ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [3α-3β]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 1546
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€80.00 Φυσικά πρόσωπα
€95.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Νομική Βιβλιοθήκη με το έργο αυτό συνεχίζει τη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Η σύμβαση ναυτικής εργασίας, σε δύο τόμους, προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα της θεωρίας, μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, στον πρώτο τόμο περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία της σύμβασης ναυτικής εργασίας, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, όπως επίσης και η ισχύουσα, όσον αφορά τη σύμβαση ναυτικής εργασίας, νομοθεσία.

Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνεται πλήρης σειρά 118 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση) ταξινομημένα και αυτά σε ενότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια, που προηγούνται αντίστοιχα των μελετών, της νομολογίας και της νομοθεσίας και έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα της ναυτικής εργασίας και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1α-1β]
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1α-1β]
Τιμή: 96.00€ φ.π. 120.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 47
1. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση (1-2)Σελ. 51
2. Πλήρωμα-ναυτικοί (3-6)Σελ. 56
3. Σύμβαση ναυτολόγησης, λειτουργία, λύση (7-33)Σελ. 56
4. ʼδεια ναυτικών (34)Σελ. 59
5. Αποδοχές ναυτικών (35-38)Σελ. 60
6. Απόλυση, παλιννόστηση (39-43)Σελ. 60
7. Ναυτεργατικό ατύχημα (44-53)Σελ. 61
8. Ναυτικά προνόμια (54-59)Σελ. 62
9. Συλλογικό ναυτεργατικό δίκαιο (60-67)Σελ. 63
10. Ευθύνη αντιπροσώπου πλοιοκτήτη (68-73)Σελ. 64
11. Δικονομικά θέματα (74-77)Σελ. 65
12. Παραγραφή (78)Σελ. 66
13. Εργασία σε περισσότερες χώρες (79-80)Σελ. 66
14. Θέματα ποινικού δικαίου (81-85)Σελ. 66
15. Εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, διάφορα (86-92)Σελ. 67
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 69
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 73
1. Πλήρωμα-Ναυτικοί (1-24)Σελ. 115
2. Σύμβαση ναυτολόγησης, γενικά (25-234)Σελ. 120
3. Λειτουργία σύμβασης ναυτολόγησης (235-378)Σελ. 170
4. Αποδοχές ναυτικών (379-590)Σελ. 200
5. Λύση σύμβασης ναυτολόγησης (591-734)Σελ. 246
6. Απόλυση-παλιννόστηση (735-809)Σελ. 276
7. Ναυτεργατικό ατύχημα-Ασθένεια (810-1098)Σελ. 292
8. Ναυτικά προνόμια (1099-1114)Σελ. 361
9. Συλλογικό ναυτεργατικό δίκαιο (1115-1184)Σελ. 364
10. Ευθύνη αντιπροσώπου πλοιοκτήτη (1185-1219)Σελ. 382
11. Θέματα Πολιτικής Δικονομίας (1220-1307)Σελ. 389
12. Παραγραφή (1308-1351)Σελ. 404
13. Εφαρμοστέο δίκαιο (1352-1360)Σελ. 414
14. Εργασία σε περισσότερες χώρες (1361-1381)Σελ. 416
15. Θέματα ποινικού δικαίου (1382-1393)Σελ. 420
16. Διεθνής δικαιοδοσία (1394-1403)Σελ. 422
17. Διάφορα θέματα (1404-1432)Σελ. 425
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 433
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 435
[1] NΟΜΟΣ 3816/1958 "Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου"Σελ. 451
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ-ΠΕΡΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣελ. 452
/Αρθ. 37Σελ. 452
/Αρθ. 38Σελ. 452
/Αρθ. 39Σελ. 452
/Αρθ. 40Σελ. 452
/Αρθ. 41Σελ. 452
/Αρθ. 42Σελ. 452
/Αρθ. 43Σελ. 453
/Αρθ. 44Σελ. 453
/Αρθ. 45Σελ. 453
/Αρθ. 46Σελ. 453
/Αρθ. 47Σελ. 453
/Αρθ. 48Σελ. 453
/Αρθ. 49Σελ. 453
/Αρθ. 50Σελ. 454
/Αρθ. 51Σελ. 454
/Αρθ. 52Σελ. 454
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ-ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣΣελ. 454
/Αρθ. 53Σελ. 454
/Αρθ. 54Σελ. 454
/Αρθ. 55Σελ. 454
/Αρθ. 56Σελ. 455
/Αρθ. 57Σελ. 455
/Αρθ. 58Σελ. 455
/Αρθ. 59Σελ. 455
/Αρθ. 60Σελ. 455
/Αρθ. 61Σελ. 455
/Αρθ. 62Σελ. 455
/Αρθ. 63Σελ. 456
/Αρθ. 64Σελ. 456
/Αρθ. 65Σελ. 456
/Αρθ. 66Σελ. 456
/Αρθ. 67Σελ. 456
/Αρθ. 68Σελ. 456
/Αρθ. 69Σελ. 456
/Αρθ. 70Σελ. 456
/Αρθ. 71Σελ. 457
/Αρθ. 72Σελ. 457
/Αρθ. 73Σελ. 457
/Αρθ. 74Σελ. 457
/Αρθ. 75Σελ. 457
/Αρθ. 76Σελ. 458
/Αρθ. 77Σελ. 458
/Αρθ. 78Σελ. 458
/Αρθ. 79Σελ. 458
/Αρθ. 80Σελ. 458
/Αρθ. 81Σελ. 458
/Αρθ. 82Σελ. 459
/Αρθ. 83Σελ. 459
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ-ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΟΥΣελ. 459
/Αρθ. 84Σελ. 459
/Αρθ. 85Σελ. 459
/Αρθ. 86Σελ. 459
/Αρθ. 87Σελ. 460
/Αρθ. 88Σελ. 460
/Αρθ. 89Σελ. 460
/Αρθ. 90Σελ. 460
/Αρθ. 91Σελ. 460
/Αρθ. 92Σελ. 460
/Αρθ. 93Σελ. 461
/Αρθ. 94Σελ. 461
/Αρθ. 95Σελ. 461
/Αρθ. 96Σελ. 461
/Αρθ. 97Σελ. 461
/Αρθ. 98Σελ. 461
/Αρθ. 99Σελ. 461
/Αρθ. 100Σελ. 462
/Αρθ. 101Σελ. 462
/Αρθ. 102Σελ. 462
/Αρθ. 103Σελ. 462
/Αρθ. 104Σελ. 462
/Αρθ. 105Σελ. 462
/Αρθ. 106Σελ. 462
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ-ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝΣελ. 463
/Αρθ. 205Σελ. 463
/Αρθ. 206Σελ. 463
/Αρθ. 207Σελ. 463
/Αρθ. 208Σελ. 463
/Αρθ. 209Σελ. 463
[2] Ν.Δ. 187/1973 "Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου"Σελ. 465
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝΣελ. 466
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄-Ναυτική απογραφήΣελ. 466
/Αρθ. 55 [Διάκρισις των ασκούντων ναυτικόν επάγγελμα]Σελ. 466
/Αρθ. 56 [Προϋποθέσεις ασκήσεως ναυτικής εργασίας]Σελ. 467
/Αρθ. 57 [Γενικά προσόντα απογραφής]Σελ. 467
/Αρθ. 58 [Ειδικά προσόντα απογραφής ναυτικών]Σελ. 467
/Αρθ. 59 [Ειδικά προσόντα απογραφής εργατών θαλάσσης]Σελ. 467
/Αρθ. 60 [ʼδεια δι/ ανηλίκους]Σελ. 467
/Αρθ. 61 [Υγεία απογραφομένων]Σελ. 467
/Αρθ. 62 [Ναυτικά φυλλάδια]Σελ. 468
