ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [6]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 762
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€67.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό είναι το έκτο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Το έργο «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις σχετικές μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και πλήρης σειρά 79 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος-εναγομένου, απόφαση) ταξινομημένα και αυτά σε ενότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια που έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 23
1. Εισαγωγή, νομοθετική ρύθμιση (1)Σελ. 26
2. Έννοια, περιεχόμενο, διακρίσεις (2-10)Σελ. 27
3. Κατάρτιση, έκταση ισχύος (11-13)Σελ. 29
4. Κλαδικές ΣΕΕ (14)Σελ. 30
5. Εύνοια υπέρ μισθωτού (15)Σελ. 31
6. Ειδικές ΣΕΕ, διάφορες ρυθμίσεις (16)Σελ. 31
7. Ίση μεταχείριση (17-23)Σελ. 32
8. Επιχειρησιακές ΣΣΕ (24)Σελ. 33
9. Συλλογικές διαφορές, διαιτησία (25-38)Σελ. 33
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 37
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 43
1. Έννοια, περιεχόμενο (1-110)Σελ. 58
2. Έκταση ισχύος σ.σ.ε. (δεσμευτικότητα) (111-220)Σελ. 77
3. Κατάρτιση σ.σ.ε. (221-233)Σελ. 93
4. Κλαδικές συμβάσεις εργασίας (234-284)Σελ. 95
5. Επιχειρησιακές συμβάσεις (285-288)Σελ. 103
6. Συρροή συμβάσεων (289-296)Σελ. 103
7. Ειδικές συμβάσεις εργασίας (297-319)Σελ. 105
8. Ατομικές συμβάσεις εργασίας (320-333)Σελ. 108
9. Διάφορες ρυθμίσεις (334-364)Σελ. 111
10. Συλλογική αυτονομία (365-372)Σελ. 117
11. Αναδρομικότητα σ.σ.ε. (373-377)Σελ. 118
12. Έλεγχος νομιμότητας (378-385)Σελ. 119
13. Κήρυξη υποχρεωτικής σ.σ.ε. (386-409)Σελ. 120
14. Σωματεία (410-420)Σελ. 124
15. Ίση μεταχείριση (421-435)Σελ. 127
16. Συλλογικές διαφορές εργασίας, γενικές ρυθμίσεις (436-466)Σελ. 130
17. Διαιτησίας διεξαγωγή (467-533)Σελ. 136
18. Πιστοποιητικό εργασίας (534-545)Σελ. 148
19. Διάφορα θέματα (546-572)Σελ. 149
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 157
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 159
[1] ΣύνταγμαΣελ. 165
/Αρθ. 22 §§ 2, 3Σελ. 165
[2] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 167
/Αρθ. 680 [Συλλογική σύμβαση εργασίας]Σελ. 167
[3] ΝΟΜΟΣ 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις"Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Συλλογικές ΣυμβάσειςΣελ. 170
/Αρθ. 1 [Έκταση εφαρμογής του νόμο]Σελ. 170
/Αρθ. 2 [Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 170
/Αρθ. 3 [Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας καιαρμοδιότητα σύναψής τους]Σελ. 171
/Αρθ. 4 [Διαδικασία διαπραγματεύσεων-Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση]Σελ. 172
/Αρθ. 5 [Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 173
/Αρθ. 6 [Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Νομιμοποίηση εκπροσώπων]Σελ. 174
/Αρθ. 7 [Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 175
/Αρθ. 8 [Δέσμευση]Σελ. 175
/Αρθ. 9 [Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 175
/Αρθ. 10 [Συρροή]Σελ. 176
/Αρθ. 11 [Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής]Σελ. 176
/Αρθ. 12 [Καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Σελ. 177
/Αρθ. 13 [Συμφιλίωση]Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Μεσολάβηση-ΔιαιτησίαΣελ. 178
/Αρθ. 14Σελ. 178
/Αρθ. 15 [Μεσολάβηση]Σελ. 178
/Αρθ. 16 [Διαιτησία]Σελ. 179
/Αρθ. 17 [Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας]Σελ. 180
/Αρθ. 18 [Πόροι-Κανονισμοί]Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑΣελ. 183
/Αρθ. 19Σελ. 183
/Αρθ. 20Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Σελ. 184
/Αρθ. 21 [Ποινικές κυρώσεις]Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 184
/Αρθ. 22Σελ. 184
/Αρθ. 23 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 184
/Αρθ. 28Σελ. 185
/Αρθ. 33Σελ. 185
/Αρθ. 35Σελ. 185
[4] Εγκύκλιος ΥπΕργασίας 12945/9.4.1990 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις"Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Συλλογικές ΣυμβάσειςΣελ. 188
