπηρεσιώνΣελ. 90
2.1. Κριτήρια διάκρισηςΣελ. 91
3. Καταγγελία συμβάσεως προπονητήΣελ. 99
3.1. 'Ακυρη ΚαταγγελίαΣελ. 100
3.2. Συμβατικές απαιτήσειςΣελ. 102
Γ. Διαμεσολαβητές - διαιτητέςΣελ. 105
1. Διαμεσολαβητές ΑθλητώνΣελ. 105
2. Αμειβόμενη διαιτησίαΣελ. 105
Δ. Παροχή γυμναστικών υπηρεσιώνΣελ. 106
1. Γυμναστήρια - αθλητικές σχολέςΣελ. 106
2. Παροχή υπηρεσιών αθλητικών επιστημόνων σε ΟΤΑΣελ. 108
Ε. Παροχή υπηρεσιών αθλητικού επιστημονικού - τεχνικού συμβούλουΣελ. 109
IV. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΣελ. 115
Α. Περί δημόσιας διοίκησης και υπηρεσίαςΣελ. 115
Β. Επιστήμων της Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΣελ. 120
1. Το επάγγελμα του αθλητικού επιστήμοναΣελ. 120
2. Αθλητικό επάγγελμα και κοινοτικοί κανόνεςΣελ. 121
3. Ισοτιμία Τίτλων Σπουδών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΣελ. 124
Γ. Εκπαιδευτικός Φυσικής ΑγωγήςΣελ. 126
1. Προϊστάμενος Φυσικής ΑγωγήςΣελ. 128
2. Σχολικός ΣύμβουλοςΣελ. 131
3. Διευθυντής Φυσικής ΑγωγήςΣελ. 136
4. Μετάθεση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε πειραματικά σχολείαΣελ. 136
Δ. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής σε Τ.Ε.Ι.Σελ. 139
1. Τεχνολογικά Ιδρύματα και ο Νόμος 2916/2001Σελ. 139
1.1. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτωνΣελ. 139
1.2. Η Προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικών Ειδικών ΜαθημάτωνΣελ. 141
Ε. Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής ΑγωγήςΣελ. 142
1. Σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ - ΠροϋποθέσειςΣελ. 142
1.1. Προπονητική εμπειρίαΣελ. 143
1.2. Εν ενεργεία ΠροπονητήςΣελ. 144
1.3. Εντοπιότητα και παλαιότητα λήψης πτυχίουΣελ. 145
1.4. Αναδρομική ισχύς και συνταγματικότητα διατάξεωνΣελ. 147
2. Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοιΣελ. 150
3. Έκδοση πράξης με τη σύμπραξη του διοικουμένουΣελ. 152
3.1. Αιτιολογία πράξης πρόσληψηςΣελ. 153
V. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣελ. 155
Α. Εισαγωγικά - Τι είναι το Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣελ. 155
Β. Η Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΣελ. 158
1. Φύση - ΌργαναΣελ. 158
2. Το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 162
2.1. ΦύσηΣελ. 162
2.2. ΠηγέςΣελ. 164
2.3. Σχέση κοινοτικού - εθνικού δικαίουΣελ. 165
Γ. Το κοινοτικό δίκαιο και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεωνΣελ. 167
1. Πρωτογενές δίκαιοΣελ. 168
2. Ειδικότερα οι κοινοτικές ελευθερίες και η εφαρμογή τους στις εργασιακές σχέσειςΣελ. 170
2.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένωνΣελ. 170
2.2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνΣελ. 171
3. Δευτερογενές δίκαιοΣελ. 172
4. Η έννοια του εργαζομένου στο κοινοτικό εργατικό δίκαιοΣελ. 175
Δ. Το κοινοτικό δίκαιο και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ειδικότερα στο πεδίο του αθλητισμούΣελ. 179
1. Αθλητισμός και κοινοτικό δίκαιο γενικάΣελ. 179
2. Κοινοτικό δίκαιο και ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον αθλητισμόΣελ. 181
3. H υπόθεση BosmanΣελ. 183
4. Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και σε υπηκόους τρίτων χωρώνΣελ. 185
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 187
Α. ΕλληνικήΣελ. 187
Β. ΞένηΣελ. 195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΣελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνταγματικές, νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμοί περί εργασίας και παροχής προπονητικών υπηρεσιώνΣελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμοί περί παροχής αθλητικών υπηρεσιών και παροχών σε αθλητέςΣελ. 216
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Νομοθετικές διατάξεις περί Αμειβόμενης Διαιτησίας του Ν 2725/1999Σελ. 257
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Νομολογία περί παροχής αθλητικών και προπονητικών Υπηρεσιών (Περιλήψεις)Σελ. 258
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 287
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.