ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1α-1β]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
  • Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Σ. Χατζηλογίου
  • Έκδοση: 2002
  • Σελίδες: 1196
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€96.00 Φυσικά πρόσωπα
€120.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Νομική Βιβλιοθήκη με το έργο αυτό εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.

Η σύμβαση εργασίας, σε δύο τόμους, προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα της θεωρίας, μελέτες, τη δικαστηριακή νομολογία των ετών 1980-2001, τη νομοθετική ρύθμιση και την ακολουθούμενη πρακτική.

Ειδικότερα, στον πρώτο τόμο περιλαμβάνεται η εισαγωγή στη θεωρία της σύμβασης εργασίας, οι σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό, η αποδελτιωμένη νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, όπως επίσης και η ισχύουσα, όσον αφορά τη σύμβαση εργασίας, νομοθεσία.

Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνεται πλήρης σειρά 86 υποδειγμάτων (αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση) ταξινομημένα και αυτά σε ενότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αλφαβητικά ευρετήρια, που προηγούνται αντίστοιχα των μελετών, της νομολογίας και της νομοθεσίας και έχουν σαν στόχο την ευχερέστερη και κατά πληρέστερο τρόπο χρησιμοποίηση του έργου.

Παράλληλα θα εκδοθεί cd-rom με τα υποδείγματα της σύμβασης εργασίας και τις υποσημειώσεις όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από τον χρήστη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΤΟΜΟΣ 1αΣελ. 27
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 27
1. Έννοια, στοιχεία, νομοθετική ρύθμιση (1-6)Σελ. 30
2. Χρονική διάρκεια (7-12)Σελ. 32
3. Διακρίσεις, διάφορες περιπτώσεις, συμφωνίες (13-22)Σελ. 34
4. Μισθός-αποδοχές (23-30)Σελ. 38
5. Συνθήκες εργασίας, χρόνος απασχόλησης (31-45)Σελ. 40
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 45
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 61
1. Έννοια-στοιχεία (1-259)Σελ. 117
2. Ορισμένου χρόνου (260-357)Σελ. 151
3. Αορίστου χρόνου (358-419)Σελ. 163
4. Ομαδική εργασία (420-430)Σελ. 170
5. Πίστη μισθωτού (431-440)Σελ. 172
6. Συμφωνίες (441-530)Σελ. 174
7. Περιπτώσεις εργαζομένων (531-642)Σελ. 186
8. Σύμβαση έργου (643-682)Σελ. 200
9. Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (683-737)Σελ. 205
10. Σύμβαση μαθητείας (738-747)Σελ. 212
11. Σύμβαση εταιρίας (748-753)Σελ. 214
12. Επιδόματα (754-859)Σελ. 214
13. Ετοιμότητα εργασίας (860-926)Σελ. 229
14. Ημέρες ανάπαυσης, (Κυριακές, Σάββατα) νύχτα (927-995)Σελ. 239
15. Διαγωνισμός-προσλήψεις (996-1040)Σελ. 249
16. ʼδεια ετήσια, αποδοχές (1041-1200)Σελ. 256
17. Απουσία μισθωτού (1201-1203)Σελ. 276
18. Αδικαιολόγητος πλουτισμός (1204-1215)Σελ. 277
19. ʼκυρη σύμβαση (1216-1237)Σελ. 279
20. Αλλοδαποί (1238-1256)Σελ. 282
21. Αναπληρωματική ανάπαυση (1257-1263)Σελ. 284
22. Ανταγωνισμός (1264-1274)Σελ. 285
23. Απασχόληση μερική (1275-1287)Σελ. 287
24. Αποδοχές-μισθός (1288-1617)Σελ. 289
25. Ασφάλεια-υγιεινή (1618-1630)Σελ. 333
26. Δανεισμός εργαζομένου (1631-1669)Σελ. 335
27. Διαδοχή εργοδότη (1670-1738)Σελ. 341
28. Διαθεσιμότητα (1739-1753)Σελ. 352
29. Διακρίσεις εργαζομένων (1754-1878)Σελ. 354
30. Διαλείπουσα εργασία (1879-1881)Σελ. 373
31. Διευθυντικό δικαίωμα (1882-1989)Σελ. 374
32. Δώρα, επιδόματα εορτών (1990-2020)Σελ. 392
33. Εκτός έδρας (2021-2047)Σελ. 396
34. Επαναπρόσληψη μισθωτών (2048-2067)Σελ. 399
35. Επιχειρησιακή συνήθεια (2068-2104)Σελ. 403
36. Εργασία εκ περιτροπής (2105-2108)Σελ. 408
37. Ευθύνη μισθωτού (2109-2118)Σελ. 408
