ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάλυση - Βελτίωση - Στρατηγικές
  • Συγγραφέας: Κ. Δερβιτσιώτης, Α. Λαγοδήμος
  • Έκδοση: 2η 2007
  • Σελίδες: 464
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και της δυσχέρειας προσαρμογής της σε ένα σύνολο εξελίξεων που αλλάζουν συνεχώς το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας και να παρουσιάσει τις αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη βελτίωσή της.

Αναδεικνύονται οι νέοι μοχλοί ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πέραν της ποιότητας και παραγωγικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης στη ζήτηση (time-based competition), η ανάπτυξη καινοτομιών, η εκχώρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρίτους (outsourcing), οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης παραγωγής και μάρκετινγκ, οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και υποστήριξης διοικητικού έργου και ο σημαντικός ρόλος της συστημικής προσέγγισης σύνθετων διοικητικών προβλημάτων.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), παρέχει στα διοικητικά στελέχη, σε φοιτητές καθώς σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ολοκληρωμένη εικόνα του σημερινού ανταγωνιστικού τοπίου και των προσεγγίσεων με τις οποίες θα είναι σε θέση οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις για την επιβίωση και επιτυχία μια επιχείρησης στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΜΕΡΟΣ Α' ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 19
ΓενικάΣελ. 21
Διαχρονική εξέλιξη μεθόδων παραγωγής στις διεθνείς οικονομίεςΣελ. 23
O ορισμός της ανταγωνιστικότηταςΣελ. 26
Η σημασία της ανταγωνιστικότηταςΣελ. 27
Πλαίσιο ανάλυσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότηταςΣελ. 28
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ)Σελ. 31
Προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςΣελ. 37
Οργάνωση του βιβλίουΣελ. 43
Κεφάλαιο 2 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 47
ΓενικάΣελ. 49
Οι απαιτήσεις από το σύγχρονο μάνατζμεντΣελ. 49
Επίπεδα ανάλυσης επιχειρηματικής δράσηςΣελ. 55
Οι ρόλοι ηγεσίας και του μάνατζμεντΣελ. 58
Δημιουργία οράματος για την επιχείρησηΣελ. 62
Οργανωτική διάρθρωση με βάση τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίεςΣελ. 67
Οργανωτική διάρθρωση με βάση τις διαδικασίεςΣελ. 70
Η μεταβαλλόμενη σύνθεση του προσωπικού των επιχειρήσεωνΣελ. 76
ΠερίληψηΣελ. 79
Κεφάλαιο 3 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 81
ΓενικάΣελ. 83
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότηταςΣελ. 90
Στρατηγική ανταγωνισμού με χαμηλό κόστοςΣελ. 97
Στρατηγική ανταγωνισμού με διαφοροποίησηΣελ. 102
Αποτελεσματικές στρατηγικές για μικρομεσαίες επιχειρήσειςΣελ. 109
Ανάγκη για διαχρονική συνέπεια διοικητικών αποφάσεωνΣελ. 111
ΠερίληψηΣελ. 112
Κεφάλαιο 4 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣελ. 115
ΕισαγωγήΣελ. 117
Ορισμός της έννοιας «σύστημα» και ιδιότητές τουΣελ. 120
Χαρακτηριστικά της συστημικής προσέγγισηςΣελ. 125
Ορισμένοι «Νόμοι» στη συστημική προσέγγισηΣελ. 128
Αλλαγή προοπτικής και αντίληψης προβλημάτων ως αποτέλεσμα συστημικής σκέψηςΣελ. 131
Η ανάγκη συστημικής θεώρησης επιχειρήσεωνΣελ. 133
Ανάπτυξη και εφαρμογή της συστημικής σκέψηςΣελ. 135
Aνάγκη δημιουργίας μαθησιακών επιχειρήσεωνΣελ. 136
Συνήθεις οργανωτικές δυσλειτουργίεςΣελ. 143
ΠερίληψηΣελ. 150
ΜΕΡΟΣ Β' ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κεφάλαιο 5 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 155
ΓενικάΣελ. 157
Η στρατηγική σημασία της ποιότηταςΣελ. 159
Οι βασικές διαστάσεις της ποιότηταςΣελ. 163
Ο έλεγχος της ποιότητας πριν και μετά την παραγωγή τουΣελ. 169
Περιγραφή βασικού μηχανισμού ελέγχουΣελ. 169
Ανάλυση του κόστους έλλειψης ποιότηταςΣελ. 172
Διακυμάνσεις στα χαρακτηριστικά ποιότηταςΣελ. 177
Σύστημα διασφάλισης ποιότηταςΣελ. 181
Οργάνωση και ανάθεση ευθύνης ελέγχου ποιότηταςΣελ. 187
Σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών ποιότηταςΣελ. 189
Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίαςΣελ. 192
Αξιολόγηση απόδοσης συστήματος ελέγχου ποιότηταςΣελ. 200
Διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας (ISO 9000, EN 29000)Σελ. 201
ΠερίληψηΣελ. 204
Κεφάλαιο 6 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 207
ΓενικάΣελ. 209
Η σημασία της παραγωγικότηταςΣελ. 210
Ορισμοί της παραγωγικότηταςΣελ. 216
Μέτρηση της παραγωγικότηταςΣελ. 229
Χαρακτηριστικά συστήματος μέτρησης παραγωγικότηταςΣελ. 231
Συμμετοχική μέθοδος ομάδωνΣελ. 233
Μέτρηση της μερικής παραγωγικότητας για συντελεστές παραγωγής και της συνολικής παραγωγικότηταςΣελ. 236
Μέτρηση της παραγωγικότητας με φυσικά μεγέθηΣελ. 239
Μέτρηση της παραγωγικότητας με οικονομικά μεγέθηΣελ. 241
Τρόποι αύξησης της παραγωγικότηταςΣελ. 246
Διοικητικές παρεμβάσεις για την αύξηση της παραγωγικότηταςΣελ. 247
ΠερίληψηΣελ. 251
Κεφάλαιο 7 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΣελ. 253
ΓενικάΣελ. 255
Διαφορετικοί ορισμοί καινοτομίαςΣελ. 256
Διαδικασία ανάπτυξης μιας καινοτομίαςΣελ. 257
Η στρατηγική σημασία καινοτομιώνΣελ. 258
Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη καινοτομιώνΣελ. 259
Είδη καινοτομιώνΣελ. 261
Είδη καινοτομίας με κριτήριο το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 261
Είδη καινοτομίας με κριτήριο τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμόΣελ. 265
Πηγές καινοτομιώνΣελ. 271
Πλαίσιο ανάλυσης για καινοτομίες σε εθνικό επίπεδοΣελ. 279
ΠερίληψηΣελ. 281
Κεφάλαιο 8 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (OUTSOURCING) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 283
ΓενικάΣελ. 285
Ορισμός Yπεργολαβίας (Οutsourcing)Σελ. 286
Σκοπός του ΟutsourcingΣελ. 286
Η στρατηγική σημασία του ΟutsourcingΣελ. 289
Ανάλυση για απόφαση προσφυγής σε υπεργολαβίαΣελ. 289
Συνήθη είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για ΟutsourcingΣελ. 297
Κριτική του ΟutsourcingΣελ. 300
Επιχειρήματα για τη χρήση ΟutsourcingΣελ. 302
Οι βασικές επιλογές της διοίκησης: Μετασχηματισμός της επιχείρησης ή ΟutsourcingΣελ. 303
ΠερίληψηΣελ. 305
Κεφάλαιο 9 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 307
ΓενικάΣελ. 309
Η στρατηγική σημασία του χρόνου ως διάσταση ανταγωνιστικότηταςΣελ. 310
Μέθοδοι συμπίεσης του χρόνου παραγωγήςΣελ. 311
Παραδείγματα συμπίεσης χρόνουΣελ. 316
Προσδιορισμός δεικτών απόδοσηςΣελ. 317
Μέθοδοι συμπίεσης του χρόνου εισαγωγής καινοτομιών σε νέα προϊόνταΣελ. 321
Γενικές επιδιώξεις στην προσέγγιση συμπίεσης χρόνουΣελ. 323
ΠερίληψηΣελ. 329
Κεφάλαιο 10 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 331
ΕισαγωγήΣελ. 333
Ορισμοί και σημασία της τεχνολογίαςΣελ. 333
Νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη βελτίωση διοικητικών και ερευνητικών λειτουργιώνΣελ. 338
Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επιλογή νέας τεχνολογίας διαχείρισης πληροφοριώνΣελ. 348
Νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της παραγωγήςΣελ. 350
ΡομποτικήΣελ. 357
ΝανοτεχνολογιαΣελ. 362
Το εργοστάσιο του μέλλοντοςΣελ. 366
Ενδεδειγμένη διαδικασία εγκατάστασης νέας τεχνολογίας παραγωγήςΣελ. 367
ΠερίληψηΣελ. 371
Κεφάλαιο 11 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗΣελ. 373
ΓενικάΣελ. 375
Βιομηχανικά πρότυπα και προτυποποίησηΣελ. 375
Πρότυπα Συστήματα ΔιαχείρισηςΣελ. 379
Διάδοση Πρότυπων Συστημάτων ΔιαχείρισηςΣελ. 383
Δομικά Στοιχεία Πρότυπων Συστημάτων ΔιαχείρισηςΣελ. 391
Σύνθεση και γενικές επισημάνσειςΣελ. 411
Κεφάλαιο 12 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΙΙ. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣελ. 415
ΓενικάΣελ. 417
Τυπολογία προτύπων διοίκησηςΣελ. 417
Κύρια Πρότυπα Συστήματα ΔιαχείρισηςΣελ. 424
Εφαρμογή Προτύπων Συστημάτων ΔιαχείρισηςΣελ. 438
Πιστοποίηση Πρότυπων Συστημάτων ΔιαχείρισηςΣελ. 448
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 455
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.