ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 3ος Τόμος

Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα
  • Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 576
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο τρίτος τόμος του έργου «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» καλύπτει, μέσα από πλούσια αρθρογραφία και τη νομολογία της τελευταίας 25ετίας, τα θέματα των λειτουργούντων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, στα οποία απολήγει ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης και προσδιορίζει τις καθʼ έκαστο Ταμείο υποχρεώσεις, δικαιώματα των ασφαλισμένων και τις προς αυτούς παροχές της κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα Ταμεία Ασφαλίσεως/Συντάξεως, Επικουρικής Ασφαλίσεως, Αλληλοβοηθείας, Αρωγής, Προνοίας και Μετοχικά Ταμεία, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε σχετικά δικονομικά θέματα. Το έργο συμπληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων, τα οποία περιέχουν αναφορές στην ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση και χρήσιμες παρατηρήσεις, καθώς και με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια μελετών και νομολογίας.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Τιμή: 28€ φ.π. 38€ ν.π.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 2ος Τόμος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 2ος Τόμος
Τιμή: 60.00€ φ.π. 70.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


I. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 19
1. Γενικά θέματαΣελ. 22
2. Κοινωνική Ασφάλιση Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΣελ. 22
3. Αντισυνταγματικός ο περιορισμός του εφάπαξΣελ. 23
4. Αδημοσίευτες δικαστικές αποφάσειςΣελ. 24
5. Κατάταξη των Ταμείων Κοινωνικής ΑσφαλίσεωςΣελ. 25
6. Ταμεία Ασφαλίσεως/ΣυντάξεωςΣελ. 25
7. Επικουρική ΑσφάλισηΣελ. 27
8. Ταμεία Ειδικών ΘεμάτωνΣελ. 29
9. Δικονομικά θέματαΣελ. 30
10. Ισότητα ανδρών/γυναικών στη συνταξιοδότηση. - Απόφαση 617/1007 τμ.31 Τριμ.Δ.Πρωτ.ΑθήναςΣελ. 30
ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 33
II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 39
1. ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ / ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΣελ. 41
1. Γενικά, σχετικά θέματαΣελ. 64
2. Ταμείο Συντάξεως και Ασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)Σελ. 71
3. Ταμείο Νομικών (ΤΝ)Σελ. 83
4. Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)Σελ. 106
5. Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ)Σελ. 108
6. Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ)Σελ. 133
7. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)Σελ. 143
8. Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και υπαλλήλων (ΤΑ-ΝΠΥ)Σελ. 174
9. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)Σελ. 180
10. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑ-ΠΙΛΤ)Σελ. 182
11. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΣΠΕΤΕ)Σελ. 184
12. Ταμείο Αυτασφάλισης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)Σελ. 191
13. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕμΤΕ)Σελ. 192
14. Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) (ΤΣΠΠΑΤΕ)Σελ. 193
15. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Τράπεζας Πίστεως (ΤΑΠ-ΤΠ)Σελ. 197
16. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος και Κτηματικής (ΤΣΠ-ΤΕΚτ)Σελ. 198
17. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού (πρώην) Τράπεζας Αθηνών (ΤΣΠ-πΤΑ)Σελ. 201
18. Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος (ΤΑΚΕ)Σελ. 201
19. Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)Σελ. 203
20. Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤΜΓΤ)Σελ. 215
21. Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων (ΤΑΤ)Σελ. 221
22. Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ)Σελ. 222
23. Κλάδος Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης (ΚΑ-ΤΤΘ)Σελ. 231
24. Κλάδος Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΚΣΤΤΑ)Σελ. 232
25. Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ)Σελ. 232
26. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών, Θεσσαλονίκης (ΤΣΠ-ΕΑΘ)Σελ. 237
27. Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)Σελ. 239
28. Ταμείο Συντάξεως Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΣΚΥ)Σελ. 242
29. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ ΟΤΕ)Σελ. 243
30. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ)Σελ. 248
31. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (ΤΑ-ΠΣΕΚ)Σελ. 251
32. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ)Σελ. 252
33. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «Η ΕΘΝΙΚΗ»Σελ. 272
34. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»Σελ. 273
35. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Νοσοκομείου ο Ευαγγελισμός (ΤΑΠΝΕ)Σελ. 275
36. Ταμείο Συντάξεως Ευαγγελισμού (ΤΣΕ)Σελ. 275
37. Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (ΤΑ-ΜΜΑ)Σελ. 276
38. Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτοποιών (ΤΑΑ)Σελ. 279
39. Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣ-ΕΥΠ)Σελ. 279
40. Ταμείο Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πόλεως Θεσσαλονίκης (ΤΑ-ΕΥΠΘ)Σελ. 282
41. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑ-ΠΗΣΑΠ)Σελ. 282
42. Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑ-ΠΓΣΟ)Σελ. 285
43. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΑΠ-ΓΣΟ)Σελ. 287
44. Ειδικά Ταμεία Κυρίας Ασφαλίσεως Μισθωτών (ΕΤ-ΚΑΜ)Σελ. 288
45. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρίας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΠ-ΕΔΕΜΕΔ)Σελ. 289
46. Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών (ΤΣ-ΗΣΜ)Σελ. 290
47. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Εταιριών Μεταφορών (ΤΑ-ΠΗΕΜ)Σελ. 291
48. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)Σελ. 293
49. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ)Σελ. 294
50. Ταμείο Ασφαλίσεως Επιχειρηματιών Κινηματογράφου (ΤΑ-ΕΚ)Σελ. 294
51. Ταμείο Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εργατικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΑ-ΥΕΕΟ)Σελ. 295
52. Ταμείο Ασφαλίσεως Βουλευτών (ΤΑΒ)Σελ. 295
53. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΗΕΑΠ-ΕΗΕ (βλ. ΤΑΠ-ΔΕΗ)Σελ. 295
54. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΣΠΕΒΕΚ)Σελ. 296
55. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού ΣΠΑΠ (ΤΣΠ-ΣΠΑΠ)Σελ. 296
56. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης (ΤΣΠ-ΗΘ)Σελ. 296
57. Ταμείο Μεταλλευτών (ΤΣΜ)Σελ. 297
58. Ταμείο Εργατών Μετάλλου (ΤΕΜ)Σελ. 297
59. Tαμείο Υποδηματεργατών (ΤΥ)Σελ. 297
60. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεριόφωτος Αθηνών (ΤΑΠ-ΑΑ)Σελ. 298
61. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΗΣ (ΤΑ-ΠΕΗΣ)Σελ. 298
2. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣΣελ. 299
1. Γενικά θέματαΣελ. 309
2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)Σελ. 315
3. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)Σελ. 316
4. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων (ΤΕΑ ΠΕΛ)Σελ. 319
5. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)Σελ. 320
6. ΙΚΑ-ΤΕΑΜΣελ. 327
7. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ)Σελ. 341
8. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)Σελ. 350
9. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)Σελ. 353
10. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ)Σελ. 356
11. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας και Τουρισμού (ΤΕΑΥΡΤ)Σελ. 358
12. Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Ναυτικών (ΝΑΤ-ΚΕΑΝ)Σελ. 363
13. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Πωλητών Βενζίνης (ΤΕΑΠΒ)Σελ. 364
14. Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)Σελ. 364
15. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών (ΤΕΑΗΕ)Σελ. 366
16. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)Σελ. 372
17. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)Σελ. 375
18. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)Σελ. 377
19. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ)Σελ. 383
20. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατών Δομικών, Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ)Σελ. 383
21. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος (ΤΑΕΥΔΕ)Σελ. 394
22. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΕΥ (ΤΕΑ ΠΕΕΥ)Σελ. 395
23. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ)Σελ. 396
24. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤ)Σελ. 397
25. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΕΑΣ (ΤΕΑΠΟΕΑΣ)Σελ. 398
26. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού ΑΕ Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)Σελ. 399
27. Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)Σελ. 400
28. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων (ΤΕΑΜΕΖ)Σελ. 401
29. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών (ΤΕΑΠΑΛ)Σελ. 403
30. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντου (ΤΕΑΠΕΤ)Σελ. 403
31. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΤΠΕΠΕΠ)Σελ. 403
32. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ζυθεστιατορίων (ΤΕΑΜΖ)Σελ. 403
33. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Κουρείων, Κομμωτηρίων (ΤΕΑΥΚΚ)Σελ. 404
34. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών (ΤΕΑΑ)Σελ. 404
35. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ)Σελ. 406
36. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υποδηματεργατών (ΤΕΑΥ)Σελ. 407
37. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων ΤΕΑΥΕΤΣελ. 407
38. Ταμείο Προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΤΕΑΠΕΑΣ)Σελ. 407
3. ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣΣελ. 409
Γενικά θέματαΣελ. 410
1. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑ-ΠΓΤΕ)Σελ. 411
2. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών (ΤΑ-ΠΙΛΤΑΤ)Σελ. 413
3. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΤΑλ-ΣΝΑ)Σελ. 416
4. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑ-ΠΕΤ)Σελ. 420
4. ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣΣελ. 421
Γενικά θέματαΣελ. 423
1. Ταμείο Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων (ΤΑΥ-ΟΥ)Σελ. 427
2. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ)Σελ. 428
3. Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων (ΤΑΥ-ΤΥ)Σελ. 428
4. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Κοινωνικής Πρόνοιας (ΤΑ-ΥΚΠ)Σελ. 430
5. Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑ-ΠΟΤΕ)Σελ. 430
6. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΤΑ-ΥΥΚΥ)Σελ. 431
7. Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥ-ΠΕΤ)Σελ. 433
8. Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥ-ΥΑΤΕ)Σελ. 433
9. Ταμείο Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΑ-ΔΥ)Σελ. 433
10. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΤΑ-ΥΥΕΠΘ)Σελ. 435
11. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΤΑ-ΥΥΔ)Σελ. 436
12. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας (ΤΑ-ΥΑΥΓ)Σελ. 436
13. Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής (ΤΑ-ΑΑΧ)Σελ. 436
14. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑ-ΥΑΠ)Σελ. 438
15. Κλάδος Αρωγής Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΤΑ-ΚΥΟΛΠ)Σελ. 438
5. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣΣελ. 439
ΓενικάΣελ. 442
1. Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)Σελ. 446
2. Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠΟΣΕ)Σελ. 461
3. Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων (ΤΠΔ)Σελ. 465
4. Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) (ΤΠΥΟΛΠ)Σελ. 470
5. Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ)Σελ. 471
6. Ταμεία Προνοίας Τραπεζών (ΤΠΤ)Σελ. 472
7. Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ΤΠΠΕΒΕ)Σελ. 473
8. Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ)Σελ. 474
9. Κλάδος Προνοίας Προσωπικού Ραδιοφωνίας (ΚΠΠΡ)Σελ. 475
10. Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων (ΤΠΞ)Σελ. 475
11. Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ)Σελ. 475
12. Ταμείο Προνοίας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης (ΤΠΚΔΠΒ)Σελ. 476
6. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΣελ. 477
1. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)Σελ. 478
2. Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣΝΑ, ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ)Σελ. 486
2α. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)Σελ. 489
2β. Μετοχικό Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΜΤΝ)Σελ. 491
2γ. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)Σελ. 492
2δ. Μετοχικό Ταμείο Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΤΠΑ)Σελ. 492
2ε. Μετοχικό Ταμείο Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΤΒΑ)Σελ. 493
3. Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος (ΜΤΤΕ)Σελ. 493
7. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 495
8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 503
III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝΣελ. 513
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 517
1. Διαδοχική ασφάλισηΣελ. 523
2. Προσαύξηση σύνταξηςΣελ. 527
3. Υπολογισμός σύνταξης, εισφορέςΣελ. 531
4. Καταβολή αγγελιοσήμου, απαλλαγή ΟΤΕΣελ. 535
5. Αναγνώριση χρόνου (ΤΠΔΥ)Σελ. 541
6. Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξηςΣελ. 547
7. Σύνταξη γήρατος, Επικουρική ΑσφάλισηΣελ. 555
8. Εφάπαξ, συμπληρωματικό (ΤΠΔΥ)Σελ. 561
9. Δεδικασμένο, συντάξιμος χρόνος, αποζημίωση, ηθική ικανοποίηση (ΜΤΠΥ)Σελ. 567
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.