Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Μέσα από συστηματική μελέτη της νομολογίας του Δικαστηρίου, με θεωρητικές, ιστορικές και συγκριτικές αναφορές
  • Έκδοση: 17710
  • Σελίδες: 624
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€80 Φυσικά πρόσωπα
€80 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Ο θεσμός της αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας» αποτελεί μία συλλογική δουλειά δικαστών του ΣτΕ, με την επιμέλεια του Αντιπροέδρου Ι. Β. Γράβαρη, επί δεκαετίες μέλους και προέδρου αναιρετικών σχηματισμών του Δικαστηρίου και  διδάσκοντος την αναίρεση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Το έργο, για πρώτη φορά, αναλύει και ερμηνεύει την άσκηση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και μέσω της πλούσιας και πλέον αντιπροσωπευτικής νομολογιακής παράθεσης, κατευθύνει τον δικηγόρο στον χειρισμό του φακέλου της αναίρεσης. Αρχικά, η ομάδα των έμπειρων καταξιωμένων Ανώτατων δικαστών επιχειρεί να αναδείξει την αναίρεση, μέσα από την ιστορική και κυρίως τη συνταγματική της καθιέρωση με αναφορές σε συγγενείς θεσμούς του εσωτερικού δικαίου, καθώς και άλλων εννόμων τάξεων (Γαλλία, Γερμανία, Ευρωπαϊκή Ένωση).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά:
-Ολόκληρη η κλασική θεματική της αναίρεσης (παραδεκτό, λόγοι, διαδικασία, φύση και έκταση του αναιρετικού ελέγχου κ.λπ.), καταστρωμένη σε οργανικές χρηστικές ενότητες με λειτουργικές υποδιαιρέσεις και με συστηματική, ανάδειξη επίκαιρης, όσο και διαχρονικής, νομολογίας, σε σχέση, όπου απαιτείται, και με θεωρητικές θέσεις και προβληματισμούς.
-Οι ουσιώδεις μεταβολές που έχουν επιφέρει στην αναίρεση τα φίλτρα και οι νέες απαιτήσεις παραδεκτού των τελευταίων χρόνων, ιδίως του Ν 3900/2010, με συστηματική και παρουσίαση της έως σήμερα νομολογίας, αλλά και της ιστορίας και τελολογίας των σχετικών μέτρων, με στοιχεία και για μια κριτική αποτίμησή τους.
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει καταβληθεί ώστε το βιβλίο να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον θεωρητικό του δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.