ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & άλλα ειδικά θέματα [5]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 1104
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό είναι το πέμπτο στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Η καταγγελία συμβάσεως εργασίας προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις σχετικές μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία της υγιεινής και ασφάλειας και άλλων ειδικών θεμάτων, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και πλήρης σειρά 71 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση) ταξινομημένα και αυτά σε ενότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια που έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α~ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 43
1. Συγκέντρωση / ανάλυση νομολογίας, νομοθεσίας (1)Σελ. 46
2. Νομοθεσία (2)Σελ. 46
3. Οικοδομικές εργασίες (3)Σελ. 47
4. Οδηγίες ΕΟΚ (4-5)Σελ. 47
5. Νομοθεσία, διάφορα θέματα (6)Σελ. 48
6. Πορίσματα νομολογίας (7)Σελ. 51
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 53
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 57
1. Διάφορα θέματα (1-21)Σελ. 61
2. Βιβλιάρια υγείας (22-62)Σελ. 65
3. Επίδομα επικίνδυνης, ανθυγιεινής εργασίας (63-80)Σελ. 73
4. Βαρέα, ανθυγιεινά επαγγέλματα (81-85)Σελ. 76
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 79
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 81
[1] Π.Δ. 1073 της 12/16.9.1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»Σελ. 95
ʼρθ. 1 [Πεδίον εφαρμογής]Σελ. 99
ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΣΚΑΦΩΝΣελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Γενικά μέτρα ασφαλείας δι’ εκσκαφάςΣελ. 100
ʼρθ. 2Σελ. 100
ʼρθ. 3Σελ. 100
ʼρθ. 4Σελ. 100
ʼρθ. 5Σελ. 100
ʼρθ. 6Σελ. 101
ʼρθ. 7Σελ. 101
ʼρθ. 8Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφήν θεμελίων και τάφρωνΣελ. 101
ʼρθ. 9Σελ. 101
ʼρθ. 10Σελ. 102
ʼρθ. 11Σελ. 103
ʼρθ. 12Σελ. 103
ʼρθ. 13Σελ. 103
ʼρθ. 14Σελ. 104
ʼρθ. 15Σελ. 104
ʼρθ. 16Σελ. 104
ʼρθ. 17Σελ. 104
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝΣελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Γενικά μέτρα ασφαλείας διά κατεδαφίσειςΣελ. 105
ʼρθ. 18Σελ. 105
ʼρθ. 19Σελ. 105
ʼρθ. 20Σελ. 105
ʼρθ. 21Σελ. 105
ʼρθ. 22Σελ. 105
ʼρθ. 23Σελ. 106
ʼρθ. 24Σελ. 106
ʼρθ. 25Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Κατεδάφισις ειδικών έργων ή στοιχείων έργωνΣελ. 107
ʼρθ. 26Σελ. 107
ʼρθ. 27Σελ. 107
ʼρθ. 28Σελ. 107
ʼρθ. 29Σελ. 107
ʼρθ. 30Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Κατεδάφισις διά χρήσεως βοηθητικών κατασκευών ή μηχανικών μέσωνΣελ. 108
ʼρθ. 31Σελ. 108
ʼρθ. 32Σελ. 108
ʼρθ. 33Σελ. 109
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Ικριώματα Σελ. 109
ʼρθ. 34Σελ. 109
ʼρθ. 35Σελ. 110
ʼρθ. 36Σελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Χώροι εργασίας - Κυκλοφορία εντός αυτώνΣελ. 111
ʼρθ. 37Σελ. 111
ʼρθ. 38Σελ. 112
ʼρθ. 39Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Ανοίγματα οριζοντίων και κατακορύφων επιφανειώνΣελ. 112
ʼρθ. 40Σελ. 112
ʼρθ. 41Σελ. 113
ʼρθ. 42Σελ. 113
ʼρθ. 43Σελ. 113
ʼρθ. 44Σελ. 114
ΤΜΗΜΑ IV - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝΣελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Γενικαί διατάξειςΣελ. 114
ʼρθ. 45Σελ. 114
ʼρθ. 46Σελ. 114
ʼρθ. 47Σελ. 115
ʼρθ. 48Σελ. 115
ʼρθ. 49Σελ. 115
ʼρθ. 50Σελ. 115
ʼρθ. 51Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματαΣελ. 116
ʼρθ. 52Σελ. 116
ʼρθ. 53Σελ. 116
ʼρθ. 54Σελ. 117
ʼρθ. 55Σελ. 117
ʼρθ. 56Σελ. 117
ʼρθ. 57Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτωνΣελ. 118
ʼρθ. 58Σελ. 118
ʼρθ. 59Σελ. 119
ʼρθ. 60Σελ. 119
ʼρθ. 61Σελ. 121
ʼρθ. 62Σελ. 121
ʼρθ. 63Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτωνΣελ. 122
ʼρθ. 64Σελ. 122
ʼρθ. 65Σελ. 123
ʼρθ. 66Σελ. 123
ʼρθ. 67Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε~ - Επικίνδυνοι ενέργειαι κατά τον χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτωνΣελ. 124
ʼρθ. 68Σελ. 124
ʼρθ. 69Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ~ - Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα (Βαρούλκα κ.λ.π.)Σελ. 125
ʼρθ. 70Σελ. 125
ʼρθ. 71Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ~ - Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου σκυροδέματοςΣελ. 126
ʼρθ. 72Σελ. 126
ʼρθ. 73Σελ. 126
ʼρθ. 74Σελ. 126
ΤΜΗΜΑ V - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝΣελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις - Γενικά μέτρα ασφαλείαςΣελ. 127
ʼρθ. 75Σελ. 127
ʼρθ. 76Σελ. 127
ʼρθ. 77Σελ. 127
ʼρθ. 78Σελ. 127
ʼρθ. 79Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευαί και φωτισμός εργοταξίωνΣελ. 129
ʼρθ. 80Σελ. 129
ʼρθ. 81Σελ. 129
ʼρθ. 82Σελ. 129