38. Εύνοια υπέρ μισθωτού (2119-2122)Σελ. 410
39. Ίση μεταχείριση (2123-2272)Σελ. 411
40. Κανονισμός εργασίας (2273-2278)Σελ. 433
41. Κώλυμα παροχής εργασίας (2279-2289)Σελ. 433
42. Παραγραφή (2290-2314)Σελ. 435
43. Πειθαρχικές ποινές (2315-2318)Σελ. 438
44. Περισσότερες εργασίες (2319-2326)Σελ. 438
45. Πραγματική απασχόληση (2327-2367)Σελ. 440
46. Προαγωγή εργαζομένου (2368-2413)Σελ. 447
47. Πρόσθετη αμοιβή (2414-2494)Σελ. 455
48. Προσωπικότητα εργαζομένου (2495-2529)Σελ. 466
49. Πτώχευση εργοδότη (2530-2540)Σελ. 471
50. Συμβιβαστική επίλυση διαφορών (2541-2543)Σελ. 473
51. Τόπος εργασίας (2544-2547)Σελ. 473
52. Υπερεργασία, υπερωρία (2548-2631)Σελ. 474
53. Υπερημερία εργοδότη (2632-2842)Σελ. 484
54. Υπερωριακή απασχόληση (2843-3015)Σελ. 513
55. Υποχρεώσεις εργοδότη (3016-3027)Σελ. 536
56. Ωράριο (3028-3047)Σελ. 537
57. Ωρομίσθιο (3048-3065)Σελ. 540
58. Διάφορα θέματα (3066-3162)Σελ. 543
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 557
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 559
[1] ΣύνταγμαΣελ. 569
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 569
/Αρθ. 4 § 1Σελ. 569
/Αρθ. 22 § 1Σελ. 569
[2] Συνθήκη ΕΟΚΣελ. 571
/Αρθ. 141 (πρώην άρθρο 119)Σελ. 571
[3] Αστικός ΚώδικαςΣελ. 573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ-Σύμβαση εργασίαςΣελ. 574
/Αρθ. 648 [Έννοια]Σελ. 574
/Αρθ. 649Σελ. 574
/Αρθ. 650Σελ. 574
/Αρθ. 651 [Προσωπική φύση της σχέσης]Σελ. 574
/Αρθ. 652 [Υποχρεώσεις του εργαζομένου]Σελ. 574
/Αρθ. 653 [Υποχρεώσεις του εργοδότη]Σελ. 574
/Αρθ. 654Σελ. 575
/Αρθ. 655 [Πότε καταβάλλεται ο μισθός]Σελ. 575
/Αρθ. 656 [Υπερημερία του εργοδότη]Σελ. 575
/Αρθ. 657 [Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο]Σελ. 575
/Αρθ. 658Σελ. 575
/Αρθ. 659 [Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη]Σελ. 576
/Αρθ. 660 [Ασθένεια του εργαζομένου]Σελ. 576
/Αρθ. 661Σελ. 576
/Αρθ. 662 [Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας]Σελ. 576
/Αρθ. 663Σελ. 576
/Αρθ. 664 [Συμψηφισμός ή κρατήσεις του μισθού]Σελ. 577
/Αρθ. 665Σελ. 577
/Αρθ. 666 [Παροχή άδειας]Σελ. 577
/Αρθ. 667Σελ. 577
/Αρθ. 668 [Δικαίωμα στις εφευρέσεις]Σελ. 577
/Αρθ. 669 [Λήξη της σύμβασης]Σελ. 578
/Αρθ. 670Σελ. 578
/Αρθ. 671 [Σιωπηρή ανανέωση]Σελ. 578
/Αρθ. 672 [Καταγγελία για σπουδαίο λόγο]Σελ. 578
/Αρθ. 673Σελ. 578
/Αρθ. 674Σελ. 578
/Αρθ. 675 [Θάνατος του ενός]Σελ. 578
/Αρθ. 676 [Εμπιστευτικές εργασίες]Σελ. 579
/Αρθ. 677 [ʼδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας]Σελ. 579
/Αρθ. 678 [Πιστοποιητικό εργασίας]Σελ. 579
/Αρθ. 679 [Παραίτηση του εργαζομένου από δικαιώματά του]Σελ. 579
/Αρθ. 680 [Συλλογική σύμβαση εργασίας]Σελ. 579
[4] ΝΟΜΟΣ 2874/2000 "Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις"Σελ. 581
/Αρθ. 4 [Κατάργηση υπερεργασιακής απασχόλησης Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης]Σελ. 581
/Αρθ. 5 [Διευθέτηση του χρόνου εργασίας]Σελ. 582
/Αρθ. 7 [Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων]Σελ. 583
/Αρθ. 8 [Κίνητρο επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας]Σελ. 584
/Αρθ. 9 [Τροποποιήσεις του ν. 1387/1983]Σελ. 584
/Αρθ. 11 [ʼδεια μητρότητας]Σελ. 584
[5] ΝΟΜΟΣ 2910/2001 "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις"Σελ. 585
/Αρθ. 18 [Επαγγελματική δραστηριότητα αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών]Σελ. 586
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για την παροχή εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 586
/Αρθ. 19 [Χορήγηση άδειας εργασίας]Σελ. 586
/Αρθ. 20 [Θεώρηση εισόδου]Σελ. 588
/Αρθ. 21 [Χορήγηση άδειας παραμονής]Σελ. 588
/Αρθ. 22 [Διάρκεια και ανανέωση άδειας παραμονής]Σελ. 588
/Αρθ. 23Σελ. 589
