Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές & Συναλλαγές Κρατών Μελών - Τρίτων Χωρών
  • Συγγραφέας: Κ. Μπουχάγιαρ
  • Πρόλογος: Κ. Φινοκαλιώτης
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 704
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60 Φυσικά πρόσωπα
€70 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τις φορολογικές διακρίσεις κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με σκοπό την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών στον τομέα των έμμεσων φόρων, ενώ αναλύεται η φορολογική διάσταση των διατάξεων της Συνθήκης που εξειδικεύουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Για την αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως νομική βάση τις διατάξεις που περιέχονται στα μέτρα που λαμβάνει η Κοινότητα στα πλαίσια άσκησης της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Η εξαντλητική παρουσίαση της παλαιότερης και πρόσφατης νομολογίας, οι τεκμηριωμένες και πρωτότυπες ερμηνευτικές προτάσεις του συγγραφέα κατατάσσουν τη μελέτη μεταξύ εκείνων που προάγουν αναμφισβήτητα την επιστημονική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο του κοινοτικού φορολογικού δικαίου.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακες αποφάσεων του ΔΕΚ και του ΠΕΚ κατά χρονολογική σειρά υποθέσεων, πίνακα αντιστοίχησης των διατάξεων της ΣΕΚ ως προς την αρίθμηση που είχαν πριν και μετά τη Συνθήκη Άμστερνταμ, καθώς και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.