/Αρθ. 1 [Έκταση εφαρμογής του Νόμου]Σελ. 188
/Αρθ. 2 [Περιεχόμενο της συλλογικής εργασίας]Σελ. 189
/Αρθ. 3 [Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους]Σελ. 190
/Αρθ. 4 [Διαδικασία διαπραγματεύσεων-Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση]Σελ. 192
/Αρθ. 5 [Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της σ.σ.ε.]Σελ. 193
/Αρθ. 6 [Ικανότητα για σύναψη σ.σ.ε.-Νομιμοποίηση εκπροσώπων]Σελ. 194
/Αρθ. 7 [Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 195
/Αρθ. 8 [Δέσμευση]Σελ. 196
/Αρθ. 9 [Χρόνος ισχύος της σ.σ.ε.]Σελ. 197
/Αρθ. 10 [Συρροή]Σελ. 198
/Αρθ. 11 [Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής]Σελ. 199
/Αρθ. 12 [Καταγγελία της σ.σ.ε.]Σελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Σελ. 201
/Αρθ. 13Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Μεσολάβηση-ΔιαιτησίαΣελ. 201
/Αρθ. 14Σελ. 201
/Αρθ. 15Σελ. 202
/Αρθ. 16 [Διαιτησία]Σελ. 203
/Αρθ. 19Σελ. 204
/Αρθ. 20Σελ. 204
/Αρθ. 22 [Μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 205
/Αρθ. 23 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 205
[5] ΑπΥπΕργ 13365/25.4.1990 "Καθορισμός τύπου και περιεχομένου του γενικού μητρώου, του ειδικού δελτίου και των βιβλίων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων κατ/ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1876/1990"Σελ. 207
[6] ΝΟΜΟΣ 435/1968 "Περί του καθορισμού ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινών μισθωτών"Σελ. 211
/Αρθ. μόνονΣελ. 211
[7] ΝΟΜΟΣ 1198/1972 "Περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας"Σελ. 213
/Αρθ. 1 [Διαδικασία]Σελ. 213
/Αρθ. 2-5 [Καταργήθηκαν]Σελ. 213
/Αρθ. 6 [Γνωμοδοτικόν όργανον]Σελ. 214
/Αρθ. 7Σελ. 214
/Αρθ. 8 [Μεταβατικαί διατάξεις]Σελ. 215
/Αρθ. 9 [Καταργούμεναι διατάξεις]Σελ. 216
/Αρθ. 10Σελ. 216
[8] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις"Σελ. 217
/Αρθ. 41 [Διευθέτηση χρόνου εργασίας]Σελ. 218
[9] ΝΟΜΟΣ 2218/1994 "Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις"Σελ. 221
/Αρθ. 34 § 3 [Μισθός]Σελ. 221
[10] ΝΟΜΟΣ 2224/1994 "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις"Σελ. 223
/Αρθ. 6 § 1 [Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Συνδικαλιστικές άδειες]Σελ. 223
[11] ΝΟΜΟΣ 2639/1998 "Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις"Σελ. 225
/Αρθ. 4 [Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης]Σελ. 225
[12] ΝΟΜΟΣ 2738/1999 "Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις"Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 227
/Αρθ. 1 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 227
/Αρθ. 2 [Συλλογικές διαπραγματεύσεις]Σελ. 227
/Αρθ. 3 [Συλλογικές συμβάσεις εργασίας]Σελ. 228
/Αρθ. 4 [Επίπεδα συλλογικών διαπραγματεύσεων]Σελ. 228
/Αρθ. 5 [Διαδικασία διαπραγματεύσεων]Σελ. 229
/Αρθ. 6 [Διαδικασία υπογραφής και καταχώρισης της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 230
/Αρθ. 7 [Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας]Σελ. 230
/Αρθ. 8 [Συρροή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων]Σελ. 231
/Αρθ. 9 [Καταγγελία συλλογικής σύμβασης]Σελ. 231
/Αρθ. 10 [Μεσολάβηση]Σελ. 231
/Αρθ. 11 [Όργανο Μεσολάβησης]Σελ. 232
/Αρθ. 12 [Συλλογικές συμβάσεις εργασίας ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων]Σελ. 233
/Αρθ. 13 [Συλλογικές συμφωνίες]Σελ. 233
ΝΟΜΟΣ 3239 της 18/20.5.1955 "Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων"Σελ. 235
[13] Π.Δ. 368 της 14/16.6.1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας"Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Τα κατ/ ιδίαν συλλογικά όργαναΣελ. 237
ʼρθρο 25 [Σύνθεση]Σελ. 237
[14] Ν.Δ. 186 της 10/10.5.1969 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3239/1955 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του ν.δ/τος 3755/1957"Σελ. 243
/Αρθ. 1-9 [Καταργήθηκαν]Σελ. 243
/Αρθ. 10Σελ. 244
/Αρθ. 11Σελ. 245
/Αρθ. 12Σελ. 246
/Αρθ. 13Σελ. 246
/Αρθ. 14Σελ. 246
/Αρθ. 15Σελ. 247
/Αρθ. 16Σελ. 247
/Αρθ. 17Σελ. 247
/Αρθ. 18Σελ. 247
[15] ΑπΥπΕργΚοινΑσφ 10837/2001 "Καθορισμός τύπου, διαδικασίας και έναρξης ισχύος των συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2874/2000"Σελ. 249
