ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  • Συγγραφέας: Α. Μαλλέρου
  • Πρόλογος: Γ. Καλλιμόπουλος
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 224
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο το ηλεκτρονικό χρήμα, μία σχετικώς νέα –και πάντως πρωτοποριακή για τη χώρα μας– μορφή πληρωμών. Πρόκειται για την προπληρωμένη χρηματική αξία που προορίζεται για την εξυπηρέτηση πληρωμών προς πλείονες, εκτός του εκδότη, προμηθευτές. Στην αρχή η συγγραφέας οριοθετεί την έννοια του ηλεκτρονικού χρήματος και εξετάζει τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησής του καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής του διεθνώς. Στη συνέχεια αναφέρεται στις προϋποθέσεις έκδοσης και στην εποπτεία του ηλεκτρονικού χρήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις βασικές αρχές του πλαισίου επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών. Η νομική φύση του ηλεκτρονικού χρήματος και οι έννομες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων (μεταξύ εκδότη και κατόχου, εμπόρου και κατόχου και εκδότη και εμπόρου) περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), σχετική νομοθεσία (κοινοτική και εθνική), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο που προσφέρει πολλά, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στη νομική αντιμετώπιση ενός νέου και αρκετά περίπλοκου φαινομένου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. ΣΡλ. XIII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΝΝΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Α. Ηλεκτρονικό χρήμα υπό ευρεία έννοιαΣελ. ΣΡλ. 1
Β. Ηλεκτρονικό χρήμα υπό στενή έννοια - Αντικείμενο της έρευναςΣελ. ΣΡλ. 3
Γ. Σχηματική περιγραφή του ηλεκτρονικού χρήματος: έκδοση, κυκλοφορία και εξόφληση σε ένα τυπικό σχήμαΣελ. ΣΡλ. 8
1) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 8
2) Πληρωμή του εμπόρου με ηλεκτρονικό χρήμαΣελ. ΣΡλ. 8
3) Εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 9
4) Ρευστοποίηση μη χρησιμοποιηθείσας αξίας. Μεταφορά μονάδων από ένα ηλεκτρονικό υπόθεμα σε άλλοΣελ. ΣΡλ. 9
5) Εκκαθάριση - ΔιακανονισμόςΣελ. ΣΡλ. 10
Δ. Περαιτέρω περιγραφή του ηλεκτρονικού χρήματος και οριοθέτηση της έννοιας αυτούΣελ. ΣΡλ. 10
1) Μεσολάβηση του εκδότη στις συναλλαγέςΣελ. ΣΡλ. 11
2) Χρήση τραπεζικών λογαριασμώνΣελ. ΣΡλ. 11
3) Δυνατότητα μεταφοράς αξίας μεταξύ των κατόχωνΣελ. ΣΡλ. 12
4) Δυνατότητα μεταβίβασης της κάρταςΣελ. ΣΡλ. 12
5) Πρόσθετες λειτουργίεςΣελ. ΣΡλ. 12
6) Έκδοση έναντι μετρητών ή μετά από πίστωσηΣελ. ΣΡλ. 13
7) Αξία σε ξένο νόμισμαΣελ. ΣΡλ. 13
8) Τεχνολογική υποδομή και λειτουργικά χαρακτηριστικάΣελ. ΣΡλ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Α. Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 15
Β. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού χρήματος διεθνώς: τα κυριότερα συστήματα και προϊόνταΣελ. ΣΡλ. 16
1. Χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. ΣΡλ. 16
i) ΕλλάδαΣελ. ΣΡλ. 16
ii) ΒέλγιοΣελ. ΣΡλ. 17
iii) ΔανίαΣελ. ΣΡλ. 18
iv) ΓερμανίαΣελ. ΣΡλ. 19
v) ΙσπανίαΣελ. ΣΡλ. 19
vi) ΓαλλίαΣελ. ΣΡλ. 20
vii) ΙταλίαΣελ. ΣΡλ. 20
