ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ [7]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 582
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό είναι το έβδομο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Το έργο «Συνδικαλισμός» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις σχετικές μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία του Συνδικαλισμού, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και 22 υποδείγματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια που έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά τον πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα του συνδικαλισμού και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [9]
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [9]
Τιμή: 65.00€ φ.π. 75.00€ ν.π.
ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
Τιμή: 55.00€ φ.π. 67.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 27
1. Εισαγωγή, νομοθετική ρύθμιση (1-6)Σελ. 31
2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις (7-53)Σελ. 32
α. Γενική Συνέλευση (7-27)Σελ. 32
β. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων (28-30)Σελ. 34
γ. Διοίκηση σωματείου (31-39)Σελ. 34
δ. Παρέμβαση συνδικαλιστικών οργανώσεων (40-46)Σελ. 36
ε. Εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων (47-53)Σελ. 36
3. Προστασία συνδικαλιστών (54-97)Σελ. 37
α. Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών (56-67)Σελ. 37
β. Επαναπρόσληψη απολυθέντων (68-76)Σελ. 38
γ. Μετάθεση συνδικαλιστή (77-91)Σελ. 39
δ. Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών (92-96)Σελ. 41
4. Δημόσιοι υπάλληλοι (97-101)Σελ. 42
5. Αλληλοβοηθητικά σωματεία (102)Σελ. 43
 
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 45
 
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 51
1. Συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 71
α. Γενική Συνέλευση (1-64)Σελ. 71
β. Διοίκηση (65-118)Σελ. 82
γ. Παρέμβαση (119-168)Σελ. 92
δ. Αγωγή υπέρ μελών,προϋποθέσεις (169-178)Σελ. 101
ε. Μέλη (179-277)Σελ. 104
στ. Ίδρυση, σκοπός (278-301)Σελ. 123
ζ. Εκλογές (302-353)Σελ. 127
η. Συνταξιούχοι (354-362)Σελ. 136
θ. Διάφορα (συνδ. οργανώσεις) (363-383)Σελ. 137
2. Προστασία συνδικαλιστώνΣελ. 140
α. Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών (384-624)Σελ. 140
β. Απόλυση για συνδικαλιστική δράση (625-713)Σελ. 191
γ. Επαναπρόσληψη (714-744)Σελ. 207
δ. Μετάθεση (745-777)Σελ. 213
3. Συνδικαλιστική δράση (778-798)Σελ. 218
4. Υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένων (799-807)Σελ. 223
5. Συνδικαλισμός δημοσίων υπαλλήλων (808-826)Σελ. 224
6. Αλληλοβοηθητικά σωματεία (827-831)Σελ. 227
7. Διάφορα θέματα (832-953)Σελ. 229
 
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 255
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 257
[1] ΝΟΜΟΣ 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 270
ʼρθ. 1 [Αντικείμενο]Σελ. 270
ʼρθ. 2 [Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων]Σελ. 272
ʼρθ. 3 [Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων]Σελ. 272
ʼρθ. 4 [Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων]Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Οικονομική αυτοτέλειαΣελ. 273
ʼρθ. 5 [Πόροι]Σελ. 273
