ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

  • Συγγραφέας: Σ. Τσίρου
  • Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 952
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€75.00 Φυσικά πρόσωπα
€95.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα μέσα πληρωμών και στη διάπλαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Αναλύεται η νομική φύση της σύμβασης πιστωτικής κάρτας, η οικονομική της σημασία και οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων στο διμερές και στο τριμερές σύστημα.

Γίνεται εκτενής αναφορά στη χρήση της πιστωτικής κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο τόσο στο φυσικό κόσμο όσο και στο διαδίκτυο. Εξετάζονται, επίσης, ζητήματα προστασίας καταναλωτή και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με πλούσια νομολογιακά παραδείγματα.

Σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε δικονομικά ζητήματα εσωτερικού δικαίου, όπως η διαταγή πληρωμής, η συλλογική αγωγή και οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, καθώς και σε ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως και στον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Το έργο απευθύνεται σε τράπεζες, δικηγόρους, λογιστές, αλλά και σε κάθε πολίτη, ο οποίος αποζητά την εξειδικευμένη γνώση που έχει προέλθει από την ενδελεχή έρευνα των ζητημάτων που θέτει η πιστωτική κάρτα.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
1.1. Πρακτικές παρατηρήσεις από την χρήση της πιστωτικής κάρταςΣελ. 3
1.2. Ιστορική αναδρομή: οι διάφορες γενιές των μέσων πληρωμής ή από την ανταλλακτική κοινωνία στις μνες και από τα τραπεζογραμμάτια στο ηλεκτρονικό χρήμα και την έξυπνη κάρταΣελ. 5
1.2.1. Τα αρχαϊκά μέσα πληρωμώνΣελ. 5
1.2.2. Τα τραπεζογραμμάτιαΣελ. 6
1.2.3. Το λογιστικό χρήμαΣελ. 7
1.2.4. Το πλαστικό χρήμαΣελ. 8
1.2.4.1. Οι πιστωτικές κάρτεςΣελ. 8
1.2.4.2. Οι χρεωστικές κάρτεςΣελ. 9
1.2.4.3. Οι κάρτες ΑΤΜΣελ. 10
1.2.5. Το ηλεκτρονικό χρήμαΣελ. 11
1.2.5.1. Το ηλεκτρονικό χρήμα υπό ευρεία έννοιαΣελ. 11
1.2.5.2. Το ηλεκτρονικό χρήμα υπό στενή έννοιαΣελ. 13
1.2.5.3. Το ηλεκτρονικό χρήμα ως μέσο πληρωμών στο διαδίκτυοΣελ. 15
1.2.5.3.1. Η εξέλιξη των μέσων πληρωμών στο διαδίκτυο: από την πιστωτική κάρτα στα κυβερνονομίσματαΣελ. 15
1.2.5.3.2. Η κοινοτική πρόβλεψη για το ηλεκτρονικό χρήμα: ο νομοθετικός ορισμός του ηλεκτρονικού χρήματος, η έξυπνη κάρτα και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. 17
1.2.5.3.2.1. Η Σύσταση 97/489/ΕΚ της 30/7/1997Σελ. 18
1.2.5.3.2.2. Η Υπουργική Απόφαση Ζ1-178/ 2001 για τις συναλλαγές που γίνονται με κάρτεςΣελ. 20
1.2.5.3.2.3. Η Οδηγία 2000/46 που ενσωματώθηκε από τον Ν. 3148/2003 που τροποποίησε τον Ν. 2076/1992 και αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ηλεκτρονικά τραπεζικά ιδρύματαΣελ. 23
1.2.5.3.2.3.1. Ο νομοθετικός ορισμός του ηλεκτρονικού χρήματος ως μέσου πληρωμών και η ρύθμιση αυτούΣελ. 23
1.2.5.3.2.3.2. Η δραστηριότητες των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και οι περιορισμοί των δραστηριοτήτων τουςΣελ. 26
1.2.5.3.2.3.3. Προϋποθέσεις ίδρυσης των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. 26
1.2.5.3.2.3.4. Επενδύσεις των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. 27
1.2.5.3.2.3.5. Εξαιρέσεις ορισμένων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος από τις διατάξεις του Ν. 2076/1992, Ν. 3148/2003 και της Οδηγίας 2000/46Σελ. 29
1.2.6. Οι έξυπνες κάρτεςΣελ. 30
1.2.6.1. Χαρακτηριστικά της έξυπνης κάρταςΣελ. 31
1.2.6.2. Κατηγορίες της έξυπνης κάρταςΣελ. 32
1.2.6.2.1. Κατηγοριοποίηση βάσει της επεξεργαστικής ικανότηταςΣελ. 32
1.2.6.2.2. Κατηγοριοποίηση βάσει του τρόπου επικοινωνίας της έξυπνης κάρτας με το εξωτερικό περιβάλλονΣελ. 34
1.2.6.3. Ιστορική αναδρομή των έξυπνων καρτώνΣελ. 34
1.2.6.4. Εφαρμογές της έξυπνης κάρταςΣελ. 36
1.2.6.4.1. Η έξυπνη κάρτα ως μέσο αναγνώρισης του χρήστηΣελ. 37
1.2.6.4.1.1. Ως ταυτότηταΣελ. 37
1.2.6.4.1.2. Ως διαβατήριοΣελ. 38
1.2.6.4.1.3. Ως άδεια οδήγησηςΣελ. 40
1.2.6.4.1.4. Ως φοιτητική ταυτότηταΣελ. 41
1.2.6.4.1.5. Ως υπηρεσιακή ταυτότηταΣελ. 41
1.2.6.4.1.6. Ως μέσο αναγνώρισης για την είσοδο σε κτήριαΣελ. 42