/Αρθ. 63 [Διαγραφή και επανεγγραφή εις τα μητρώα απογραφής]Σελ. 468
/Αρθ. 64 [Απογραφή γυναικών]Σελ. 468
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄-Δημοσία ναυτική εκπαίδευσιςΣελ. 469
/Αρθ. 65Σελ. 469
/Αρθ. 66 [Δημόσιαι Σχολαί Εμπορικού Ναυτικού]Σελ. 469
/Αρθ. 67 [Οργάνωσις Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού]Σελ. 469
/Αρθ. 68 [Κανονισμοί εκπαιδεύσεως]Σελ. 469
/Αρθ. 69 [Συμβούλιον σχολών]Σελ. 469
/Αρθ. 70 [Εισδοχή μαθητών]Σελ. 469
/Αρθ. 71 [Κεφάλαια Ναυτικής Εκπαιδεύσεως]Σελ. 469
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄-Ιδιωτική ναυτική εκπαίδευσιςΣελ. 470
/Αρθ. 72 [Ιδιωτικαί σχολαί ναυτικής εκπαιδεύσεως]Σελ. 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄-Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητοςΣελ. 470
/Αρθ. 73 [Κατηγορίαι διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών]Σελ. 470
/Αρθ. 74 [Αντιστοιχία προϋφισταμένων διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών]Σελ. 471
/Αρθ. 75 [Δικαιώματα απορρέοντα εκ των διπλωμάτων κλπ.]Σελ. 471
/Αρθ. 76 [Προϋποθέσεις προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου]Σελ. 472
/Αρθ. 77 [Προσόντα συμμετοχής εις εξετάσεις προς απόκτησιν διπλώματος ή πτυχίου]Σελ. 472
/Αρθ. 78 [Θαλασσία υπηρεσία]Σελ. 473
/Αρθ. 79 [Απόφοιτοι ξένων ναυτικών σχολών]Σελ. 473
/Αρθ. 80 [Απονομή διπλωμάτων ή πτυχίων ή αδειών εις αλλοδαπούς]Σελ. 473
/Αρθ. 81 [Χρόνος διενεργείας εξετάσεων]Σελ. 474
/Αρθ. 82 [Αριθμός απονεμομένων κατ/ έτος κατόπιν εξετάσεων διπλωμάτων]Σελ. 474
/Αρθ. 83 [Προϋποθέσεις και προσόντα προς απόκτησιν αδείας ναυτικής ικανότητος]Σελ. 474
/Αρθ. 84 [Έκδοσις, τύπος και αντικατάστασις διπλωμάτων κλπ.]Σελ. 474
/Αρθ. 85 [Yγειονομική εξέτασις διπλωματούχων κλπ.]Σελ. 475
/Αρθ. 86 [Αντιστοιχία εκδιδομένων διπλωμάτων κλπ.]Σελ. 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄-Σύνθεσις προσωπικού των πλοίωνΣελ. 475
/Αρθ. 87 [Οργανική σύνθεσις]Σελ. 475
/Αρθ. 88 [Ελλιπής κατά προσόντα σύνθεσις]Σελ. 476
/Αρθ. 89 [Ελλιπής κατ/ αριθμόν σύνθεσις]Σελ. 477
/Αρθ. 90 [Ειδική σύνθεσις πληρώματος]Σελ. 477
/Αρθ. 91 [Εγγραφαί συνθέσεως εις το ναυτολόγιον]Σελ. 477
/Αρθ. 92 [Απαγόρευσις απόπλου]Σελ. 478
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄-Εύρεσις ναυτικής εργασίαςΣελ. 478
/Αρθ. 93 [Γραφεία ευρέσεως ναυτικής εργασίας]Σελ. 478
/Αρθ. 94 [Απαγόρευσις παροχής αμοιβών]Σελ. 478
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄-Κρατική ρύθμισις συμβάσεως ναυτολογήσεωςΣελ. 478
/Αρθ. 95 [Χρόνος εργασίας]Σελ. 478
/Αρθ. 96 [Ανώτατα όρια κανονικού χρόνου εργασίας]Σελ. 479
/Αρθ. 97 [Ανώτατα όρια προσθέτου χρόνου εργασίας]Σελ. 479
/Αρθ. 98 [Υπέρβασις ανωτάτων ορίων προσθέτου χρόνου εργασίας]Σελ. 479
/Αρθ. 99 [Όρια εργασίας ανηλίκων]Σελ. 479
/Αρθ. 100 [Αποδοχαί, ενδιαίτησις και άδειαι]Σελ. 479
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄-ΤροφοδοσίαΣελ. 480
/Αρθ. 101 [Παροχή τροφής. Εδεσματολόγιον]Σελ. 480
/Αρθ. 102 [Έλεγχος τροφοδοσίας και εδεσματολογίου]Σελ. 480
/Αρθ. 103 [Υποβολή παραπόνων]Σελ. 480
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄-Εξουσία και καθήκοντα του πλοιάρχουΣελ. 481
/Αρθ. 104 [Διοικητική εξουσία του πλοιάρχου]Σελ. 481
/Αρθ. 105 [Συγκρότησις του πληρώματος]Σελ. 481
/Αρθ. 106 [Βεβαίωσις περί της ικανότητος του πλου κ.λπ.]Σελ. 481
/Αρθ. 107 [Εφοδιασμός δια τροφίμων και ύδατος]Σελ. 481
/Αρθ. 108 [Ναρκωτικά. Οινοπνευματώδη ποτά]Σελ. 482
/Αρθ. 109 [Όπλα, εύφλεκτοι ή επικίνδυνοι ύλαι]Σελ. 482
/Αρθ. 110 [Επιβάται ασθενείς εκ λοιμωδών νόσων, ψυχοπαθείς κ.λπ.]Σελ. 482
/Αρθ. 111 [Αναγκαστική αποβίβασις επιβατών]Σελ. 482
/Αρθ. 112 [Παραλαβή επαναπατριζομένων]Σελ. 482
/Αρθ. 113 [Κυβέρνησις πλοίου]Σελ. 483
/Αρθ. 114 [Τήρησις βιβλίων και ναυτιλιακών εγγράφων]Σελ. 483
/Αρθ. 115 [Ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεων]Σελ. 483
/Αρθ. 116 [Διαθήκη επί πλοίου]Σελ. 483
/Αρθ. 117 [Εγγραφή και ληξιαρχική πράξις θανάτου]Σελ. 483
/Αρθ. 118 [Σύνταξις εκθέσεως απογραφής πραγμάτων θανόντος κλπ.]Σελ. 484
/Αρθ. 119 [Αποβίβασις ή καταβύθισις νεκρού]Σελ. 484
/Αρθ. 120 [Αρωγή εις κινδυνεύοντας εν θαλάσση]Σελ. 484
/Αρθ. 121 [Έκθεσις περί εξαφανίσεως εν θαλάσση]Σελ. 484
/Αρθ. 122 [Αγγελία θαλασσίων εγκλημάτων και κινδύνων ναυσιπλοΐας]Σελ. 485
/Αρθ. 123 [Αντιμετώπισις ελλείψεως τροφίμων]Σελ. 485
/Αρθ. 124 [Αναπλήρωσις πλοιάρχου]Σελ. 485
/Αρθ. 125 [Εγκατάλειψις πλοίου]Σελ. 485
/Αρθ. 126 [Παρουσίασις πλοιάρχου εις Λιμενικήν Αρχήν]Σελ. 486
/Αρθ. 127 [Παράδοσις λαθρεπιβατών]Σελ. 486
/Αρθ. 128 [Περίπτωσις πολέμου ή εντάσεως διεθνών σχέσεων]Σελ. 486
/Αρθ. 129 [Καθορισμός εξουσιών και καθηκόντων πλοιάρχου εν λεπτομερεία]Σελ. 486
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄-Καθήκοντα του πληρώματοςΣελ. 486
/Αρθ. 130 [Υπακοή εις διαταγάς ανωτέρων]Σελ. 486
/Αρθ. 131 [Παράπονα πληρώματος]Σελ. 486
/Αρθ. 132 [ʼδειαι πληρώματος]Σελ. 487
/Αρθ. 133 [Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει κινδύνου]Σελ. 487
/Αρθ. 134 [Καθήκοντα πληρώματος εν περιπτώσει ναυαγίου]Σελ. 487
/Αρθ. 135 [Καθορισμός καθηκόντων πληρώματος εν λεπτομερεία]Σελ. 487
[3] ΝΟΜΟΣ 1376 της 15/18.7.1983 "Mέτρα για την αντιμετώπιση της ναυτιλιακής κρίσης και συναφείς διατάξεις"Σελ. 489
/Αρθ. 1Σελ. 490
/Αρθ. 2Σελ. 490
/Αρθ. 3Σελ. 491
/Αρθ. 4Σελ. 491
/Αρθ. 5Σελ. 492
/Αρθ. 6Σελ. 492
ʼ  
/Αρθ. 8Σελ. 493
/Αρθ. 9Σελ. 494
/Αρθ. 10Σελ. 494
/Αρθ. 11Σελ. 494
/Αρθ. 12Σελ. 495
/Αρθ. 13Σελ. 495
/Αρθ. 14Σελ. 495
/Αρθ. 15Σελ. 495
/Αρθ. 16Σελ. 496
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 497
/Αρθ. 17Σελ. 497
/Αρθ. 18Σελ. 497
[4] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 499
