ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  • Έκδοση: 18097
  • Σελίδες: 400
  • Σχήμα:17Χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


To έργο "Σχέδια πόλεων και Δημόσιος χώρος στις απαρχές του Ελληνικού Κράτους" αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση των συντελεστών που διέπουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση των πόλεων και του δημόσιου χώρου, τη χωροθέτηση των δημόσιων κτιρίων και μνημείων, στις απαρχές του ελληνικού κράτους. Έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία, καθώς επικεντρώνεται στην Οθωνική περίοδο, αλλά καταγράφει την εξέλιξη της νομοθεσίας μέχρι τον 21ο αιώνα.

Στο βιβλίο αναλύεται το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περίοδο 1833-1862. Καταγράφονται οι επιρροές της από την αντίστοιχη νομοθεσία ευρωπαϊκών κρατών και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της.

Ως εργαλείο ανάλυσης επελέγη η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία δημοσιεύονταν Νόμοι και Βασιλικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, και ξέφραζε την επίσημη κρατική αντίληψη της εποχής περί σχεδιασμού πόλεων.

Το έργο εστιάζει:

  • στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον σχεδιασμό των πόλεων τον 19ο αιώνα
  • στην Ελλάδα κατά την Οθωνική περίοδο (οργάνωση του κράτους, νομοθεσία, έργα υποδομής)
  • στις πόλεις, τους δημόσιους χώρους, τα δημόσια κτίρια κατά την Οθωνική περίοδο (σχέδια πόλεων, δημόσια κτίρια, αστικό περιβάλλον).        

Εμπεριέχεται παράρτημα χαρτών της Οθωνικής περιόδου.

Το βιβλίο "Σχέδια πόλεων και Δημόσιος χώρος στις απαρχές του Ελληνικού Κράτους" απευθύνεται σε νομικούς που εμβαθύνουν στην πολεοδομική νομοθεσία, σε μηχανικούς που ασχολούνται με πολεοδομικά θέματα, σε ιστορικούς, σε φοιτητές Νομικής και Πολυτεχνικών Σχολών που επιθυμούν να γνωρίσουν τη νομοθεσία, τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των ελληνικών πόλεων.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.