ʼρθ. 83Σελ. 130
ʼρθ. 84Σελ. 130
ΤΜΗΜΑ VI - ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΥΛΙΚΟΥΣελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Φόρτωσις - Εκφόρτωσις - Αποθήκευσις - ΣτοίβασιςΣελ. 130
ʼρθ. 85Σελ. 130
ʼρθ. 86Σελ. 130
ʼρθ. 87Σελ. 131
ʼρθ. 88Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Απόληψις - Ρίψις - ΜεταφοράΣελ. 131
ʼρθ. 89Σελ. 131
ʼρθ. 90Σελ. 131
ʼρθ. 91Σελ. 131
ΤΜΗΜΑ VII - ΧΩΡΟΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ - ΠΥΡΚΑΙΑΙΣελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Χώροι ή εγκαταστάσεις, επικίνδυνοι εκρήξεων ή αναθυμιάσεωνΣελ. 132
ʼρθ. 92Σελ. 132
ʼρθ. 93Σελ. 133
ʼρθ. 94Σελ. 133
ʼρθ. 95Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Πρόληψις και αντιμετώπισις πυρκαϊώνΣελ. 133
ʼρθ. 96Σελ. 133
ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Εργασίαι διάφοροιΣελ. 135
ʼρθ. 97Σελ. 135
ʼρθ. 98Σελ. 135
ʼρθ. 99Σελ. 135
ʼρθ. 100Σελ. 136
ʼρθ. 101Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Ατομικά μέσα προστασίαςΣελ. 136
ʼρθ. 102Σελ. 136
ʼρθ. 103Σελ. 137
ʼρθ. 104Σελ. 137
ʼρθ. 105Σελ. 137
ʼρθ. 106Σελ. 137
ʼρθ. 107Σελ. 137
ʼρθ. 108Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Υγιεινή - Εστίασις - Α~ ΒοήθειαιΣελ. 138
ʼρθ. 109Σελ. 138
ʼρθ. 110Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Υποχρέωσις εργοδοτών - εργαζομένωνΣελ. 140
ʼρθ. 111Σελ. 140
ʼρθ. 112Σελ. 140
ʼρθ. 113Σελ. 140
ʼρθ. 114Σελ. 141
ʼρθ. 115Σελ. 141
ʼρθ. 116Σελ. 142
ΜΕΡΟΣ ΙΧ - ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 142
ʼρθ. 117Σελ. 142
ʼρθ. 118Σελ. 142
ʼρθ. 119Σελ. 143
[2] ΝΟΜΟΣ 1568 της 15/18.10.1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»Σελ. 145
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 146
ʼρθ. 1 [Έκταση εφαρμογής]Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρησηΣελ. 147
ʼρθ. 2Σελ. 147
ʼρθ. 3 [Εκλογή μελών ΕΥΑΕ - προστασία]Σελ. 149
ʼρθ. 4 [Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης]Σελ. 150
ʼρθ. 5 [Προσόντα τεχνικού ασφάλειας]Σελ. 151
ʼρθ. 6 [Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας]Σελ. 152
ʼρθ. 7 [Επίβλεψη συνθηκών εργασίας]Σελ. 152
ʼρθ. 8 [Προσόντα γιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού]Σελ. 153
ʼρθ. 9 [Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας]Σελ. 154
ʼρθ. 10 [Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων]Σελ. 154
ʼρθ. 11 [Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας]Σελ. 156
ʼρθ. 12 [Χρονικά όρια απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας]Σελ. 156
ʼρθ. 13 [Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, μελών των ΕΥΑΕ και αντιπροσώπων]Σελ. 156
ʼρθ. 14 [Σταδιακή εφαρμογή - εξουσιοδοτήσεις]]Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδοΣελ. 158
ʼρθ. 15 [Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας]Σελ. 158
ʼρθ. 16 [Νομαρχιακές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας]Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Κτιριολογικές απαιτήσειςΣελ. 161
ʼρθ. 17 [Σχεδιασμός χώρων εργασίας]Σελ. 161
ʼρθ. 18 [Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου]Σελ. 161
ʼρθ. 19 [Συντήρηση - Έλεγχος]Σελ. 162
ʼρθ. 20 [Διατήρηση θέσεων εργασίας και διαδρόμων κυκλοφορίας]Σελ. 162
ʼρθ. 21 [Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας]Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ - Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανέςΣελ. 164
ʼρθ. 22 [Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών]Σελ. 164
ʼρθ. 23 [Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους]Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ - Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντεςΣελ. 165
ʼρθ. 24 [Έννοιες]Σελ. 165
ʼρθ. 25 [Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών]Σελ. 165
ʼρθ. 26 [Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες]Σελ. 166
ʼρθ. 27 [Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες]Σελ. 167
ʼρθ. 28 [Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες]Σελ. 168
ʼρθ. 29 [Εξουσιοδοτικές διατάξεις]Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ~ - Τελικές διατάξειςΣελ. 170
ʼρθ. 30 [Όργανα ελέγχου]Σελ. 170
ʼρθ. 31 [Παροχή στοιχείων - Εχεμύθεια οργάνων]Σελ. 170
ʼρθ. 32 [Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων]Σελ. 171
ʼρθ. 33Σελ. 171
ʼρθ. 34Σελ. 171
ʼρθ. 35Σελ. 171
ʼρθ. 36 [Εξουσιοδοτική διάταξη]Σελ. 172
ʼρθ. 37 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 172
ʼρθ. 38Σελ. 172
ʼρθ. 39 [Κύρωση απόφασης]Σελ. 172
ʼρθ. 40 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 173
[3] ΟΔΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)Σελ. 175
ʼρθ. 1 [Αντικείμενο]Σελ. 178
ʼρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 179
