ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σημαντικές γνωμοδοτήσεις ετών 2018-2022
  • Έκδοση: 18097
  • Σελίδες: 320
  • Σχήμα:17Χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται 133 σημαντικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι οποίες εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν τα έτη 2018-2022, με σκοπό την ανάδειξη του πολυσχιδούς γνωμοδοτικού έργου του ΝΣΚ και της σπουδαιότητάς του, αφού διαχρονικά συμβάλλει στην ενίσχυση και στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου, στην εξασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών ενεργειών και στη διαμόρφωση νόμιμων διοικητικών πρακτικών, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα νομικά ζητήματα για τα οποία το ΝΣΚ γνωμοδοτεί εκτείνονται σε όλους τους κλάδους του εθνικού μας δικαίου, στο ενωσιακό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της ΕΣΔΑ. Η παραπάνω δραστηριότητα συντελέστηκε σε μια πενταετία θεμελιακών αλλαγών στο ΝΣΚ. Προωθήθηκαν σημαντικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό στη δομή και στη λειτουργία του, την απλούστευση των διαδικασιών και την κατάργηση γραφειοκρατικών πρακτικών. Έγιναν σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Oι γνωμοδοτήσεις που αναλύονται στο έργο αφορούν στην επίλυση νομικών προβληματισμών της Διοίκησης με κύριο στόχο την καθοδήγηση της διοικητικής δράσης, αλλά και την ενημέρωση του νομικού κοινού, καθώς δίνουν συχνά πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες λύσεις σε ζητήματα που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο νομολογίας. Ειδικότερα αφορούν σε:

 Φορολογικό και Τελωνειακό δίκαιο

 ΚΕΔΕ 

 Παραγραφές Υπ. Οικ.

 Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

 Συμμόρφωση της διοίκησης

 Ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση

 Δημόσιες συμβάσεις

 Περιβάλλον

 Πολεοδομία

 Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

 Ενωσιακό δίκαιο

 Ανθρώπινα δικαιώματα

 ΟΤΑ

 Προσωπικά δεδομένα 

Το παρόν αποτελεί πολύτιμο βοήθημα, όχι μόνο για τον δικαστή, δικηγόρο ή φοιτητή Νομικής, αλλά και για τα στελέχη της δημόσιας Διοίκησης, που καθημερινά αντιμετωπίζουν συναφή ζητήματα.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.