ʼρθ. 6 [Είσπραξη εισφορών]Σελ. 274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Οργάνωση - Λειτουργία - ΔιοίκησηΣελ. 274
ʼρθ. 7 [Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων]Σελ. 274
ʼρθ. 8 [Συνέλευση μελών - Απαρτία - Λήψη - Προσβολή αποφάσεων]Σελ. 276
ʼρθ. 9 [Διοικητικά Συμβούλια - Ελεγκτικές Επιτροπές - Αντιπρόσωποι]Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ - Εκλογικές δημοκρατικές διαδικασίεςΣελ. 278
ʼρθ. 10 [Εκλογές]Σελ. 278
ʼρθ. 11 [Διεξαγωγή εκλογών]Σελ. 279
ʼρθ. 12 [Σύστημα εκλογών]Σελ. 279
ʼρθ. 13 [Ψηφοφορία - Πρακτικά διαλογής]Σελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ - Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματαΣελ. 281
ʼρθ. 14 [Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης]Σελ. 281
ʼρθ. 15 [Επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών]Σελ. 283
ʼρθ. 16 [Δημοκρατία στους τόπους εργασίας]Σελ. 284
ʼρθ. 17 [Συνδικαλιστικές άδειες]Σελ. 285
ʼρθ. 18 [Ρύθμιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων]Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ~ - ΑπεργίαΣελ. 287
ʼρθ. 19 [Δικαίωμα απεργίας]Σελ. 287
ʼρθ. 20 [Κήρυξη απεργίας]Σελ. 288
ʼρθ. 21 [Προσωπικό Ασφαλείας]Σελ. 289
ʼρθ. 22 [Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών - Απαγόρευση ανταπεργίας - Νομιμότητα απεργίας]Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ~ - Ποινικές διατάξειςΣελ. 291
ʼρθ. 23Σελ. 291
ʼρθ. 24 [Αποκατάσταση συνδικαλιστών]Σελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η~ - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 293
ʼρθ. 25 [Εγγραφές μελών - Εκκαθάριση μητρώων]Σελ. 293
ʼρθ. 26 [ʼμεση εφαρμογή αναλογικής]Σελ. 294
ʼρθ. 27 [Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ]Σελ. 295
ʼρθ. 28 [Λοιπές μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ~ - Εξουσιοδοτικές διατάξειςΣελ. 299
ʼρθ. 29Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι~ - Ειδικές διατάξειςΣελ. 299
ʼρθ. 30 [Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων]Σελ. 299
ʼρθ. 30αΣελ. 301
ʼρθ. 31 [Εργαζόμενοι στον τύπο]Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ~ - Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 304
ʼρθ. 32Σελ. 304
ʼρθ. 33 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 305
[2] ΣύνταγμαΣελ. 307
ʼρθ. 12Σελ. 307
ʼρθ. 22 § 5Σελ. 307
ʼρθ. 23 § 1Σελ. 308
[3] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Νομικά πρόσωπαΣελ. 309
ʼρθ. 61 [Νομικά πρόσωπα γενικά]Σελ. 309
ʼρθ. 62 [Έκταση ικανότητας]Σελ. 309
ʼρθ. 63 [Έγγραφο για τη σύσταση]Σελ. 310
ʼρθ. 64 [Έδρα]Σελ. 310
ʼρθ. 65 [Διοίκηση]Σελ. 310
ʼρθ. 66Σελ. 310
ʼρθ. 67 [Εξουσία της διοίκησης]Σελ. 310
ʼρθ. 68Σελ. 310
ʼρθ. 69 [Έλλειψη προσώπων διοίκησης]Σελ. 310
ʼρθ. 70 [Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου]Σελ. 311
ʼρθ. 71 [Ευθύνη νομικού προσώπου]Σελ. 311
ʼρθ. 72 [Εκκαθάριση]Σελ. 311
ʼρθ. 73Σελ. 311
ʼρθ. 74Σελ. 311
ʼρθ. 75Σελ. 311
ʼρθ. 76Σελ. 311
ʼρθ. 77 [Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση]Σελ. 311
ʼρθ. 78 [Σωματείο]Σελ. 312
ʼρθ. 79 [Αίτηση για την εγγραφή σωματείου]Σελ. 312
ʼρθ. 80 [Καταστατικό σωματείου]Σελ. 312
ʼρθ. 81 [Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου]Σελ. 312
ʼρθ. 82 [Η απόφαση του πρωτοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση]Σελ. 312