/Αρθ. 24 [Εποχιακή εργασία αλλοδαπών]Σελ. 589
ΚΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄-Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για άλλους λόγουςΣελ. 592
/Αρθ. 36 [Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών πνευματικών δημιουργών και μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και τσίρκων]Σελ. 592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄-Δικαιώματα και υποχρεώσεις αλλοδαπώνΣελ. 593
/Αρθ. 39Σελ. 593
/Αρθ. 53 [Υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων-κυρώσεις]Σελ. 593
[6] ΝΟΜΟΣ 2639/1998 "Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις"Σελ. 595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Ρύθμιση εργασιακών σχέσεωνΣελ. 596
/Αρθ. 1 [Ειδικές μορφές απασχόλησης]Σελ. 596
/Αρθ. 4 [Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης]Σελ. 597
/Αρθ. 5 [Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας]Σελ. 598
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)Σελ. 600
/Αρθ. 6 [Σύσταση σώματος]Σελ. 600
/Αρθ. 7 [Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ]Σελ. 601
/Αρθ. 8 [Στελέχωση του ΣΕΠΕ-Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας]Σελ. 602
/Αρθ. 9 [Θέματα λειτουργίας του ΣΕΠΕ]Σελ. 605
/Αρθ. 10 [Εκπαίδευση προσωπικού του ΣΕΠΕ]Σελ. 607
/Αρθ. 11 [Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας]Σελ. 607
/Αρθ. 12 [Ετήσια έκθεση πεπραγμένων]Σελ. 608
/Αρθ. 13 [Κοινωνικός έλεγχος του ΣΕΠΕ]Σελ. 608
/Αρθ. 14 [Λοιπές διατάξεις που αφορούν το ΣΕΠΕ]Σελ. 610
/Αρθ. 15 [Αρμοδιότητες νομαρχών σε θέματα απασχόλησης]Σελ. 610
/Αρθ. 16 [Διοικητικές κυρώσεις]Σελ. 612
/Αρθ. 17 [Ποινικές κυρώσεις]Σελ. 613
/Αρθ. 18 [Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους]Σελ. 613
/Αρθ. 19 [Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση]Σελ. 614
/Αρθ. 20 [Ρύθμιση θεμάτων ΟΑΕΔ]Σελ. 615
/Αρθ. 21 § 4 [Ρύθμιση θεμάτων του ΟΕΕ και του ΕΚΕΠΙΣ]Σελ. 618
/Αρθ. 22 [Αναπροσαρμογή πόρου του ΟΜΕΔ]Σελ. 619
[7] Π.Δ. 156/1994 "Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας"Σελ. 621
/Αρθ. 1 [Σκοπός. Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 621
/Αρθ. 2 [Υποχρέωση ενημέρωσης]Σελ. 621
/Αρθ. 3 [Τρόποι ενημέρωσης]Σελ. 622
/Αρθ. 4Σελ. 622
/Αρθ. 5 [Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας]Σελ. 623
/Αρθ. 6Σελ. 623
/Αρθ. 7 [Κυρώσεις]Σελ. 623
/Αρθ. 8 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 624
ΕγκύκλιοςΣελ. 624
/Αρθ. 1 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 624
/Αρθ. 2 [Υποχρέωση ενημέρωσης]Σελ. 625
/Αρθ. 3 [Τρόποι ενημέρωσης]Σελ. 628
/Αρθ. 4 [Εργασία στην αλλοδαπή]Σελ. 629
/Αρθ. 5 [Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας]Σελ. 630
/Αρθ. 6Σελ. 631
/Αρθ. 7Σελ. 631
[8] ΝΟΜΟΣ 4694/1930 "Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων"Σελ. 633
/Αρθ. 1Σελ. 633
/Αρθ. 2Σελ. 633
/Αρθ. 3Σελ. 634
/Αρθ. 4Σελ. 634
/Αρθ. 5Σελ. 636
/Αρθ. 6Σελ. 636
/Αρθ. 7Σελ. 636
/Αρθ. 8Σελ. 636
[9] Α.Ν. 690/1945 "Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του α.ν. 28/1944 "Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων""Σελ. 637
/Αρθ. μόνονΣελ. 637
[10] Ν.Δ. 4321/1963 "Περί συστάσεως παρά τω ΙΚΑ ειδικού λογαριασμού χορηγήσεως δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα εις εργατοτεχνίτας οικοδόμους και άλλων τινών διατάξεων"Σελ. 639
/Αρθ. 8 [Προστασία δώρου-αποδοχών αδείας-επιδόματος αδείας]Σελ. 639
[11] NΟΜΟΣ 4504/1966 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων"Σελ. 641
/Αρθ. 3 § 16Σελ. 641
[12] Α.Ν. 435/1968 "Περί του καθορισμού ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινών μισθωτών"Σελ. 643
/Αρθ. μόνονΣελ. 643