1.2.6.4.1.7. Η έξυπνη κάρτα για την υγεία και ασφάλισηΣελ. 42
1.2.6.4.2. Οι έξυπνες κάρτες για τις μεταφορέςΣελ. 45
1.2.6.4.3. Οι έξυπνες κάρτες με την μορφή της κάρτας τηλεφώνουΣελ. 45
1.2.6.4.4. Η έξυπνη κάρτα διατηρησιμότητας και εξυπηρέτησης πελατών (loyalty card, carte de fid?lit?)Σελ. 46
1.2.6.4.5. Η έξυπνη κάρτα ως μέσο πρόσβασης σε ανοικτά ή κλειστά δίκτυαΣελ. 47
1.2.6.4.6. Η έξυπνη κάρτα ως φορέας προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικά έγγραφαΣελ. 48
1.2.6.4.7. Η έξυπνη κάρτα στην ηλεκτρονική διακυβέρνησηΣελ. 48
1.2.6.4.8. Η έξυπνη κάρτα ως ηλεκτρονικό πορτοφόλιΣελ. 49
1.2.6.4.9. Η έξυπνη κάρτα ως μέσο αναγνώρισης του χρήστη και τα βιομετρικά στοιχείαΣελ. 50
1.2.6.4.10. Η έξυπνη κάρτα ως μέσο πληρωμώνΣελ. 51
1.2.6.4.10.1. Η έξυπνη πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμώνΣελ. 53
1.2.6.4.10.2. Η έξυπνη χρεωστική κάρτα ως μέσο πληρωμώνΣελ. 57
1.2.6.4.10.3. Η έξυπνη ΑΤΜ κάρταΣελ. 59
1.2.6.4.10.4. Η έξυπνη προπληρωμένη κάρτα ως μέσο πληρωμών και οι απλές προπληρωμένες κάρτεςΣελ. 60
1.2.6.4.10.5. Η έξυπνη κάρτα ως ηλεκτρονικό μέσο πληρωμώνΣελ. 62
1.2.6.4.10.5.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της έξυπνης κάρτας ως μέσου ηλεκτρονικών πληρωμών από την ελληνική θεωρίαΣελ. 62
1.2.6.4.10.5.2. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της έξυπνης κάρτας κατά την αλλοδαπή θεωρίαΣελ. 66
1.2.6.4.10.5.3. Οι συμβατικές σχέσεις των μερών κατά την θεωρίαΣελ. 68
1.2.6.4.10.5.3.1. Η περίπτωση της διμερούς σχέσεωςΣελ. 68
1.2.6.4.10.5.3.2. Η περίπτωση της τριμερούς σχέσεωςΣελ. 69
1.2.6.4.10.5.3.2.1. Η νομική φύση της σχέσεως του εκδότη με τον κάτοχοΣελ. 69
1.2.6.4.10.5.3.2.2. Η νομική φύση της σχέσεως του κατόχου με τον προμηθευτήΣελ. 69
1.2.6.4.10.5.3.2.3. Η νομική φύση της σχέσεως του εκδότη και του προμηθευτήΣελ. 71
1.3. Η χρηματική ενοχήΣελ. 72
1.3.1. Η έννοια του χρήματοςΣελ. 72
1.3.1.1. Το χρήμα υπό στενή έννοιαΣελ. 73
1.3.1.2. Το χρήμα υπό ευρεία έννοιαΣελ. 76
1.3.2. Η νομική φύση του χρήματοςΣελ. 78
1.3.2.1. Το χρήμα-πράγμα και το χρήμα-απαίτησηΣελ. 79
1.3.2.2. Οι πρακτικές συνέπειες αυτής της προβληματικήςΣελ. 80
1.3.2.3. Συγκριτικές πληροφορίες από το Ποινικό ΔίκαιοΣελ. 81
1.3.3. Η έννοια της χρηματικής ενοχήςΣελ. 83
2. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣΣελ. 87
2.1. Η σύμβαση πιστωτικής κάρτας ως μορφή πίστωσηςΣελ. 88
2.2. Η οικονομική σημασία της πιστωτικής κάρτας: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση τηςΣελ. 91
2.2.1. Οι βασικές λειτουργίες της πιστωτικής κάρταςΣελ. 91
2.2.1.1. Η πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμήςΣελ. 91
2.2.1.2. Η πιστωτική κάρτα ως μέσο πίστωσηςΣελ. 92
2.2.1.3. Η εγγυητική λειτουργία της πιστωτικής κάρταςΣελ. 93
2.2.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρταςΣελ. 94
3.2.2.1. Πλεονεκτήματα της πιστωτικής κάρταςΣελ. 94
2.2.2.1.1. Πλεονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον κάτοχοΣελ. 94
2.2.2.1.2. Πλεονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον εκδότηΣελ. 96
2.2.2.1.3. Πλεονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για την συμβεβλημένη επιχείρησηΣελ. 97
2.2.2.1.4. Πλεονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον εγγυητή της πιστωτικής κάρταςΣελ. 99
2.2.2.2. Μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρταςΣελ. 100
2.2.2.2.1. Μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον κάτοχοΣελ. 100
2.2.2.2.2. Μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον εκδότηΣελ. 102
2.2.2.2.3. Μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για την συμβεβλημένη επιχείρησηΣελ. 103
2.2.2.2.4. Μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας για τον εγγυητή της πιστωτικής κάρταςΣελ. 104
2.3. Η νομική φύση της πιστωτικής κάρταςΣελ. 104
2.4. Η σύμβαση πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 107
2.4.1. Έννοια και λειτουργία της σύμβασης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 107
2.4.2. Η σχέση της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 109
2.4.2.1. Η νομική φύση της σχέσης της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 110