viii) ΟλλανδίαΣελ. ΣΡλ. 21
ix) ΣουηδίαΣελ. ΣΡλ. 21
x) ΑγγλίαΣελ. ΣΡλ. 22
2. Λοιπές ΧώρεςΣελ. ΣΡλ. 22
i) ΕλβετίαΣελ. ΣΡλ. 22
ii) Η.Π.Α.Σελ. ΣΡλ. 22
iii) ΑυστραλίαΣελ. ΣΡλ. 23
Γ. Προοπτικές ανάπτυξηςΣελ. ΣΡλ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Α. Εκδότες ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 27
Β. Περί των συστημάτων πληρωμών - Γενικές επισημάνσεις.Σελ. ΣΡλ. 37
1. Δομή και λειτουργία των συστημάτων πληρωμώνΣελ. ΣΡλ. 38
2. Επίβλεψη των συστημάτων πληρωμώνΣελ. ΣΡλ. 40
Γ. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας των εκδοτώνΣελ. ΣΡλ. 45
1. Ελάχιστες προϋποθέσεις έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 45
i) Σαφής προσδιορισμός της έννοιας του ηλεκτρονικού χρήματος - διάκριση από άλλες μορφές προπληρωμένης αξίαςΣελ. ΣΡλ. 47
ii) Προληπτική εποπτείαΣελ. ΣΡλ. 48
iii) Νομικό πλαίσιο - νομικές ρυθμίσειςΣελ. ΣΡλ. 50
iv) Τεχνική ασφάλεια - Προστασία έναντι παράνομης συμπεριφοράςΣελ. ΣΡλ. 51
v) Στατιστικά στοιχείαΣελ. ΣΡλ. 53
vi) Υποχρέωση εξαργύρωσηςΣελ. ΣΡλ. 53
vii) Υποχρεωτικές καταθέσειςΣελ. ΣΡλ. 54
2. Επιθυμητοί στόχοιΣελ. ΣΡλ. 55
i) ΔιαλειτουργικότηταΣελ. ΣΡλ. 55
ii) Συστήματα εγγύησης, ασφάλισης ή επιμερισμού της ζημίαςΣελ. ΣΡλ. 56
3. ΥπόχρεοιΣελ. ΣΡλ. 57
Δ. Το πλαίσιο επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών - Ειδικότερα η επίβλεψη των συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 57
1. Κατάταξη των συστημάτων πληρωμώνΣελ. ΣΡλ. 58
2. Περιεχόμενο των Βασικών ΑρχώνΣελ. ΣΡλ. 60
Βασική Αρχή Ι: Νομική βάσηΣελ. ΣΡλ. 60
Βασική Αρχή ΙΙ: Κατανόηση των χρηματοοικονομικών κινδύνωνΣελ. ΣΡλ. 60
Βασική Αρχή ΙΙΙ: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνωνΣελ. ΣΡλ. 60
Βασική Αρχή IV: Αμεσος οριστικός διακανονισμόςΣελ. ΣΡλ. 61
Βασική Αρχή V: Διακανονισμός σε συστήματα πολυμερούς συμψηφισμούΣελ. ΣΡλ. 61
Βασική Αρχή VI: Περιουσιακά στοιχεία διακανονισμούΣελ. ΣΡλ. 62
Βασική Αρχή VII: Ασφάλεια και λειτουργική αξιοπιστίαΣελ. ΣΡλ. 62
Βασική Αρχή VΙII: ΑποδοτικότηταΣελ. ΣΡλ. 62
Βασική Αρχή ΙΧ: Κριτήρια πρόσβασηςΣελ. ΣΡλ. 63
Βασική Αρχή Χ: Διοικητική οργάνωσηΣελ. ΣΡλ. 63
3. Νομική ισχύς των Βασικών ΑρχώνΣελ. ΣΡλ. 63
4. Τα πρότυπα επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώΣελ. ΣΡλ. 64
5. Επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών από την Τράπεζα της ΕλλάδοςΣελ. ΣΡλ. 67
Ε. Κανόνες προληπτικής εποπτείας των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 71
1. Αδεια λειτουργίας - Νομική μορφή - Αμοιβαία αναγνώρισηΣελ. ΣΡλ. 72
α) Αδεια λειτουργίας - Νομική μορφήΣελ. ΣΡλ. 72
β) Αμοιβαία αναγνώρισηΣελ. ΣΡλ. 74
2. Ύψος αρχικού κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίωνΣελ. ΣΡλ. 76
3. Επιτρεπόμενες επενδύσεις - Κάλυψη κινδύνωνΣελ. ΣΡλ. 77
4. Κανόνες εσωτερικής διαχείρισηςΣελ. ΣΡλ. 79
5. Ειδικές συμμετοχέςΣελ. ΣΡλ. 81
ΣΤ. Λοιπά ΘέματαΣελ. ΣΡλ. 83
1. Όριο αποθηκεύσιμης αξίαςΣελ. ΣΡλ. 83
2. Υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΣελ. ΣΡλ. 84
α) Υποχρέωση ελέγχου της ταυτότητας των συναλλασσομένωνΣελ. ΣΡλ. 84
β) Υποχρέωση τήρησης στοιχείωνΣελ. ΣΡλ. 85
γ) Υποχρέωση ελέγχου συναλλαγώνΣελ. ΣΡλ. 85
