ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [9]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 918
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€65.00 Φυσικά πρόσωπα
€75.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό είναι το ένατο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Το έργο «Διαδικασία Εργατικών Διαφορών» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις σχετικές μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία της Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και πλήρης σειρά 87 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος-εναγομένου, απόφαση).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια που έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά τον πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
Τιμή: 55.00€ φ.π. 67.00€ ν.π.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ [7]
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ [7]
Τιμή: 50.00€ φ.π. 60.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 29
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣελ. 31
Γενικά-ΝομοθεσίαΣελ. 31
1. Το Εργατικό ΔίκαιοΣελ. 32
2. Η Διαδικασία Εργατικών Διαφορών (1)Σελ. 32
3. Έννοια εξαρτημένης εργασίας (2-6)Σελ. 33
4. Δικονομικές Διατάξεις (7-10)Σελ. 34
5. Ουσιαστικού Δικαίου Διατάξεις περί Εργατικών Διαφορών (11-20)Σελ. 36
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣελ. 41
Θεωρία και Πρακτική της Διαδικασίας Εργατικών ΔιαφορώνΣελ. 41
1. Γενικά Θέματα (1-18)Σελ. 43
2. Αρμοδιότητα των Δικαστηρίων (19-35)Σελ. 45
3. /Ασκηση αγωγής, Στοιχεία (36-47)Σελ. 48
4. Συζήτηση της Αγωγής (48-62)Σελ. 53
5. Απόδειξη (63-71)Σελ. 56
6. Ενστάσεις (72-79)Σελ. 60
7. Παρεμβάσεις Τρίτων (80-90ε)Σελ. 61
8. Ένδικα Μέσα (Ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναίρεση) (91-106)Σελ. 64
9. Διάφορα δικονομικά θέματα (107-123)Σελ. 67
10. Ασφαλιστικά μέτρα (124-127)Σελ. 70
11. Περιπτώσεις θεμάτων διαδικασίας Εργατικών Διαφορών (128-137)Σελ. 71
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 77
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 87
1. Αγωγή (1-156)Σελ. 100
2. Ενστάσεις (157-196)Σελ. 122
3. Απόδειξη (197-285)Σελ. 127
4. Προθεσμίες (286-324)Σελ. 138
5. Ένδικα μέσα (325-379)Σελ. 143
6. Δεδικασμένο (380-392)Σελ. 150
7. Δικαστικό ένσημο (393-405)Σελ. 152
8. Δικονομικά (406-539)Σελ. 154
9. Διαιτησία, διαιτητές (540-553)Σελ. 170
10. Διάφορα θέματα (554-596)Σελ. 173
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 179
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 181
[1] Κώδικας Πολιτικής ΔικονομίαςΣελ. 187
/Αρθ. 16 §§ 2-3, 5-6 [Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας]Σελ. 188
/Αρθ. 215 [Πώς ασκείται η αγωγή]Σελ. 188
/Αρθ. 218 [Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών]Σελ. 189
/Αρθ. 245 [Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων]Σελ. 189
/Αρθ. 254 [Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών]Σελ. 189
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ-ΌρκοςΣελ. 190
/Αρθ. 421Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ-Εργατικές διαφορέςΣελ. 190
/Αρθ. 663 [Ποιες διαφορές υπάγονται]Σελ. 190
/Αρθ. 664 [Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο]Σελ. 191
/Αρθ. 665 [Τρόπος παραστάσεως στο δικαστήριο]Σελ. 191