ʼρθ. 3 [Συντονιστές - Σχέδια ασφάλειας και υγείας - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση]Σελ. 179
ʼρθ. 4 [Εκπόνηση της μελέτης του έργου: γενικές αρχές]Σελ. 180
ʼρθ. 5 [Εκπόνηση της μελέτης του έργου: καθήκοντα των συντονιστών]Σελ. 180
ʼρθ. 6 [Εκτέλεση του έργου: καθήκοντα των συντονιστών]Σελ. 181
ʼρθ. 7 [Ευθύνη των κυρίων του έργου και αναδόχων καθώς και των εργοδοτών]Σελ. 181
ʼρθ. 8 [Εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ]Σελ. 182
ʼρθ. 9 [Υποχρεώσεις των εργοδοτών]Σελ. 182
ʼρθ. 10 [Υποχρεώσεις άλλων ομάδων προσώπων]Σελ. 183
ʼρθ. 11 [Ενημέρωση των εργαζομένων]Σελ. 183
ʼρθ. 12 [Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 183
ʼρθ. 13 [Τροποποίηση των παραρτημάτων]Σελ. 184
ʼρθ. 14 [Τελικές διατάξεις]Σελ. 184
ʼρθ. 15Σελ. 184
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣΣελ. 185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣΣελ. 185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣΣελ. 186
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ άρθρο 9 στοιχείο α) και άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίαςΣελ. 186
ΜΕΡΟΣ Α - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΣελ. 186
ΜΕΡΟΣ Β - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΣελ. 193
Τμήμα Ι - Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεωνΣελ. 193
Τμήμα ΙΙ - Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων Σελ. 195
[4] Π.Δ.16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Γενικές διατάξειςΣελ. 203
ʼρθ. 1 [Σκοπός-Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 203
ʼρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Υποχρεώσεις των εργοδοτώνΣελ. 204
ʼρθ. 3 [Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά]Σελ. 204
ʼρθ. 4 [Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί]Σελ. 204
ʼρθ. 5 [Μεταβολές των χώρων εργασίας]Σελ. 204
ʼρθ. 6 [Βεβαίωση - Γνωστοποίηση]Σελ. 205
ʼρθ. 7 [Γενικές υποχρεώσεις]Σελ. 205
ʼρθ. 8 [Ενημέρωση των εργαζομένων]Σελ. 206
ʼρθ. 9 [Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Διάφορες διατάξειςΣελ. 206
ʼρθ. 10 [Προσάρτηση Παραρτημάτων]Σελ. 206
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ‘Η/ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31-12-1994. [άρθρα 3, 5 ,6 και 7]Σελ. 206
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1995. [άρθρα 4 και 7]Σελ. 220
ʼρθ. 11 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 232
ʼρθ. 12 [Κυρώσεις]Σελ. 232
ʼρθ. 13 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 232
ʼρθ. 14 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 232
[5] Π.Δ.17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»Σελ. 233
ʼρθ. 9 [Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος]Σελ. 234
ʼρθ. 10 [Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 236
ʼρθ. 11 [Ενημέρωση των εργαζομένων]Σελ. 237
ʼρθ. 12Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ - Υποχρεώσεις των εργαζομένωνΣελ. 238
ʼρθ. 13 [Υποχρεώσεις εργαζομένων]Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ - Διάφορες διατάξειςΣελ. 239
ʼρθ. 14 [Επίβλεψη της υγείας]Σελ. 239
ʼρθ. 15 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 239
ʼρθ. 16 [Κυρώσεις]Σελ. 240
ʼρθ. 17 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 240
[6] Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»Σελ. 241
ʼρθ. 4 [Γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου]Σελ. 243
ʼρθ. 5 [Προσόντα και καθήκοντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου]Σελ. 243
ʼρθ. 6 [Προσόντα και καθήκοντα των συντονιστών κατά την εκτέλεση του έργου]Σελ. 243
ʼρθ. 7 [Ευθύνες παραγόντων του έργου]Σελ. 244
ʼρθ. 8 [Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών]Σελ. 245
ʼρθ. 9 [Υποχρεώσεις άλλων ομάδων προσώπων]Σελ. 246
ʼρθ. 10 [Ενημέρωση των εργαζομένων]Σελ. 246
ʼρθ. 11 [Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 246
ʼρθ. 12 [Προσάρτηση παραρτημάτων]Σελ. 247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟMΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΣελ. 247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΣελ. 248
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΣελ. 248
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ [άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο (α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο (γ)]Σελ. 249
ΜΕΡΟΣ Α - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΣελ. 249
ΜΕΡΟΣ Β - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΣελ. 255
Τμήμα Ι - Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεωνΣελ. 255
Τμήμα ΙΙ - Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεωνΣελ. 257
ʼρθ. 13 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 262