2.4.2.2. Υποχρεώσεις των μερών από την σχέση της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 111
2.4.2.2.1. Υποχρεώσεις του εκδότηΣελ. 111
2.4.2.2.2. Υποχρεώσεις του κατόχουΣελ. 113
2.4.2.3. Παθολογία της σχέσης της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 117
2.4.2.3.1. Παραβίαση των υποχρεώσεων του εκδότηΣελ. 117
2.4.2.3.2. Παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχουΣελ. 119
2.4.2.3.3. Το τέλος της σχέσης της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 120
2.4.3. Οι επί μέρους σχέσεις του εκδότη και του κατόχου από την χρήση της πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 122
2.4.3.1. Η νομική φύση των επί μέρους σχέσεων από την χρήση της πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 122
2.4.3.2. Υποχρεώσεις των μερών από τις επί μέρους σχέσεις από την χρήση της πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 122
2.4.3.2.1. Υποχρεώσεις του εκδότηΣελ. 122
2.4.3.2.2. Υποχρεώσεις του κατόχουΣελ. 124
2.4.3.3. Παθολογία των επί μέρους σχέσεων από την χρήση της πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 125
2.4.3.3.1. Παραβίαση των υποχρεώσεων του εκδότηΣελ. 125
2.4.3.3.2. Παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχουΣελ. 129
2.4.3.3.3. Το τέλος των επί μέρους σχέσεων από την χρήση της πιστωτικής κάρτας του διμερούς συστήματοςΣελ. 131
2.5. Η σύμβαση πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματοςΣελ. 134
2.5.1. Έννοια και λειτουργία της σύμβασης πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματοςΣελ. 134
2.5.2. Η σχέση του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και του κατόχουΣελ. 136
2.5.2.1. Η νομική φύση της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και του κατόχουΣελ. 136
2.5.2.2. Υποχρεώσεις των μερών από την σχέση του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και του κατόχουΣελ. 147
2.5.2.2.1. Υποχρεώσεις του εκδότηΣελ. 147
2.5.2.2.2. Υποχρεώσεις του κατόχουΣελ. 163
2.5.2.3. Παθολογία της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και του κατόχουΣελ. 174
2.5.2.3.1. Παραβίαση των υποχρεώσεων του εκδότηΣελ. 175
2.5.2.3.2. Παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχουΣελ. 186
2.5.2.3.3. Η ανατροπή της σύμβασης του κατόχου και της συμβεβλημένης επιχείρησης ως λόγος ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης μεταξύ εκδότη και κατόχουΣελ. 190
2.5.2.3.4. Το τέλος της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και του κατόχουΣελ. 192
2.5.3. Η σχέση του εκδότη της πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και της συμβεβλημένης με αυτόν επιχείρησηςΣελ. 193
2.5.3.1. Η νομική φύση της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και της συμβεβλημένης με αυτόν επιχείρησηςΣελ. 194
2.5.3.2. Υποχρεώσεις των μερών από την σχέση του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και της συμβεβλημένης με αυτόν επιχείρησηςΣελ. 202
2.5.3.2.1. Υποχρεώσεις του εκδότηΣελ. 202
2.5.3.2.2. Υποχρεώσεις της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 206
2.5.3.3. Παθολογία της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και της συμβεβλημένης με αυτόν επιχείρησηςΣελ. 216
2.5.3.3.1. Παραβίαση των υποχρεώσεων του εκδότηΣελ. 216
2.5.3.3.2. Παραβίαση των υποχρεώσεων της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 218
2.5.3.3.3. Το τέλος της σχέσης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας και της συμβεβλημένης με αυτόν επιχείρησηςΣελ. 227
2.5.4. Η σχέση του κατόχου πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 229
2.5.4.1. Η νομική φύση της σχέσης του κατόχου και της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 230
2.5.4.2. Υποχρεώσεις των μερών από την σχέση του κατόχου πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 231
2.5.4.2.1. Υποχρεώσεις της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 232
2.5.4.2.2. Υποχρεώσεις του κατόχουΣελ. 235
2.5.4.3. Παθολογία της σχέσης του κατόχου πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 237
2.5.4.3.1. Παραβίαση των υποχρεώσεων της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 237