/Αρθ. 666 [Ποια διαδικασία εφαρμόζεται]Σελ. 191
/Αρθ. 667 [Απόπειρα συμβιβασμού]Σελ. 191
/Αρθ. 668 [Ομοδικία]Σελ. 192
/Αρθ. 669 [Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων]Σελ. 192
/Αρθ. 670 [Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων]Σελ. 192
/Αρθ. 671 [Αποδεικτικά μέσα. Ένορκες βεβαιώσεις]Σελ. 192
/Αρθ. 672 [Μη εμφάνιση διαδίκου]Σελ. 193
/Αρθ. 672Α [Έκδοση αποφάσεων]Σελ. 193
/Αρθ. 673 [Ανακοπή ερημοδικίας]Σελ. 193
/Αρθ. 674 [Επί εφέσεως]Σελ. 193
/Αρθ. 675 [Επί αναψηλαφήσεως]Σελ. 193
/Αρθ. 675ΑΣελ. 194
/Αρθ. 676 [Επαναφορά των πραγμάτων]Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ-Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεωνΣελ. 194
/Αρθ. 728 § 1γ, δ, ε [Ποιες απαιτήσεις μπορεί να επιδικασθούν]Σελ. 194
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣελ. 194
/Αρθ. 867 [Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία]Σελ. 194
/Αρθ. 908 § 1ε [Εξαιρετικοί λόγοι]Σελ. 195
/Αρθ. 910 § 4 [Πότε είναι υποχρεωτική]Σελ. 195
/Αρθ. 975 § 3 [Γενικά προνόμια]Σελ. 195
/Αρθ. 982 § 2δ [Τι κατάσχεται. Εξαιρούμενα]Σελ. 196
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΣελ. 196
/Αρθ. 71 [Περιορισμένη απαλλαγή των εργατικών διαφορών από το δικαστικό ένσημο]Σελ. 196
[2] ΝΟΜΟΣ 1545 της 17/20.5.1985 "Εθνικό σύστημα προστασίας απο την ανεργία και άλλες διατάξεις"Σελ. 197
/Αρθ. 32Σελ. 197
[3] ΝΟΜΟΣ 1334 της 14/14.3.1983 "Κύρωση Σύμβασης σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις"Σελ. 199
/Αρθ. 1Σελ. 199
/Αρθ. 2Σελ. 199
/Αρθ. 3Σελ. 199
[4] ΝΟΜΟΣ 1814 της 11/11.11.1988 "Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της, προγενέστερες και μεταγενέστερες τροποποιήσεις της παρούσας μετά από διαδοχικές προσχωρήσεις νέων κρατών μελών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη Σύμβαση για τη προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας"Σελ. 201
/Αρθ. 1Σελ. 201
/Αρθ. 2Σελ. 201
[5] ΝΟΜΟΣ 1429 της 12/18.4.1984 "Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις"Σελ. 203
/Αρθ. 4 [Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων]Σελ. 203
[6] ΝΟΜΟΣ 2460/1997 "Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις"Σελ. 205
/Αρθ. πρώτοΣελ. 205
ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που έγινε στο Λουγκάνο στις 16 Σεπτεμβρίου 1988Σελ. 206
ΠΡΟΟΙΜΙΟΣελ. 206
ΤΙΤΛΟΣ Ι-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 206
/Αρθ. 1Σελ. 206
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣελ. 207
ΤΜΗΜΑ 1-Γενικές διατάξειςΣελ. 207
/Αρθ. 2Σελ. 207
/Αρθ. 3Σελ. 207
/Αρθ. 4Σελ. 208
ΤΜΗΜΑ 2-Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 208
/Αρθ. 5Σελ. 208
/Αρθ. 6Σελ. 209
/Αρθ. 16 [Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία]Σελ. 210
ΤΜΗΜΑ 6-Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 210
/Αρθ. 17Σελ. 210
/Αρθ. 18Σελ. 211
[7] ΝΟΜΟΣ 1792 της 24/24.6.1988 "Κύρωση σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές"Σελ. 213
/Αρθ. πρώτοΣελ. 214
ΣΥΜΒΑΣΗ για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980Σελ. 214
/Αρθ. 1Σελ. 214
/Αρθ. 2Σελ. 214
/Αρθ. 3Σελ. 214
/Αρθ. 4Σελ. 214
/Αρθ. 5Σελ. 215
/Αρθ. 6Σελ. 215
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 215
ΣΥΜΒΑΣΗ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980Σελ. 215
ΠροοίμιοΣελ. 215
ΤΙΤΛΟΣ Ι-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 215