ʼρθ. 14 [Κυρώσεις]Σελ. 262
ʼρθ. 15 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 262
[7] Π.Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Γενικές διατάξειςΣελ. 264
ʼρθ. 1 [Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 264
ʼρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Υποχρεώσεις των εργοδοτώνΣελ. 265
ʼρθ. 3 [Γενικές υποχρεώσεις]Σελ. 265
ʼρθ. 4 [Κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας]Σελ. 266
ʼρθ. 4α [Έλεγχοι των εξοπλισμών εργασίας]Σελ. 267
ʼρθ. 5 [Εξοπλισμός εργασίας με ιδιαίτερο κίνδυνο]Σελ. 268
ʼρθ. 5α [Εργονομία και υγεία κατά την εργασία]Σελ. 269
ʼρθ. 6 [Ενημέρωση των εργαζομένων]Σελ. 269
ʼρθ. 7 [Εκπαίδευση των εργαζομένων]Σελ. 269
ʼρθ. 8 [Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Διάφορες διατάξειςΣελ. 270
ʼρθ. 9 [Προσάρτηση παραρτημάτων]Σελ. 270
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1Σελ. 270
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4Σελ. 277
ʼρθ. 10 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 280
ʼρθ. 11 [Κυρώσεις]Σελ. 280
ʼρθ. 12 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 280
[8] Π.Δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ»Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Γενικές διατάξειςΣελ. 283
ʼρθ. 1 [Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 283
ʼρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 283
ʼρθ. 3 [Γενικός κανόνας]Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Υποχρεώσεις των εργοδοτώνΣελ. 284
ʼρθ. 4 [Γενικές διατάξεις]Σελ. 284
ʼρθ. 5 [Αξιολόγηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας]Σελ. 285
ʼρθ. 6 [Υποχρεώσεις]Σελ. 286
ʼρθ. 7 [Κανόνες χρησιμοποίησης]Σελ. 286
ʼρθ. 8 [Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων]Σελ. 287
ʼρθ. 9 [Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Διάφορες διατάξεις]Σελ. 288
ʼρθ. 10 [Προσάρτηση παραρτημάτων]Σελ. 288
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 9 παρ.4]Σελ. 289
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 9 παρ.4]Σελ. 289
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [άρθρο 9 παρ. 4]Σελ. 292
ʼρθ. 11 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 296
ʼρθ. 12 [Κυρώσεις]Σελ. 296
ʼρθ. 13 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 297
[9] Π.Δ. 338/2001 «Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Α~ 259/2001»Σελ. 299
ΤΜΗΜΑ Ι - Γενικές διατάξειςΣελ. 301
ʼρθ. 1 [Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 301
ʼρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 302
ʼρθ. 3 [Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές]Σελ. 303
ΤΜΗΜΑ IΙ - Υποχρεώσεις του εργοδότηΣελ. 304
ʼρθ. 4 [Καθορισμός και εκτίμηση κινδύνου των επιβλαβών χημικών παραγόντων]Σελ. 304
ʼρθ. 5 [Γενικές αρχές για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με επιβλαβείς χημικούς παράγοντες και εφαρμογή των άρθρων 6, 7 και 10 του διατάγματος όσον αφορά την εκτίμηση των κινδύνων]Σελ. 305
ʼρθ. 6 [Ειδικά προστατευτικά και προληπτικά μέτρα]Σελ. 306
ʼρθ. 7 [Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης]Σελ. 308
ʼρθ. 8 [Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων]Σελ. 309
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Διάφορες διατάξειςΣελ. 310
ʼρθ. 9 [Απαγορεύσεις]Σελ. 310
ʼρθ. 10 [Επίβλεψη της υγείας]Σελ. 311
ʼρθ. 11 [Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων]Σελ. 313
ʼρθ. 12 [Τροποποίηση του π.δ. 94/1987 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία» (ΦΕΚ Α~ 54/22.4.1987)]Σελ. 314
ʼρθ. 13 [Προσάρτηση Παραρτημάτων]Σελ. 315
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 3 και 10)Σελ. 315
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρο 9) - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣΣελ. 316
ʼρθ. 14 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 316
ʼρθ. 15 [Κυρώσεις]Σελ. 316
ʼρθ. 16 [Έλεγχος εφαρμογής]Σελ. 317
ʼρθ. 17 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 317
[10] Π.Δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. Βλ. διορθώσεις σφαλμ. στο ΦΕΚ Α~ 146/14.7.1999»Σελ. 319
ʼρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 320
ʼρθ. 2 [Γενικά]Σελ. 320
ʼρθ. 3 [Προσωπικό των ΥΠΠ]Σελ. 321
ʼρθ. 4 [Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επιστημονικών υπευθύνων των ΥΠΠ]Σελ. 322
ʼρθ. 5 [Ελάχιστος μη εξαντλητικός απαιτούμενος εξοπλισμός των ΥΠΠ - Διενέργεια μετρήσεων]Σελ. 324
ʼρθ. 6 [Διαδικασία αδειοδότησης των ΕΞΥΠΠ]Σελ. 325
ʼρθ. 7 [Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής]Σελ. 326
ʼρθ. 8 [Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις]Σελ. 327
ʼρθ. 9 [Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις αρμόδιες αρχές]Σελ. 327