δ) Υποχρέωση συνεργασίας με την αρμόδια ΑρχήΣελ. ΣΡλ. 85
ε) Υποχρέωση εχεμύθειαςΣελ. ΣΡλ. 86
στ) Υποχρέωση θέσπισης εσωτερικών διαδικασιώνΣελ. ΣΡλ. 86
3. Εξαιρούμενα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΧΡΗΜΑ; 
Α. Εισαγωγή - Μέθοδος - Ο λειτουργικός σκοπός του ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 89
Β. Το ηλεκτρονικό χρήμα και οι λειτουργίες του χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 92
1. Οι οικονομικές λειτουργίες του χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 92
2. Οι νομικές λειτουργίες του χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 93
3. Το ηλεκτρονικό χρήμα και οι λειτουργίες του χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 94
i) Λειτουργία μέτρου αξίας / αποτίμησης του αντικειμένου των ενοχώνΣελ. ΣΡλ. 95
ii) Λειτουργία φορέα αξίας - μέσου αποταμίευσης / μεταβίβασης της αξίαςΣελ. ΣΡλ. 95
iii) Λειτουργία κοινού ανταλλακτικού μέσου / απόσβεσης των ενοχώνΣελ. ΣΡλ. 95
Γ. Το ηλεκτρονικό χρήμα: πράγμα, αξία ή απαίτηση;Σελ. ΣΡλ. 96
1. Νομική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού χρήματος βάσει της λειτουργίας τουΣελ. ΣΡλ. 96
2. Νομική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού χρήματος βάσει της νομοθεσίαςΣελ. ΣΡλ. 104
i) Βάσει της νομοθεσίας πρo της εισαγωγής του ευρώΣελ. ΣΡλ. 104
ii) Βάσει της νομοθεσίας μετά την εισαγωγή του ευρώΣελ. ΣΡλ. 106
Δ. Ηλεκτρονικό χρήμα και υποχρεωτικότητα: πολιτειακή επιταγή ή κοινωνικό consensus.Σελ. ΣΡλ. 109
1. Κρατική θεωρία περί χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 109
2. Χρήμα υπό ευρεία και υπό στενή έννοια - η καθιερωμένη διάκρισηΣελ. ΣΡλ. 110
i) Χρήμα υπό ευρεία έννοιαΣελ. ΣΡλ. 110
ii) Χρήμα υπό στενή έννοιαΣελ. ΣΡλ. 111
3. Θεμελίωση της υποχρεωτικότητας στο κοινωνικό consensus - Κοινωνική θεωρία περί χρήματος.Σελ. ΣΡλ. 112
Ε. ΣυμπέρασμαΣελ. ΣΡλ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. ΣΡλ. 119
IΙ. Έννομη σχέση μεταξύ εκδότη και κατόχουΣελ. ΣΡλ. 121
Α. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 121
1. Ορισμός της έκδοσηςΣελ. ΣΡλ. 121
2. Νομική φύση της έκδοσηςΣελ. ΣΡλ. 122
i) Η έκδοση ως πώλησηΣελ. ΣΡλ. 122
ii) Η έκδοση ως ανταλλαγή ή ιδιόρρυθμη ανταλλακτική σύμβασηΣελ. ΣΡλ. 124
iii) Η έκδοση ως σύμβαση έργου ή σύμβαση εντολήςΣελ. ΣΡλ. 128
iv) Η έκδοση ως σύμβαση παροχής υπηρεσιώνΣελ. ΣΡλ. 129
v) ΣυμπέρασμαΣελ. ΣΡλ. 130
B. Καταβολή χρηματικού ποσού για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 130
1. Η καταβολή για την έκδοση ως προκαταβολή του κατόχου προς τον έμποροΣελ. ΣΡλ. 130
2. Η καταβολή για την έκδοση ως κατάθεσηΣελ. ΣΡλ. 131
Γ. Ανέκκλητο εντολών μεταφοράς - Οδηγία 98/26/ΕΚΣελ. ΣΡλ. 134
1. Εντολή μεταφοράς μονάδωνΣελ. ΣΡλ. 134
2. Ανέκκλητο των εντολών μεταφοράςΣελ. ΣΡλ. 135
3. Πτωχευτική διαδικασία και συστήματα πληρωμώνΣελ. ΣΡλ. 137
4. Οδηγία 98/26/ΕΚ και Ν. 2789/2000Σελ. ΣΡλ. 139
Δ. Υποχρέωση πληρωμής των εμπόρωνΣελ. ΣΡλ. 141
Ε. Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και επιμερισμός της ευθύνηςΣελ. ΣΡλ. 143
1. ΓενικάΣελ. ΣΡλ. 143
2. Ισχύς των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. ΣΡλ. 144
