ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 584
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€69 Φυσικά πρόσωπα
€69 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Αντικείμενο του έργου «Το Πιστωτικό Ίδρυμα ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής» αποτελεί η άσκηση της ασφαλιστικής διαμεσολαβητικής δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αξιολόγηση της νομικής θέσης, που λαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα, από πλευράς αστικού δικαίου, κατά τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο καταστημάτων του, τόσο σε σχέση με την ασφαλιστική επιχείρηση, με την οποία συνεργάζεται για την προώθηση των προϊόντων της, όσο και σε σχέση με τα ενδιαφερόμενα για ασφάλιση πρόσωπα, με τα οποία έρχεται σε επαφή, προκειμένου να τους πωλήσει ασφαλιστικά προϊόντα.

Περαιτέρω, αντικείμενο του βιβλίου είναι οι υποχρεώσεις, που βαρύνουν το πιστωτικό ίδρυμα κατά την άσκηση της διαμεσολάβησης με βάση το Ν 4583/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2016/97/ΕΕ για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων («IDD»), καθώς και οι έννομες συνέπειες, που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του αυτών.

Το έργο αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για δικηγόρους, δικαστές και νομικούς που ενδιαφέρονται για το ασφαλιστικό και τραπεζικό δίκαιο.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.