ʼρθ. 10 [Έλεγχος καλής λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ]Σελ. 328
ʼρθ. 11 [Παραρτήματα]Σελ. 329
ʼρθ. 12 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 329
[11] Π.Δ. 294 της 17/21.6.1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”»Σελ. 331
ʼρθ. 1 [Έκταση εφαρμογής]Σελ. 331
ʼρθ. 2Σελ. 332
ʼρθ. 3Σελ. 334
ʼρθ. 4 [Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας]Σελ. 334
ʼρθ. 5 [Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων]Σελ. 335
ʼρθ. 6Σελ. 340
ʼρθ. 7Σελ. 340
[12] Π.Δ. 159/1999 «Τροποποίηση του π.δ. 17/1996 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” (Α~ 11) και του π.δ. 70α/1988 “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” (Α~ 31) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/1997 (Α~150)»Σελ. 341
ʼρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 342
ʼρθ. 2 [Τροποποίηση π.δ. 17/1996]Σελ. 343
ʼρθ. 3 [Τροποποίηση π.δ. 70α/1988]Σελ. 345
ʼρθ. 4 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 345
[13] ΝΟΜΟΣ 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»Σελ. 347
ʼρθ. 13 [Γνωμοδοτική Επιτροπή για χορήγηση άδειας ΕΞΥΠΠ]Σελ. 347
[14] ΝΟΜΟΣ 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»Σελ. 349
ʼρθ. 26 [Εξουσιοδοτικές διατάξεις]Σελ. 349
ʼρθ. 27 [Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση]Σελ. 350
[15] Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας 88555/1988 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ»Σελ. 351
ʼρθ. 1Σελ. 352
ʼρθ. 2Σελ. 352
ʼρθ. 3Σελ. 352
ʼρθ. 4Σελ. 352
ʼρθ. 5Σελ. 352
ʼρθ. 6Σελ. 352
ʼρθ. 7Σελ. 353
ʼρθ. 8Σελ. 353
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 355
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 359
Παραβίαση όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένωνΣελ. 361
1. Σοβαρός τραυματισμός βοηθού τεχνίτη λόγω ελλείψεως μέτρων ασφαλείαςΣελ. 361
α) ΑγωγήΣελ. 361
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 370
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 372
δ) Υπ’ αριθ. 986/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 378
2. Ναυτεργατικό ατύχημα λόγω παράβασης όρων ασφάλειας εργαζομένωνΣελ. 388
α) ΑγωγήΣελ. 388
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 403
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 409
δ) Υπ’ αριθ. 1787/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 412
3. Ναυτεργατικό ατύχημα λόγω μη λήψεως μέτρων φωτισμού και ασφαλείας των εργαζομένωνΣελ. 419
α) ΑγωγήΣελ. 419
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 424
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 427
δ) Υπ’ αριθ. 5460/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 432
4. Ατύχημα ναυτικού λόγω μη χρησιμοποιήσεως προφυλακτικών μέτρων κατά την εκτέλεση της εργασίας του - Έλλειψη ευθύνης προστηθέντωνΣελ. 436
α) ΑγωγήΣελ. 436
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 450
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 454
δ) Υπ’ αριθ. 5604/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 459
5. Θανάτωση ναυτικού κατά την εργασία του λόγω μη λήψεως μέτρων που επιβάλλουν οι κανόνες της ναυτικής τέχνης και εμπειρίαςΣελ. 465
α) ΑγωγήΣελ. 465
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 474
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 477
δ) Υπ’ αριθ. 140/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 480
6. Σοβαρός τραυματισμός βοηθού συντηρητή ανελκυστήρων λόγω μη τηρήσεως όρων ασφαλείας για τη λειτουργία των ανελκυστήρωνΣελ. 502
α) ΑγωγήΣελ. 502
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 511
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 516
δ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 518
ε) Προσεπίκληση - αναγωγήΣελ. 521
στ) Προτάσεις εναγομένου - προσεπικαλούντοςΣελ. 523
ζ) Προτάσεις εναγομένης - προσεπικαλουμένηςΣελ. 525
η) Υπ’ αριθ. 1242/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 530
 
Β~ ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 547
1. Εισαγωγή - Νομοθετική ρύθμιση (1-2)Σελ. 551
2. Κατάχρηση δικαιώματοςΣελ. 552
α. Διφυής εφαρμογή (3)Σελ. 552
β. Υποχρεώσεις εργοδότη (4-5)Σελ. 552
γ. Κατάχρηση από εργοδότη (6-7)Σελ. 553
δ. Μη κατάχρηση (8)Σελ. 554
ε. Κατάχρηση από εργαζόμενο (9)Σελ. 554
στ. Μη κατάχρηση (10)Σελ. 555
ζ. Δικαστικός έλεγχος (11)Σελ. 555
3. Επίσχεση εργασίαςΣελ. 556
α. Ρυθμίσεις ΑΚ (12)Σελ. 556
β. Ληξιπρόθεσμη αξίωση (13)Σελ. 556
γ. Προϋποθέσεις (14)Σελ. 556
δ. Μετά την απόλυση (15)Σελ. 557
ε. Δήλωση μισθωτού (16)Σελ. 557
στ. Αντικείμενο επίσχεσης (17)Σελ. 557
ζ. Δικαιώματα εργαζομένου (18)Σελ. 557
η. Πότε αποκρούεται η επίσχεση (19)Σελ. 558
θ. Υπερημερία εργοδότη (20)Σελ. 558
ι. Ληξιπρόθεσμη αξίωση (21)Σελ. 558
4. ʼδειες εργαζομένων, επιδόματα (22-30)Σελ. 559