i) ΔεσμευτικότηταΣελ. ΣΡλ. 144
ii) Εφαρμογή των Συστάσεων στο ηλεκτρονικό χρήμαΣελ. ΣΡλ. 145
3. Δικαίωμα του κατόχου για εξαργύρωση των μονάδωνΣελ. ΣΡλ. 148
4. Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης - ΔιαφάνειαΣελ. ΣΡλ. 149
5. Προϋποθέσεις τροποποίησης των συμβατικών όρων από τον εκδότηΣελ. ΣΡλ. 151
6. Ενημέρωση για τελεσθείσες συναλλαγέςΣελ. ΣΡλ. 153
7. Υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ασφάλειαΣελ. ΣΡλ. 154
8. Παροχή μέσων για γνωστοποίηση κλοπής κ.λπ.Σελ. ΣΡλ. 155
9. Παροχή μέσου ηλεκτρονικής πληρωμήςΣελ. ΣΡλ. 156
10. Επιμερισμός ευθύνηςΣελ. ΣΡλ. 157
i) Ευθύνη του κατόχουΣελ. ΣΡλ. 157
ii) Ευθύνη του εκδότηΣελ. ΣΡλ. 159
11. Βάρος απόδειξηςΣελ. ΣΡλ. 160
12. Ευθύνη του εκδότη για τις μη εγκεκριμένες συναλλαγέςΣελ. ΣΡλ. 161
IΙI. Έννομη σχέση μεταξύ εμπόρου και κατόχουΣελ. ΣΡλ. 162
A. Η πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμαΣελ. ΣΡλ. 163
1. Μεταβίβαση ηλεκτρονικής χρηματικής αξίαςΣελ. ΣΡλ. 163
2. Μη παρεμβολή του εκδότηΣελ. ΣΡλ. 164
3. Μεταβίβαση του κινδύνου αφερεγγυότητας του εκδότηΣελ. ΣΡλ. 165
B. Υποχρέωση αποδοχής του ηλεκτρονικού χρήματος ως μέσου πληρωμήςΣελ. ΣΡλ. 165
1. Σύμβαση εμπόρου με τον εκδότηΣελ. ΣΡλ. 165
2. Συμφωνία εμπόρου με τον κάτοχοΣελ. ΣΡλ. 167
Γ. Αποσβεστικός χαρακτήρας της πληρωμής με ηλεκτρονικό χρήμα - Χρόνος απόσβεσηςΣελ. ΣΡλ. 168
Δ. Αδυναμία μεταβίβασης των μονάδωνΣελ. ΣΡλ. 173
Ε. Λοιπές παρατηρήσεις επί της νομικής φύσεως της πληρωμής ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 175
1. Η πληρωμή ηλεκτρονικού χρήματος ως εκχώρηση (AK 455)Σελ. ΣΡλ. 175
2. Η πληρωμή ηλεκτρονικού χρήματος ως ανανέωση (ΑΚ 436)Σελ. ΣΡλ. 176
IV. Έννομη σχέση μεταξύ εκδότη και εμπόρουΣελ. ΣΡλ. 177
Α. Η ρευστοποίηση των μονάδων ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 177
1. ΓενικάΣελ. ΣΡλ. 177
2. Νομική βάση της υποχρέωσης ρευστοποίησηςΣελ. ΣΡλ. 178
i) Η ρευστοποίηση των μονάδων ως εξωσυμβατική - νόμιμη υποχρέωση του εκδότηΣελ. ΣΡλ. 178
α) Ως απόρροια της φύσεως του ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. ΣΡλ. 178
β) Ως υποχρέωση εκ του νόμουΣελ. ΣΡλ. 179
β1) Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ΤράπεζαςΣελ. ΣΡλ. 179
β2) Νομοθετικές ρυθμίσειςΣελ. ΣΡλ. 180
Οδηγία 2000/46/ΕΚΣελ. ΣΡλ. 180
Πράξη ΣΝΠ 50/2002Σελ. ΣΡλ. 182
Ν. 3148/2003Σελ. ΣΡλ. 182
ii) Η ρευστοποίηση των μονάδων ως συμβατική υποχρέωση του εκδότηΣελ. ΣΡλ. 183
α) Στα πλαίσια της σύμβασης του εκδότη με τον έμποροΣελ. ΣΡλ. 183
β) Η σύμβαση του εκδότη με τον κάτοχοΣελ. ΣΡλ. 184
B. Η καταβολή αμοιβήςΣελ. ΣΡλ. 184
Γ. Λοιπά θέματα της συμφωνίαςΣελ. ΣΡλ. 186
Δ. Γενικότερες παρατηρήσεις επί της σύμβασηςΣελ. ΣΡλ. 186
1. Κατάρτιση και τροποποίηση της συμφωνίαςΣελ. ΣΡλ. 186
2. Θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού - Πρόσβαση στο σύστημαΣελ. ΣΡλ. 188
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕλληνικήΣελ. ΣΡλ. 191
Β. ΞενόγλωσσηΣελ. ΣΡλ. 195
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Α. ΚοινοτικήΣελ. ΣΡλ. 201
Β. ΕλληνικήΣελ. ΣΡλ. 203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. ΣΡλ. 205
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.