ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Έκδοση: 18097
 • Σελίδες: 1280
 • Σχήμα:17Χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€150 Φυσικά πρόσωπα
€127.5 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


​Το έργο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο στοχεύει να παρέχει μία εμπεριστατωμένη και εις βάθος ανάλυση του Κυπριακού Εταιρικού Δικαίου, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά που παρέχει μία συνολική και εκτεταμένη ανάλυση του Κυπριακού Εταιρικού Δικαίου εξετάζοντας τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο (Κεφάλαιο 113) και τη σχετική νομολογία. Αν και οι εταιρείες στην Κύπρο αποτελούν τον κυριότερο πυλώνα της Κυπριακής Οικονομίας, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ένα ενδελεχές ελληνόφωνο σύγγραμμα που να πραγματεύεται λεπτομερειακά και εξαντλητικά την Κυπριακή Εταιρική Νομοθεσία και Νομολογία. Η πρωτοτυπία του βιβλίου αυτού έγκειται στην εις βάθος ανάλυση των καίριων ζητημάτων του Κυπριακού Εταιρικού Δικαίου με λεπτομερειακό τρόπο υπό το πρίσμα της θεωρίας και της νομολογίας.

 

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

 • Εισαγωγή στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο
 • Η σύσταση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό
 • Το δόγμα της χωριστής νομικής προσωπικότητας και η άρση του εταιρικού πέπλου
 • Οι συμβάσεις της εταιρείας: η συμβατική ευθύνη της εταιρείας και η προστασία των αντισυμβαλλομένων
 • Οι μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι - Τα καθήκοντα των Συμβούλων
 • Γενική Συνέλευση
 • Προστασία της μειοψηφίας των μετόχων
 • Ο Γραμματέας της εταιρείας
 • Χρεωστικά ομόλογα
 • Η εξασφάλιση του δανεισμού της εταιρείας: οι επιβαρύνσεις και οι υποθήκες
 • Εταιρική αναδιοργάνωση
 • Εκκαθάριση εταιρείας και διάλυση εταιρείας

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές ως διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Κυπριακού Εταιρικού Δίκαιου, δικηγόρους-νομικούς συμβούλους, Δικαστές, λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης (π.χ. λειτουργοί του Εφόρου Εταιρειών), επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών και διοικητικών υπηρεσιών, λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), ελεγκτές και οικονομολόγους, πρόσωπα που σκοπεύουν να συστήσουν ή να συμμετέχουν ως σύμβουλοι ή/και μέτοχοι σε μία εταιρεία στην Κύπρο.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.