2.5.4.3.2. Παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχουΣελ. 244
2.5.4.3.3. Το τέλος της σχέσης του κατόχου πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και της συμβεβλημένης επιχείρησηςΣελ. 246
2.5.5. Η δυνατότητα εγγύησης στην σύμβαση πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματοςΣελ. 248
2.5.5.1. Η νομική φύση της σύμβασης εγγύησης στην σύμβαση πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματοςΣελ. 249
2.5.5.2. Υποχρεώσεις των μερών από την σύμβασης εγγύησης στην σύμβαση πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματος και έννομες συνέπειες της παραβίασής τουςΣελ. 251
2.5.5.2.1. Σχέση εγγυητή - τρίτου και δανειστή - εκδότη της πιστωτικής κάρταςΣελ. 251
2.5.5.2.2. Σχέση εγγυητή - τρίτου και πρωτοφειλέτη - κατόχου της πιστωτικής κάρταςΣελ. 260
2.5.5.3. Το τέλος της σύμβασης εγγύησης στην σύμβαση πιστωτικής κάρτας του τριμερούς συστήματοςΣελ. 264
3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣελ. 271
3.1. Η χρήση της πιστωτικής κάρτας από τρίτον εν γνώσει του νομίμου κατόχου της κάρτας στον φυσικό κόσμοΣελ. 271
3.2. Η χρήση της πιστωτικής κάρτας από τρίτον εν αγνοία του νομίμου κατόχου της κάρτας στον φυσικό κόσμοΣελ. 275
3.2.1. Η ανάληψη μετρητών από αυτόματη ταμειολογική μηχανήΣελ. 275
3.2.1.1. Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ μέσω της χρήσης της πιστωτικής κάρτας του κατόχου από πλευράς ιδιωτικού δικαίουΣελ. 275
3.2.1.2. Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ μέσω της χρήσης της πιστωτικής κάρτας του κατόχου από πλευράς ποινικού δικαίουΣελ. 286
3.2.1.3. 'Αλλοι τρόποι ανάληψης μετρητών από αυτόματη ταμειολογική μηχανήΣελ. 297
3.2.2. Η περίπτωση απάτης κατά την χρήση πιστωτικής κάρτας για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τον τρίτο μη νόμιμο κάτοχο της κάρταςΣελ. 302
3.2.2.1. Η περίπτωση απάτης κατά την χρήση πιστωτικής κάρτας για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τον τρίτο μη νόμιμο κάτοχο της κάρτας από πλευράς αστικού δικαίουΣελ. 302
3.2.2.2. Η περίπτωση απάτης κατά την χρήση πιστωτικής κάρτας για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από τον τρίτο μη νόμιμο κάτοχο της κάρτας από πλευράς ποινικού δικαίουΣελ. 307
4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥΣελ. 309
4.1. Η έννοια και οι λειτουργίες του διαδικτύουΣελ. 309
4.1.1. Η έννοια του διαδικτύουΣελ. 309
4.1.1.1. Η έννοια του διαδικτύου ως ανοικτού δικτύουΣελ. 309
4.1.1.2. Τα κλειστά δίκτυα και η σύμβαση EDIΣελ. 312
4.1.1.2.2. Εννοιολογικός προσδιορισμός της σύμβασης EDIΣελ. 313
4.1.1.2.3. Οι κανόνες τυποποίησης και τεκμηρίωσης της σύμβασης EDIΣελ. 314
4.1.1.2.4. Κοινοτικά και Διεθνή πρότυπα της σύμβασης EDIΣελ. 315
4.1.1.2.5. Το μέλλον της σύμβασης EDI ενόψει της εξάπλωσης του διαδικτύουΣελ. 317
4.1.2. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του διαδικτύουΣελ. 318
4.1.3. Το διαδίκτυο : χώρος άνευ δικαίου;Σελ. 320
4.2. Το ηλεκτρονικό εμπόριοΣελ. 323
4.2.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός και νομοθετική ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίουΣελ. 323
4.2.1.1. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίουΣελ. 323
4.2.1.2. Οι συναλλαγές off line και on lineΣελ. 325
4.2.1.3. Το ηλεκτρονικό εμπόριο με αντισυμβαλλόμενο έμπορο και με αντισυμβαλλόμενο καταναλωτήΣελ. 326
4.2.1.4. Το ΠΔ 131/2003 και η Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριοΣελ. 328
4.3. Μέσα πληρωμών στο ηλεκτρονικό εμπόριοΣελ. 341
4.3.1. Η χρήση των πιστωτικών καρτών και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουνΣελ. 341
4.3.1.1. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα σε συναλλαγές μέσω διαδικτύουΣελ. 341
4.3.1.2. Οι κίνδυνοι από την πληρωμή με πιστωτική κάρτα για συναλλαγές μέσω διαδικτύουΣελ. 344
4.3.1.3. Η αντιμετώπιση των κινδύνων από την πληρωμή με πιστωτική κάρτα για συναλλαγές μέσω διαδικτύουΣελ. 349
4.3.1.3.1. Η αντιμετώπιση των κινδύνων από την πληρωμή με πιστωτική κάρτα για συναλλαγές μέσω διαδικτύου από πλευράς αστικού δικαίουΣελ. 350
4.3.1.3.2. Η αντιμετώπιση των κινδύνων από την πληρωμή με πιστωτική κάρτα για συναλλαγές μέσω διαδικτύου από πλευράς ποινικού δικαίουΣελ. 353