ʼρθ. 83 [Από πότε υπάρχει το σωματείο]Σελ. 313
ʼρθ. 84 [Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού]Σελ. 313
ʼρθ. 85 [Σημείωση της διάλυσης του σωματείου]Σελ. 313
ʼρθ. 86 [Είσοδος νέων μελών]Σελ. 313
ʼρθ. 87 [Αποχώρηση μελών]Σελ. 313
ʼρθ. 88 [Αποβολή μελών]Σελ. 313
ʼρθ. 89 [Ισοτιμία μελών]Σελ. 313
ʼρθ. 90 [Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι μέλη]Σελ. 314
ʼρθ. 91 [Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους]Σελ. 314
ʼρθ. 92 [Διοίκηση του σωματείου]Σελ. 314
ʼρθ. 93 [Συνέλευση του σωματείου]Σελ. 314
ʼρθ. 94 [Έργο της συνέλευσης]Σελ. 314
ʼρθ. 95 [Σύγκληση]Σελ. 314
ʼρθ. 96Σελ. 314
ʼρθ. 97 [Πώς αποφασίζει η συνέλευση]Σελ. 315
ʼρθ. 98Σελ. 315
ʼρθ. 99Σελ. 315
ʼρθ. 100Σελ. 315
ʼρθ. 101 [Ακυρότητα απόφασης]Σελ. 315
ʼρθ. 102Σελ. 315
ʼρθ. 103 [Διάλυση του σωματείου]Σελ. 315
ʼρθ. 104Σελ. 316
ʼρθ. 105Σελ. 316
ʼρθ. 106 [Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε]Σελ. 316
ʼρθ. 107 [Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία]Σελ. 316
[4] ΝΟΜΟΣ 1915 της 28/28.12.1990 «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος»Σελ. 317
ʼρθ. 7 § 4 [Οικονομική αυτοτέλεια. Κατάργηση της κρατικής παρεμβάσεως]Σελ. 317
[5] ΝΟΜΟΣ 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας»Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Συμβούλια εργαζομένωνΣελ. 321
ʼρθ. 1 [Σκοπός και πεδίο εφαρμογής]Σελ. 321
ʼρθ. 2 [Όργανα εκπροσώπησης εργαζομένων]Σελ. 321
ʼρθ. 3 [Γενική συνέλευση εργαζομένων]Σελ. 322
ʼρθ. 4 [Εκλογές]Σελ. 323
ʼρθ. 5 [Εφορευτικές επιτροπές]Σελ. 323
ʼρθ. 6 [Συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων εργαζομένων]Σελ. 323
ʼρθ. 7Σελ. 324
ʼρθ. 8 [Χώρος συνελεύσεων και γραφείων]Σελ. 324
ʼρθ. 9 [Προστασία]Σελ. 324
ʼρθ. 10 [Διευκολύνσεις]Σελ. 325
ʼρθ. 11 [Κοινές συσκέψεις]Σελ. 325
ʼρθ. 12 [Αρμοδιότητες των συμβουλίων των εργαζομένων - Σχέσεις με το συνδικαλιστικό κίνημα]Σελ. 325
ʼρθ. 13 [Πληροφόρηση]Σελ. 327
ʼρθ. 14 [Διαβουλεύσεις]Σελ. 328
ʼρθ. 15 [Λοιπές αρμοδιότητες]Σελ. 328
ʼρθ. 16 [Γενικές διατάξεις]Σελ. 328
ʼρθ. 17 [Κυρώσεις]Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Κύρωση της υπ’ αριθ. 135 Διεθνούς Σύμβασης ΕργασίαςΣελ. 329
ʼρθ. 18Σελ. 329
ΣΥΜΒΑΣΗ 135 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙΣελ. 329
ʼρθ. 1Σελ. 330
ʼρθ. 2Σελ. 330
ʼρθ. 3Σελ. 330
ʼρθ. 4Σελ. 330
ʼρθ. 5Σελ. 331
ʼρθ. 6Σελ. 331
ʼρθ. 7Σελ. 331
ʼρθ. 8Σελ. 331
ʼρθ. 9Σελ. 331
ʼρθ. 10Σελ. 332
ʼρθ. 11Σελ. 332
ʼρθ. 12Σελ. 332
ʼρθ. 13Σελ. 332
ʼρθ. 14Σελ. 332
[6] Π.Δ. 296/1991 «Διαδικασία προώθησης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας»Σελ. 333
ʼρθ. 1 [Σύσταση τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας]Σελ. 333
ʼρθ. 2 [Αρμοδιότητες]Σελ. 334
ʼρθ. 3 [Συγκρότηση και λειτουργία]Σελ. 335
ʼρθ. 4 [Δαπάνες]Σελ. 335
[7] Απόφ.Υπ.Εργ 55350/1983 «Εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο» Σελ. 337
ʼρθ. μόνοΣελ. 337
[8] Κοινοτικός Χάρτης «Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων»Σελ. 343
Τίτλος Ι - Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένωνΣελ. 343
[...] 
ʼρθ. 11 [Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης]Σελ. 343
[9] ΝΟΜΟΣ 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»Σελ. 345
ΜΕΡΟΣ ΙΙΣελ. 345
[...] 