/Αρθ. 659 [Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη]Σελ. 499
[5] ΟΔΗΓΙΑ 1999/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένεςΣελ. 501
/Αρθ. 1 [Σκοπός και πεδίο εφαρμογής]Σελ. 504
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 504
/Αρθ. 3 [Κατάρτιση εκθέσεων]Σελ. 504
/Αρθ. 4 [Επιθεώρηση και λεπτομερής επιθεώρηση]Σελ. 505
/Αρθ. 5 [Διόρθωση των ανωμαλιών]Σελ. 505
/Αρθ. 6 [Διαδικασίες παρακολούθησης]Σελ. 506
/Αρθ. 7 [Δικαίωμα προσφυγής]Σελ. 506
/Αρθ. 8 [Διοικητική συνεργασία]Σελ. 506
/Αρθ. 9 [Ρήτρα "μη ευνοϊκότερης μεταχείρισης"]Σελ. 507
/Αρθ. 10 [Τελικές διατάξεις]Σελ. 507
/Αρθ. 11 [Πλοία τρίτων κρατών]Σελ. 507
/Αρθ. 12 [Θέση σε ισχύ]Σελ. 507
/Αρθ. 13 [Παραλήπτες]Σελ. 508
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΣελ. 509
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 180 ΤΟΥ ΔΓΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ STCWΣελ. 511
Σύμβαση αριθ. 180 του ΔΓΕΣελ. 511
/Αρθ. 5Σελ. 511
/Αρθ. 7Σελ. 511
Σύμβαση STCWΣελ. 511
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝΣελ. 513
[6] Β.Δ. 806 της 30.11/16.12.1970 "Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού "περί εργασίας επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 κόρων και άνω"Σελ. 517
/Αρθ. μόνονΣελ. 520
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 520
/Αρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 520
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 521
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΣελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι-Κατανομή-ΠροσωπικούΣελ. 522
/Αρθ. 3 [Ιεραρχία-Διαίρεσις του πληρώματος εις κλάδους]Σελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ-Περί του ΠλοιάρχουΣελ. 523
/Αρθ. 4 [Εξουσία και ευθύνη εν γίνει]Σελ. 523
/Αρθ. 5 [Αρεταί]Σελ. 524
/Αρθ. 6 [Ανάληψις της διοικήσεως του πλοίου]Σελ. 524
/Αρθ. 7 [Πειθαρχία-Συμπεριφορά]Σελ. 525
/Αρθ. 8 [Υγιεινή-Καθαριότης]Σελ. 525
/Αρθ. 9 [Τροφοδοσία]Σελ. 525
/Αρθ. 10 [Ασθένειαι-Ατυχήματα]Σελ. 526
/Αρθ. 11 [Γέννησις- Θάνατος]Σελ. 526
/Αρθ. 12 [Διατάραξις της τάξεως]Σελ. 526
/Αρθ. 13 [Εργασία]Σελ. 527
/Αρθ. 14 [Ευθύνη πλού]Σελ. 527
/Αρθ. 15 [Δεξαμεναί-Διπύθμενα-Αποθήκαι καυσίμων]Σελ. 527
/Αρθ. 16 [Γυμνάσια]Σελ. 527
/Αρθ. 17 [Κίνδυνος-Εγκατάλειψις πλοίου]Σελ. 528
/Αρθ. 18 [Ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία-Ταμείον-Αλληλογραφία]Σελ. 528
/Αρθ. 19 [Ημερολόγιον πλοίου]Σελ. 529
/Αρθ. 20 [Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις]Σελ. 529
/Αρθ. 21 [Τηλεπικοινωνίαι]Σελ. 529
/Αρθ. 22 [Σωσίβια μέσα-Γραμμή Φορτώσεως-μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων]Σελ. 529
/Αρθ. 23 [Μυοκτονία]Σελ. 529
/Αρθ. 24 [Συμμόρφωσις προς τας διαταγάς των Αρχών και διευκόλυνσης του έργου αυτών]Σελ. 530
/Αρθ. 25 [Απουσία εκ του πλοίου εν όρμω]Σελ. 530
/Αρθ. 26 [Γεύμα]Σελ. 530
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ-Περί του προσωπικού καταστρώματοςΣελ. 531
ΥποπλοίαρχοςΣελ. 531
/Αρθ. 27 [Καθήκοντα και ευθύνη εν γένει]Σελ. 531
/Αρθ. 28 [Ευθύνη δια το σκάφος, τα πυροσβεστικά και τα σωσίβια μέσα αυτού]Σελ. 531
ʼ  
/Αρθ. 30 [Υγιεινή-Καθαριότης-Τροφοδοσία-Ψυχαγωγία]Σελ. 532
/Αρθ. 31 [Αστυνομία-Τάξις-Ασφάλεια]Σελ. 532
/Αρθ. 32 [Καθημερινή επιθεώρησις σκάφους]Σελ. 533
/Αρθ. 33 [Προετοιμασία προς άπαρσιν ή αγκυροβολίαν]Σελ. 533
/Αρθ. 34 [Επιμέλειαι πρώρας]Σελ. 533
/Αρθ. 35 [Προφυλάξεις εν όρμω]Σελ. 533
/Αρθ. 36 [Προφυλάξεις εν πλω]Σελ. 534
/Αρθ. 37 [Επιμέλεια φορτοεκφορτώσεων]Σελ. 534
/Αρθ. 38 [Υλικά σκάφους]Σελ. 535
/Αρθ. 39 [Κίνδυνος-εγκατάλειψις του πλοίου]Σελ. 535
/Αρθ. 40 [Απουσία εκ του πλοίου εν όρμω]Σελ. 535
ΑνθυποπλοίαρχοςΣελ. 536
/Αρθ. 41 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 536
/Αρθ. 42 [Επιμέλεια γεφύρας]Σελ. 536
/Αρθ. 43 [Επιμέλεια πρύμνης και κλιμάκων]Σελ. 536
/Αρθ. 44 [Επιμέλεια φανών και πυροτεχνημάτων]Σελ. 537
/Αρθ. 45 [Επιμέλεια πυροσβεστικών και σωστικών μέσων]Σελ. 537
/Αρθ. 46 [Επιμέλεια διακριτικών ενδείξεων]Σελ. 537
/Αρθ. 47 [Επιμέλεια μέσων συνεννοήσεως και σημαιών]Σελ. 537
/Αρθ. 48 [Υποχρεώσεις έναντι των Αρχών και Πλοηγών]Σελ. 538
/Αρθ. 49 [Μυοκτονία]Σελ. 538
Δόκιμος ΠλοίαρχοςΣελ. 538
/Αρθ. 50 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 538
/Αρθ. 51 [Συσσίτια-Ενδιαίτησις]Σελ. 539
ΝαύκληροςΣελ. 539
/Αρθ. 52 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 539
/Αρθ. 53 [Επίβλεψις μηχανημάτων αγκυροβολίας]Σελ. 540
/Αρθ. 54 [Επίβλεψις ιστών, κεραιών και εξαρτισμού]Σελ. 540
/Αρθ. 55 [Επίβλεψις λέμβων και εφολκίων]Σελ. 540
/Αρθ. 56 [Επίβλεψις ρυμουλκίων, σχοινίων και συρμάτων]Σελ. 540
/Αρθ. 57 [Φύλαξις υλικών]Σελ. 541
ΞυλουργόςΣελ. 541
/Αρθ. 58 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 541
/Αρθ. 59 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 541
ΑντλιωρόςΣελ. 542
/Αρθ. 60 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 542
ΝαύταιΣελ. 542
/Αρθ. 61 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 542
/Αρθ. 62 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 542
ΝαυτόπαιδεςΣελ. 543
/Αρθ. 63 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 543
/Αρθ. 64 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 543
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV-Περί του προσωπικού μηχανήςΣελ. 543
Α΄ ΜηχανικόςΣελ. 543
/Αρθ. 65 [Καθήκοντα και ευθύνη εν γένει]Σελ. 543
/Αρθ. 66Σελ. 544
/Αρθ. 67 [Καθήκοντα κατά την παραλαβήν]Σελ. 544
/Αρθ. 68 [Καθήκοντα μετά την παραλαβήν]Σελ. 545
/Αρθ. 69 [Καθήκοντα εν πλω]Σελ. 545
/Αρθ. 70 [Καθήκοντα και υποχρεώσεις εν όρμω]Σελ. 546
/Αρθ. 71 [Προληπτικά μέτρα κατά της διαρροής και πυρκαϊάς]Σελ. 546
