ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάλυση - Βελτίωση - Στρατηγικές
  • Συγγραφέας: Κ. Δερβιτσιώτης, Α. Λαγοδήμος
  • Έκδοση: 2η 2007
  • Σελίδες: 464
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και της δυσχέρειας προσαρμογής της σε ένα σύνολο εξελίξεων που αλλάζουν συνεχώς το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας και να παρουσιάσει τις αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη βελτίωσή της.

Αναδεικνύονται οι νέοι μοχλοί ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πέραν της ποιότητας και παραγωγικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης στη ζήτηση (time-based competition), η ανάπτυξη καινοτομιών, η εκχώρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρίτους (outsourcing), οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης παραγωγής και μάρκετινγκ, οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και υποστήριξης διοικητικού έργου και ο σημαντικός ρόλος της συστημικής προσέγγισης σύνθετων διοικητικών προβλημάτων.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), παρέχει στα διοικητικά στελέχη, σε φοιτητές καθώς σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ολοκληρωμένη εικόνα του σημερινού ανταγωνιστικού τοπίου και των προσεγγίσεων με τις οποίες θα είναι σε θέση οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις για την επιβίωση και επιτυχία μια επιχείρησης στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.