ʼρθ. 5 [Συνδικαλιστικό δικαίωμα]Σελ. 345
[10] ΝΟΜΟΣ 1532/1985 «Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα»Σελ. 347
ʼρθ. 8 §§ 1α-γ, 3Σελ. 347
[11] ΝΟΜΟΣ 2462/1997 «Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τουΔευτέρουΠροαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου»Σελ. 349
ʼρθ. 22Σελ. 349
[12] Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςΣελ. 351
ʼρθ. 137 (πρώην άρθρο 118) §§ 1, 5 [Τομείς δράσης της κοινότητας]Σελ. 351
[13] ΝΟΜΟΣ 2077/1952 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 11 Διεθνούς Συμβάσεως “Περί των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι και συνασπίζεσθαι των γεωργικών εργατών”»Σελ. 353
ʼρθ. 1Σελ. 353
[14] ΝΟΜΟΣ 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις»Σελ. 355
ʼρθ. 14 [Συνδικαλιστικές άδειες]Σελ. 355
ʼρθ. 28 § 2 [Αποσπάσεις και λοιπά θέματα]Σελ. 356
[15] Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2002 - 2003Σελ. 359
ʼρθ. 1 [Κατώτατα όρια αποδοχών 2002]Σελ. 360
ʼρθ. 2 [Κατώτατα όρια αποδοχών 2003]Σελ. 360
ʼρθ. 3 [Υπολογισμός Επιδομάτων]Σελ. 361
ʼρθ. 4 [Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών (-τριών)]Σελ. 361
ʼρθ. 5 [Ετήσια κανονική άδεια]Σελ. 361
ʼρθ. 6 [ʼδεια φροντίδας παιδιού]Σελ. 361
ʼρθ. 7 [Μονογονεϊκές οικογένειες]Σελ. 362
ʼρθ. 8 [ʼδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης]Σελ. 362
ʼρθ. 9 [ʼδεια λόγω θανάτου συγγενούς]Σελ. 362
ʼρθ. 10 [Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης]Σελ. 362
ʼρθ. 11 [Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων-ανέργων]Σελ. 363
ʼρθ. 12 [Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)]Σελ. 363
ʼρθ. 13 [Εισφορά στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας]Σελ. 364
ʼρθ. 14 [Υποστήριξη του Εθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004]Σελ. 364
ʼρθ. 15 [Κοινές προτάσεις]Σελ. 364
ʼρθ. 16 [Διατηρούμενες διατάξεις]Σελ. 365
Προσάρτημα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 - 2003Σελ. 366
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΟΔΕΑΕΚ)Σελ. 366
Νομική ισχύς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.Σελ. 369
Κατώτατα όρια αποδοχών 2002 (ʼρθρο 1)Σελ. 369
Κατώτατα όρια αποδοχών 2003 (ʼρθρο 2)Σελ. 369
Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών (-τριών) (ʼρθρο 4)Σελ. 370
ʼδεια αναψυχής με αποδοχές (ʼρθρο 5)Σελ. 370
ʼδεια φροντίδας παιδιού (ʼρθρο 6)Σελ. 371
Μονογονεϊκές οικογένειες (ʼρθρο 7)Σελ. 372
ʼδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή για αιμοκάθαρση (ʼρθρο 8)Σελ. 372
ʼδεια λόγω θανάτου συγγενούς (ʼρθρο 9)Σελ. 373
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης (ʼρθρο 10)Σελ. 373
Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων - ανέργων (ʼρθρο 11)Σελ. 373
Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) (ʼρθρο 12)Σελ. 374
Διατάξεις για την Εργατική Εστία (ʼρθρο 13)Σελ. 374
Υποστήριξη του εθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 (ʼρθρο 14)Σελ. 375
Διατάξεις για θέματα που απαιτείται Νόμος ή Υπουργική Απόφαση (ʼρθρο 15)Σελ. 375
Διατηρούμενες διατάξεις (ʼρθρο 16)Σελ. 376
Θεσμικές Ρυθμίσεις - Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2002 - 2003Σελ. 377
Πίνακες Μισθών και Ημερομίσθιων - Για το 2002 - 2003 (Σύμφωνα με τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)Σελ. 380
