ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ [4]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 630
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αυτό είναι το τέταρτο στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Το εργατικό ατύχημα προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις σχετικές μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία του εργατικού ατυχήματος, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και πλήρης σειρά 85 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση) ταξινομημένα και αυτά σε ενότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια που έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 21
1. Γενικά-Νομοθετική ρύθμιση (1-5)Σελ. 24
2. Έννοια εργατικού ατυχήματος-Εκτίμηση νομολογίας (6-11)Σελ. 25
3. Στοιχεία αγωγής, περιπτώσεις, υπόχρεοι-δικαιούμενοι, παραγραφή (12-23)Σελ. 28
4. Αποζημίωση-ευθύνη (24)Σελ. 31
5. Δικονομικά και άλλα θέματα (25-28)Σελ. 32
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 37
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 41
1. Έννοια-περιπτώσεις (1-137)Σελ. 50
2. Αποζημίωση-ευθύνη (138-394)Σελ. 70
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 111
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 113
[1] ΝΟΜΟΣ 551 της 31 Δεκ. 1914 / Ιαν. 1915 "Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών"Σελ. 119
Ι. Γενικαί προυποθέσεις αποζημιώσεωςΣελ. 120
/Αρθ. 1Σελ. 120
/Αρθ. 2Σελ. 120
ΙΙ. Έκτασις αποζημιώσεως, υπολογισμός, δικαιούμενα πρόσωπαΣελ. 120
/Αρθ. 3Σελ. 120
/Αρθ. 4Σελ. 122
/Αρθ. 5Σελ. 122
/Αρθ. 6Σελ. 123
/Αρθ. 7Σελ. 124
ΙΙΙ. Ασφαλιστικά μέσαΣελ. 124
/Αρθ. 8Σελ. 124
/Αρθ. 9Σελ. 125
IV. Βεβαίωσις ατυχημάτων και εκδίκασις αγωγώνΣελ. 125
/Αρθ. 10Σελ. 125
/Αρθ. 11Σελ. 125
/Αρθ. 12Σελ. 125
/Αρθ. 13Σελ. 126
V. Γενικαί διατάξειςΣελ. 126
/Αρθ. 14Σελ. 126
/Αρθ. 15Σελ. 126
/Αρθ. 16Σελ. 126
/Αρθ. 17Σελ. 127
/Αρθ. 18Σελ. 127
/Αρθ. 19Σελ. 128
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 129
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 130
/Αρθ. πρώτονΣελ. 130
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 130
ΣΥΜΒΑΣΙΣ άριθ. 17 Περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίαςΣελ. 130
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 132
/Αρθ. ΔεύτερονΣελ. 132
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 132
/Αρθ. ΤρίτονΣελ. 132
[2] ΝΟΜΟΣ 2078 της 18/28 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ.17 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας""Σελ. 133
/Αρθ. ΤέταρτονΣελ. 133
[3] ΝΟΜΟΣ 2080 της 18/25 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ. 42 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934""Σελ. 135
/Αρθ. πρώτονΣελ. 135
[3] ΝΟΜΟΣ 2080 της 18/25 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ. 42 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934""Σελ. 135
ΣΥΜΒΑΣΙΣ άριθ. 42 Περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών (ως ανεθεωρήθη τω 1934)Σελ. 135
[3] ΝΟΜΟΣ 2080 της 18/25 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ. 42 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934""Σελ. 139
/Αρθ. ΔεύτερονΣελ. 139
[3] ΝΟΜΟΣ 2080 της 18/25 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ. 42 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934""Σελ. 139
/Αρθ. ΤρίτονΣελ. 139
[3] ΝΟΜΟΣ 2080 της 18/25 Απριλίου 1952 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθμ. 42 διεθνούς συμβάσεως "περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934""Σελ. 139
/Αρθ. ΤέταρτονΣελ. 139
[4] Α.Ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄-Γενικοί κανονισμοί και όροι. Εννοιολογικοί προσδιορισμοίΣελ. 141
/Αρθ. 8Σελ. 141
Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσοςΣελ. 144
/Αρθ. 34Σελ. 144
Καταργούμεναι διατάξεις. Ιδιωτικαί ασφάλειαι κ.λπ.Σελ. 145
/Αρθ. 60 §§1-5Σελ. 145
[5] NΟΜΟΣ 489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές διατάξειςΣελ. 149
/Αρθ. 10Σελ. 149
[6] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 151
/Αρθ. 344Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ-ΑδικοπραξίεςΣελ. 152
/Αρθ. 914 [Έννοια]Σελ. 152
/Αρθ. 915 [Περιπτώσεις μη καταλογισμού]Σελ. 152
/Αρθ. 916Σελ. 152
/Αρθ. 917Σελ. 152
/Αρθ. 918Σελ. 152
/Αρθ. 919 [Προσβολή των χρηστών ηθών]Σελ. 152
/Αρθ. 920 [Δυσφημητικές διαδόσεις]Σελ. 152
/Αρθ. 921 [Καταργήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1329/83]  
/Αρθ. 922 [Ευθύνη του προστήσαντος]Σελ. 153
/Αρθ. 923 [Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον]Σελ. 153
/Αρθ. 924 [Ευθύνη του κατόχου ζώου]Σελ. 153
/Αρθ. 925 [Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου]Σελ. 153
/Αρθ. 926 [Ζημία από περισσότερους]Σελ. 153
/Αρθ. 927 [Αναγωγή μεταξύ τους]Σελ. 154
/Αρθ. 928 [Σε περίπτωση θανάτωσης]Σελ. 154
/Αρθ. 929 [Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας]Σελ. 154
/Αρθ. 930Σελ. 154