4.3.2. Συστήματα και πρότυπα ασφαλείας στις πληρωμές μέσω διαδικτύουΣελ. 357
4.3.3. Το σύστημα SET και η διπλή παροχή ασφάλειας με την χρήση της έξυπνης κάρταςΣελ. 359
4.3.3.1. Η λειτουργία του συστήματος SETΣελ. 359
4.3.3.2. Η έξυπνη κάρτα ως φορέας ηλεκτρονικής υπογραφής και ως αποδεικτικό μέσο ιδιωτικού εγγράφουΣελ. 361
4.3.3.2.1. Η σχέση του δημοσίου κλειδιού με την ηλεκτρονική υπογραφήΣελ. 361
4.3.3.2.2. Οι ορισμοί των ηλεκτρονικών υπογραφών του ΠΔ 150/2001Σελ. 363
4.3.3.2.3. Η νομική σημασία της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφήςΣελ. 364
4.3.3.2.4. Το εκδιδόμενο από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης πιστοποιητικό της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφήςΣελ. 367
4.3.3.2.5. Η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησηςΣελ. 371
4.3.3.2.6. Διεθνή νομοθετήματα για τις ηλεκτρονικές υπογραφέςΣελ. 374
4.3.3.3. Η χρήση της έξυπνης κάρτας ως μέσο πληρωμών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην πράξηΣελ. 377
4.3.3.3.1. Η χρήση της έξυπνης κάρτας ως απλής μαγνητική κάρταςΣελ. 377
4.3.3.3.2. Η χρήση της έξυπνης κάρτας σε εξωτερική υποδοχή του ηλεκτρονικού υπολογιστήΣελ. 377
4.3.3.3.3. Η χρήση της έξυπνης κάρτας σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό της MicrosoftΣελ. 378
4.3.3.3.4 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δημιουργίας ειδικού λογισμικού για τι έξυπνες κάρτεςΣελ. 379
4.3.3.3.5. Η ελληνική πρακτικήΣελ. 380
4.4. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με τις πληρωμές του ηλεκτρονικού εμπορίουΣελ. 382
4.4.1. Η έννοια και οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e - banking)Σελ. 382
4.4.2. Το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικήςΣελ. 385
4.4.2.1. Διατάξεις τραπεζικής και χρηματοοικονομικής νομοθεσίας της ηλεκτρονικής τραπεζικήςΣελ. 386
4.4.2.2. Η προστασία του ασθενέστερου αντισυμβαλλομένου στην ηλεκτρονική τραπεζικήΣελ. 387
4.4.2.3. Οι νομοθετικές διατάξεις για την πληρωμή στην ηλεκτρονική τραπεζικήΣελ. 387
4.4.2.3.1. Διακανονισμός στα συστήματα πληρωμώνΣελ. 388
4.4.2.3.2. Η ανάκληση και η ακύρωση της εντολής προς πληρωμή στην ηλεκτρονική τραπεζικήΣελ. 389
4.4.2.3.3. Η διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεωνΣελ. 391
4.4.2.3.4. Διαφάνεια και ασφάλεια στις διασυνοριακές πληρωμέςΣελ. 393
4.4.2.3.5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών ΠροτύπωνΣελ. 395
4.4.2.3.6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΠληρωμώνΣελ. 395
4.4.3. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην ελληνική πρακτικήΣελ. 397
4.5. Η ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητού τηλεφώνουΣελ. 406
4.5.1. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου στην ηλεκτρονική τραπεζική ή m-bankingΣελ. 406
4.5.2. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή m-commerceΣελ. 407
4.6. Η χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στις πληρωμές μέσω διαδικτύουΣελ. 409
4.6.1. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι εκδιδόμενο από εταιρείες - μη πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 409
4.6.1.1. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της πληρωμής με ηλεκτρονικό πορτοφόλιΣελ. 410
4.6.1.2. Η νομική φύση της σύμβασηςΣελ. 412
4.6.1.3. Η περίπτωση του EcashΣελ. 413
4.6.1.4. Η περίπτωση του NetCashΣελ. 416
4.6.1.5. Η περίπτωση του PayMeΣελ. 417
4.6.2. Η εμπορική αποτυχία του ηλεκτρονικού πορτοφολιού εκδιδόμενο από εταιρείες - μη πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 419
4.6.3. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι εκδιδόμενο από εταιρείες συνεργαζόμενες με πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 419
4.6.3.1. Η περίπτωση της MondexΣελ. 419
4.6.3.2. Η περίπτωση του OpticardΣελ. 420
4.6.3.3. Η περίπτωση της CyberCashΣελ. 421
4.6.3.4. Η περίπτωση της Visa CashΣελ. 422
4.6.3.5. Ζητήματα από την πτώχευση και αλλαγή των νομικών προσώπων των εταιρειών δημιουργίας ηλεκτρονικών πορτοφολιώνΣελ. 422
4.6.3.6. Συμπεράσματα από την χρήση των ηλεκτρονικών πορτοφολιώνΣελ. 424
