ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Μετά τους Ν 4855/2021, 4871/2021, 4908/2022 και 4947/2022
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 296
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€28 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Τον Ιούνιο του 2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας (N 4619/2019). Η δίτομη έκδοση του 2020 «Ο Νέος Ποινικός Κώδικας. Ερμηνεία κατ΄άρθρο του Ν 4619/2019» με σαφήνεια και συνέπεια διαφώτισε τον νομικό κόσμο ως προς τις νέες ρυθμίσεις, τα σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δικαίου και την πρόσφατη νομολογία, ούσα ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4637/2019. Με την παρούσα -συμπληρωματική- έκδοση, με τίτλο «Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα», προσεγγίζονται ερμηνευτικά οι τροποποιητικοί νόμοι που ακολούθησαν, δηλαδή οι Ν 4777/2021, Ν 4855/2021, Ν 4871/2021, Ν 4908/2022 και Ν 4947/2022, έτσι ώστε ο εφαρμοστής του νόμου να έχει μία πλήρη Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, μέχρι και την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο παράρτημα με νομοθετικές προτάσεις όσον αφορά τα άρθρα 47, 228, 370Δ και Ε του ΠΚ, τα οποία δεν τροποποιήθηκαν. Εν κατακλείδι, ένα πλούσιο λημματικό ευρετήριο, όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει άμεσα όλες τις νέες τροποποιήσεις του ΠΚ, συμπληρώνει την έκδοση. Το παρόν βιβλίο «Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα» αποτελεί συστηματική και εις βάθος παρουσίαση των μεταβολών που επήλθαν στον ισχύοντα ΠΚ, προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα κ.λπ.).

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.