/Αρθ. 1 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 215
/Αρθ. 2 [Οικουμενικός χαρακτήρας]Σελ. 216
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΣελ. 217
/Αρθ. 3 [Ελεύθερη επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου]Σελ. 217
/Αρθ. 4 [Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής]Σελ. 217
/Αρθ. 5 [Συμβάσεις καταναλωτών]Σελ. 218
/Αρθ. 6 [Ατομική σύμβαση εργασίας]Σελ. 219
/Αρθ. 7 [Κανόνες αναγκαστικού δικαίου]Σελ. 219
/Αρθ. 8 [Ουσιαστικό κύρος]Σελ. 219
/Αρθ. 9 [Τύπος]Σελ. 220
/Αρθ. 10 [Έκταση του εφαρμοστέου δικαίου]Σελ. 220
/Αρθ. 11 [Ανικανότητα]Σελ. 221
/Αρθ. 12 [Εκχώρηση]Σελ. 221
/Αρθ. 13 [Υποκατάστημα]Σελ. 221
/Αρθ. 14 [Απόδειξη]Σελ. 221
/Αρθ. 15 [Αποκλεισμός της παραπομπής]Σελ. 222
/Αρθ. 16 [Επιφύλαξη δημόσιας τάξης]Σελ. 222
/Αρθ. 17 [Μη αναδρομική ισχύς]Σελ. 222
/Αρθ. 18 [Ομοιόμορφη ερμηνεία]Σελ. 222
/Αρθ. 19 [Κράτη χωρίς ενοποιημένο σύστημα δικαίου]Σελ. 222
/Αρθ. 20 [Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου]Σελ. 222
/Αρθ. 21 [Σχέσεις με άλλες συμβάσεις]]Σελ. 223
/Αρθ. 22 [Επιφυλάξεις]Σελ. 223
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 223
/Αρθ. 23Σελ. 223
/Αρθ. 24Σελ. 223
/Αρθ. 25Σελ. 224
/Αρθ. 26Σελ. 224
/Αρθ. 27Σελ. 224
/Αρθ. 28Σελ. 225
/Αρθ. 29Σελ. 225
/Αρθ. 30Σελ. 225
/Αρθ. 31Σελ. 225
/Αρθ. 32Σελ. 226
/Αρθ. 33Σελ. 226
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣελ. 226
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣελ. 226
/Αρθ. δεύτεροΣελ. 227
[8] Ν.Δ. 53 της 19/20.9.1974 "Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης συμβάσεως "δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών", ως και του προσθέτου εις αυτήν πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952"Σελ. 229
/Αρθ. πρώτονΣελ. 230
ΣΥΜΒΑΣΙΣ Δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριώνΣελ. 230
ΜΕΡΟΣ Ι-Δικαιώματα και ΕλευθερίεςΣελ. 231
/Αρθ. 2Σελ. 231
/Αρθ. 3Σελ. 231
/Αρθ. 4Σελ. 231
/Αρθ. 5Σελ. 231
/Αρθ. 6Σελ. 232
/Αρθ. 7Σελ. 233
/Αρθ. 8Σελ. 233
/Αρθ. 9Σελ. 233
/Αρθ. 10Σελ. 234
/Αρθ. 11Σελ. 234
/Αρθ. 12Σελ. 234
/Αρθ. 13Σελ. 235
/Αρθ. 14Σελ. 235
[9] ΝΟΜΟΣ 1532 της 19/19.3.1985 "Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα"Σελ. 237
/Αρθ. πρώτοΣελ. 237
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 238
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣελ. 238
/Αρθ. 1Σελ. 238
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣελ. 239
/Αρθ. 2Σελ. 239
/Αρθ. 3Σελ. 239
/Αρθ. 4Σελ. 239
/Αρθ. 5Σελ. 239
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣελ. 240
/Αρθ. 6Σελ. 240
/Αρθ. 7Σελ. 240
/Αρθ. 8Σελ. 240
/Αρθ. 9Σελ. 241
/Αρθ. 10Σελ. 241
/Αρθ. 11Σελ. 242
/Αρθ. 12Σελ. 242
/Αρθ. 13Σελ. 242
/Αρθ. 14Σελ. 243
/Αρθ. 15Σελ. 244
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣελ. 244
/Αρθ. 16Σελ. 244
/Αρθ. 17Σελ. 244
/Αρθ. 18Σελ. 245
/Αρθ. 19Σελ. 245
/Αρθ. 20Σελ. 245
/Αρθ. 21Σελ. 245
/Αρθ. 22Σελ. 245
/Αρθ. 23Σελ. 246
/Αρθ. 24Σελ. 246
/Αρθ. 25Σελ. 246
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣελ. 246
/Αρθ. 26Σελ. 246
/Αρθ. 27Σελ. 247
/Αρθ. 28Σελ. 247
/Αρθ. 29Σελ. 247
/Αρθ. 30Σελ. 247
/Αρθ. 31Σελ. 248
/Αρθ. δεύτεροΣελ. 248
[10] ΝΟΜΟΣ 2462/1997 "Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου"Σελ. 249
/Αρθ. πρώτοΣελ. 249
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 250
