Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικός Κανονισμός 679/2016 / Ν 4624/2019 / Ν 3471/2006 για τα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα
 • Έκδοση: 18097
 • Σελίδες: 1152
 • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€34 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η συγκατάθεση του υποκειμένου έχει κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 πρωτεύουσα σημασία ως νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εντούτοις η ρύθμισή της από τον Κανονισμό είναι ελλειπτική. Στόχος του βιβλίου «Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», πέραν της παρουσίασης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, είναι η ερμηνεία και η πλήρωση των κενών με προσφυγή στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Στο έργο ερευνώνται ζητήματα όπως:

 • η ικανότητα του υποκειμένου προς συγκατάθεση 
 • η έκταση της αναγκαίας για το κύρος της συγκατάθεσης πληροφόρησης
 • η επίδραση της σύζευξης στο κύρος της συγκατάθεσης
 • η άρνηση του υποκειμένου να συγκατατεθεί ως κίνδυνος για τα ζωτικά συμφέροντα του ιδίου ή τρίτων
 • η καταχρηστική ανάκληση της συγκατάθεσης 
 • η συγκατάθεση σε ειδικούς τομείς, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως η συγκατάθεση επί μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας και οι ιχνηλάτες (cookies)
 • η αυτοέκθεση του υποκειμένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως συγκατάθεση
 • η σχέση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την συγκατάθεση με τις διατάξεις του δικαίου για την προστασία του καταναλωτή και τις διατάξεις της οδηγίας 2019/770/ΕΕ.

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στον ενασχολούμενο με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων νομικό της θεωρίας και της πράξης.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.