[13] ΝΟΜΟΣ 133/1975 "Περί της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "Περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας και αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών""Σελ. 645
/Αρθ. μόνονΣελ. 645
/Αρθ. 2 §§ 4, 5 [ʼδειαι αναπαύσεως μετ/ αποδοχών]Σελ. 646
/Αρθ. 4 [Αμοιβή υπερεργασίας]Σελ. 646
/Αρθ. 5 [Ωρομίσθιον υπερεργασίας]Σελ. 648
/Αρθ. 8 § 4 [Πεδίον εφαρμογής]Σελ. 648
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 651
/Αρθ. πρώτονΣελ. 651
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 652
/Αρθ. 1Σελ. 652
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 652
/Αρθ. 2Σελ. 652
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 653
/Αρθ. 3Σελ. 653
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 653
/Αρθ. 4Σελ. 653
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 653
/Αρθ. 5Σελ. 653
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 6Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 7Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 8Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 9Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 10Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 654
/Αρθ. 11Σελ. 654
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 655
/Αρθ. 12Σελ. 655
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 655
/Αρθ. 13Σελ. 655
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 655
/Αρθ. 14Σελ. 655
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 656
/Αρθ. 15Σελ. 656
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 656
/Αρθ. 16Σελ. 656
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 656
/Αρθ. 17Σελ. 656
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 657
/Αρθ. 18Σελ. 657
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 657
/Αρθ. 19Σελ. 657
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 657
/Αρθ. 20Σελ. 657
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 657
/Αρθ. 21Σελ. 657
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 658
/Αρθ. 22Σελ. 658
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 658
/Αρθ. 23Σελ. 658
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 658
/Αρθ. 24Σελ. 658
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 658
/Αρθ. 25Σελ. 658
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 659
/Αρθ. 26Σελ. 659
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 659
/Αρθ. 27Σελ. 659
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 659
/Αρθ. δεύτερονΣελ. 659
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 659
/Αρθ. τρίτονΣελ. 659
[14] ΝΟΜΟΣ 3248/1955 "Περί κυρώσεως της υπ/ αριθ 95 Διεθνούς Συμβάσεως "περί Προστασίας του ημερομισθίου""Σελ. 659
/Αρθ. τέταρτονΣελ. 659
[15] ΝΟΜΟΣ 2336/1995 "Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις"Σελ. 661
/Αρθ. 9 [Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων]Σελ. 661
/Αρθ. 17Σελ. 662
[16] Π.Δ. 1/1990 "Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη"Σελ. 663
/Αρθ. 1 [Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 663
/Αρθ. 2 [Είσπραξη εργοδοτικής εισφοράς]Σελ. 664
/Αρθ. 3 [Λειτουργία και Διαχείριση του Λογαριασμού]Σελ. 665
/Αρθ. 4 [Έλεγχος διαχείρισης]Σελ. 665
/Αρθ. 5 [Πληρωμή αποδοχών-Περιορισμός-ʼσκηση δικαιώματος-Δικαιώματα ΟΑΕΔ]Σελ. 665
/Αρθ. 6 [Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης]Σελ. 666
/Αρθ. 7 [Επίλυση διαφορών]Σελ. 666
/Αρθ. 8 [Εξασφάλιση δικαιωμάτων]Σελ. 667
/Αρθ. 9 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 668
[17] ΑΥΟικΕργ 8900/1946 "Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας"Σελ. 669
/Αρθ. μόνονΣελ. 669