[16] Π.Δ. 147 της 12/30.4.1991 "Ορισμός αριθμού Μεσολαβητών-Διαιτητών"Σελ. 251
/Αρθ. 1 [Αριθμός μεσολαβητών-διαιτητών]Σελ. 251
/Αρθ. 2 [Επιλογή μεσολαβητών-διαιτητών]Σελ. 251
/Αρθ. 3Σελ. 252
[17] ΝΟΜΟΣ 2676/1999 "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις"Σελ. 253
/Αρθ. 81Σελ. 253
[18] ΝΟΜΟΣ 2403/1996 "Κύρωση της 154 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "Για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης""Σελ. 255
ΜΕΡΟΣ Ι.-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 256
/Αρθ. 1Σελ. 256
/Αρθ. 2Σελ. 257
/Αρθ. 3Σελ. 257
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.-ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 257
/Αρθ. 4Σελ. 257
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙKΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣΣελ. 257
/Αρθ. 5Σελ. 257
/Αρθ. 6Σελ. 258
/Αρθ. 7Σελ. 258
/Αρθ. 8Σελ. 258
ΜΕΡΟΣ ΙV.-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 258
/Αρθ. 9Σελ. 258
/Αρθ. 10Σελ. 258
/Αρθ. 11Σελ. 259
/Αρθ. 12Σελ. 259
/Αρθ. 13Σελ. 259
/Αρθ. 14Σελ. 259
/Αρθ. 15Σελ. 260
/Αρθ. 16Σελ. 260
/Αρθ. 17Σελ. 260
[19] Π.Δ. 198 της 18/22.5.1990 "Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας"Σελ. 261
/Αρθ. 1 [Μέλη του Δ.Σ.]Σελ. 261
/Αρθ. 2 [Ειδική διαδικασία ορισμού μέλους]Σελ. 261
/Αρθ. 3 [Συγκρότηση του Δ.Σ.]Σελ. 262
/Αρθ. 4 [Τόπος λειτουργίας του Δ.Σ.]Σελ. 262
/Αρθ. 5 [Ορισμός γραμματέα του Δ.Σ.]Σελ. 262
/Αρθ. 6 [Λειτουργία του Δ.Σ.]Σελ. 262
/Αρθ. 7 [Απαρτία και ψηφοφορία]Σελ. 263
/Αρθ. 8 [Τήρηση πρακτικών]Σελ. 263
/Αρθ. 9 [Αρμοδιότητες του Δ.Σ.]Σελ. 263
/Αρθ. 10 [Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.]Σελ. 264
/Αρθ. 11Σελ. 264
[20] ΑπΥπΕργ 12636/2001 "Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας"Σελ. 265
/Αρθ. 1 [Αντικείμενο του Κανονισμού]Σελ. 266
/Αρθ. 2 [Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών-Διαιτητών]Σελ. 266
/Αρθ. 3 [Πρόσληψη Μεσολαβητών και Διαιτητών]Σελ. 266
/Αρθ. 4 [Προσόντα και Ασυμβίβαστα των Μεσολαβητών και Διαιτητών]Σελ. 267
/Αρθ. 5 [Κώδικας Δεοντολογίας των Μεσολαβητών και Διαιτητών]Σελ. 268
/Αρθ. 6 [Διαδικασία επιλογής Μεσολαβητών-Διαιτητών]Σελ. 269
/Αρθ. 7 [Διαδικασία Μεσολάβησης]Σελ. 271
/Αρθ. 8 [Διαδικασία Διαιτησίας]Σελ. 271
/Αρθ. 9 [Αμοιβή των Μεσολαβητών και Διαιτητών]Σελ. 272
/Αρθ. 10 [Αξιολόγηση των Μεσολαβητών και Διαιτητών]Σελ. 273
/Αρθ. 11 [Πειθαρχικά αδικήματα-Πειθαρχική διαδικασία]Σελ. 273
/Αρθ. 12 [Πειθαρχικές Ποινές]Σελ. 274
/Αρθ. 13 [Τελικές Διατάξεις]Σελ. 274
[21] ΝΟΜΟΣ 2405/1996 "Κύρωση της 151 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "Για την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση""Σελ. 275
ΜΕΡΟΣ I-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 276
/Αρθ. 1Σελ. 276
/Αρθ. 2Σελ. 277
/Αρθ. 3Σελ. 277
ΜΕΡΟΣ II-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΣελ. 277
/Αρθ. 4Σελ. 277
/Αρθ. 5Σελ. 277
ΜΕΡΟΣ III-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΣελ. 278
/Αρθ. 6Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ IV-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣελ. 278
/Αρθ. 7Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ V-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣελ. 278
/Αρθ. 8Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ VI-ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 279
/Αρθ. 9Σελ. 279
ΜΕΡΟΣ VII-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 279
/Αρθ. 10Σελ. 279
/Αρθ. 11Σελ. 279
/Αρθ. 12Σελ. 279
/Αρθ. 13Σελ. 279
/Αρθ. 14Σελ. 280
/Αρθ. 15Σελ. 280
/Αρθ. 16Σελ. 280
/Αρθ. 17Σελ. 280
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 281
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 282
/Αρθ. 1Σελ. 282
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 2Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 3Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 4Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 5Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 6Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 7Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 283
/Αρθ. 8Σελ. 283