5. Εργάτες - ΤεχνίτεςΣελ. 563
α. Βασικές ρυθμίσεις (31)Σελ. 563
β. Διάκριση μισθωτού (32)Σελ. 563
γ. Έννοια υπαλλήλου - εργάτη (33)Σελ. 563
δ. Εργάτης (34)Σελ. 563
ε. Υπάλληλος (35)Σελ. 565
στ. Αποζημίωση (36)Σελ. 565
6. Στρατευμένοι, ΠολεμιστέςΣελ. 566
α. Επαναπρόσληψη (37)Σελ. 566
β. ʼρνηση επαναπρόσληψης (38)Σελ. 566
γ. Σωρευτική αποζημίωση (39)Σελ. 566
δ. Ανατρεπτική προθεσμία (40)Σελ. 567
ε. Πλασματική υπηρεσία (41)Σελ. 567
στ. Αναστολή σ.ε. (42)Σελ. 567
ζ. Διάρκεια έτους - απασχόληση (43)Σελ. 567
7. ΟικοδόμοιΣελ. 568
α. Ρυθμίσεις (44)Σελ. 568
8. Οικιακοί βοηθοίΣελ. 569
α. Έννοια (45)Σελ. 569
β. Χρόνος απασχόλησης (46)Σελ. 569
γ. Χώρος εργασίας (47)Σελ. 569
δ. Μισθός, παραγραφή (48)Σελ. 570
ε. Ασφαλιστικά θέματα (49)Σελ. 570
9. Περιπτώσεις εργαζομένωνΣελ. 570
α. Ειδικότητες (50)Σελ. 570
β. Ρυθμιζόμενα θέματα (51)Σελ. 571
10. Εργασία (ΠοινΔ)Σελ. 571
α. Ρυθμίσεις ΠοινΔ (52)Σελ. 571
β. Αποδοχές (53)Σελ. 571
γ. Κατηγορούμενος (54)Σελ. 572
δ. Αιτιολογία καταδίκης (55)Σελ. 572
ε. Γνήσιο παραλείψεως (56)Σελ. 572
στ. Αποζημίωση κ.λπ. (57)Σελ. 572
ζ. Ασφαλιστικές εισφορές (58)Σελ. 573
η. Διάφορα αδικήματα (59)Σελ. 573
θ. Υπήκοοι ΕΟΚ (60)Σελ. 573
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 575
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 581
1. Kατάχρηση δικαιώματος (1-367)Σελ. 601
2. Επίσχεση εργασίας (368-457)Σελ. 647
3. Εργάτες - Τεχνίτες (458-688)Σελ. 659
4. Στρατευμένοι (689-754)Σελ. 688
5. Οικοδόμοι (755-788)Σελ. 697
6. Οικιακοί βοηθοί (789-864)Σελ. 702
7. Περιπτώσεις εργαζομένων (865-910)Σελ. 711
8. Εργασία (ΠοινΔ) (911-984)Σελ. 718
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 729
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 731
[1] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 737
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΔικαιοπραξίεςΣελ. 737
ʼρθ. 200 [Ερμηνεία συμβάσεων]Σελ. 737
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - ʼσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκηςΣελ. 737
ʼρθ. 281 [Κατάχρηση δικαιώματος]Σελ. 737
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 738
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η υποχρέωση παροχής γενικάΣελ. 738
ʼρθ. 288Σελ. 738
[...] 
ʼρθ. 325 [Δικαίωμα επίσχεσης]Σελ. 738
ʼρθ. 659 [Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη]Σελ. 738
ʼρθ. 663Σελ. 738
[2] Α.Ν. 539/1945 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών»Σελ. 739
ʼρθ. 1Σελ. 739
ʼρθ. 2Σελ. 740
ʼρθ. 3Σελ. 742
ʼρθ. 4Σελ. 743
ʼρθ. 5Σελ. 744
ʼρθ. 6Σελ. 746
[3] NΟΜΟΣ 2081 της 18/25 Απριλίου 1952 «Περί κυρώσεως της υπ’αριθμ. 52 διεθνούς συμβάσεως “περί κανονικών κατ’ έτος αδειών μετ’ αποδοχών”»Σελ. 747
ʼρθ. ΠρώτονΣελ. 748
ΣΥΜΒΑΣΙΣ (αριθ. 52) «Περί κανονικών κατ’ έτος αδειών μετ’ αποδοχών»Σελ. 748
ʼρθ. ΔεύτερονΣελ. 751
ʼρθ. ΤρίτονΣελ. 751
ʼρθ. ΤέταρτονΣελ. 751
[4] N.Δ. 4020 της 12/12 Νοεμβρίου 1959 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών Νόμων»Σελ. 753
ʼρθ. 5Σελ. 753
[5] NΟΜΟΣ 4504 της 10/14.3.1966 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων»Σελ. 755
ʼρθ. 3Σελ. 755
[6] Β.Δ. 376 της 20.5/1.6.1971 «Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν. 539/1945 “περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών” επί του οικοσίτου και άλλου προσωπικού»Σελ. 761
ʼρθ. μόνονΣελ. 761
[7] Β.Δ. 153/1972 «Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών εις τους μισθωτούς των εποχιακώς λειτουργουσών επιχειρήσεων του άρθρου 1 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών»Σελ. 763
ʼρθ. 1Σελ. 763
ʼρθ. 2Σελ. 764
[8] ΝΟΜΟΣ 1346 της 13/14.4.1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»Σελ. 765
ʼρθ. 1 §§ 4-6 [Κανονική άδεια μισθωτών]Σελ. 765
ʼρθ. 2 [ʼδεια εξετάσεων]Σελ. 766
ʼρθ. 18 [Οικογενειακά επιδόματα]Σελ. 767
[9] Απόφ. ΥπΟικΕργ 31930 της 14.7./2.8.1983 «Καταβολή αποδοχών στους μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές, που απέχουν από την εργασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις»Σελ. 769
[10] ΝΟΜΟΣ 1483/1984 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων»Σελ. 773
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσειςΣελ. 774
ʼρθ. 1 [Έκταση εφαρμογής]Σελ. 774
ʼρθ. 2 [Εξαρτώμενα μέλη]Σελ. 774
ʼρθ. 3 [Αποδεικτικά στοιχεία]Σελ. 775
ʼρθ. 4 [Απαγόρευση διάκρισης]Σελ. 775
ʼρθ. 5 [Γονική άδεια ανατροφής]Σελ. 775
ʼρθ. 6 [Ασφαλιστικά δικαιώματα]Σελ. 776
ʼρθ. 7 [ʼδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών]Σελ. 777
ʼρθ. 8 [Μειωμένο ωράριο]Σελ. 777
ʼρθ. 9 [ʼδειες απουσίας]Σελ. 777
ʼρθ. 10 [Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση]Σελ. 778
ʼρθ. 11 [Προγραμματισμός αδειών]Σελ. 778
ʼρθ. 12 [Βρεφονηπιακοί σταθμοί]Σελ. 778
ʼρθ. 13 [Χρόνος απουσίας]Σελ. 779