/Αρθ. 931Σελ. 154
/Αρθ. 932 [Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης]Σελ. 154
/Αρθ. 933Σελ. 155
/Αρθ. 934 [Παράνομη αφαίρεση πράγματος]Σελ. 155
/Αρθ. 935Σελ. 155
/Αρθ. 936 [Αποζημίωση για την αφαίρεση ή βλάβη πράγματος]Σελ. 155
/Αρθ. 937 [Παραγραφή]Σελ. 155
/Αρθ. 938 [Ευθύνη για ό,τι περιήλθε]Σελ. 155
[7] Απόφαση ΥφυπΕργ 57440/13.1.-7.2.1938 "Περί εγκρίσεως κανονισμού περί ασφαλιστικής αρμοδιότητος και διαδικασίας απονομής των παροχών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων"Σελ. 157
/Αρθ. 21Σελ. 157
/Αρθ. 22Σελ. 160
/Αρθ. 23Σελ. 160
/Αρθ. 24Σελ. 160
/Αρθ. 25Σελ. 161
/Αρθ. 26Σελ. 161
[8] Ν.Δ. 30/31 Οκτ. 1935 "Περί κυρώσεως της από 5 Ιουνίου 1925 διεθνούς συμβάσεως περί εξομοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών εν τη αποζημιώσει των ατυχημάτων της εργασίας"Σελ. 163
/Αρθ. πρώτονΣελ. 163
Σχέδιον συμβάσεωςΣελ. 163
/Αρθ. 1Σελ. 164
/Αρθ. 2Σελ. 164
/Αρθ. 3Σελ. 164
/Αρθ. 4Σελ. 164
/Αρθ. 5Σελ. 164
/Αρθ. 6Σελ. 165
/Αρθ. 7Σελ. 165
/Αρθ. 8Σελ. 165
/Αρθ. 9Σελ. 165
/Αρθ. 10Σελ. 165
/Αρθ. 11Σελ. 165
/Αρθ. 12Σελ. 165
/Αρθ. δεύτερονΣελ. 166
/Αρθ. τρίτονΣελ. 166
[9] ΝΟΜΟΣ 5511/1932 "Περί καταβολής αποζημιώσεως λόγω ατυχημάτων κ.λπ. επί των απολογιστικώς διά λογαριασμόν του δημοσίου εκτελουμένων έργων" 
/Αρθ. 1-5 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 5598/1932.]  
/Αρθ. 6Σελ. 167
[10] Α.Ν. 649/1937 "Περί των υποχρέων προς αποζημίωσιν δι/ εργατικά ατυχήματα, εις έργα εκτελούμενα απολογιστικώς διά λογαριασμόν του δημοσίου"Σελ. 169
/Αρθ. μόνονΣελ. 169
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 171
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 175
I. Τραυματισμός εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήνΣελ. 179
1. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας λόγω μη τήρησης των ειδικών όρων ασφαλείας-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 179
α) ΑγωγήΣελ. 179
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 185
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 191
δ) Υπ/ αριθ. 553/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 195
2. Σωματική βλάβη εργαζόμενου εξ αιτίας ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας του-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 201
α) ΑγωγήΣελ. 201
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 209
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 215
δ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 219
ε) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 222
στ) Υπ/ αριθ. 640/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 225
3. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας καθαρίστριας αμειβόμενης με ημερομίσθιο. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 234
α) ΑγωγήΣελ. 234
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 238
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 243
δ) Υπ/ αριθ. 310/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 250
4. Αναπηρία εργαζομένου λόγω μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 254
α) ΑγωγήΣελ. 254
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 262
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 265
δ) Υπ/ αριθ. 1226/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 270
5. Σύμβαση μαθητείας. Εργατικό ατύχημα λόγω μη τηρήσεως των προβλεπομένων όρων ασφαλείας-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 275
α) ΑγωγήΣελ. 275
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 285
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 293
δ) Υπ/ αριθ. 1014/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 301
6. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας-Αποζημίωση εφάπαξ για διαρκή μερική ανικανότηταΣελ. 308
α) ΑγωγήΣελ. 308
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 312
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 315
δ) Υπ/ αριθ. 117/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 319
7. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ανειδίκευτου εργάτη-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 325
α) ΑγωγήΣελ. 325
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 330
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 332
δ) Υπ/ αριθ. 15/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 343
8. Ατύχημα εργοδηγού-μηχανοτεχνίτη κατά την εκτέλεση της εργασίας, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων όρων ασφαλείας-Μόνιμη ολική αναπηρία-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 348
α) ΑγωγήΣελ. 348
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 354
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 360
δ) Υπ/ αριθ. 388/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 363
9. Ατύχημα τεχνίτη κατά την εκτέλεση της εργασίας, λόγω μη τηρήσεως των όρων ασφαλείας-Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 370