/Αρθ. 72 [Επισκευαί]Σελ. 547
/Αρθ. 73 [Υλικά και αμοιβά]Σελ. 547
/Αρθ. 74 [Σωσίβιοι κρουνοί]Σελ. 547
/Αρθ. 75 [Καύσιμα-Κατανάλωσις]Σελ. 548
/Αρθ. 76 [Δεξαμεναί-Διπύθμενα-αποθήκαι καυσίμων]Σελ. 548
/Αρθ. 77 [Ευθύνη διά το προσωπικόν μηχανής]Σελ. 549
/Αρθ. 78 [Βιβλία μηχανής]Σελ. 549
ΑΒ΄ ΜηχανικόςΣελ. 549
/Αρθ. 79 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 549
Β΄ ΜηχανικόςΣελ. 550
/Αρθ. 80 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 550
Γ΄ ΜηχανικοίΣελ. 551
/Αρθ. 81 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 551
Ψυκτικός ΜηχανικόςΣελ. 551
/Αρθ. 82 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 551
ΗλεκτρολόγοςΣελ. 552
/Αρθ. 83 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 552
Δόκιμος ΜηχανικόςΣελ. 552
/Αρθ. 84 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 552
/Αρθ. 85 [Συσσιτία-Ενδιαίτησις]Σελ. 553
ΑρχιθερμαστήςΣελ. 553
/Αρθ. 86 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 553
/Αρθ. 87 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 553
Μηχανοδηγός Α/Σελ. 554
/Αρθ. 88Σελ. 554
Λιπανταί-Β/ Μηχανοδηγοί-ΧειρισταίΣελ. 554
/Αρθ. 89 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 554
ΘερμασταίΣελ. 554
/Αρθ. 90 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 554
Καθαρισταί-μαθητευόμενοι μηχανήςΣελ. 555
/Αρθ. 91 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V-Περί του προσωπικού γενικών υπηρεσιώνΣελ. 556
ΤΜΗΜΑ Α΄-Περί του προσωπικού της υπηρεσίας ραδιοτηλεπικοινωνιώνΣελ. 556
Αξιωματικός Ραδιοτηλεποικοινωνιών Εμπορικού ΝαυτικούΣελ. 556
/Αρθ. 92 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 556
/Αρθ. 93 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 556
/Αρθ. 94 [Εργασίαι ασυρμάτου εν όρμω]Σελ. 558
/Αρθ. 95 [Διάθεσις προσωπικού εις Αξιωματικοί Ραδιοτηλεπικοινωνιών]Σελ. 558
/Αρθ. 96 [Εγκατάλειψις πλοίου]Σελ. 559
Δόκιμος Αξιωματικός ΡαδιοτηλεπικοινωνιώνΣελ. 559
/Αρθ. 97 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 559
/Αρθ. 98 [Συσσίτια και ενδιαίτησις]Σελ. 559
ΤΜΗΜΑ Β΄-Περί του προσωπικού της υπηρεσίας τροφοδοσίαςΣελ. 560
ΤροφοδότηςΣελ. 560
/Αρθ. 99 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 560
/Αρθ. 100 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 560
/Αρθ. 101 [Επιτροπή Τροφίμων]Σελ. 561
ΤΜΗΜΑ Γ΄-Περί του προσωπικού της υπηρεσίας διαμερισμάτων-ενδιαιτημάτωνΣελ. 562
ΘαλαμηπόλοςΣελ. 562
/Αρθ. 102 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 562
/Αρθ. 103 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 562
Βοηθός θαλαμηπόλουΣελ. 562
/Αρθ. 104 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 562
/Αρθ. 105 [Πρόσθετα καθήκοντα προσωπικού υπηρεσίας διαμερισμάτων]Σελ. 563
ΤΜΗΜΑ Δ΄-Περί του προσωπικού υπηρεσίας μαγειρίουΣελ. 563
ΜάγειροςΣελ. 563
/Αρθ. 106 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 563
/Αρθ. 107 [Ειδικά καθήκοντα]Σελ. 563
Βοηθός μαγείρουΣελ. 564
/Αρθ. 108 [Καθήκοντα εν γένει]Σελ. 564
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI-Διατάξεις κοιναί δια το προσωπικόν του πλοίουΣελ. 565
/Αρθ. 109 [Συμπεριφορά εν γένει]Σελ. 565
/Αρθ. 110 [Απαγορεύσεις]Σελ. 566
/Αρθ. 111 [ʼδειαι εξόδου εκ του πλοίου]Σελ. 567
/Αρθ. 112 [Αιτήματα και παράπονα]Σελ. 567
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 568
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄-Εργασία εν πλωΣελ. 568
ΤΜΗΜΑ Α΄-Προσωπικόν καταστρώματοςΣελ. 568
/Αρθ. 113 [Κατανομή εις την εργασίαν]Σελ. 568
/Αρθ. 114 [Εργασία γεφύρας]Σελ. 568
/Αρθ. 115 [Αξιωματικός φυλακής γεφύρας]Σελ. 569
/Αρθ. 116 [ʼνδρες φυλακής γεφύρας]Σελ. 571
/Αρθ. 117 [Γενικαί εργασίαι σκάφους]Σελ. 571
/Αρθ. 118 [Κατάπλους-Αγκυροβολία-ʼπαρσις-Απόπλους]Σελ. 572
ΤΜΗΜΑ Β΄-Προσωπικόν μηχανήςΣελ. 572
/Αρθ. 119 [Κατανομήν εις εργασίαν]Σελ. 572
/Αρθ. 120 [Φυλακαί μηχανής]Σελ. 572
/Αρθ. 121 [Αξιωματικός φυλακής μηχανής]Σελ. 573
/Αρθ. 122 [ʼνδρες φυλακής μηχανής]Σελ. 574
/Αρθ. 123 [Γενικαί εργασίαι μηχανής]Σελ. 576
ΤΜΗΜΑ Γ΄-Προσωπικόν Γενικών ΥπηρεσιώνΣελ. 576
/Αρθ. 124 [Κατανομή εις την εργασίαν]Σελ. 576
/Αρθ. 125 [Φυλακή Υπηρεσίας, Ραδιοτηλεπικοινωνιών]Σελ. 576
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ-Εργασίαι εν όρμωΣελ. 576
ΤΜΗΜΑ Α΄-Προσωπικόν καταστρώματοςΣελ. 576
/Αρθ. 126 [Εργασίαι]Σελ. 576
/Αρθ. 127 [Φύλαξις του σκάφους εν όρμω]Σελ. 577
ΤΜΗΜΑ Β΄-Προσωπικόν μηχανήςΣελ. 577
/Αρθ. 128 [Εργασίαι]Σελ. 577
/Αρθ. 129 [Φύλαξις της μηχανής εν όρμω]Σελ. 578
ΤΜΗΜΑ Γ΄-Προσωπικόν Γενικών ΥπηρεσιώνΣελ. 578
/Αρθ. 130 [Εργασίαι]Σελ. 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ-Γενικαί διατάξεις αφορώσαι την εν τω πλοίω εργασίανΣελ. 579
/Αρθ. 131 [Ωράρια εργασίας]Σελ. 579
/Αρθ. 132 [Ημέραι αργίας εν λιμένι ή εν όρμω]Σελ. 579
/Αρθ. 133 [Πρόσθετοι και ιδιαίτεραι εργασίαι]Σελ. 579
/Αρθ. 134 [Απηγορευμέναι εργασίαι]Σελ. 579
/Αρθ. 135 [Ληπτέα μέτρα κατά τας επιβιβάσεις, αποβιβάσεις και φορτοεκφορτώσεις]Σελ. 580
/Αρθ. 136 [Μέτρα ασφαλείας κλιμάκων]Σελ. 580
/Αρθ. 137 [Μέτρα ασφαλείας φορτοεκφορτώσεων]Σελ. 580
/Αρθ. 138 [Εξαιρετικαί διατάξεις αφορώσαι την ασφάλειαν και την σωτηρίαν του πλοίου και των επιβαινόντων]Σελ. 581
/Αρθ. 139 [Υποχρεώσεις έναντι πολεμικών πλοίων]Σελ. 581
/Αρθ. 140 [Πίνακες διαιρέσεως πληρώματος]Σελ. 581
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 582
/Αρθ. 141 [Εθνική Σημαία]Σελ. 582
/Αρθ. 142 [Σήματα-Διακριτικά σημεία]Σελ. 582
ΧαιρετισμοίΣελ. 583
/Αρθ. 143Σελ. 583
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΤιμαίΣελ. 583
/Αρθ. 144Σελ. 583
/Αρθ. 145 [Παρουσιάσεις εις λιμένας της αλλοδαπής]Σελ. 584
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 584
ΤιμαίΣελ. 584