ʼρθ. 14 [Λύση σχέσης εργασίας]Σελ. 779
ʼρθ. 15 [Προστασία μητρότητας]Σελ. 779
ʼρθ. 16 [Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις]Σελ. 779
ʼρθ. 17 [Διοικητικές κυρώσεις]Σελ. 779
ʼρθ. 18 [Εξουσιοδοτικές διατάξεις]Σελ. 780
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις Εργατικών ΝόμωνΣελ. 780
ʼρθ. 19 [Οικονομική ενίσχυση Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων]Σελ. 780
ʼρθ. 20 [Εισφορές για τους σκοπούς του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας]Σελ. 781
[11] Απόφ. ΥπΕργ 452 της 9/16.3.1987 «Επαύξηση του χρόνου άδειας των αναπήρων εργαζομένων»Σελ. 783
[12] ΝΟΜΟΣ 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»Σελ. 785
ʼρθ. 9 [ʼδεια μητρότητος]Σελ. 785
ʼρθ. 50 [Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - ʼδεια σπουδών - Εργαζόμενοι μαθητές]Σελ. 785
[13] Απόφ. ΥπΟικΕργ 2067005/7003/0022/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 31930/14.7.1983 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 32213/2.1.1991 όμοια, σχετικά με τη χορήγηση πρόσθετης της άδειας 20 ημερών στους εργαζόμενους μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές» Σελ. 787
[14] Απόφ. ΥπΟικΕργΚοινωνΑσφ 33561/1996 «Τροποποίηση της 31930/14.7.83 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας κατά το μέρος που αφορά τον αριθμό των ημερών αδείας των μαθητών - σπουδαστών - φοιτητών και την ηλικία των σπουδαστών αυτών που προβλέπεται στο άρθρo 2 παρ. 1 του ν. 1346/1983 καθώς και τη 12μηνη συνεχή απασχόληση των μαθητών των νυκτερινών σχολείων»Σελ. 789
ʼρθ. 1Σελ. 789
[15] Απόφ. ΥπΟικΕργΚοινΑσφ. 34651/1996 «Τροποποίηση της 31930/1983 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορά την 12μηνη συνεχή απασχόληση των σπουδαστών, πριν τη λήψη της σπουδαστικής άδειας»Σελ. 791
[16] ΝΟΜΟΣ 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα»Σελ. 793
ʼρθ. 22Σελ. 793
[17] Απόφ. ΥπΟικΕργΚοινωνΑσφ. 33894/1998 «Συμπλήρωση 31930/14.7.1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση σπουδαστικής άδειας και στους μαθητές φοιτητές - σπουδαστές που υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους»Σελ. 795
[18] Ν.Δ. 3868 της 25/29.10.1958 «Περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού οικογενειακών επιδομάτων μισθωτών και άλλων τινών διατάξεων»Σελ. 799
ʼρθ. 1 [Σύστασις]Σελ. 799
ʼρθ. 2 [Σκοπός]Σελ. 799
ʼρθ. 3 [Πόροι]Σελ. 800
ʼρθ. 4 [Κύρωσις όρων τινών των από 28.8.58 Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας]Σελ. 800
ʼρθ. 5 [Δικαιούχοι επιδόματος, ποσόν τούτου κ.λπ.]Σελ. 802
ʼρθ. 6 [Μισθωτοί Ειδικών κατηγοριών]Σελ. 802
ʼρθ. 7 [Είσπραξις Εισφορών]Σελ. 803
ʼρθ. 8 [Διαδικασία και τρόπος καταβολής]Σελ. 803
ʼρθ. 9 [Σύστασις Επιτροπών]Σελ. 804
ʼρθ. 10 [Προσωπικόν]Σελ. 804
ʼρθ. 11 [Εξαιρέσεις]Σελ. 805
ʼρθ. 12Σελ. 805
ʼρθ. 13Σελ. 805
[19] Β.Δ. της 20/23 Δεκεμβρίου 1959 «Περί εφαρμογής ν.δ. 3868/58 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών»Σελ. 807
ʼρθ. 1Σελ. 807
ʼρθ. 2Σελ. 808
ʼρθ. 3Σελ. 808
ʼρθ. 4Σελ. 810
ʼρθ. 5Σελ. 811
ʼρθ. 6Σελ. 811
ʼρθ. 7Σελ. 811
ʼρθ. 8Σελ. 811
[20] Απόφ. ΥπΕργ 76507/12405 της 26 Φεβρ./5 Μαρτ. 1962 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού παροχών οικογενειακών επιδομάτων ν.δ. 3868/58 εις τας περί ων το άρθρο 1 παρ. 2 β.δ. 23.12.1959 κατηγορίας μισθωτών»Σελ. 813
ʼρθ. 1 [Γενική διάταξη]Σελ. 813
ʼρθ. 2 [Υπαγόμενοι - Προϋποθέσεις]Σελ. 813
ʼρθ. 3 [Ημέρες εργασίας]Σελ. 814
ʼρθ. 4 [Αρμόδια όργανα]Σελ. 814
ʼρθ. 5 [Δικαιολογητικά]Σελ. 814
ʼρθ. 6 [Αναγνώριση δικαιώματος]Σελ. 815
ʼρθ. 7 [Πληρωμή επιδόματος]Σελ. 815
ʼρθ. 8 [Διακοπή - ανάκληση επιδότησης. Κυρώσεις]Σελ. 815
[21] ΝΟΜΟΣ 1082 της 25/29.10.1980 «Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»Σελ. 817
ʼρθ. 3Σελ. 817
[22] Π.Δ. 527 της 24/26.11.1984 «Τροποποίηση του από 20/23.12.1959 β.δ/τος “περί εφαρμογής του ν.δ/τος 3858/1958 “περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και άλλων τινών διατάξεων”” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα»Σελ. 819
ʼρθ. 4Σελ. 819
ʼρθ. 5 [Διαδικασία και δικαιολογητικά Χορήγησης επιδόματος]Σελ. 820
ʼρθ. 6Σελ. 820
ʼρθ. 7Σελ. 820
ʼρθ. 8Σελ. 821
ʼρθ. 9Σελ. 821
[23] ΝΟΜΟΣ 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις»Σελ. 823
ʼρθ. 13 [Οικογενειακά επιδόματα]Σελ. 823
[24] Π.Δ. 776 της 11.8/6.9.1977 «Περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητος υπό του ΟΑΕΔ»Σελ. 825
ʼρθ. μόνονΣελ. 825
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΣελ. 825
ʼρθ. 1 [Συμπληρωματικών παροχών μητρότητος]Σελ. 825
ʼρθ. 2 [Προϋποθέσεις καταβολής]Σελ. 825
ʼρθ. 3 [Καταβαλλόμενον ποσόν]Σελ. 826
ʼρθ. 4 [Διαδικασία]Σελ. 826
ʼρθ. 5 [Δικαιολογητικά]Σελ. 826
[25] NΟΜΟΣ 3198 της 20/23.4.1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων»Σελ. 831