α) ΑγωγήΣελ. 370
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 374
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 377
δ) Υπ/ αριθ. 116/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 382
10. Μόνιμη σοβαρή αναπηρία εξαιτίας εργατικού ατυχήματος-Μηνιαία αποζημίωση για δαπάνη συνοδού και για μηνιαία έξοδα ψυχιάτρου και φυσιοθεραπευτήΣελ. 388
α) ΑγωγήΣελ. 388
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 392
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 395
δ) Υπ/ αριθ. 152/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 400
11. Εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, λόγω μη τήρησης των όρων ασφαλείας- Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβηΣελ. 403
α) ΑγωγήΣελ. 403
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 409
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 415
δ) Υπ/ αριθ. 981/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 420
ΙΙ. Θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήνΣελ. 429
12. Θανάτωση εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Απαιτήσεις γονέων για στέρηση διατροφής τους. Ύπαρξη δεδικασμένου. Αγωγή μεταρρύθμισης σχετικής αποφάσεωςΣελ. 429
α) ΑγωγήΣελ. 429
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 433
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 437
δ) Υπ/ αριθ. 416/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 439
13. Θανάτωση εργαζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την εργασία του. Χρηματική ικανοποίηση συζύγου και τέκνων για ψυχική οδύνηΣελ. 446
α) ΑγωγήΣελ. 446
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 452
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 455
δ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 458
ε) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 462
στ) Υπ/ αριθ. 537/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 466
14. Θανάτωση εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας του-Αποζημίωση συζύγου και τέκνων για στέρηση διατροφής καταβλητέα μηνιαίως επί διετία-Χρηματική ικανοποίηση συζύγου και τέκνων για ψυχική οδύνηΣελ. 473
α) ΑγωγήΣελ. 473
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 482
γ) Υπ/ αριθ. 9/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 492
15. Θανάτωση εργαζομένου κατά την διάρκεια της εργασίας του λόγω μη τηρήσεως των προβλεπομένων όρων ασφαλείας. Χρηματική ικανοποίηση συζύγου για ψυχική οδύνηΣελ. 497
α) ΑγωγήΣελ. 497
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 504
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 508
δ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 514
ε) Υπ/ αριθ. 272/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 521
16. Θανάτωση προσώπου κατά τη διάρκεια της εργασίας λόγω παραβίασης κανονισμών ασφαλείας. Επιδίκαση μηνιαίας διατροφής συζύγου-Δεδικασμένο. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης για απώλεια διατροφής συζύγουΣελ. 527
α) ΑγωγήΣελ. 527
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 531
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 535
δ) Υπ/ αριθ. 267/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 540
17. Θανατηφόρο ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας. Συνυπαιτιότητα θανόντος. Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη μητέρας και αδελφών θανόντος-Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίαςΣελ. 544
α) ΑγωγήΣελ. 544
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 553
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 558
δ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 564
ε) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 567
στ) ΠροσεπίκλησηΣελ. 570
ζ) Προτάσεις προσεπικαλουμένουΣελ. 573
η) Υπ/ αριθ. 837/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 576
ΙΙΙ. Πρόωρη συνταξιοδότηση εργαζομένου λόγω εργατικού ατυχήματοςΣελ. 587
18. Ατύχημα με αφορμή την εργασία. Βαρύτατος τραυματισμός. Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Απαιτήσεις για διαφορά ποσού εφάπαξ, διαφορά ποσού σύνταξης λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 587
α) ΑγωγήΣελ. 587
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 593
γ) Προτάσεις α΄ εναγομένουΣελ. 595
δ) Προτάσεις β΄ εναγομένηςΣελ. 599
ε) Υπ/ αριθ. 626/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 602
19. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας-Πρόωρη συνταξιοδότηση-Επιδίκαση μηνιαίας διαφοράς συντάξεως-Δεδικασμένο-Απαίτηση για καταβολή μη καταβληθεισών μισθολογικών διαφορώνΣελ. 611
α) ΑγωγήΣελ. 611
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 617
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 620
δ) Υπ/ αριθ. 1064/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΣελ. 623
ΙV. Ναυτεργατικά ατυχήματα [Βλ. "Ναυτική Εργασία" Τόμος 2ος (σελ. 1309 επ.)]Σελ. 629
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.