/Αρθ. 146 [Επιδείνωσις διεθνούς καταστάσεως]Σελ. 584
Περίοδος πολέμουΣελ. 584
/Αρθ. 147Σελ. 584
Τήρησις Νόμων και Κανονισμών της Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣελ. 584
/Αρθ. 148Σελ. 584
Κυρώσεις διά παραβάσεις του παρόντος ΚανονισμούΣελ. 584
/Αρθ. 149Σελ. 584
[7] Π.Δ. 281/1998 "Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών"Σελ. 587
/Αρθ. 1Σελ. 587
/Αρθ. 2Σελ. 588
/Αρθ. 3Σελ. 589
/Αρθ. 4Σελ. 589
[8] ΝΟΜΟΣ 2974/2001 "Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων" και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976"Σελ. 591
ΜΕΡΟΣ Ι-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 593
/Αρθ. 1Σελ. 593
/Αρθ. 2Σελ. 594
ΜΕΡΟΣ ΙΙ-ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝΣελ. 594
/Αρθ. 3Σελ. 594
/Αρθ. 4Σελ. 594
/Αρθ. 5Σελ. 595
/Αρθ. 6Σελ. 596
/Αρθ. 7Σελ. 596
/Αρθ. 8Σελ. 596
/Αρθ. 9Σελ. 597
/Αρθ. 10Σελ. 597
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝΣελ. 597
/Αρθ. 11Σελ. 597
/Αρθ. 12Σελ. 597
ΜΕΡΟΣ IV-ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΣελ. 597
/Αρθ. 13Σελ. 597
ΜΕΡΟΣ V-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣελ. 598
/Αρθ. 14Σελ. 598
/Αρθ. 15Σελ. 598
ΜΕΡΟΣ VI-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 598
/Αρθ. 16Σελ. 598
/Αρθ. 17Σελ. 598
/Αρθ. 18Σελ. 598
/Αρθ. 19Σελ. 599
/Αρθ. 20Σελ. 599
/Αρθ. 21Σελ. 599
/Αρθ. 22Σελ. 599
/Αρθ. 23Σελ. 600
/Αρθ. 24Σελ. 600
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1996 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, 1976Σελ. 601
/Αρθ. 1Σελ. 602
/Αρθ. 2Σελ. 602
/Αρθ. 3Σελ. 602
/Αρθ. 4Σελ. 603
/Αρθ. 5Σελ. 603
/Αρθ. 6Σελ. 603
/Αρθ. 7Σελ. 603
/Αρθ. 8Σελ. 603
/Αρθ. 9Σελ. 604
/Αρθ. 10Σελ. 604
/Αρθ. 11Σελ. 604
/Αρθ. 12Σελ. 604
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 604
Μέρος Α΄Σελ. 604
Μέρος Β΄Σελ. 604
/Αρθ. δεύτεροΣελ. 605
/Αρθ. τρίτοΣελ. 605
/Αρθ. τέταρτοΣελ. 605
/Αρθ. πέμπτοΣελ. 606
/Αρθ. έκτοΣελ. 606
[9] Π.Δ. 407/2001 "Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ"Σελ. 607
/Αρθ. 1 [Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 608
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 608
/Αρθ. 3 [Απαγόρευση εργασίας]Σελ. 608
/Αρθ. 4 [Γενικές υποχρεώσεις Πλοιοκτήτη ή Πλοιάρχου]Σελ. 609
/Αρθ. 5 [Ευάλωτη φύση των νέων-Απαγορεύσεις εργασίας]Σελ. 609
/Αρθ. 6 [Χρόνος εργασίας]Σελ. 610
/Αρθ. 7 [Νυκτερινή εργασία]Σελ. 611
/Αρθ. 8 [Περίοδος ανάπαυσης]Σελ. 611
/Αρθ. 9 [Διαλείμματα]Σελ. 611
/Αρθ. 10 [Εργασίες σε περίπτωση ανώτερης βίας]Σελ. 611
/Αρθ. 11 [Κυρώσεις-Προσφυγές]Σελ. 612
/Αρθ. 12 [Έλεγχος εφαρμογής-Έναρξη Ισχύος]Σελ. 612
[10] Π.Δ. 237 της 10/24 Ιουν 1987 "Σύνθεση των πληρωμάτων των φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 500,01 μέχρι 3.000 κόρων"Σελ. 613
/Αρθ. 1Σελ. 613
/Αρθ. 2Σελ. 615
/Αρθ. 3Σελ. 615
[11] Π.Δ. 256 της 26.7./7.8.1986 "Περί ειδικών προσόντων απογραφής ναυτικών"Σελ. 617
/Αρθ. 1Σελ. 617
/Αρθ. 2Σελ. 618
/Αρθ. 3Σελ. 618
/Αρθ. 4Σελ. 618
/Αρθ. 5Σελ. 618
[12] Π.Δ. 243/1998 "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία"Σελ. 619
/Αρθ. 1 [Προσωπικό καταστρώματος]Σελ. 620
/Αρθ. 2 [Προσωπικό μηχανής]Σελ. 626
/Αρθ. 3 [Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών]Σελ. 632
/Αρθ. 4 [Προσωπικό δεξαμενοπλοίων]Σελ. 633
/Αρθ. 5 [Προσωπικό RO-RO επιβατηγών πλοίων]Σελ. 634
/Αρθ. 6 [Συνεχής ικανότητα και εκσυγχρονισμός των γνώσεων]Σελ. 635
/Αρθ. 7 [Εξοικείωση των ναυτικών με το πλοίο]Σελ. 635
/Αρθ. 8 [Αντιστοιχία κ.ο.χ.- ο.χ. και ΗΡ-KW]Σελ. 636
/Αρθ. 9 [Υγειονομική καταλληλότητα και ηλικία]Σελ. 637
/Αρθ. 10 [Παράκτιοι πλόες]Σελ. 637
/Αρθ. 11Σελ. 637
/Αρθ. 12 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 638
[13] Π.Δ. 114/2001 "Περί καθορισμού εξεταστέων μαθημάτων και ύλης για τις εξετάσεις προς απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. και για τον χαρακτηρισμό ως Δοκίμων Οικονομικών"Σελ. 639
/Αρθ. 1Σελ. 639
/Αρθ. 2Σελ. 640
/Αρθ. 3Σελ. 640
/Αρθ. 3Σελ. 640
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣελ. 640
/Αρθ. 3Σελ. 654
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝΣελ. 654
/Αρθ. 4 [Καταργούμενες διατάξεις]Σελ. 655
/Αρθ. 5Σελ. 655
[14] Π.Δ. 260/2001 "Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος"Σελ. 657
/Αρθ. 1Σελ. 657
/Αρθ. 2Σελ. 658
/Αρθ. 3Σελ. 658
/Αρθ. 4Σελ. 659
/Αρθ. 5Σελ. 659
/Αρθ. 6Σελ. 659
[15] ΝΟΜΟΣ 762 της 24/30.3.1978 "Περί αστικής ευθύνης του ως αντιπροσώπου του εργοδότου συνάπτοντος εν Ελλάδι σύμβασιν εργασίας μετά ναυτικού"Σελ. 661
/Αρθ. 1Σελ. 661
/Αρθ. 2Σελ. 662
[16] Π.Δ. 228/1998 "Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών"Σελ. 663
/Αρθ. 1 [Επίδομα Ανεργίας]Σελ. 664
/Αρθ. 2 [Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος]Σελ. 665
/Αρθ. 3 [Ναυτολόγηση για χρόνο μικρότερο των 30 ημερών]Σελ. 666
/Αρθ. 4 [Προσμέτρηση χρόνου]Σελ. 666
/Αρθ. 5 [Κατηγορίες Καταλόγων]Σελ. 666
/Αρθ. 6 [Έλεγχος προϋποθέσεων επιδοτήσεως]Σελ. 666
/Αρθ. 7 [Κατάλογοι ανέργων για επιδότηση]Σελ. 667
/Αρθ. 8 [Καταβολή επιδόματος]Σελ. 667
/Αρθ. 9 [Χρόνος επιδότησης]Σελ. 667
/Αρθ. 10 [Διακοπή επιδότησης]Σελ. 668
/Αρθ. 11 [Υγειονομική Προστασία]Σελ. 668
/Αρθ. 12Σελ. 668
/Αρθ. 13Σελ. 669
/Αρθ. 14Σελ. 669
[17] Π.Δ. 96/2001 "Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2000"Σελ. 671
/Αρθ. 1Σελ. 672
/Αρθ. 2Σελ. 672
/Αρθ. 3Σελ. 673
/Αρθ. 4Σελ. 674
/Αρθ. 5Σελ. 674
/Αρθ. 6Σελ. 674
[18] Π.Δ. 253/1998 "Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών"Σελ. 675
/Αρθ. 1Σελ. 676
/Αρθ. 2Σελ. 676
/Αρθ. 3Σελ. 677
/Αρθ. 4Σελ. 678
/Αρθ. 5Σελ. 678
/Αρθ. 6Σελ. 678
[19] ΝΟΜΟΣ 2107/1992 "Διεθνής Σύμβαση για τις φορτωτικές"Σελ. 679
/Αρθ. 2 § 3Σελ. 679