[18] ΑΥΟικΕργ 19040/1981 "Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγένων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"Σελ. 671
/Αρθ. 1Σελ. 672
/Αρθ. 2Σελ. 673
/Αρθ. 3Σελ. 674
/Αρθ. 4Σελ. 676
/Αρθ. 5Σελ. 678
/Αρθ. 6Σελ. 680
/Αρθ. 7Σελ. 680
/Αρθ. 8Σελ. 681
/Αρθ. 9Σελ. 681
/Αρθ. 10Σελ. 681
/Αρθ. 11Σελ. 682
[19] ΑΥΟικΕργ 10700/1988 "Χορήγηση ΑΤΑ σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα"Σελ. 683
/Αρθ. μόνονΣελ. 683
ΤΟΜΟΣ 1βΣελ. 701
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 701
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝΣελ. 703
I. Διάκριση σύμβασης έργου-εργασίαςΣελ. 707
1. Αναγνώριση της ύπαρξης σύμβασης εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 707
α) ΑγωγήΣελ. 707
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 712
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 716
δ) Υπ/ αριθ. 2060/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 719
ΙI. Απαιτήσεις εργαζομένων (αμοιβή εργασίας-επιδόματα-άδειες-υπερωρίες)Σελ. 723
2. Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων (γάμου, τέκνων)Σελ. 723
α) ΑγωγήΣελ. 723
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 731
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 734
δ) Υπ/ αριθ. 3159/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 737
3. Διεκδίκηση διαφοράς επιδόματος ευθύνηςΣελ. 743
α) ΑγωγήΣελ. 743
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 747
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 750
δ) Υπ/ αριθ. 72/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 752
4. Πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη υπερωριακή εργασίαΣελ. 756
α) ΑγωγήΣελ. 756
β) Προτάσεις εναγόντωνΣελ. 761
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 764
δ) Υπ/ αριθ. 2848/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 769
5. Οικόσιτος εργαζόμενος, νοσοκόμος. Απαιτήσεις οικόσιτου εργαζόμενουΣελ. 774
α) ΑγωγήΣελ. 774
β) Προτάσεις ενάγουσαςΣελ. 781
γ) Προτάσεις εναγομένηςΣελ. 784
δ) Υπ/ αριθ. 3365/1995 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 795
6. Επιδόματα τριετιών, και διαφορές αποδοχών καθαρίστριας σε νοσοκομείο που απεχώρησε λόγω συνταξιοδότησηςΣελ. 803
α) ΑγωγήΣελ. 803
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 808
γ) Υπ/ αριθ. 105/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 814
7. Αξιώσεις δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων αδείας. Αποζημίωση λόγω άκυρης καταγγελίας. Διαδοχή εργοδότηΣελ. 821
α) ΑγωγήΣελ. 821
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 831
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 833
δ) Υπ/ αριθ. 99/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 840
8. Επίδομα χρήσης Ηλεκτρονικού ΥπολογιστήΣελ. 855
α) ΑγωγήΣελ. 855
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 860
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 862
δ) Υπ/ αριθ. 60/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 866
9. Αμοιβή σερβιτόρων για υπερωριακή εργασία και επιδόματαΣελ. 871
α) ΑγωγήΣελ. 871
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 879
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 882
δ) Υπ/ αριθ. 103/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 889
10. Απαιτήσεις από άκυρη σύμβαση εργασίας-Εργασία λαντζέρη-Ειδικές συμφωνίες περί αποδοχών και επιδομάτωνΣελ. 896
α) ΑγωγήΣελ. 896
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 901
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 903
δ) Υπ/ αριθ. 96/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 907
11. Αξιώσεις για πρόσθετη εργασίαΣελ. 913
α) ΑγωγήΣελ. 913