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 250
/Αρθ. 2Σελ. 250
/Αρθ. 3Σελ. 251
/Αρθ. 4Σελ. 251
/Αρθ. 5Σελ. 252
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 252
/Αρθ. 6Σελ. 252
/Αρθ. 7Σελ. 253
/Αρθ. 8Σελ. 253
/Αρθ. 9Σελ. 253
/Αρθ. 10Σελ. 254
/Αρθ. 11Σελ. 254
/Αρθ. 12Σελ. 254
/Αρθ. 13Σελ. 255
/Αρθ. 14Σελ. 255
[11] ΝΟΜΟΣ 2595/1998 "Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995)"Σελ. 257
/Αρθ. πρώτοΣελ. 257
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗΣελ. 258
ΜΕΡΟΣ ΙΣελ. 258
ΜΕΡΟΣ IIΣελ. 258
/Αρθ. 1 [Δικαίωμα στην ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και του επαγγέλματος, χωρίς διάκριση λόγω του φύλου]Σελ. 258
/Αρθ. 2 [Δικαίωμα στην ενημέρωση και στη διαβούλευση]Σελ. 259
/Αρθ. 3 [Δικαίωμα συμμετοχής στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος]Σελ. 259
/Αρθ. 4 [Το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων σε κοινωνική προστασία]Σελ. 260
ΜΕΡΟΣ IIIΣελ. 260
/Αρθ. 5 [Δεσμεύσεις]Σελ. 260
ΜΕΡΟΣ IVΣελ. 261
/Αρθ. 6 [Έλεγχος εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί]Σελ. 261
ΜΕΡΟΣ VΣελ. 261
/Αρθ. 7 [Θέση σε εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί]Σελ. 261
/Αρθ. 8 [Σχέσεις ανάμεσα στο Χάρτη και το παρόν Πρωτόκολλο]Σελ. 262
/Αρθ. 9 [Ειδική εφαρμογή]Σελ. 262
/Αρθ. 10 [Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση και έναρξη ισχύος]Σελ. 262
/Αρθ. 11 [Καταγγελία]Σελ. 263
/Αρθ. 12 [Γνωστοποιήσεις]Σελ. 263
/Αρθ. 13 [Παράρτημα]Σελ. 264
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣελ. 264
Πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου ως προς τα προστατευόμενα πρόσωπαΣελ. 264
/Αρθ. 1Σελ. 264
/Αρθ. 1, παράγραφος 4Σελ. 264
/Αρθ. 2 και 3Σελ. 265
/Αρθ. 3Σελ. 265
/Αρθ. 4, παράγραφος 1Σελ. 265
/Αρθ. 7Σελ. 265
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝΣελ. 266
/Αρθ. 1Σελ. 266
/Αρθ. 2Σελ. 266
/Αρθ. 3Σελ. 266
/Αρθ. 4Σελ. 267
/Αρθ. 5Σελ. 267
/Αρθ. 6Σελ. 267
/Αρθ. 7Σελ. 267
/Αρθ. 8Σελ. 267
/Αρθ. 9Σελ. 268
/Αρθ. 10Σελ. 268
/Αρθ. 11Σελ. 268
/Αρθ. 12Σελ. 268
/Αρθ. 13Σελ. 269
/Αρθ. 14Σελ. 269
/Αρθ. 15Σελ. 269
/Αρθ. 16Σελ. 269
/Αρθ. δεύτεροΣελ. 270
[12] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 271
/Αρθ. 25 [Ενοχές από σύμβαση]Σελ. 271
/Αρθ. 26 [Ενοχές απο αδίκημα]Σελ. 271
/Αρθ. 32 [Αναπαραπομπή]Σελ. 271
/Αρθ. 33 [Επιφύλαξη δημόσιας τάξης]Σελ. 271
/Αρθ. 51 [Κατοικία]Σελ. 271
[13] Α.Ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"Σελ. 273
/Αρθ. 1 §§ 1-2Σελ. 273
[14] ΝΟΜΟΣ 3239 της 18/20.5.1955 "Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων"Σελ. 275
[15] ΝΟΜΟΣ 1264/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων"Σελ. 277
/Αρθ. 22 § 4Σελ. 277
/Αρθ. 24 §§ 7, 8Σελ. 277
/Αρθ. 25 § 2Σελ. 278
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 279
ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 281
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 291
Ι. Γενικά ΘέματαΣελ. 295
1. /Ασκηση ανταγωγής δια των προτάσεωνΣελ. 295
α) ΑγωγήΣελ. 295
1. /Ασκηση ανταγωγής δια των προτάσεωνΣελ. 303
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 303
1. /Ασκηση ανταγωγής δια των προτάσεωνΣελ. 306
γ) Προτάσεις-ΑνταγωγήΣελ. 306
1. /Ασκηση ανταγωγής δια των προτάσεωνΣελ. 312
δ) Υπ/ αριθ. 2040/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 312
2. Αναστολή εκδικάσεως αγωγής ως προς ορισμένους διαδίκους, λόγω υπάρξεως εκκρεμοδικίαςΣελ. 323
