Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ
  • Επιστημονική Διεύθυνση: Ελληνική Εταιρία Δικαίου της Εργασίας & της Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ)
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 272
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα πορίσματα του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ), με θέμα: «H διάσπαση της επιχείρησης», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 11-12 Μαΐου 2007.  Στο ανωτέρω Συνέδριο, μετά τη γενική εισήγηση του Ι. Κουκιάδη, Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ., σχετικά με τις «Νέες μορφές οργάνωσης του κεφαλαίου και τις επενέργειες στις εργασιακές σχέσεις για μια ενιαία θεωρία ευέλικτων σχέσεων εργασίας», αναπτύχθηκαν τα εξής ζητήματα: «Το μέγεθος της επιχείρησης ως παράγων διαμόρφωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο εργατικό δίκαιο» (Ι. Ληξουριώτης), «Οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοι» (Ά. Στεργίου), «Eργολαβία, outsourcing και οι επιπτώσεις τους στις σχέσεις εργασίας» (Β. Δούκα), «Γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου» (Γ. Λεβέντης), «Η προσωρινή απασχόληση -N 2956/2001» (Κ. Παπαδημητρίου), «Εργασία κατʼ οίκον - Τηλεργασία: Εννοιολογικός προσδιορισμός και όψεις προστασίας - ελληνικό/συγκριτικό δίκαιο» (Δ. Ζωγραφόπουλος), «Το περιεχόμενο και η πρακτική σημασία της συμφωνίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία» (Α. Παπαϊωάννου) και τέλος «Η μεταβίβαση δραστηριοτήτων ("Outsourcing") στη νεώτερη νομολογία του ΔΕΚ» (Θ. Καμενόπουλος).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Κήρυξη έναρξης εργασιών του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΔΕΚΑΣελ. 1
Αθανάσιος Καρδαράς  
Πρόεδρος της ΕΔΕΚΑ, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Χαιρετισμός στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο της ΕΔΕΚΑΣελ. 5
Γεώργιος Φ. Κουκουλές  
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Προέδρος του ΟΜΕ.Δ.  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  
Οι νέες μορφές οργάνωσης του κεφαλαίου και οι επενέργειες στις εργασιακές σχέσεις για μια ενιαία θεωρία ευέλικτων σχέσεων εργασίαςΣελ. 7
Ιωάννης Δ. Κουκιάδης  
Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.  
ΕΝΟΤΗΤΑ I.  
Το μέγεθος της επιχείρησης ως παράγων διαμόρφωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο εργατικό δίκαιοΣελ. 33
Ιωάννης Δ. Ληξουριώτης  
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος  
Οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοιΣελ. 53
'Αγγελος Στεργίου  
Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.  
Eργολαβία, outsourcing και οι επιπτώσεις τους στις σχέσεις εργασίαςΣελ. 85
Βικτωρία Σπ. Δούκα  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ -, Δικηγόρος  
ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ.  
Γνήσιος δανεισμός εργαζόμενουΣελ. 109
Γεώργιος Λεβέντης  
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών  
Η προσωρινή απασχόληση (N 2956/2001)Σελ. 117
Κώστας Δ. Παπαδημητρίου  
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών  
ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ.  
Εργασία κατ' οίκον - Τηλεργασία: Εννοιολογικός προσδιορισμός και όψεις προστασίας (ελληνικό / συγκριτικό δίκαιο)Σελ. 139
Δημήτρης Γ. Ζωγραφόπουλος  
Δικηγόρος, Δ.Ν., Νομικός ελεγκτής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
Το περιεχόμενο και η πρακτική σημασία της συμφωνίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασίαΣελ. 211
Αθανάσιος Παπαϊωάννου  
Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Πεννσυλβανίας, Επιστημονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε.  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
Η μεταβίβαση δραστηριοτήτων ("Outsourcing") στη νεώτερη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 241
Θωμάς Ε. Καμενόπουλος  
Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣΑ, Magister Εργατικού Δικαίου (MLE Hannover)  
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.