ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

  • Συγγραφέας: Γρ. Μιχαηλίδης
  • Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 200
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές φορολογικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, η αρχή της απαγόρευσης της φορολογικής διάκρισης και η εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών των κρατών μελών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η έκταση και το βάθος της εναρμόνισης στον τομέα της άμεσης φορολογίας και οι σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Ακολουθεί η ανάλυση της πορείας της εναρμόνισης της φορολογίας των επιχειρήσεων μέσω των κοινοτικών Οδηγιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όσο και στη συμβολή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την πρόταση ενιαίου κοινοτικού συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα στατιστικών στοιχείων για τη φορολογία επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και με πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Είναι αναμφισβήτητη η χρησιμότητα της παρούσας έκδοσης για τους δικηγόρους, γενικότερα τους νομικούς που αντιμετωπίζουν ζητήματα ευρωπαϊκού φορολογικού και εταιρικού δικαίου, τους λογιστές, όπως επίσης και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.