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 284
/Αρθ. 9Σελ. 284
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 284
/Αρθ. 10Σελ. 284
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 285
/Αρθ. 11Σελ. 285
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 285
/Αρθ. 12Σελ. 285
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 285
/Αρθ. 13Σελ. 285
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 285
/Αρθ. 14Σελ. 285
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 285
/Αρθ. 15Σελ. 285
[22] Ν.Δ. 4205 της 19/19.9.1961 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως "περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως""Σελ. 286
/Αρθ. 16Σελ. 286
[23] Π.Δ. 219/2000 "Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών. Διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Α΄ 236/2000"Σελ. 287
/Αρθ. 4 [Όροι εργασίας των αποσπασμένων εργαζόμενων]Σελ. 288
[24] ΝΟΜΟΣ 1426 της 20/21.3.1984 "Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη"Σελ. 289
/Αρθ. 6 [Δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης]Σελ. 289
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 291
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 295
1. Καταχρηστική απόλυση ηλεκτρολόγου-μηχανικού-Απαιτήσεις για υπερεργασία και υπερωριακή εργασία δυνάμει της ΕΓΣΣΕ-Αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 299
α) ΑγωγήΣελ. 299
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 302
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 304
δ) Υπ/ αριθ. 1391/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 308
2. Οικειοθελής αποχώρηση πιλότου-Απαιτήσεις για διαφορές νομίμων αποδοχών-ΕΓΣΣΕΣελ. 312
α) ΑγωγήΣελ. 312
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 321
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 325
δ) Υπ/ αριθ. 567/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 335
3. Απαιτήσεις σερβιτόρου για υπερωρία και υπερεργασία δυνάμει ΕΓΣΣΕΣελ. 340
α) ΑγωγήΣελ. 340
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 343
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 345
δ) Υπ/ αριθ. 989/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 350
4. Απαιτήσεις υπαλλήλου super market για υπερωρία και υπερεργασία δυνάμει ΕΓΣΣΕΣελ. 356
α) ΑγωγήΣελ. 356
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 366
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 368
δ) Υπ/ αριθ. 1831/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 375
5. Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών για υπερεργασία και υπερωρίες-ΣΣΕ προσωπικού τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτωνΣελ. 388
α) ΑγωγήΣελ. 388
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 406
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 409
δ) Υπ/ αριθ. 1038/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 418
6. Εργαζόμενοι σε SUPER MARKET-Βιβλιάριο υγείας-ΕΓΣΣΕ προσωπικού εμπορικών καταστημάτων όλης της χώρας"Σελ. 442
α) ΑγωγήΣελ. 442
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 448
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 451
δ) Υπ/ αριθ. 1828/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 458
7. Οικογενειακό επίδομα-Δικαιούχοι και οι δύο σύζυγοι-ΕΓΣΣΕ-Αρχή της ισότηταςΣελ. 467
α) ΑγωγήΣελ. 467
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 476
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 480
δ) Υπ/ αριθ. 1413/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 482
8. Αξιώσεις χημικού μηχανικού για διαφορές νομίμων αποδοχών-ΣΣΕ επιστημόνων χημικών βιομηχανίαςΣελ. 491
α) ΑγωγήΣελ. 491
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 496
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 498
δ) Υπ/ αριθ. 1141/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 504
9. Απαιτήσεις μάγειρα ξενοδοχείου για διαφορές νομίμων αποδοχών-ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώραςΣελ. 513
α) ΑγωγήΣελ. 513
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 518
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 524
