ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2000 - 2007

Αποφάσεις ετών 2000-2007
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 792
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ανάγκη πρόσβασης των δικαστών και των δικηγόρων σε αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατέστησε αναγκαία τη συγκέντρωση των σπουδαιότερων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ετών 2000-2007 (1141 στον αριθμό), οι οποίες παρατίθενται σε περίληψη. Το έργο χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες: α) Ακυρωτικές διαφορές, β) Διαφορές ουσίας και γ) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Στις ακυρωτικές διαφορές περιλαμβάνονται 613 αποφάσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: i. Σύνταγμα, ii. Υπάλληλοι, iii. Παραγωγικές σχολές, iv. Εκπαιδευτική νομοθεσία, v. Πολεοδομία-Χωροταξία, vi. Διοικητική Διαδικασία, vii. Δικονομικά Θέματα. Στις διαφορές ουσίας οι 478 αποφάσεις κατηγοριοποιούνται σε Διαφορές του Ν 1406/1983 (όπου υπάγονται αποφάσεις που αφορούν σε φορολογικές διαφορές, διοικητικές συμβάσεις, αστική ευθύνη του Δημοσίου, αποδοχές, εκλογικές διαφορές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σήματα, πρόστιμα κ.ά.), σε διαφορές του Ν 702/1977-Κοινωνική Ασφάλιση και σε δικονομικά θέματα. Τέλος, στην κατηγορία των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών περιλαμβάνονται 49 αποφάσεις αφορώσες στο ΑΣΕΠ, στην ΕΕΤΤ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενα και αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο. Όλες οι αποφάσεις είναι ταξινομημένες σε ειδικότερες κατηγορίες για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα και άμεσα το θέμα που τον ενδιαφέρει. Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελώντας ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για τους δικαστές, τους δικηγόρους και γενικότερα τους νομικούς που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.