α) ΑγωγήΣελ. 323
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 333
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 338
δ) Υπ/ αριθ. 2228/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 348
3. Απόρριψη ενστάσεως παραγραφής εν επιδικίαΣελ. 361
α) ΑγωγήΣελ. 361
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 370
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 373
δ) Υπ/ αριθ. 2232/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 378
ΙΙ. ΑπόδειξηΣελ. 387
4. Απόδειξη, γενικάΣελ. 387
α) ΑγωγήΣελ. 387
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 394
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 396
δ) Υπ/ αριθ. 2854/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιάΣελ. 402
5. Λήψη υπ/ όψη αποδεικτικών μέσων (έγγραφα, ομολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις). Απόρριψη ισχυρισμού εναγομένου ως αβάσιμουΣελ. 411
α) ΑγωγήΣελ. 411
5. Λήψη υπ/ όψη αποδεικτικών μέσων (έγγραφα, ομολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις). Απόρριψη ισχυρισμού εναγομένου ως αβάσιμουΣελ. 420
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 420
5. Λήψη υπ/ όψη αποδεικτικών μέσων (έγγραφα, ομολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις). Απόρριψη ισχυρισμού εναγομένου ως αβάσιμουΣελ. 423
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 423
5. Λήψη υπ/ όψη αποδεικτικών μέσων (έγγραφα, ομολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις). Απόρριψη ισχυρισμού εναγομένου ως αβάσιμουΣελ. 427
δ) Υπ/ αριθ. 2016/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 427
6. Λήψη υπ/ όψη αποδείξεων-Πλήρης δικανική πεποίθηση-Απόρριψη αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 432
α) ΑγωγήΣελ. 432
6. Λήψη υπ/ όψη αποδείξεων-Πλήρης δικανική πεποίθηση-Απόρριψη αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 438
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 438
6. Λήψη υπ/ όψη αποδείξεων-Πλήρης δικανική πεποίθηση-Απόρριψη αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 440
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 440
6. Λήψη υπ/ όψη αποδείξεων-Πλήρης δικανική πεποίθηση-Απόρριψη αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 450
δ) Υπ/ αριθ. 2010/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 450
7. Κρίση περί ορθής εκτίμησης των αποδείξεων από την εκκαλουμένηΣελ. 457
α) ΈφεσηΣελ. 457
β) Προτάσεις εκκαλούντοςΣελ. 464
γ) Προτάσεις εφεσιβλήτουΣελ. 467
δ) Υπ/ αριθ. 6207/2002 απόφαση του Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 475
8. Απόδειξη (Α.Π.)Σελ. 483
α) Αίτηση αναιρέσεωςΣελ. 483
β) Προτάσεις αναιρεσείοντοςΣελ. 498
γ) Προτάσεις αναιρεσιβλήτουΣελ. 501
δ) Υπ/ αριθ. 1345/2002 απόφαση του Αρείου ΠάγουΣελ. 505
ΙΙΙ. Ασφαλιστικά ΜέτραΣελ. 507
9. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή επιδίκαση εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 507
α) ΑίτησηΣελ. 507
β) Σημείωμα αιτούντωνΣελ. 521
γ) Σημείωμα καθούΣελ. 534
δ) Υπ/ αριθ. 1987/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 543
10. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-Προσωρινή επιδίκαση εργατικής απαιτήσεωςΣελ. 550
α) ΑίτησηΣελ. 550
β) Σημείωμα αιτούντοςΣελ. 556
γ) Υπ/ αριθ. 1444/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 558
11. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εργατικές απαιτήσεις. Παροχή εγγυοδοσίας εκ μέρους του εργοδότη, άλλως συντηρητική κατάσχεση εις βάρος τουΣελ. 560
α) ΑίτησηΣελ. 560
β) Σημείωμα αιτούντωνΣελ. 571
γ) Υπ/ αριθ. 6158/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 576
12. Ασφαλιστικά μέτρα-ερημοδικία καθού. Αξιώσεις για πρόβες-δεδουλευμένα-προσωρινή επιδίκαση εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 580
α) ΑίτησηΣελ. 580
β) Σημείωμα αιτούντωνΣελ. 587
γ) Υπ/ αριθ. 30621/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 591
IV. ΈφεσηΣελ. 597
13. ΈΦεση-ερημοδικία εφεσιβλήτουΣελ. 597
α) ΈφεσηΣελ. 597
β) Προτάσεις εκκαλούντωνΣελ. 605
γ) Προτάσεις εφεσιβλήτωνΣελ. 608
δ) Υπ/ αριθ. 5461/2002 απόφαση του Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 615
14. Αντίθετες εφέσειςΣελ. 629
α) ΈφεσηΣελ. 629
β) Προτάσεις εκκαλούντοςΣελ. 639
γ) Προτάσεις εφεσιβλήτουΣελ. 647
δ) Υπ/ αριθ. 6449/2002 απόφαση του Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 657
15. Αντίθετες εφέσεις-Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα εφέσεωςΣελ. 671
α) ΈφεσηΣελ. 671
β) ΈφεσηΣελ. 676
γ) Προτάσεις εκκαλούσας-εφεσιβλήτουΣελ. 683
δ) Προτάσεις εφεσιβλήτων-εκκαλούντωνΣελ. 692
ε) Υπ/ αριθ. 6764/2002 απόφαση του Εφετείου ΑθηνώνΣελ. 697
V. ΑναίρεσηΣελ. 715
16. Αναίρεση για παραβίαση διατάξεων ουσιαστικού δικαίουΣελ. 715
α) Αίτηση αναιρέσεωςΣελ. 715
β) Προτάσεις αναιρεσείοντοςΣελ. 721
γ) Προτάσεις αναιρεσιβλήτουΣελ. 725
δ) Υπ/ αριθ. 1346/2002 απόφαση του Αρείου ΠάγουΣελ. 734
17. Αναίρεση λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας αναιρεσιβαλλόμενηςΣελ. 740
α) Αίτηση αναιρέσεωςΣελ. 740
β) Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 751
γ) Προτάσεις αναιρεσείοντοςΣελ. 771
δ) Υπ/ αριθ. 1348/2002 απόφαση του Αρείου ΠάγουΣελ. 777
18. Αναίρεση λόγω κήρυξης απαραδέκτου, παρά το νόμοΣελ. 784
α) ΑίτησηΣελ. 784
β) Προτάσεις αναιρεσείοντοςΣελ. 798
γ) Υπ/ αριθ. 706/2002 απόφαση του Αρείου ΠάγουΣελ. 806
19. Αντίθετες αναιρέσεις-δεδικασμένοΣελ. 813
α) ΑίτησηΣελ. 813
β) Προτάσεις αναιρεσείουσαςΣελ. 824
γ) ΑίτησηΣελ. 826
δ) Προτάσεις αναιρεσιβλήτου-αναιρεσείοντοςΣελ. 832
ε) Υπ/ αριθ. 1371/2002 απόφαση του Αρείου ΠάγουΣελ. 837
VI. ΔεδικασμένοΣελ. 855
20. ΔεδικασμένοΣελ. 855
α) ΑγωγήΣελ. 855
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 860
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 863
δ) Υπ/ αριθ. 1174/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 866
21. Ένσταση δεδικασμένου απορριπτέαΣελ. 871
α) ΑγωγήΣελ. 871
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 880
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 884
δ) Υπ/ αριθ. 2022/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 889
VII. ΙΚΑΣελ. 903
22. Καταγγελία εργαζομένου στο ΙΚΑΣελ. 903
Δήλωση απασχόλησης-ΚαταγγελίαΣελ. 903
23. Ένσταση εργοδότη στο ΙΚΑ κατά πράξης επιβολής πρόσθετης επιβαρύνσεως εισφορώνΣελ. 905
ΈνστασηΣελ. 905
24. Ένσταση εργοδότη στο ΙΚΑ κατά Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Τ.Σελ. 909
25. Προσβολή εκ μέρους του εργοδότη πράξεων Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. του ΙΚΑΣελ. 912
26. Προσφυγή εργοδότη κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. ΙΚΑΣελ. 914
ΠροσφυγήΣελ. 914
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.