4.6.4. Η χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στην ελληνική πραγματικότητα και η νομική του αντιμετώπισηΣελ. 425
4.6.4.1. Η ελληνική πρακτικήΣελ. 425
4.6.4.2. Η νομική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού με την μορφή του αποϋλοποιημένου λογαριασμού νομισματικών μονάδωνΣελ. 425
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣελ. 431
5.1. Η έννοια του προστατευτέου καταναλωτήΣελ. 432
5.1.1. Ο κάτοχος της κάρτας ως καταναλωτήςΣελ. 437
5.1.2. Ο εγγυητής ως καταναλωτήςΣελ. 438
5.2. Η σύναψη της σύμβασης πιστωτικής κάρτας ως σύμβαση προσχωρήσεωςΣελ. 442
5.3. Καταχρηστικοί γενικοί όροι των συναλλαγών σε σύμβαση πιστωτικής κάρταςΣελ. 445
5.3.1. Ο έλεγχος των καταχρηστικών ΓΟΣ μέσω του αρ. 2 του Ν. 2251/1994Σελ. 445
5.3.2. Προστασία καταναλωτή και νομολογιακά παραδείγματα καταχρηστικών ΓΟΣ σε σύμβαση πιστωτικής κάρταςΣελ. 454
5.4. Η εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόστασηΣελ. 460
5.4.1. Η έννοια της σύμβασης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας εξ αποστάσεωςΣελ. 460
5.4.2. Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της συμβάσεως εξ αποστάσεωςΣελ. 462
5.4.3. Δικαίωμα υπαναχώρησης από χρηματοοικονομικές συμβάσεις εξ αποστάσεωςΣελ. 466
5.4.4. Πληρωμή με κάρτα και εμπορία χρηματοοικονομικών συμβάσεων εξ αποστάσεωςΣελ. 469
5.4.5. Μη αιτηθείσες υπηρεσίες και αυτόκλητη επικοινωνία κατά την εμπορία χρηματοοικονομικών συμβάσεων εξ αποστάσεωςΣελ. 469
5.4.6. Λοιπές διατάξεις του αρ. 4ΑΣελ. 470
5.4.7. Η εφαρμογή των άλλων διατάξεων του Ν. 2251/1994 στην απόκτηση και στην χρήση της πιστωτικής κάρταςΣελ. 472
5.4.7.1. Η προβληματική της έννοιας του καταναλωτή στο πλαίσιο του αρ. 4Α και των υπολοίπων διατάξεων του Ν. 2251/1994Σελ. 472
5.4.7.2. Η προστασία του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ ειδικά στις συναλλαγές μέσω διαδικτύουΣελ. 473
5.5. Η προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη διαφημιστικού μηνύματοςΣελ. 476
5.5.1. Η ρύθμιση του αρ. 9 του Ν. 2251/1994Σελ. 476
5.5.2. Η ρύθμιση της διαφήμισης από τους Κώδικες ΔεοντολογίαςΣελ. 484
5.5.2.1. Η ρύθμιση της διαφήμισης από τον Κώδικα Δεοντολογίας για την διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 484
5.5.2.2. Η ρύθμιση της διαφήμισης από τον Ελληνικό Κώδικα ΔιαφήμισηςΣελ. 488
5.5.2.3. Η ρύθμιση της διαφήμισης από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών ΔιαφημίσεωνΣελ. 490
5.5.3. Η ρύθμιση της διαφήμισης κατά την Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣελ. 493
6. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣΣελ. 507
6.1. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένωνΣελ. 507
6.1.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικές με τον Ν. 2472/1997Σελ. 509
6.1.2. Έννοια και ορισμοί του Ν. 2472/1997Σελ. 510
6.1.3. Πεδίο εφαρμογής του Ν. 2472/1997Σελ. 512
6.1.4. Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 514
6.1.5. Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου απλών δεδομένωνΣελ. 518
6.1.6. Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 519
6.1.6.1. Η οριοθέτηση των ευαίσθητων δεδομένων έναντι των έξυπνων καρτώνΣελ. 519
6.1.6.2. Τα βιομετρικά δεδομένα ως μέσο κρυπτογράφησης της έξυπνης κάρτας αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;Σελ. 520
6.1.6.3. Η νόμιμη επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένωνΣελ. 523
6.1.7. Διασύνδεση αρχείωνΣελ. 527
6.1.8. Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 528
6.1.9. Έννομη προστασία του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένωνΣελ. 533
6.1.9.1. Δικαίωμα ενημέρωσηςΣελ. 533
6.1.9.2. Δικαίωμα πρόσβασηςΣελ. 535
6.1.9.3. Δικαίωμα αντίρρησηςΣελ. 537
6.1.9.4. Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίαςΣελ. 540
6.1.9.5. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 541
6.1.9.6. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 542
6.1.9.7. Αστικές κυρώσειςΣελ. 546
6.1.9.8. 'Αλλες νομικές πηγές προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 548
6.1.10. Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕΣελ. 548
6.1.11. Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικά για τις πιστωτικές κάρτεςΣελ. 552