/Αρθ. 4 § 6Σελ. 680
/Αρθ. 6Σελ. 680
[20] Ν.Δ. 92/1973 "Περί ιδρύσεως Εστίας Ναυτικών"Σελ. 681
/Αρθ. 1 [Φορεύς-Έδρα-Εποπτεία]Σελ. 681
/Αρθ. 2Σελ. 681
/Αρθ. 3 [Διοικητικόν Συμβούλιον (ΔΣ)]Σελ. 682
/Αρθ. 4 [Αρμοδιότης]Σελ. 683
/Αρθ. 5 [Κυβερνητικός επίτροπος]Σελ. 683
/Αρθ. 6 [Κανονισμοί]Σελ. 684
/Αρθ. 7Σελ. 684
/Αρθ. 8 [Οικονομική διαχείρισις]Σελ. 685
/Αρθ. 9Σελ. 686
/Αρθ. 10Σελ. 686
[21] ΝΟΜΟΣ 1639 της 18/18.7.1986 "Κύρωση της71 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τις συντάξεις των ναυτικών"Σελ. 687
/Αρθ. πρώτοΣελ. 687
/Αρθ. 1Σελ. 688
/Αρθ. 2Σελ. 688
/Αρθ. 3Σελ. 689
/Αρθ. 4Σελ. 689
/Αρθ. 5Σελ. 690
/Αρθ. 6Σελ. 690
/Αρθ. 7Σελ. 690
/Αρθ. 8Σελ. 690
/Αρθ. 9Σελ. 690
/Αρθ. 10Σελ. 691
/Αρθ. 11Σελ. 691
/Αρθ. 12Σελ. 691
/Αρθ. δεύτεροΣελ. 691
/Αρθ. τρίτοΣελ. 691
[22] ΝΟΜΟΣ 2575/1998 "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας"Σελ. 693
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Ναυτικό Απομαχικό ΤαμείοΣελ. 693
/Αρθ. 4 §§ 2β, γ, 4, 5α-γ, 6ζ-ι [Θέματα πόρων]Σελ. 693
/Αρθ. 5 [Θέματα ασφάλισης]Σελ. 696
[23] Α.Ν. 3276 της 26/27 Ιουν. 1944 "Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία"Σελ. 701
/Αρθ. 1Σελ. 701
/Αρθ. 2Σελ. 702
/Αρθ. 3Σελ. 703
/Αρθ. 4Σελ. 703
/Αρθ. 5Σελ. 704
/Αρθ. 6Σελ. 704
[24] ΝΟΜΟΣ 1264/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων"Σελ. 707
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 707
/Αρθ. 1 §§ 1-2 [Αντικείμενο]Σελ. 707
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄-Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 708
/Αρθ. 32 § 1Σελ. 708
[25] ΝΟΜΟΣ 330/1976 "Περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας"Σελ. 709
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ-Προστασία Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΣελ. 710
/Αρθ. 26 [Καταγγελία εργασιακής σχέσεως]Σελ. 710
/Αρθ. 27 [Σπουδαίος λόγος]Σελ. 710
/Αρθ. 28 [Διαπίστωσις συνδρομής σπουδαίου λόγου]Σελ. 710
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ-ΑπεργίαΣελ. 711
/Αρθ. 32 [Απεργία-Ανταπεργία]Σελ. 711
/Αρθ. 33 [Καταχρηστική άσκησις δικαιώματος απεργίας]Σελ. 711
/Αρθ. 34 [Διαδικασία λήψεως αποφάσεως]Σελ. 711
/Αρθ. 35Σελ. 712
/Αρθ. 36 [Προθεσμία]Σελ. 712
/Αρθ. 37 [Προσωπικόν ασφαλείας]Σελ. 713
/Αρθ. 38 [Συνέπειαι απεργίας]Σελ. 713
/Αρθ. 40 [Ποινικαί κυρώσεις]Σελ. 713
/Αρθ. 42 [Μεταβατικαί διατάξεις]Σελ. 714
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 715
/Αρθ. 1 [Συγκρότησις εφορευτικών επιτροπών]Σελ. 715
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 716
/Αρθ. 2 [Αρμοδιότητες-Καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών]Σελ. 716
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 716
/Αρθ. 3 [Ψηφοφορία μελών διαμενόντων εις την έδραν του σωματείου]Σελ. 716
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 717
/Αρθ. 4 [Ψηφοφορία μελών διαμενόντων εκτός της έδρας του σωματείου]Σελ. 717
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 717
/Αρθ. 5 [Ψηφοφορία επί των πλοίων]Σελ. 717
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 717
/Αρθ. 6 [Ορισμός εκπροσώπων εις συνέδρια]Σελ. 717
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 718
/Αρθ. 7 [Δικαίωμα του εκλέγειν]Σελ. 718
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 718
/Αρθ. 8 [Δικαίωμα του εκλέγεσθαι]Σελ. 718
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 718
/Αρθ. 9 [Επανεγγραφή διαγραφέντων μελών]Σελ. 718
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 718
/Αρθ. 10 [Ισχύς διατάξεων καταστατικών]Σελ. 718
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 719
/Αρθ. 11 [Περιορισμός και παράτασις προθεσμιών]Σελ. 719
[26] ΝΟΜΟΣ 5/1975 "Περί συμπληρώσεως του υπ/ αριθ. 85/74 νομοθετικού διατάγματος "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων""Σελ. 719
/Αρθ. 12Σελ. 719
[27] Ν.Δ. 85/1974 "Περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων"Σελ. 721
/Αρθ. 1Σελ. 721
/Αρθ. 2Σελ. 721
/Αρθ. 3Σελ. 723
/Αρθ. 4Σελ. 723
/Αρθ. 5Σελ. 723
/Αρθ. 6Σελ. 724
[28] ΝΟΜΟΣ 2224/1994 "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις"Σελ. 725
/Αρθ. 56Σελ. 725
/Αρθ. 58Σελ. 726
[29] ΝΟΜΟΣ 2172/1993 "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών" του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις"Σελ. 727
/Αρθ. 46Σελ. 727
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 755
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 757
I. Σύμβαση ναυτολογήσεως Πλοιάρχου-ΠληρώματοςΣελ. 763
1. Σύμβαση ναυτολογήσεως ναύτου σύμφωνα με τη ΣΣΝΕ πληρωμάτων ρυμουλκών-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών και μισθούς ασθενείαςΣελ. 763
α) ΑγωγήΣελ. 763
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 766
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 769
δ) Υπ/ αριθ. 2333/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 772
2. Σύμβαση ναυτολογήσεως μάγειρα-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών και για μερική άσκηση καθηκόντων θαλαμηπόλουΣελ. 776
α) ΑγωγήΣελ. 776
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 781
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 785
δ) Υπ/ αριθ. 3003/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 788
3. Σύμβαση ναυτολογήσεως θαλαμηπόλου σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές μισθών, υπερωριακή εργασία, αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 794
α) ΑγωγήΣελ. 794
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 804
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 809
δ) Υπ/ αριθ. 3012/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 812