δ) Υπ/ αριθ. 1016/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 529
10. Απαιτήσεις "λατζέρας" για διαφορά νομίμων αποδοχών-ΣΣΕ προσωπικού επισιτιστικών καταστημάτων"Σελ. 543
α) ΑγωγήΣελ. 543
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 548
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 551
δ) Υπ/ αριθ. 1402/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 554
11. Σύμβαση ναυτικής εργασίας-Απαιτήσεις για υπόλοιπο νομίμων αποδοχών-Αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 557
ΣΣΝΕ πληρωμάτων μεσογειακών φορτηγών πλοίωνΣελ. 557
α) ΑγωγήΣελ. 557
β) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 562
γ) Υπ/ αριθ. 13164 /2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιάΣελ. 566
12. Απαιτήσεις για μισθολογικές διαφορές τεχνιτών ηλεκτρολόγων-ΣΣΕ ηλεκτροτεχνιτών όλης της χώραςΣελ. 571
α) ΑγωγήΣελ. 571
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 584
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 586
δ) Υπ/ αριθ. 945/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 592
13. Απαιτήσεις για υπερωριακή εργασία και αμοιβή δρομολογίων εξπρέσ-ΣΣΝΕ Πληρωμάτων Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών ΠλοίωνΣελ. 598
α) ΑγωγήΣελ. 598
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 603
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 607
δ) Υπ/ αριθ. 3001/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιάΣελ. 613
14. Απαιτήσεις πωλήτριας για ποσοστά προμήθειας και επιδόματα εορτών και αδείας-ΣΣΕ προσωπικού εμπορικών καταστημάτωνΣελ. 620
α) ΑγωγήΣελ. 620
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 626
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 629
δ) Υπ/ αριθ. 1437/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 634
15. Απαιτήσεις μηχανοτεχνίτη πλοίων για υπερωριακή εργασία και διαφορές αποδοχών-ΣΣΕ προσωπικού εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ΠειραιώςΣελ. 638
α) ΑγωγήΣελ. 638
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 643
γ) Υπ/ αριθ. 6660/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 645
16. Απαιτήσεις γραφίστα για αναλογία δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα-ΣΣΕ λιθογράφων λιθογραφείων και εργαστηρίων Γραφικών Τεχνών όλης της χώραςΣελ. 649
α) ΑγωγήΣελ. 649
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 655
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 657
δ) Υπ/ αριθ. 1781/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 661
17. Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών συντάκτη εφημερίδας-ΣΣΕ μελών ΕΣΗΕΑΣελ. 667
α) ΑγωγήΣελ. 667
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 673
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 676
δ) Υπ/ αριθ. 149/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 679
18. Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου Τραπέζης-Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του Δ.Σ. της Τράπεζας-ΣΣΕ προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας ΕλλάδοςΣελ. 689
α) ΑγωγήΣελ. 689
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 699
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 702
δ) Υπ/ αριθ. 1438/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 710
19. Απαιτήσεις τηλεφωνήτριας για διαφορές νομίμων αποδοχών-ΣΣΕ προσωπικού ΕΛΟΤΣελ. 715
α) ΑγωγήΣελ. 715
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 720
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 723
δ) Υπ/ αριθ. 1787/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 730
20. Απαιτήσεις προϊσταμένου για επίδομα θέσης και αποδοχές άδειας-ΣΣΕ Εργατοϋπαλλήλων OLYMPIC CATERINGΣελ. 735
α) ΑγωγήΣελ. 735
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 740
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 744
δ) Υπ/ αριθ. 1793/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 747
21. Επιδίκαση απαιτήσεων εσωτερικού συντάκτηΣελ. 751
διορθωτή εφημερίδας, μέλους της ΕΣΗΕΑ -ΣΣΕ συντακτών της ΕΣΗΕΑ-Αρχή της ισότηταςΣελ. 751
α) Υπ/ αριθ. 1793/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 751
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.