6.1.12. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ΔεδομένωνΣελ. 567
6.2. Ειδικά ζητήματα σχετικά με την προστασία του υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο σε σχέση με την σύμβαση πιστωτικής κάρταςΣελ. 569
6.2.1. Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου και η αύξηση των κινδύνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 569
6.2.2. Η επιτρεπτή χρήση και η απαγορευμένη κατάχρηση των cookiesΣελ. 570
6.2.3. Η προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τον Ν. 3471/2006Σελ. 572
6.2.3.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός και πεδίο εφαρμογής του Ν. 3471/2006Σελ. 572
6.2.3.2. Βασικές ρυθμίσεις του Ν. 3471/2006Σελ. 573
6.2.3.3. Η τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58 από την Οδηγία 2006/24 ως προς τα δεδομένα κίνησης και θέσηςΣελ. 578
6.2.3.4. Οι κυρώσεις του Ν. 3471/2006Σελ. 582
6.2.3.4.1. Διοικητικές κυρώσεις από παράβαση των διατάξεων του Ν. 3471/2006Σελ. 582
6.2.3.4.2. Αστική ευθύνη από παράβαση των διατάξεων του Ν. 3471/2006Σελ. 583
6.2.3.4.3. Ποινικές κυρώσεις από παράβαση των διατάξεων του Ν. 3471/2006Σελ. 584
6.2.4. Το spamming ως μορφή μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας και η νομοθετική του ρύθμισηΣελ. 586
6.2.4.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του spamΣελ. 586
6.2.4.2. Νομοθετική ρύθμιση του spamΣελ. 587
6.2.4.2.1. Η νομοθετική ρύθμιση του ΠΔ 131/2003 για το spamΣελ. 587
6.2.4.2.2. Η νομοθετική ρύθμιση του Ν. 3471/2006 για το spamΣελ. 589
6.2.4.2.3. Η νομοθετική ρύθμιση του αρ. 9 του Ν. 2251/1994 και του αρ. 3 του Ν. 146/1914 για το spamΣελ. 593
7. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣΣελ. 597
7.1. Η ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμήςΣελ. 598
7.1.1. Προϋποθέσεις για την άσκηση διαταγής πληρωμήςΣελ. 599
7.1.1.1. Ύπαρξη χρηματικής απαίτησηςΣελ. 599
7.1.1.2. Έγγραφη απόδειξη της χρηματικής απαίτησηςΣελ. 599
7.1.1.2.1. Έγγραφη απόδειξη της χρηματικής απαίτησης μέσω δημοσίου εγγράφουΣελ. 600
7.1.1.2.2. Έγγραφη απόδειξη της χρηματικής απαίτησης μέσω ιδιωτικού εγγράφουΣελ. 601
7.1.1.2.3. Ειδικές περιπτώσεις ιδιωτικών εγγράφων σχετικές με την σύμβαση πιστωτικής κάρταςΣελ. 602
7.1.1.2.3.1. Αναφυόμενα ζητήματα στον φυσικό κόσμοΣελ. 602
7.1.1.2.3.2. Αναφυόμενα ζητήματα στο διαδίκτυοΣελ. 608
7.1.1.3. Αρνητικές προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμήςΣελ. 619
7.1.2. Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμήςΣελ. 620
7.2. Η δικονομική προστασία του καταναλωτήΣελ. 628
7.2.1. Έννοια και λειτουργία των ενώσεων καταναλωτώνΣελ. 629
7.2.2. Η συλλογική αγωγήΣελ. 632
7.2.2.1. Εννοιολογικές παρατηρήσεις για την συλλογική αγωγήΣελ. 632
7.2.2.2. Η συλλογική αγωγή κατά το αρ. 10 του Ν. 2251/1994Σελ. 633
7.2.2.2.1. Η προληπτική συλλογική αγωγήΣελ. 634
7.2.2.2.2. Η συλλογική αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 642
7.2.2.2.3. Προθεσμία ασκήσεως συλλογικής αγωγήςΣελ. 648
7.2.2.2.4. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση της συλλογικής αγωγήςΣελ. 650
7.2.2.2.5. Νομιμοποίηση για την άσκηση της συλλογικής αγωγήςΣελ. 652
7.2.2.2.6. Η προστασία των προμηθευτών από αβάσιμες συλλογικές αγωγέςΣελ. 655
7.2.2.2.7. Η νομική φύση της εκδιδομένης αποφάσεως επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 658
7.2.2.2.8. Η συλλογική αγωγή υπό την μορφή αίτησης λήψεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 667
7.2.2.2.9. Κριτική αποτίμηση της συλλογικής αγωγής για ανακύπτουσες διαφορές από την σύμβαση πιστωτικής κάρταςΣελ. 669
7.2.3. Η ατομική αγωγή ασκούμενη από ένωση καταναλωτώνΣελ. 670
7.2.4. Η πρόσθετη παρέμβαση ασκούμενη από ένωση καταναλωτώνΣελ. 672
7.2.5. Η ατομική αγωγή ασκούμενη από μεμονωμένο καταναλωτήΣελ. 673
7.3. Εξωδικαστική επίλυση διαφορώνΣελ. 674
7.3.1. Η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του αρ. 11 του Ν. 2251/1994Σελ. 675
7.3.2. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών του αρ. 12 του Ν. 2251/1994Σελ. 679
7.3.3. Η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του αρ. 13 του Ν. 2251/1994Σελ. 681
