ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:17Χ24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€39 Φυσικά πρόσωπα
€39 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» αποτελεί εισαγωγικό εγχειρίδιο στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς.
Η κατανόηση βασικών γνώσεων γύρω από ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς είναι πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε νομικό της πράξης, ο οποίος καλείται να συμβάλλει στην επιτυχία της οικονομικής δραστηριότητας των εντολέων του (επιχειρήσεις κάθε είδους), μέσα από την παροχή των σωστών νομικών συμβουλών, οι οποίες συχνά σχετίζονται απαραίτητα με πτυχές του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, ο νομικός συστηματικά προσεγγίζει μελετώντας το βιβλίο τις περιπτώσεις παράνομων πράξεων αναφορικά με τις κεφαλαιαγορές και τις επενδυτικές υπηρεσίες και τους τρόπους προστασίας των επενδυτών-καταναλωτών βάσει της σχετικής νομολογίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Κύπρο.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο η νόμιμη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, η διοικητική εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι ενδεχόμενες παρανομίες και οι αντίστοιχες κυρώσεις που επιβάλλονται από τα δικαστήρια, καθώς και οι βασικές έννοιες του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα, όπως:
• η νόμιμη λειτουργία κάθε κεφαλαιαγοράς, όπως είναι το Χρηματιστήριο
• οι βασικές διαδικασίες εισαγωγής μετοχών μίας εταιρείας στο Χρηματιστήριο
• οι υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών
• οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
• τα ποινικά αδικήματα και οι αστικές κυρώσεις
• σύγχρονα ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, π.χ. κρυπτονομίσματα
Σε κάθε κεφάλαιο προτείνονται θέματα για έρευνα ή εργασία, ώστε να ενθαρρυνθεί ο αναγνώστης να εμβαθύνει έτι περαιτέρω στα σχετικά ζητήματα.
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και Παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται έντυπο για καταγγελία παραβίασης ενωσιακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (ESMA).
Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των νομικών αναγνωστών με τις έννοιες αυτές και τις συνέπειες των συναλλαγών των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, όπως είναι το χρηματιστήριο, αλλά και σύγχρονες μορφές κεφαλαιαγορών.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, ερευνητές και νομικούς της πράξης που επιθυμούν να εξοικειωθούν με στοιχειώδεις και απαραίτητες έννοιες που αφορούν στην λειτουργία των κεφαλαιαγορών, την εταιρική διακυβέρνηση επιχειρήσεων που εισάγουν ή έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο, στην λειτουργία των επιχειρήσεων επενδυτικών υπηρεσιών, την προστασία των καταναλωτών-επενδυτών, αλλά και την διοικητική εποπτεία των κεφαλαιαγορών. Επίσης, απευθύνεται και επαγγελματίες άλλων κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στον εργασιακό χώρο στον οποίο κινούνται, κυρίως ως προς τα ζητήματα των ποινών και των κυρώσεων, αλλά και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.