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2002 ΜΙΣΘΟΙ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΤΡΙΕΤΙΕΣΣελ. 380
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2003 ΜΙΣΘΟΙ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΤΡΙΕΤΙΕΣΣελ. 381
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 1984-2003Σελ. 382
[16] Καταστατικό Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών ΕλλάδαςΣελ. 385
ʼρθ. 1ο [Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα]Σελ. 385
ʼρθ. 2ο [Συγκρότηση]Σελ. 386
ʼρθ. 3ο [Αρχές και Σκοποί]Σελ. 386
ʼρθ. 4οΣελ. 387
ʼρθ. 5ο [Μέσα]Σελ. 388
ʼρθ. 6οΣελ. 389
ʼρθ. 7ο [Εγγραφή Μελών]Σελ. 390
ʼρθ. 8ο [Υποχρεώσεις Μελών]Σελ. 390
ʼρθ. 9ο [Δικαιώματα Μελών]Σελ. 391
ʼρθ. 10οΣελ. 391
ʼρθ. 11ο [Πειθαρχικές Ποινές]Σελ. 391
ʼρθ. 12ο [Διαγραφή Μελών]Σελ. 391
ʼρθ. 13οΣελ. 392
ʼρθ. 14ο [Όργανα της Γ.Σ.Ε.Ε.]Σελ. 392
ʼρθ. 15ο [Το Πανελλαδικό Συνέδριο]Σελ. 392
ʼρθ. 16οΣελ. 393
ʼρθ. 17οΣελ. 394
ʼρθ. 18οΣελ. 394
ʼρθ. 19οΣελ. 395
ʼρθ. 20οΣελ. 397
ʼρθ. 21ο [Γενικό Συμβούλιο]Σελ. 397
ʼρθ. 22ο [Διοίκηση]Σελ. 398
ʼρθ. 23ο [Καθήκοντα Διοίκησης]Σελ. 401
ʼρθ. 24ο [Εκτελεστική Επιτροπή]Σελ. 402
ʼρθ. 25ο [Καθήκοντα Προέδρου]Σελ. 403
ʼρθ. 26ο [Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα]Σελ. 403
ʼρθ. 27ο [Καθήκοντα Γραμματέα Οργανωτικού]Σελ. 404
ʼρθ. 28ο [Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικού]Σελ. 404
ʼρθ. 29ο [Καθήκοντα Αναπληρωτών]Σελ. 405
ʼρθ. 30ο [Πόροι - Οικονομική Διαχείριση]Σελ. 405
ʼρθ. 31οΣελ. 406
ʼρθ. 32οΣελ. 406
ʼρθ. 33ο [Αποζημιώσεις]Σελ. 406
ʼρθ. 34ο [Απολογισμός - Προϋπολογισμός]Σελ. 407
ʼρθ. 35ο [Ελεγκτική Επιτροπή]Σελ. 407
ʼρθ. 36ο [Σχέσεις Συνομοσπονδίας - Οργανώσεων]Σελ. 408
ʼρθ. 37ο [Γενικές Διατάξεις]Σελ. 408
ʼρθ. 38οΣελ. 408
ʼρθ. 39οΣελ. 409
ʼρθ. 40οΣελ. 409
ʼρθ. 41οΣελ. 409
ʼρθ. 42οΣελ. 409
ʼρθ. 43οΣελ. 409
ʼρθ. 44οΣελ. 410
[17] Καταστατικό Συνδέσμου Ελληνικών ΒιομηχανιώνΣελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Γενικές ΔιατάξειςΣελ. 411
ʼρθ. 1ο [Έδρα - Επωνυμία]Σελ. 411
ʼρθ. 2ο [Σκοποί - Μέσα]Σελ. 411
ʼρθ. 3ο [Σφραγίδα - Έμβλημα]Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - ΜέληΣελ. 413
ʼρθ. 4ο [Διάκριση Μελών - Μητρώο]Σελ. 413
ʼρθ. 5ο [Εισδοχή Μελών]Σελ. 413
ʼρθ. 6ο [Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών]Σελ. 414
ʼρθ. 7ο [Πειθαρχικές Κυρώσεις]Σελ. 414
ʼρθ. 8ο [Διαδικασία Κυρώσεων]Σελ. 415
ʼρθ. 9ο [Διαγραφή και Επανεγγραφή Μελών]Σελ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - ΔιοίκησηΣελ. 415
ʼρθ. 10ο [Όργανο Διοικήσεως]Σελ. 415
ʼρθ. 11ο [Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου]Σελ. 416
ʼρθ. 12ο [Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου]Σελ. 418
ʼρθ. 13ο [Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου]Σελ. 418
ʼρθ. 14ο [Πρόεδρος]Σελ. 419
ʼρθ. 15ο [Γενικός Γραμματέας]Σελ. 420
ʼρθ. 16ο [Ταμίας]Σελ. 421
ʼρθ. 17ο [Συμβουλευτικά Όργανα]Σελ. 421
ʼρθ. 18ο [Γραφεία εκτός έδρας]Σελ. 423
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Συνέλευση των ΜελώνΣελ. 423
ʼρθ. 19ο [Συγκρότηση Συνελεύσεως]Σελ. 423
ʼρθ. 20ο [Αρμοδιότητες της Συνελεύσεως]Σελ. 423
ʼρθ. 21ο [Λειτουργία της Συνελεύσεως]Σελ. 424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ - Οικονομικά θέματαΣελ. 426
ʼρθ. 22ο [Πόροι του Συνδέσμου]Σελ. 426
ʼρθ. 23ο [Οικονομική Διαχείριση]Σελ. 427
ʼρθ. 24ο [Οικονομικός Έλεγχος]Σελ. 427