ʼρθ. 1Σελ. 831
ʼρθ. 2Σελ. 832
ʼρθ. 3Σελ. 832
ʼρθ. 4Σελ. 832
ʼρθ. 5Σελ. 832
ʼρθ. 6Σελ. 833
ʼρθ. 7Σελ. 833
ʼρθ. 8Σελ. 833
ʼρθ. 9Σελ. 834
ʼρθ. 10Σελ. 835
ʼρθ. 11Σελ. 836
ʼρθ. 12Σελ. 836
[26] ΝΟΜΟΣ 3514/1928 «Περί της θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει επιστρατεύσεως»Σελ. 837
ʼρθ. 4Σελ. 837
[27] ΝΟΜΟΣ 551 της 31 Δεκ. 1914/8 Ιαν. 1915 «Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών»Σελ. 839
Ι. Γενικαί προϋποθέσεις αποζημιώσεωςΣελ. 839
ʼρθ. 1Σελ. 839
ʼρθ. 2Σελ. 839
[28] Ν.Δ. 4104 της 16/20.9.1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων»Σελ. 841
ʼρθ. 1Σελ. 841
[29] Α.Ν. 690 της 4/5 Δεκ. 1945 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του α.ν. 28/44 «περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»Σελ. 843
ʼρθ. μόνονΣελ. 843
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 845
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 849
Ι. Κατάχρηση δικαιώματοςΣελ. 851
1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίαςΣελ. 851
α) ΑγωγήΣελ. 851
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 857
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 861
δ) Υπ’ αριθ. 300/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 865
2. Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος - Παράλειψη προαγωγήςΣελ. 873
α) ΑγωγήΣελ. 873
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 879
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 882
δ) Υπ’ αριθ. 1142/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 888
ΙΙ. Επίσχεση ΕργασίαςΣελ. 901
3. Νόμιμη Επίσχεση Εργασίας εργαζομένουΣελ. 901
α) ΑγωγήΣελ. 901
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 912
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 918
δ) Υπ’ αριθ. 110/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 927
ΙΙΙ. ʼδειες εργαζομένων, επιδόματαΣελ. 931
4. Αξιώσεις επαγγελματιών μουσικών για δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα, επίδομα άδειας και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβηΣελ. 931
α) ΑγωγήΣελ. 931
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 939
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 942
δ) Υπ’ αριθ. 537/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 949
5. Αλλοδαπός λατζέρης - Έλλειψη βιβλιαρίου υγείαςΣελ. 959
α) ΑγωγήΣελ. 959
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 967
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 971
δ) Υπ’ αριθ. 1002/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 977
6. Απόλυση αποθηκάριου - Απαίτηση μισθών υπερημερίαςΣελ. 983
α) ΑγωγήΣελ. 983
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 987
γ) Υπ’ αριθ. 755/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 989
IV. Εργάτες - τεχνίτεςΣελ. 993
7. Παρασκευαστής αρτοσκευασμάτων - Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας - Δεδουλευμένες αποδοχές - Απαιτήσεις για προσαύξηση ημερομισθίου - δώρα - επιδόματαΣελ. 993
α) ΑγωγήΣελ. 993
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 998
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1001
δ) Υπ’ αριθ. 82/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 1007
V. Περιπτώσεις διάφορες εργαζομένωνΣελ. 1015
8. Φύλακες (Αλλοδαποί) - Καταγγελία συμβάσεως εργασίαςΣελ. 1015
α) ΑγωγήΣελ. 1015
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1020
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1022
δ) Υπ’ αριθ. 758/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 1028
9. Οδηγός βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων - Απαιτήσεις βάσει των οικείων ΣΣΕ για δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα, επιδόματα αδείας, υπερωριακή απασχόλησηΣελ. 1033
α) ΑγωγήΣελ. 1033
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1038
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1041
δ) Υπ’ αριθ. 677/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 1046
10. Καταγγελία σύμβασης εργασίας νυχτοφύλακα - Απαίτηση για δεδουλευμένες αποδοχές - επιδόματα εορτών και άδειαςΣελ. 1053
α) ΑγωγήΣελ. 1053
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1058
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1063
δ) Υπ’ αριθ. 1010/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 1065
11. Εργασία αλλοδαπών (Εργάτες) - Έλλειψη άδειας παραμονής - ʼκυρη σύμβαση εργασίας - Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών, επιδόματα άδειας, εορτώνΣελ. 1069
α) ΑγωγήΣελ. 1069
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1083
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1086
δ) Υπ’ αριθ. 803/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 1093
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.