4. Σύμβαση ναυτολογήσεως Γ΄ Μηχανικού με "κλειστό" μηνιαίο μισθό-Απαιτήσεις για δεδουλευμένους μισθούς και αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 820
α) ΑγωγήΣελ. 820
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 823
γ) Υπ/ αριθ. 2751/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 826
5. Σύμβαση ναυτολογήσεως Γ΄ μηχανικού με "κλειστό" μηνιαίο μισθό-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών και αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 829
α) ΑγωγήΣελ. 829
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 833
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 838
δ) Υπ/ αριθ. 2277/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 843
6. Σύμβαση ναυτολογήσεως ορισμένου χρόνου, ναύτου, σύμφωνα με τη ΣΣΝΕ πληρωμάτων φορτηγών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές μισθών και υπερωριακή εργασίαΣελ. 854
α) ΑγωγήΣελ. 854
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 858
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 861
δ) Υπ/ αριθ. 4446/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 867
7. Σύμβαση ναυτολογήσεως αορίστου χρόνου, Γ΄ μηχανικού σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών και υπερωριακή απασχόλησηΣελ. 874
α) ΑγωγήΣελ. 874
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 891
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 894
δ) Υπ/ αριθ. 3392/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 903
8. Προσύμφωνο ναυτικής εργασίας-Σύμβαση ναυτολογήσεως Γ΄ μηχανικού σύμφωνα με τη ΣΣΝΕ πληρωμάτων φορτηγών πλοίων-Αξιώσεις για δεδουλευμένες αποδοχές και υπερωριακή εργασίαΣελ. 910
α) ΑγωγήΣελ. 910
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 918
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 920
δ) Υπ/ αριθ. 3552/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 927
9. Σύμβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου, με μηνιαίο "κλειστό" μισθό-Απαιτήσεις για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών και υπερωριακή εργασίαΣελ. 936
α) ΑγωγήΣελ. 936
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 941
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 944
δ) Υπ/ αριθ. 5366/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 948
10. Σύμβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου με μηνιαίο "κλειστό" μισθό-Απαιτήσεις για μισθούς ασθενείας, έξοδα νοσηλείας και υπόλοιπο δεδουλευμένων αποδοχώνΣελ. 953
α) ΑγωγήΣελ. 953
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 958
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 963
δ) Υπ/ αριθ. 5159/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 967
11. Σύμβαση ναυτολογήσεως προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού Α΄-Απαιτήσεις για υπόλοιπο δεδουλευμένων αποδοχώνΣελ. 971
α) ΑγωγήΣελ. 971
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 976
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 980
δ) Υπ/ αριθ. 3788/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 987
12. Σύμβαση ναυτολογήσεως μαγείρου, σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων-Απαιτήσεις για υπερωρίες, πρόσθετη αμοιβή και για διαφορές δώρων Πάσχα και ΧριστουγέννωνΣελ. 1001
α) ΑγωγήΣελ. 1001
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1010
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1013
δ) Υπ/ αριθ. 3601/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1020
13. Σύμβαση ναυτολογήσεως Γ΄ μηχανικού με "κλειστό" μηνιαίο μισθό-Απαιτήσεις για δεδουλευμένες αποδοχές, υπερωριακή εργασία και άδεια με τροφήΣελ. 1028
α) ΑγωγήΣελ. 1028
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1036
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1039
δ) Υπ/ αριθ. 3019/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1044
14. Σύμβαση ναυτολογήσεως ναύτου, σύμφωνα με τη ΣΣΝΕ πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές μισθών, υπερωριακή απασχόληση, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και πρόσθετη αμοιβή για δρομολόγια expressΣελ. 1054
α) ΑγωγήΣελ. 1054
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1062
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1066
δ) Υπ/ αριθ. 6360/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1073
15. Σύμβαση ναυτολογήσεως λιπαντή-Απαιτήσεις για υπερωριακή εργασία, αποδοχές άδειας και αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 1081
α) ΑγωγήΣελ. 1081
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1085
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1087
δ) Υπ/ αριθ. 3125/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1094
IΙ. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχου-Πληρώματος-ΔιακρίσειςΣελ. 1113
16. Σύμβαση εργασίας μαγειροκαμαρώτου σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων φορτηγών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών της ειδικότητάς του και για μερική άσκηση εργασίας θαλαμηπόλουΣελ. 1113
α) ΑγωγήΣελ. 1113
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1119
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1124
δ) Υπ/ αριθ. 3123/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1128
17. Σύμβαση ναυτολογήσεως ναυτόπαιδος σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων μεσογειακών φορτηγών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών-Νέα σύμβαση ναυτολόγησης καθαριστού με ανάθεση καθηκόντων μηχανοδηγού Β΄-Απαιτήσεις για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών και διαφορά επιδόματος αδείας και για υπερωριακή εργασίαΣελ. 1134
α) ΑγωγήΣελ. 1134