7.3.4. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών ΥπηρεσιώνΣελ. 683
7.3.5. Ο Συνήγορος του ΚαταναλωτήΣελ. 689
7.3.6. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο ΚαταναλωτήΣελ. 693
7.3.7. Η Πρόταση Οδηγίας της 22/10/2004 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσειςΣελ. 695
7.3.8. Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά τα αρ. 208 επ του ΚΠολΔΣελ. 700
7.3.9. Η διαιτησία κατά τα αρ. 867 επ του ΚΠολΔΣελ. 704
8. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣΣελ. 707
8.1. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 707
8.1.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από σύμβαση σχετιζόμενες με την πιστωτική κάρταΣελ. 708
8.1.1.1. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου των σχετιζόμενων ενοχών από σύμβαση με την πιστωτική κάρτα στον φυσικό κόσμοΣελ. 708
8.1.1.1.1. Η ρύθμιση του ΑΚΣελ. 708
8.1.1.1.2. Η σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχέςΣελ. 709
8.1.1.2. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου των σχετιζόμενων ενοχών από σύμβαση με την πιστωτική κάρτα στο διαδίκτυο - η ρύθμιση του ΠΔ 131/2003Σελ. 713
8.1.1.2.1. Η ρύθμιση του αρ. 2 του ΠΔ 131/2003 για το εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 714
8.1.1.2.2. Σύγκριση του αρ. 2 του ΠΔ 131/2003 με την Σύμβαση της ΡώμηςΣελ. 717
8.1.2. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από αδικοπραξία σχετιζόμενες με την πιστωτική κάρταΣελ. 719
8.1.2.1. Η ρύθμιση του ΑΚΣελ. 720
8.1.2.2. Η Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές της 22/7/2003 (Ρώμη ΙΙ)Σελ. 721
8.2. Η σχέση της lex mercatoria με την lex electronicaΣελ. 723
8.2.1. Η έννοια της lex mercatoriaΣελ. 723
8.2.2. Η σχέση της lex mercatoria με την Σύμβαση της Βιέννης, τις αρχές του UNIDROIT και τις Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των ΣυμβάσεωνΣελ. 725
8.2.3. Η χωλαίνουσα έννοια της lex electronicaΣελ. 729
8.2.3.1. Η lex electronica που εφαρμόζεται στις συναλλαγές με καταναλωτέςΣελ. 730
8.2.3.2. Η lex electronica που δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές με καταναλωτέςΣελ. 731
8.3. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 732
8.3.1. Η ρύθμιση του ΚΠολΔΣελ. 732
8.3.2. Η ρύθμιση του Κανονισμού 44/2001Σελ. 734
8.3.2.1. Γενική διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 734
8.3.2.2. Ειδικές διεθνείς δικαιοδοσίεςΣελ. 735
8.3.2.2.1. Ειδική διεθνής δικαιοδοσία για τις αδικοπραξίεςΣελ. 736
8.3.2.2.2. Ειδική διεθνής δικαιοδοσία για τις συμβάσειςΣελ. 736
8.3.2.2.3. Ειδική διεθνής δικαιοδοσία για τον καταναλωτήΣελ. 737
8.4. Ζητήματα αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 739
8.4.1. Η ρύθμιση του αρ. 905 του ΚΠολΔΣελ. 741
8.4.2. Η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεως κατά τον Κανονισμό 44/2001Σελ. 742
8.4.3. Ο Κανονισμός 805/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλοΣελ. 746
8.4.4. Ο Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμήςΣελ. 756
8.5. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορώνΣελ. 768
8.5.1. Η εμπορική διαιτησίαΣελ. 769
8.5.2. Η διαιτησία μέσω διαδικτύουΣελ. 770
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣΣελ. 773
10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 777
10.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 777
10.2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 824
11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 859
1. Αγωγή Ένωσης καταναλωτών κατά εταιρίας και τραπεζών για παράνομη χρέωση πιστωτικής κάρταςΣελ. 859
2. Αγωγή Ένωσης καταναλωτών κατά τραπέζης για καταχρηστικούς ΓΟΣ πιστωτικής κάρταςΣελ. 870
3. Αίτηση προς έκδοση Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 876
4. Ανακοπή κατά Διαταγής ΠληρωμήςΣελ. 880
5. Έντυπο Παραπόνων Μεσολαβητού Τραπεζικών Επενδυτικών ΥπηρεσιώνΣελ. 885
6. Σχέδιο Αναφοράς για τον Συνήγορο του ΚαταναλωτήΣελ. 889
7. Κανονισμός 805/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλοΣελ. 893
8. Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμήςΣελ. 900
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 911
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.