ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Υποδείγματα - Σχόλια - Νομολογία
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 448
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55 Φυσικά πρόσωπα
€65 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο αποτελεί το δεύτερο τόμο της σειράς «Διοικητικές Διαφορές» και είναι αφιερωμένο στις διοικητικές διαφορές ουσίας, αρμοδιότητας καταρχήν σε πρώτο βαθμό Διοικητικού Πρωτοδικείου, που εισάγονται με προσφυγή ή ανακοπή. Αναλύονται στις επιμέρους ενότητες τα βασικά ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, όπως είναι η προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης και η ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης. Επισημαίνονται σημαντικές διαδικαστικές-δικονομικές ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν χωριστές επιμέρους ενότητες για τις διοικητικές διαφορές από την εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής, της φορολογικής και της περί σημάτων νομοθεσίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα κατά απόφασης επί ενδίκου βοηθήματος ουσίας, όπου και αναλύονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τέλος, ο συγγραφέας πραγματεύεται την «έφεση» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εισάγει συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, υπό ιδιαίτερες διαδικαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις. Οι επτά ενότητες του τόμου αναδεικνύονται από επισημάνσεις με έμφαση στη νομολογία και από υποδείγματα δικογράφων. Το έργο εμπλουτίζεται με αλφαβητικό ευρετήριο που αναφέρεται στις επισημάνσεις, στη νομολογία καθώς και στα υποδείγματα κάθε ενότητας.  Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δημοσίου δικαίου.

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.