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1142
γ) Υπ/ αριθ. 2274/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1145
18. Σύμβαση ναυτολογήσεως μαγείρου σύμφωνα με την ΣΣΝΕ πληρωμάτων φορτηγών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων και για αμοιβή υπερωριακής εργασίαςΣελ. 1153
α) ΑγωγήΣελ. 1153
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1158
γ) Υπ/ αριθ. 3605/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1162
19. Σύμβαση ναυτολογήσεως μηχανοδηγού Β΄ σύμφωνα με τη ΣΣΝΕ πληρωμάτων επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων-Απαιτήσεις για διαφορές μισθών και διαφορές επιδομάτων αδείας, για αμοιβή διανυκτέρευσης, για αναλογία δώρου Πάσχα και για υπερωριακή εργασίαΣελ. 1170
α) ΑγωγήΣελ. 1170
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1179
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1183
δ) Υπ/ αριθ. 6357/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1186
IIΙ. Λήξη ή καταγγελία συμβάσεως ναυτολογήσεωςΣελ. 1195
20. Σύμβαση ναυτολογήσεως μηχανοδηγού Α΄ σύμφωνα με ΣΣΝΕ επιβατηγών τουριστικών πλοίων-Απαιτήσεις για καταβολή αποδοχών για πρόσθετη εργασία και για αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 1195
α) ΑγωγήΣελ. 1195
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1199
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1201
δ) Υπ/ αριθ. 3358/31.5.2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1207
21. Σύμβαση ναυτολογήσεως Γ΄ μηχανικού-Απαίτηση για αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 1211
α) ΑγωγήΣελ. 1211
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1216
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1220
δ) Υπ/ αριθ. 4487/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1224
22. Σύμβαση ναυτολογήσεως πληρώματος-Απαιτήσεις για απώλεια αποδοχών και για αποζημίωση απολύσεωςΣελ. 1238
α) ΑγωγήΣελ. 1238
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1246
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1252
δ) Υπ/ αριθ. 4236/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1257
IV. Ασθένεια ναυτικού κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της Συμβάσεως ΝαυτολογήσεωςΣελ. 1273
23. Ασθένεια ναυτικού κατά τη διάρκεια του πλου-Απόλυση λόγω ασθενείας-Επιγενόμενος θάνατος-Απαιτήσεις συζύγου και τέκνων για μισθούς ασθενείαςΣελ. 1273
α) ΑγωγήΣελ. 1273
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1282
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1286
δ) Υπ/ αριθ. 3057/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1300
V. Ατύχημα ναυτικού κατά την εργασία του ή από αφορμή αυτήΣελ. 1309
24. Απαίτηση για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ναυτικού, λόγω ναυαγίουΣελ. 1309
α) ΑγωγήΣελ. 1309
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1314
γ) Υπ/ αριθ. 2330/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1319
25. Θανατηφόρο ατύχημα ναυτικού κατά τη διάρκεια της εργασίας του-Απαιτήσεις συζύγου και τέκνων για υπόλοιπο δεδουλευμένων αποδοχών θανόντος και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνηςΣελ. 1327
α) ΑγωγήΣελ. 1327
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1348
γ) Υπ/ αριθ. 1946/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1356
26. Απαίτηση για αποζημίωση λόγω πλήρους πρόσκαιρης ανικανότητας και για διαφορά μισθών ασθενείαςΣελ. 1365
α) ΑγωγήΣελ. 1365
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1370
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1374
δ) Υπ/ αριθ. 2645/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1381
27. Εξαφάνιση σε ναυάγιο-Απαιτήσεις συζύγου και τέκνων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και για στέρηση της διατροφής τουςΣελ. 1387
α) ΑγωγήΣελ. 1387
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1400
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1407
δ) Υπ/ αριθ. 3443/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1414
28. Απαίτηση για αποζημίωση λόγω μερικής διαρκούς ανικανότητας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 1426
α) ΑγωγήΣελ. 1426
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1439
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1443
δ) Υπ/ αριθ. 3351/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1450
29. Ασθένεια ναυτικού κατά την εργασία του και επιγενόμενος θάνατος-Απαιτήσεις συζύγου και τέκνων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, για αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος, για μισθούς ασθενείας και για έξοδα κηδείαςΣελ. 1462
α) ΑγωγήΣελ. 1462
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1469
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1472
δ) Υπ/ αριθ. 6019/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1476
30. Εξαφάνιση ναυτικών σε ναυάγιο-Απαιτήσεις των συγγενών των θανόντων για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης-Αίτημα προσωπικής κράτησης ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεωςΣελ. 1485
α) ΑγωγήΣελ. 1485
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 1496
γ) Υπ/ αριθ. 3781/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1503
VΙ. Διαδικασία εκδικάσεως ναυτεργατικών διαφορώνΣελ. 1527
31. Σύμβαση ναυτολογήσεως πλοιάρχου με "κλειστό" μηνιαίο μισθό-Απαιτήσεις για μισθούς ασθενείαςΣελ. 1527
α) ΑγωγήΣελ. 1527
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1531
γ) Προτάσεις εναγομένωνΣελ. 1535
δ) Υπ/ αριθ. 4971/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΠειραιώςΣελ. 1540
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.