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 919
γ) Υπ/ αριθ. 73/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 922
12. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου-απαιτήσεις για επιδόματα άδειες, υπερωρίες, υπερεργασίεςΣελ. 927
α) ΑγωγήΣελ. 927
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 935
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 938
δ) Υπ/ αριθ. 2960/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 941
13. Αξιώσεις για υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόλησηΣελ. 949
α) ΑγωγήΣελ. 949
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 953
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 956
δ) Υπ/ αριθ. 49/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 961
14. Υπερωρίες ειδικευόμενων γιατρών (εφημερίες)Σελ. 966
α) ΑγωγήΣελ. 966
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 973
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 978
δ) Υπ/ αριθ. 1957/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 982
15. Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, διδάκτρων και επιδόματος εκτός έδρας. Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματοςΣελ. 989
α) ΑγωγήΣελ. 989
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 994
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 997
δ) Υπ/ αριθ. 146/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1003
16. Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη. ʼκυρη σύμβαση εργασίας. Καταβολή διαφοράς αποζημίωσης απολύσεωςΣελ. 1006
α) ΑγωγήΣελ. 1006
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1013
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1016
δ) Υπ/ αριθ. 1/2000 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1023
ΙΙI. Μετάθεση-προαγωγήΣελ. 1027
17. Πλασματικά μισθολογικά κλιμάκιαΣελ. 1027
α) ΑγωγήΣελ. 1027
β) Προτάσεις ενάγουσαςΣελ. 1037
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1042
δ) Υπ/ αριθ. 2831/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1049
18. Αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου-Υποχρέωση ένταξης σε οργανική θέσηΣελ. 1058
α) ΑγωγήΣελ. 1058
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1063
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1066
δ) Υπ/ αριθ. 2718/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1073
19. Συγκέντρωση βαθμών μεταθετότηταςΣελ. 1078
α) ΑγωγήΣελ. 1078
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1082
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1084
δ) Υπ/ αριθ. 2111/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1088
20. Ακύρωση καταχρηστικής μετάθεσης. Διαφορές επιδομάτων θέσεωςΣελ. 1092
α) ΑγωγήΣελ. 1092
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1101
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1106
δ) Υπ/ αριθ. 645/1996 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1111
21. Αναγνώριση παράλειψης κατ/ εκλογήν προαγωγήςΣελ. 1120
α) ΑγωγήΣελ. 1120
21. Αναγνώριση παράλειψης κατ/ εκλογήν προαγωγήςΣελ. 1132
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1132
21. Αναγνώριση παράλειψης κατ/ εκλογήν προαγωγήςΣελ. 1136
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1136
21. Αναγνώριση παράλειψης κατ/ εκλογήν προαγωγήςΣελ. 1149
δ) Υπ/ αριθ. 2186/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1149
22. Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλουΣελ. 1161
α) ΑγωγήΣελ. 1161
β) Προτάσεις ενάγοντοςΣελ. 1169
γ) Προτάσεις εναγομένουΣελ. 1174
δ) Υπ/ αριθ. 1870/1999 απόφαση του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΣελ. 1187
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.