ʼρθ. 25ο [Διάλυση και Εκκαθάριση]Σελ. 428
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ~ - Τελικές ΔιατάξειςΣελ. 428
ʼρθ. 26ο [Εσωτερικοί Κανονισμοί]Σελ. 428
ʼρθ. 27ο [Μεταβατική Διάταξη]Σελ. 429
[18] Π.Δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου»Σελ. 431
ʼρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 432
ʼρθ. 2 (ʼρθρο 1 Οδηγίας) [Πεδίο Εφαρμογής]Σελ. 432
ʼρθ. 3 (ʼρθρο 2 Οδηγίας) [Ορισμοί]Σελ. 433
ʼρθ. 4 (ʼρθρο 3 Οδηγίας) [Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων]Σελ. 433
ʼρθ. 5 (ʼρθρο 4 Οδηγίας) [Μεταβολή όρων, καταγγελία εργασιακής σχέσης]Σελ. 435
ʼρθ. 6 (ʼρθρο 4α Οδηγίας) [Αφερεγγυότητα]Σελ. 435
ʼρθ. 7 (ʼρθρο 5 Οδηγίας) [Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων]Σελ. 436
ʼρθ. 8 (ʼρθρο 6 Οδηγίας) [Πληροφόρηση και διαβούλευση]Σελ. 436
ʼρθ. 9 (ʼρθρο 7α Οδηγίας) [Κυρώσεις]Σελ. 437
ʼρθ. 10 (ʼρθ. 7 Οδηγίας) [Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις]Σελ. 438
ʼρθ. 11Σελ. 438
ʼρθ. 12 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 438
 
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 439
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 443
1. Αίτηση προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) για μεσολάβησηΣελ. 447
ΑίτησηΣελ. 447
2. Αίτηση προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για ΔιαιτησίαΣελ. 449
ΑίτησηΣελ. 449
3. Αίτηση προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για μεσολάβηση προσωπικού ασφαλείαςΣελ. 451
ΑίτησηΣελ. 451
4. Αίτηση προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για Δημόσιο ΔιάλογοΣελ. 453
ΑίτησηΣελ. 453
5. Αίτηση για αναγνώριση της ακυρότητας πράξης του προσωρινού επιτρόπου τραπέζης, με την οποία (πράξη) είχε καταργηθεί διάταξη εμπεριεχομένη σε πρακτικό συμφωνίας μεταξύ επαγγελματικού σωματείου και τραπέζηςΣελ. 455
α) ΑγωγήΣελ. 455
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 465
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 473
δ) Υπ’ αριθ. 2855/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 479
6. Ακύρωση απόλυσης συνδικαλιστών - Παράνομες ομαδικές απολύσειςΣελ. 487
α) ΑγωγήΣελ. 487
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 494
γ) Υπ’ αριθ. 622/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΘεσσαλονίκηςΣελ. 503
7. Απόλυση μέλους του συνδικάτου εργατοϋπαλλήλων μετάλλου λόγω λήξεως συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου. Αγωγή για διαφορές ημερομισθίων κ.λπ. σύμφωνα με την οικεία ΣΣΕΣελ. 519
α) ΑγωγήΣελ. 519
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 529
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 533
δ) Υπ’ αριθ. 5392/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 542
8. Απόλυση συνδικαλιστή - Αγωγή για επαναπρόσληψηΣελ. 549
α) ΑγωγήΣελ. 549
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 554
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 559
δ) Υπ’ αριθ. 1211/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 563
9. Αίτηση για διορισμό εκπροσώπων επαγγελματικού εργασιακού σωματείου και συνδικαλιστικού σωματείου για εκπροσώπηση στην ετήσια Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 571
α) ΑίτησηΣελ. 571
β) Σημείωμα αιτούντοςΣελ. 575
γ) Υπ’ αριθ. 17396/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 579
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.